ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sleepy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sleepy*, -sleepy-

sleepy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sleepy (adj.) ง่วงนอน See also: ซึมเซา, ง่วงซึม, ไร้ชีวิตชีวา Syn. somnolent, sluggish Ops. alert, wakeful
sleepyhead (n.) คนขี้เซา
English-Thai: HOPE Dictionary
sleepy(สลีพ'พี) adj. ง่วงนอน,ง่วง,อยากหลับ,ง่วงหลับ,เฉื่อยชา,ขี้เกียจ,ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้หลับ,ชวนให้หลับ., See also: sleepily adv. sleepiness n., Syn. nodding,drowsy
English-Thai: Nontri Dictionary
sleepy(adj) ขี้เซา,ง่วงนอน,เฉื่อยชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เซา (v.) sleepy See also: drowsy, lethargic
ขี้เซา (v.) be sleepy See also: be drowsy, be lethargic, be dozy, be dopey
ง่วง (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วงนอน, อยากนอน
ง่วงงุน (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ง่วงนอน
ง่วงซึม (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง, ง่วงนอน
ง่วงซึม (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง, ซึม, ซึมเซา, ง่วงงุน, เซื่องซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
ง่วงนอน (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง, อยากนอน
ง่วงเหงา (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงงุน, เซื่องซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
งัวเงีย (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. สะลึมสะลือ, ง่วง Ops. ตื่น
สะลึมสะลือ (v.) be sleepy See also: be half-asleep, be drowsy Ops. ตื่นตัว
สะลึมสะลือ (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง Ops. ตื่น
อยากนอน (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วงนอน
อยากนอน (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง
เคลิ้ม (v.) be sleepy See also: be half-asleep, be drowsy Syn. สะลึมสะลือ Ops. ตื่นตัว
เซื่องซึม (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงงุน Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน
I'm awfully sleepy right now.ตอนนี้ ฉันอยากนอนที่สุดเลย
And I'm just glad I have my own head to be sleepy with.หวังว่าฉันคงจะหลับลงนะ
Good morning, sleepy head.อรุณสวัสดิ์, พ่อหนุ่มน้อย.
Sorry, I must've a little sleepy startผมขอนอนต่ออีกนิดครับ
Your sleepy voice is really cute.เสียงตอนเธอง่วงนอนน่ารักดีนะ
I am not sleepy yet.หนูยังไม่ง่วงซักหน่อย
They've all descended on the normally sleepy town of Warren valley, Ohio where the holiday and all of its strange traditions are taken very seriously.ได้โจมตีพร้อมกัน.. ..ในเมืองอันเงียบสงบ วอเรนวัลเล่ย์ รัฐ โอไฮโอ้ คือเมืองที่เทศกาล วันหยุด และประเพณี
Dave, you drive like a sleepy old bear.เดฟ คุณขับเหมือนหมีจำศีลเลย
The hands on the clock seem to stop, I gaze at them with sleepy eyesเข็มนาฬิกากำลังจะหยุดเดิน ฉันจ้องมองด้วยดวงตาที่ง่วงงุน Tomarisou na tokei no hari neboke ma de koko mitsumete iru
UH, LOOK, I KNOW YOU JUST GOT HERE, BUT I AM SO SLEEPY AND...นิ แนรู้ว่าเธอเพิ่งมา แต่ฉันรู้สึกง่วงนอนและ...

sleepy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, 瞌] doze off; sleepy
想睡[xiǎng shuì, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄨㄟˋ, 想睡] drowsy; sleepy
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, 困 / 睏] sleepy; doze off

sleepy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard
トロリ;とろり[, torori ; torori] (adv-to,adv) (1) (on-mim) thick; viscous; (2) (on-mim) sleepy
寝惚け眼[ねぼけまなこ, nebokemanako] (n) sleepy eyes; drowsy look
御睡;御眠[おねむ, onemu] (n) (uk) (chn) sleeping; being sleepy
寝坊(P);寐坊(oK)[ねぼう, nebou] (n,vs) (1) sleeping in late; oversleeping; (n) (2) late riser; sleepyhead; (P)
寝坊助[ねぼすけ, nebosuke] (n) (See 朝寝坊) person who oversleeps; sleepyhead
疲れた[つかれた, tsukareta] (adj-f) worn-out (as opposed to sleepy)
眠い(P);睡い[ねむい, nemui] (adj-i) sleepy; drowsy; somnolent; (P)
眠たい[ねむたい, nemutai] (adj-i) sleepy; (P)

sleepy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาวนอน[v.] (hāonøn) EN: feel sleepy ; yawn FR:
ขี้เซา[v.] (khīsao ) EN: be a sleepy head FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze ; doze off FR: s'assoupir ; somnoler
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: sleepy ; drowsy ; prone to dozing off ; dozing FR:
ง่วง[v.] (ngūang) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy FR: avoir sommeil
งัวเงีย[v.] (ngūa-ngīa) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy FR: être endormi ; somnoler
งัวเงีย[adj.] (ngūa-ngīa) EN: sleepy ; drowsy FR: endormi ; somnolent
ง่วงเหงา[adj.] (ngūang-ngao) EN: sleepy FR:
ง่วงเหงาหาวนอน[adj.] (ngūang-ngao) EN: drowsy ; sleepy ; dozy ; somnolent ; listless FR:
ง่วงงุน[v.] (ngūang-ngun) EN: be drowsy ; be sleepy FR:
ง่วงงุน[adj.] (ngūang-ngun) EN: drowsy ; sleepy FR:
ง่วงนอน[v. exp.] (ngūang nøn) EN: feel sleepy ; be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy FR: avoir envie de dormir ; avoir sommeil
ง่วงนอน[adj.] (ngūang nøn) EN: sleepy FR: somnolent ; assoupi ; à demi endormi ; ensommeillé
ง่วงซึม[v. exp.] (ngūang seūm) EN: be sleepy FR:
งุย[adj.] (ngui) EN: sleepy FR:
ปลาบู่[n. exp.] (plā bū) EN: sand goby ; marbled sleepy goby FR: gobie [m]
ปลาบู่ทราย[n. exp.] (plā bū sāi) EN: Sleepy goby ; Marbled sleeper FR:
เซา[adj.] (sao) EN: sleepy ; drowsy FR: somnolent ; assoupi
อยากนอน[n. exp.] (yāk nøn) EN: be sleepy FR: avoir envie de dormir
ขี้เซา[adj.] (khīsao ) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead FR:
ปรือ[adj.] (preū) EN: drowsy ; sleepy-eyed FR:
ตาปรือ[X] (tāpreū) EN: drowsy ; sleepy-eyed ; half-closed eyes FR:

sleepy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schläfrig {adj} | schläfriger | am schläfrigstensleepy | sleepier | sleepiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sleepy
Back to top