หมวดคำภาษาอังกฤษ > อารมณ์และความรู้สึก (Emotions and Feelings)

หมวด อารมณ์และความรู้สึก (Emotions and Feelings)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

adj
กลัว

angry
adj
โกรธ

adj
อับอาย

adj
ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น

n
ความมั่นใจ

adj
ที่สับสน

adj
เศร้าสลด

adj
ขยัน

adj
ผิดหวัง

adj
น่ารังเกียจ

adv
อย่างเพ้อฝัน

adj
ซึ่งลำบากใจ

vt
อดทน

vi
กลัว

adj
น่าตกใจ

adj
ซึ่งโกรธจัด

adj
ดีใจ

adj
มีความสุข

adj
หิว

vi
รีบ

vt
ตั้งใจ

adj
ขี้หึง

phrv
นิ่งเฉย

adj
เกียจคร้าน

adj
ไม่มีชีวิตชีวา

adj
เปล่าเปลี่ยว

vt
หลงรัก

mad
adj
โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ)

adj
พอใจ

adj
ภูมิใจในตนเอง

vt
เคารพ

sad
adj
เศร้า

adj
เห็นแก่ตัว

shy
adj
ขี้อาย

adj
ง่วงนอน

adj
สบายใจ

adj
แปลกใจ

adj
น่าสงสัย

adj
ที่กระหายน้ำ

adj
เหน็ดเหนื่อย

vi
เข้าใจ

adj
อารมณ์เสีย

vt
ต้องการ

vi
วิตกกังวลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top