ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glad*, -glad-

glad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glad (adj.) ดีใจ See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ Syn. cheerful, elated Ops. depressed
glad hand (n.) การหลอกทำดีกับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ)
glad rags (sl.) เสื้อผ้าที่ดีที่สุด
gladden (vt.) ทำให้ดีใจ See also: ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน Syn. delight, happy, please
glade (n.) บริเวณที่โล่งในป่า See also: ทุ่งโล่ง Syn. dell, meadow
gladiator (n.) นักต่อสู้กับคนหรือสัตว์ในสมัยโรมัน Syn. combatant
gladiolus (n.) ต้นแกลดิโอลัส ลำต้นสูงและมีใบยาว
gladly (adv.) อย่างยินดี See also: อย่างดีอกดีใจ
gladly (adv.) อย่างเต็มใจ
gladly (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างปิติยินดี
gladness (n.) ความสุข See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี Syn. cheer, delight
gladsome (adj.) น่าปิติยินดี See also: น่าดีใจ Syn. joyful
gladsome (adv.) น่าปิติยินดี See also: น่าดีใจ Syn. joyfully
Gladstone (n.) กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่แบ่งเปิดออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน
Gladstone bag (n.) กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่แบ่งเปิดออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน Syn. Gladstone
English-Thai: HOPE Dictionary
glad(แกลด) adj. ดีใจ,ยินดี,เบิกบานใจ. -vt,ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ,เครื่องแต่งตัวชุดราตรี
gladden(แกลด'เดิน) vt.,vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate,cheer,please
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า
gladiate(แกลด'ดีเอท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายดาบ
gladiator(แกลด'ดีเอเทอะ) n.นักต่อสู้,นักมวยที่ชกเพื่อรางวัล., See also: gladiatorial adj., Syn. contestant,fighter
gladiolus(แกลดีโอ'ลัส) n.พืชไม้ดอกจำพวกหนึ่ง
gladsome(แกลด'เซิม) adj. ยินดี,ดีใจ,ปีติยินดี, Syn. joyous,merry
English-Thai: Nontri Dictionary
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
gladden(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ดีใจ,ทำให้ปลื้มปีติ
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
gladsome(adj) น่ายินดี,ดีใจ,น่าปีติยินดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glad handข้อต่อลมเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gladeแอ่งราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gladiate-รูปดาบ [มีความหมายเหมือนกับ ensiform; xiphoid; xyphoid ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gladiolusแกลดิโอลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล่นหูเล่นตา (v.) give the glad eye See also: flirt with the eyes, make eyes at someone, wink at someone
น่าชอบใจ (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
น่าดีใจ (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าปลื้ม, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
น่าปลื้ม (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าดีใจ, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
น่ายินดี (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
ความดีใจ (n.) gladness See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม Ops. ความเสียใจ
ความปรีดา (n.) gladness See also: happiness, pleasure, delight Syn. ความยินดี
ความปลาบปลื้ม (n.) gladness See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness Syn. ความยินดี Ops. ความเสียใจ
ความปลื้มปีติ (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ Ops. ความเสียใจ
ความปลื้มใจ (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มปีติ Ops. ความเสียใจ
ความยินดี (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ, ความปลื้มปีติ Ops. ความเสียใจ
สุปรีดิ์ (n.) gladness See also: happiness, pleasure, delight Syn. ความยินดี, ความปรีดา
ดีอกดีใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ปลาบปลื้มใจ Ops. ไม่พอใจ
ดีเนื้อดีใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ดีใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ Ops. เสียใจ
ดีใจมาก (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ปลาบปลื้มใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ปิติ (v.) be glad See also: be pleased, be delighted Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ
ปีติ (v.) be glad See also: be pleased, be delighted Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม
ปีติ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, สำราญ Ops. เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
I'm glad you enjoyed itฉันดีใจที่คุณชอบมัน
I'm glad you like themฉันดีใจที่คุณชอบมัน
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
But I'm glad you think it niceแต่ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
I am glad to see you're wellฉันดีใจที่เห็นว่าคุณสบายดี
I am glad I finally reached youฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
Glad you understand what I'm talking aboutดีใจที่คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a nice-a little man. I'm so glad to see you again.คุณนี่ไม่หล่อเอาซะเลย ผมดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง
Gee, I'm glad to see ya!จี ฉันดีใจที่ได้เห็นยา!
I'm so glad you called me, Mr. De Winter.ดีใจจังที่คุณโทรมา คุณเดอ วินเทอร์
Awfully glad to meet you.ยินดีที่ได้รู้จักครับ
I can't tell you how glad I am that you married Maxim.ผมล่ะดีใจจริงๆ ที่คุณเเต่งงานกับเเม็กซิม
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์
I'm glad I do not have to kill the stars.ฉันดีใจที่ฉันจะได้ไม่ต้องฆ่า ดาว
Mr. MacWhite, we are glad to have you say... why you think we should act favorably on your nomination as ambassador to Sarkhan.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite เรามี ดีใจที่มีคุณพูดว่า ... {\cHFFFFFF}ทำไมคุณคิดว่าเราควรจะทำหน้าที่ในเกณฑ์ดี รับการเสนอชื่อของคุณเป็นทูต Sarkhan
That's perfectly all right. Glad you got here as quick as you did.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นทำเลที่ดีเลิศสิทธิทั้งหมด ดีใจที่คุณได้ที่นี่เป็นอย่างที่คุณทำ
And I'm glad to say, he's never left my side.{\cHFFFFFF}และผมดีใจที่จะพูดว่า เขาไม่เคยออกจากด้านข้างของฉัน
Yeah yeah glad to meet you Carson.เย่ เย่ ดีใจที่ได้เจอ คาร์สัน
Yeah well l'm very glad I came.ก็ใช่ เอ้อ ฉันดีใจที่ได้มา

glad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠颠[diān diān, ㄉㄧㄢ ㄉㄧㄢ, 颠颠 / 顛顛] glad and diligent
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
孟加拉共和国[mèng jiā lā gòng hé guó, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 孟加拉共和国 / 孟加拉共和國] Bangladesh
孟加拉国[Mèng jiā lā guó, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄛˊ, 孟加拉国 / 孟加拉國] Bangladesh
孟加拉[Mèng jiā lā, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ, 孟加拉] Bengal; Bangladesh
吉大港[jí dà gǎng, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄍㄤˇ, 吉大港] Chittagong (Bangladesh port city)
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
角斗士[jiǎo dòu shì, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄕˋ, 角斗士 / 角鬥士] gladiator
沼泽[zhǎo zé, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ, 沼泽 / 沼澤] marsh; swamp; wetlands; glade
沼泽地[zhǎo zé dì, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ, 沼泽地 / 沼澤地] marsh; swamp; everglade
沼泽地带[zhǎo zé dì dài, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, 沼泽地带 / 沼澤地帶] marsh; swamp; everglade
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad

glad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サランラップ[, saranrappu] (n) cling wrap; Saran wrap (US); glad wrap (Aus); cling film (UK)
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
グラジオラス[, gurajiorasu] (n) gladiolus
グラディウス[, guradeiusu] (n) gladius
グラディエーター[, guradeie-ta-] (n) gladiator
バングラデシュ[, banguradeshu] (n) Bangladesh
剣闘士[けんとうし, kentoushi] (n) gladiator
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)
嬉しそう[うれしそう, ureshisou] (adj-na) delightful; glad-looking
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly
欣悦[きんえつ, kin'etsu] (n) joy; gladness
眼梶木;眼旗魚[めかじき;メカジキ, mekajiki ; mekajiki] (n) (uk) swordfish (Xiphias gladius); broadbill
網闘士[あみとうし, amitoushi] (n) retiarius (type of gladiator); net fighter

glad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นบาน[adj.] (cheūnbān) EN: cheerful ; glad ; joyful FR:
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted FR: ravi ; enchanté
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī d) EN: glad to have met you ; so glad to see you FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad FR: jubiler ; exulter
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[v.] (im-ok-imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself FR:
จุใจ[adj.] (jujai) EN: satisfied ; pleased ; glad ; thrilled FR: comblé ; aux anges
กระสรวล[v.] (krasūan) EN: be glad ; be happy FR:
กระหยิ่ม[adj.] (krayim) EN: glad ; happy ; pleased ; proud ; smug FR:
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen ) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลาบปลื้มใจ[v. exp.] (plāppleūm j) EN: be glad FR:
เปรม[v.] (prēm) EN: be content ; be happy ; be glad FR:
ปรีดา[v.] (prīdā) EN: be delighted ; be glad ; be happy ; be pleased FR:
ปริ่ม[adj.] (prim) EN: pleased ; delighted ; glad FR:
ปริ่มใจ[adj.] (prim jai) EN: pleased ; glad ; delighted FR:
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux
เต็มใจ[adj.] (temjai) EN: happy to do sth ; glad to do sth FR:
วิรัต[adj.] (wirat) EN: not glad FR: pas content
วิรตะ[adj.] (wirata) EN: not glad FR: pas content
ยะย้าว[v.] (yāyāo) EN: be cheerful ; be glad FR:
ยินดี[v.] (yindī) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice FR:
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous FR: enchanté ; content ; ravi
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[xp] (yindī thī d) EN: nice to meet you ; it's nice to meet you ; how do yo do ; it's a pleasure to meet you ; glad to meet you ; pleased to meet you FR: enchanté de faire votre connaissance ; enchanté ; ravi de vous rencontrer
ยินมลาก[v.] (yinmalāk) EN: be glad ; be very happy FR:
บังกลาเทศ[n. prop.] (Bangkalāthē) EN: Bangladesh FR: Bangladesh
ชาวบังกลาเทศ[n. prop.] (chāo Bangka) EN: Bangladeshi FR:
ด้วยความยินดี[n. exp.] (dūay khwām ) EN: with pleasure ; gladly FR: avec plaisir
เฟื่องลดา[n. prop.] (Feūangladā ) EN: Fuanglada FR: Fuanglada
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee FR:
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
แกลดิเอเตอร์[n.] (klaēdi-ētoē) EN: gladiator FR: gladiator [m]

glad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneckenweih {m} [ornith.]Everglade Kite
Gladiator {m} | Gladiatoren
Gladiole {f} | Gladiolen
froh (über); fröhlich {adj} | froher; fröhlicher | am frohesten; am fröhlichstenglad (of; at; about) | gladder | gladdest
Buntkopf-Papageiamadine {f} [ornith.]Mount Katanglad Parrot Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glad
Back to top