หมวดคำภาษาอังกฤษ > อารมณ์และความรู้สึก (Emotions and Feelings)

หมวด อารมณ์และความรู้สึก (Emotions and Feelings)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
afraid adj กลัว
angry angry adj โกรธ
ashamed adj อับอาย
cheerful adj ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
confident n ความมั่นใจ
confused adj ที่สับสน
depressed adj เศร้าสลด
diligent adj ขยัน
disappointed adj ผิดหวัง
disgusting adj น่ารังเกียจ
dreamily adv อย่างเพ้อฝัน
embarrassed adj ซึ่งลำบากใจ
endure vt อดทน
fear vi กลัว
frightened adj น่าตกใจ
furious adj ซึ่งโกรธจัด
glad adj ดีใจ
happy adj มีความสุข
hungry adj หิว
hurry vi รีบ
intend vt ตั้งใจ
jealous adj ขี้หึง
keep silent phrv นิ่งเฉย
lazy adj เกียจคร้าน
listless adj ไม่มีชีวิตชีวา
lonely adj เปล่าเปลี่ยว
love vt หลงรัก
mad adj โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ)
pleased adj พอใจ
proud adj ภูมิใจในตนเอง
respect vt เคารพ
sad adj เศร้า
selfish adj เห็นแก่ตัว
shy adj ขี้อาย
sleepy adj ง่วงนอน
smug adj สบายใจ
surprised adj แปลกใจ
suspicious adj น่าสงสัย
thirsty adj ที่กระหายน้ำ
tired adj เหน็ดเหนื่อย
understand vi เข้าใจ
upset adj อารมณ์เสีย
want vt ต้องการ
worry vi วิตกกังวล


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top