ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furious*, -furious-

furious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furious (adj.) ซึ่งโกรธจัด See also: ซึ่งโกรธแค้น, ซึ่งโกรธมาก, ซึ่งมีอารมณ์รุนแรงมาก Syn. infuriated, mad, raging Ops. calm, placid, serene
furiousness (n.) ความโกรธจัด See also: ความเดือดดาล Syn. rage, wrath
English-Thai: HOPE Dictionary
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
English-Thai: Nontri Dictionary
furious(adj) โกรธ,บ้าระห่ำ,ทำเสีย,มีอารมณ์รุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราดเกรี้ยว (v.) furious See also: infuriate, extremely angry, enrage Syn. เกรี้ยวกราด
ดุเด็ดเผ็ดมัน (adv.) furiously See also: violently, intensely Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน
ดุเดือดเลือดพล่าน (adv.) furiously See also: violently, intensely, unrestrained Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน
ร้ายแรง (adv.) furiously See also: violently, intensely Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน
ร้ายแรง (adv.) furiously See also: violently, intensely, unrestrained Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน
เป็นฟืนเป็นไฟ (adv.) furiously See also: angrily, fiercely Syn. รุนแรง, พลุ่งพล่าน, เต็มที่, มาก
ดาลโทสะ (v.) be furious See also: flare up, rage, be angry, be wrathful Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, โกรธ, เคือง
พิโรธ (v.) be furious See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn with anger/rage/wrath Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด
เดือดดาล (v.) be furious See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn with anger/rage/wrath Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด
เดือดแค้น (v.) be furious See also: boil with anger, be resentful, be enraged Syn. โกรธแค้น, แค้น
โกรธ (v.) be furious See also: flare up, rage, be angry, be wrathful Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, เคือง
โกรธมาก (v.) be furious See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn with anger/rage/wrath Syn. พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด
โกรธเกรี้ยว (v.) be furious See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn with anger/rage/wrath Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, เกรี้ยวกราด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน!
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน
I feel the fast air sweeping around you... carrying you, furious wind... and then stopping.ถึงกระแสลมที่รวดเร็วล้อมรอบตัวคุณ สายลมที่เกรี้ยวกราด หอบตัวคุณไป แล้วก็หยุดนิ่ง
If he finds out he will be furious But I'll be in the armyถ้าหากพ่อรู้เข้ามีหวังผมตายแน่
The reason I was so furious with you today, was that I couldn't forgive the heartless lie you toldฟังนะ Saku เหตุผลที่ฉันโกรธเธอวันนี้ โดยที่ฉันไม่สามารถให้อภัยได้
The master was furious with us servants.นายท่านโกรธ บรรดาขี้ข้าอย่างเรามาก
She's furious on her way here to get you.เธอโกรธมากเลยล่ะ กำลังมาทางนี้แล้ว
Okay, I know you must be furious with me,โอเค ฉันรู้ว่าเธอต้องโกรธฉันมาก
I know it's because of me you are furious and angry at being suspected and interrogated.ผมรู้ว่าผมเป็นต้นเหตุทำให้คุณโมโหและ โกรธ ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกสอบสวน
I'm furious with myself for not being able to protect Takeshi!ถ้าเอาชีวิตทากาชิกลับมาได้ ถึงตายฉันก็ยอม !
It was a furious close-in battle. Whoever...มันเป็นต่อสู้ในระยะประชิด ใครก็ตาม...

furious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒冲冲[nù chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, 怒冲冲 / 怒沖沖] furiously
气不忿儿[qì bù fèn r, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄖ˙, 气不忿儿 / 氣不忿兒] furious; indignant
狂怒[kuáng nù, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄨˋ, 狂怒] furious
[jì, ㄐㄧˋ, 瘈] furious; hydrophobia; madness
气愤[qì fèn, ㄑㄧˋ ㄈㄣˋ, 气愤 / 氣憤] indignant; furious
猖狂[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ, 猖狂] savage; furious

furious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P)
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n,vs) greatly enraged; furious
憤ろしい[いきどおろしい, ikidooroshii] (adj-i) irritated; angry; furious
猛反発[もうはんぱつ, mouhanpatsu] (n,vs) furious opposition; strong opposition; vehement protest
猛吹雪[もうふぶき, moufubuki] (n) blizzard; furious snowstorm
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly
怒髪天[どはつてん, dohatsuten] (n) furious; infuriated
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P)
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful
腸が煮えくり返る[はらわたがにえくりかえる, harawataganiekurikaeru] (exp,v5r) to be furiously angry

furious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียวฉุน[v.] (chīochun) EN: be enraged ; be furious ; be infuriated FR:
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ดาลเดือด[v.] (dāndeūat) EN: be angry ; be boiling mad ; be infuriated ; be furious FR:
ดาลโทสะ[v.] (dānthōsa) EN: be furious FR:
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
แค้นใจ[v. exp.] (khaēn jai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate FR:
ขึ้งโกรธ[v.] (kheungkrōt) EN: rage ; anger ; be vexed ; be furious FR:
กราดเกรี้ยว[v.] (krātkrīo) EN: be furious ; be infuriated ; be extremely angry ; be enraged FR: être furieux
กราดเกรี้ยว[adj.] (krātkrīo) EN: furious ; enraged FR: furieux
โกรธา[v.] (krōthā) EN: be angry (with) ; get angry ; be furious (with) FR:
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
โกรธเกรี้ยว[adj.] (krōtkrīo) EN: angry ; furious FR:
โกรธเกรี้ยวกราด[v. exp.] (krōt krīokr) EN: be furious FR: être furieux
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ[v. exp.] (krōt penfeū) EN: throw a fit ; be absolutely furious FR:
โมโห[adj.] (mōhō) EN: angry ; furious ; mad FR: furieux ; très fâché ; en rage ; furibond ; furibard (fam.) ; colérique ; fumasse (fam.)
เป็นเดือดเป็นแค้น[adj.] (pen deūat p) EN: enraged ; infuriated ; furious FR: furieux ; enragé
พิโรธ[v.] (phirōt) EN: be infuriated ; be enraged ; be furious FR:
พิโรธ[adj.] (phirōt) EN: infuriated ; furious ; enraged ; in rage FR:
เต้นผาง[v. exp.] (ten phāng) EN: flare up ; be furious FR:
วิโรธ[v.] (wirōt) EN: be infuriated ; be enraged ; be furious FR:
ยัวะ[v.] (yua) EN: be furious FR:
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ดุเดือดเลือดพล่าน[adv.] (dudeūat-leū) EN: furiously FR:
ฮือ[v.] (heū) EN: furiously FR:
คอเป็นเอ็น[adv.] (khøpen-en) EN: furiously ; stubbornly FR: furieusement
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
เกรี้ยว[adv.] (krīo) EN: angrily ; indignantly ; wrathfully ; irefully ; furiously FR:
เกรี้ยว ๆ = เกรี้ยวๆ[adv.] (krīo-krīo) EN: angrily ; indignantly ; wrathfully ; irefully ; furiously FR:
เป็นฟืนเป็นไฟ[adv.] (penfeūnpenf) EN: furiously FR:

furious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grimmig; wütend {adj} | grimmiger | am grimmigstenfurious | more furious | most furious
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furious
Back to top