ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

love

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *love*, -love-

love ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
love (n.) ความชอบ See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love (n.) ความรัก See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth Ops. hate, hatred
love (n.) คู่รัก See also: ยอดรัก, คนรัก Syn. sweetheart
love (vt.) ชอบ See also: โปรด, พอใจ, รัก Syn. like Ops. detest, hate
love (n.) แต้มศูนย์ (เทนนิส)
love (vt.) หลงรัก See also: รัก, คลั่งรัก, บูชา Syn. adore, adulate, worship Ops. detest, hate
love a duck (sl.) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
love affair (n.) การลักลอบรักกัน See also: เรื่องชู้สาว Syn. liaison, romance
love affair (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
love match (n.) การแต่งงานด้วยความรัก
love potion (n.) ยาหรือสารกระตุ้นความต้องการทางเพศ Syn. philter
love story (n.) เรื่องรักใคร่ See also: นวนิยายรักใคร่ Syn. amour
love-hate (adj.) ที่ทั้งรักทั้งเกลียด
love-making (n.) การร่วมรัก See also: การมีเพศสัมพันธ์
loveable (adj.) น่ารัก See also: น่าชื่นชม Syn. pleasant
lovebird (n.) นกแก้วตัวเล็ก ๆ
loved (adj.) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก Syn. beloved
loveless (adj.) ที่ปราศจากความรัก
loveliness (n.) ความสวยงาม See also: ความน่ารัก, ความดีงาม Syn. beauty, niceness
lovelorn (adj.) อกหัก See also: พลาดรัก
lovely (n.) คนที่น่ารัก
lovely (adj.) น่ารัก See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม Syn. charming, attractive, pretty
lovely (adj.) เป็นที่เบิกบานใจ Syn. delightful, plesant
lover (n.) คนรัก See also: แฟน, คู่รัก
lover boy (n.) คำนามพหูพจน์ของ man See also: ผู้ชาย Syn. beau, fellow, boyfriend
lover oneself (vi.) ลดตัวลงมา Syn. vouchsafe, deign
lovesick (adj.) เป็นไข้ใจ See also: ป่วยด้วยโรครัก Syn. lovelorn, desiring, longing
lovey-dovey (adj.) แสดงออกทางความรักอย่างเปิดเผย (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love affairn. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ, Syn. amour
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก,พลาดรัก,ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ., See also: lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover, Syn. sweetheart,beau,devotee
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn
English-Thai: Nontri Dictionary
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
LOVE love affair(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveliness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความงาม
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม
lover(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก
lovesick(adj) เป็นไข้ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Love waveคลื่นเลิฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Lovebirdsนกเลิฟเบิร์ด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกำหนัด (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รดี, ความรัก
ความกำหนัด (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รติ, ความรัก
ความรัก (n.) love See also: affection, fondness Ops. ความเกลียด
ชอบพอ (v.) love See also: love each other Ops. เกลียด
ปฏิพัทธ์ (v.) love See also: be fond of, fall in love, be deeply in love Syn. รักใคร่, ผูกพัน, ชอบ, หลงใหล Ops. หน่าย, คลาย
ผูกพัน (v.) love See also: be fond of, fall in love, be deeply in love Syn. รักใคร่, ชอบ, หลงใหล Ops. หน่าย, คลาย
พิศวาส (v.) love Syn. รักใคร่, หลงใหล, สิเนหา
มลัก (v.) love See also: like Syn. รัก
มโนช (n.) love See also: affection Syn. ความรัก
รดี (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รติ, ความรัก, ความกำหนัด
รติ (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รดี, ความรัก, ความกำหนัด
รัก (v.) love See also: adore
รัก (v.) love Syn. ชอบพอ
รัก (v.) love See also: like
รักใคร่ (v.) love See also: like, be fond of Syn. พิศวาส
รักใคร่ชอบพอ (v.) love Syn. รัก, ชอบพอ
สิเนหา (v.) love Syn. รักใคร่, หลงใหล
อานก (v.) love See also: adore, be fond of Syn. อานิก, เอ็นดู, รักใคร่
อานิก (v.) love See also: adore, be fond of Syn. เอ็นดู, รักใคร่
ฮัก (v.) love See also: adore Syn. รัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
On a rainy day, I just love to sleep inในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
I'd love you to come and work with usฉันอยากให้คุณมาทำงานกับเรา
Admit it - you love meยอมรับมาเถอะว่า คุณรักฉัน
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
Oh I'd love to but I have to do some workโอ ฉันอยากจะไป แต่ฉันมีงานบางอย่างที่ต้องทำ
We would love you to come and stayพวกเราอยากให้คุณมาพักด้วย
Well, I'd love to go on a dateก็ดี ฉันก็อยากจะออกเดท
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
She has fallen in love with someone elseเธอได้พบรักกับคนอื่น
I love taking notes as I readฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
I'd love to stay here chattingฉันอยากจะอยู่พูดคุยที่นี่
I know you'll love my baby the same way I wouldฉันรู้ว่าคุณจะรักลูกฉันเช่นเดียวกับที่ฉันรัก
I don't love boundaries but I can do themฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
They love me like their own childพวกเขารักฉันเหมือนลูกตัวเอง
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
She loves to hear your storiesเธอชอบฟังเรื่องของคุณ
What a lovely home you have!คุณช่างมีบ้านที่น่ารักอะไรอย่างนี้
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
I made that fish curry you loveฉันทำแกงปลาที่คุณชอบ
I wonder if he ever loved meฉันสงสัยว่าเขาเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า
You have the love of humanity in you.คุณมีความรักเพื่อนมนุษย์อยู่ในตัว
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า
For the love of Pete! Come here!คุณพระช่วย มานี่เร็ว
Of course, if you don't love me, that's a different thing.นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ได้รักผม
I do love you. I love you most dreadfully.- โอ้ ฉันรักคุณนะคะ ฉันรักคุณมากจริงๆ
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
You haven't flattered yourself that he's in love with you?คงไม่ได้หลงตัวเอง จนคิดว่าเขารักเธอหรอกนะ
I love it, but I'm not very good at it.- ชอบค่ะ เเต่เต้นไม่ค่อยเก่ง

love ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
三角恋爱[sān jiǎo liàn ài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, 三角恋爱 / 三角戀愛] love triangle
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 三角关系 / 三角關係] triangle relationship; a love triangle
爱神[ài shén, ㄞˋ ㄕㄣˊ, 爱神 / 愛神] God of Love (in translation); Venus; Eros
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, 天妒英才] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, 私生子] illegitimate child (male); bastard; love child
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, 私生子女] illegitimate child; bastard; love child
爱之如命[ài zhī rú mìng, ㄞˋ ㄓ ㄖㄨˊ ㄇㄧㄥˋ, 爱之如命 / 愛之如命] inordinately fond of sth; lit. to love it as one's life
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花债 / 煙花債] involved in a love affair
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, 风流债 / 風流債] involved in a love affair
一见倾心[yī jiàn qīng xīn, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 一见倾心 / 一見傾心] love at first sight
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, 一见钟情 / 一見鐘情] love at first sight
仁爱[rén ài, ㄖㄣˊ ㄞˋ, 仁爱 / 仁愛] love for one another
婚恋[hūn liàn, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ, 婚恋 / 婚戀] love and marriage
情书[qíng shū, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄨ, 情书 / 情書] love letter
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
爱国[ài guó, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, 爱国 / 愛國] patriotic; love of country; patriotism
兰摧玉折[lán cuī yù zhé, ㄌㄢˊ ㄘㄨㄟ ㄩˋ ㄓㄜˊ, 兰摧玉折 / 蘭摧玉折] premature death of a budding talent; those whom the Gods love die young
私情[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, 私情] private passion; love affair; relationship
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, 爱情 / 愛情] romance; love (between man and woman)
罗曼使[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼使 / 羅曼使] romance; love affair; more commonly written 羅曼史|罗曼史
罗曼史[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼史 / 羅曼史] romance (loan word); love affair
爱国如家[ài guó rú jiā, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, 爱国如家 / 愛國如家] to love one's country as one's own family (praise for a virtuous ruler)
爱民如子[ài mín rú zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄗˇ, 爱民如子 / 愛民如子] to love the common people as one's own children (praise for a virtuous ruler)
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, 可爱 / 可愛] amiable; cute; lovely
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
阿弗洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿弗洛狄忒] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus
阿芙罗狄忒[Ā fú luó dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿芙罗狄忒 / 阿芙羅狄忒] Aphrodite, Greek goddess of love; Venus
傍家儿[bàng jiā r, ㄅㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄖ˙, 傍家儿 / 傍家兒] lover; partner
心爱[xīn ài, ㄒㄧㄣ ㄞˋ, 心爱 / 心愛] beloved
潦草[liáo cǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄘㄠˇ, 潦草] careless; slovenly; illegible (of handwriting)
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, 三叶草 / 三葉草] clover; trefoil
[mù, ㄇㄨˋ, 苜] clover
[xu, ㄒㄩ˙, 蓿] clover, lucerne
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 丁香] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica)
恩爱[ēn ài, ㄣ ㄞˋ, 恩爱 / 恩愛] conjugal love
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)

love ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ恋[エロこい;エロコイ, ero koi ; erokoi] (n) purely sexual love; highly sexual love
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple
はめ倒す[はめたおす, hametaosu] (v5s) (col) to make love
プラトニックラブ[, puratonikkurabu] (n) Platonic love
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love
ミンネ[, minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger
ミンネザング[, minnezangu] (n) minnesang (12th-14th century German love song) (ger
モーテル;モテル[, mo-teru ; moteru] (n) (1) motel; (2) (See ラブホテル) drive-in love hotel
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love
ラブアフェア[, rabuafea] (n) love affair
ラブシーン[, rabushi-n] (n) love scene
ラブストーリー[, rabusuto-ri-] (n) love story; soap opera
ラブセット[, rabusetto] (n) love set
三角関係[さんかくかんけい, sankakukankei] (n,adj-no) love triangle; eternal triangle
主我主義[しゅがしゅぎ, shugashugi] (n) egoism; love of self
乗り換える(P);乗り替える;乗りかえる[のりかえる, norikaeru] (v1,vt) (1) to transfer (trains); to change (bus, train); (2) to change one's mind; to move on to (e.g. a new love interest); to change methods; to change one's way of thinking; (P)
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy
兄弟愛[きょうだいあい, kyoudaiai] (n) brotherly love; fraternal love
切情[せつじょう, setsujou] (n) ardent love
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P)
同胞愛[どうほうあい, douhouai] (n) brotherly love
女性遍歴[じょせいへんれき, joseihenreki] (n) one's history of love affairs with women
女色[じょしょく;にょしょく;じょしき, joshoku ; nyoshoku ; joshiki] (n) woman's beauty or charms; love affair with a woman; lust for women
好い仲[いいなか, iinaka] (n) love for one another
好き[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by)
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child
孝弟;孝悌[こうてい, koutei] (n) filial piety; brotherly love
家族愛[かぞくあい, kazokuai] (n) love of (one's) family; family love; familial love
寵愛昂じて尼になす[ちょうあいこうじてあまになす, chouaikoujiteamaninasu] (exp,v5s) (obsc) to love one's child too much for their own good; to love one's daughter so much as to make her a nun
射利[しゃり, shari] (n) love of easy money
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake
思いを寄せる;思いをよせる[おもいをよせる, omoiwoyoseru] (exp,v1) to give one's heart to; to fall in love
思い合う[おもいあう, omoiau] (v5u,vi) to love one another
恋い忍ぶ[こいしのぶ, koishinobu] (v5b) to live on love
恋い焦がれる;恋焦がれる;恋こがれる[こいこがれる, koikogareru] (v1) to yearn for; to be deeply in love with
恋する[こいする, koisuru] (vs-s) to fall in love with; to love; (P)
恋疲れ[こいづかれ, koidukare] (n) haggard from love
恩愛[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR)
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu

love ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอเลิฟยู = ไอ เลิฟ ยู[xp] (ai loēf yū ) EN: I love you FR: je t'aime ; je vous aime
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of FR:
อนงคเลข ; อนงคเลขา[n.] (anongkhalēk) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
เอากัน[v. exp.] (ao kan) EN: make love ; have sex FR: faire l'amour
บ้ายอ[v.] (bāyø) EN: love to be flattered ; be fond of flattery FR:
บทเกี้ยวพาราสี[n. exp.] (bot kīophār) EN: love scene FR:
บุพเพสันนิวาส[TM] (Bupphēsanni) EN: Love Destiny FR:
ฉันรักคุณ[xp] (chan rak kh) EN: I love you (m., f.) FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak th) EN: I love you ; I am in love with you FR: je t'aime ; je t'adore
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other FR: être intime avec
ดิฉันรักคุณ[xp] (dichan rak ) EN: I love you FR: je vous aime
ด้วยใจ[X] (dūay jai) EN: with pleasure ; happily ; with love FR:
แฝด[n.] (faēt) EN: love potion FR:
ไฟรัก[n. exp.] (fai rak) EN: burning love ; fire of love FR: feux de l'amour [mpl]
ฮัก[v.] (hak) EN: love FR: aimer
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted ; constant in love ; faithful FR: fidèle en amour
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
จดหมายรัก[n. exp.] (jotmāi rak) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
กามกรีฑา[n.] (kāmmakrīthā) EN: sexual dalliance ; love games ; love making ; sex games ; voluptuous delights FR:
กามเทพ[n. prop.] (Kāmmathēp) EN: Cupid ; God of love FR: Cupidon
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
คลั่งรัก[adj.] (khlang rak) EN: love-stricken ; madly in love FR: fou d'amour
คลื่นเลิฟ[n. exp.] (khleūn Loēf) EN: Love wave FR:
โคกกระออม[n.] (khōkkra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweethearts ; lovers ; soul mate ; couple in love ; couple FR: amants [mpl] ; partenaires [mpl] ; couple [m]
คู่รักคู่แค้น[n. exp.] (khūrak khū ) EN: a couple whose love has turned to hate ; friendly rivals FR:
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; libido ; love ; passion FR: désir sexuel [m] ; désir [m] ; libido [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักใคร่[n.] (khwām rakkh) EN: affection ; love ; fondness ; liking FR: affection [f]
ความรักเป็นพิษ[n. exp.] (khwām rak p) EN: sour love ; bad romance FR:
กระออม[n.] (kra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
หลับนอน[n.] (lapnøn) EN: make love ; have sex FR: coucher avec qqn (fam.)
เลิฟ[v.] (loēf = loēp) EN: love FR: aimer
หลงเมีย[v. exp.] (long mīa) EN: be blindly in love with one's wife FR: être fou amoureux de sa femme
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
หลงรักไม่ลืมหูลืมตา[v. exp.] (long rak ma) EN: be head over heels in love FR:
แม่น้ำอ้ายเหอ[n. prop.] (Maēnām Āi-h) EN: Love River ; Ai River FR:

love ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jugendliche Liebe {f}adolescent love
Affenliebe {f}doting love
jugendliche Schwärmerei {f}calf love
Liebeserklärung {f}declaration of love
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L
Mutterliebe {f}motherly love
Vaterliebe {f}paternal love
Jugendliebe {f}puppy love; early love
Schwesterliebe {f}sisterly love
paarhufig {adj}cloven-hoofed
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Zweihufer {m}cloven hoofed animal
Schmiedekiebitz {m} [ornith.]Blacksmith Plover
Cayennekiebitz {m} [ornith.]Cayenne Plover
Chathamregenpfeifer {m} [ornith.]Long-billed Plover
Webleinenstek {m}clove hitch
Schlankschnabel-Regenpfeifer {m} [ornith.]Collared Plover
Reiherläufer {m} [ornith.]Crab Plover
Diademregenpfeifer {m} [ornith.]Mitchell's Plover
Einmalhandschuhe {pl}disposable gloves
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan
Steppenregenpfeifer {m} [ornith.]Eastern Sand Plover
Krokodilwächter {m} [ornith.]Egyptian Plover
Hundenarr {m}fanatic dog lover
Fingerhut {m} [bot.]foxglove
Knoblauchzehe {f}garlic clove; clove of garlic
Handschuhfach {n}glove compartment
Handschuhfach {m}glove locker
Kiebitzregenpfeifer {m} [ornith.]Grey Plover (Pluvialis squatarola)
Grauköpfchen {n} [ornith.]Grey-headed Lovebird
hold {adj}lovely; meek
Kappenregenpfeifer {m} [ornith.]Hooded Plover
Kronenkiebitz {m} [ornith.]Crowned Plover
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship
Liebesbrief {m}love letter
Flußregenpfeifer {m} [ornith.]Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
Knutschfleck {m}love bite
Liebesleben {n}love life
Liebeslied {n}love song
lieblich; wonnig {adj} | lieblicher; wonniger | am lieblichsten; am wonnigstenlovely | lovelier | loveliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า love
Back to top