4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย u
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

adj น่าเกลียด, adj น่ากลัว

uh
int คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ, int คำอุทานแสดงความลังเล

adj ที่สุด, adj สุดท้าย, adj พื้นฐาน, n จุดสูงสุด

adv ท้ายที่สุด

adj ซึ่งไม่สามารถ

adj ที่ไม่แน่ใจ, adj ที่ไม่แน่นอน, adj ที่ไม่มีความมั่นใจ

n ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ), n ความไม่แน่นอน

n ลุง

adj อึดอัด

vi เปิดออก, vt เปิดออก, vt เปิดเผยออกมา

prf ภายใต้, prep ใต้, prep รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่), adv ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิว

vt ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ)

n นักศึกษาระดับปริญญาตรี, n นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรี, adj เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี

adj ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า, adj ที่สำคัญและซ่อนอยู่, adj จำเป็น

vt ทำให้กร่อน

vt เข้าใจ, vi เข้าใจ

n ความสามารถในการเข้าใจ, n ข้อตกลงร่วมกัน, adj ซึ่งเข้าอกเข้าใจ

vt สัญญา, vi สัญญา, vi รับภาระ, vi รับรอง

n จำนวนผู้ว่างงาน, n การว่างงาน

adj ที่ไม่ได้คาดไว้

adj ซึ่งไม่ยุติธรรม

vt คลี่, vi แผ่ออก, vi เปิดเผย

adv น่าเสียดาย

adj เสียใจ, adj โชคร้าย

n เครื่องแบบ, adj ที่เป็นแบบเดียวกัน, vt ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, adj สม่ำเสมอ

n การรวมตัวกัน, n สหภาพ, n การสมรส, n สหภาพแรงงาน, n การจับคู่, adj รวมกัน, n จำนวนทั้งหมด

adj ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว, n ความเป็นหนึ่ง

n หนึ่งหน่วย, n กลุ่มคน, n หน่วยวัด, n ชุด(เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้), n บท (ในหนังสือ), n เลขหลักหน่วย

vt ทำให้รวมกัน, vi รวมตัวกัน, vi สมรสกัน, vt สมรสกัน, vt เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน, vi ติดกัน

adj ี่รวมกัน, adj ซึ่งร่วมมือกัน, adj ซึ่งพร้อมเพรียงกัน

n ความเป็นเอกภาพ, n จำนวนหนึ่งหน่วย

adj ี่เป็นสากล, n ข้อต่อเอนกประสงค์

n ประสบการณ์ทั้งมวล, n จักรวาล, n โลกและมนุษยชาติ

n มหาวิทยาลัย

adj ที่ไม่รู้, adj ที่ไม่เป็นเป็นรู้จัก, n สิ่งที่ไม่รู้จัก

conj ถ้าไม่, prep นอกจาก

prep แตกต่างจาก, adj ซึ่งแตกต่าง, n สิ่งที่แตกต่าง

adj ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, adj ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง

adj ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

conj จนกระทั่ง, prep จนกระทั่ง, conj ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), prep ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)

adj ผิดปกติ, adj ประหลาด, adj ไม่ธรรมดา, adj เป็นข้อยกเว้น

up
adv ในแนวขึ้น, prep ข้างบน, prep ไปตาม, adv ตั้งตรง, adj ที่เพิ่มขึ้น, vt ทำให้เพิ่มขึ้น, vi ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น, n การเพิ่มขึ้น

vt ทำให้ทันสมัย, n ข้อมูลทันสมัย

prep บน

adj สูงกว่า, adj ส่วนบน, adj ระดับสูง, n ส่วนของรองเท้าที่อยู่เหนือส้นเท้าขึ้นไป, n ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ, n ยากระตุ้น, n เหตุการณ์ที่น่าจดจำ

adj ที่พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, n การพลิกคว่ำ, vt คว่ำ, vi คว่ำ, vt ทำให้กลัดกลุ้ม, vt ทำให้สะอิดสะเอียน, vt ทำให้พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, n ปัญหาที่คาดไม่ถึง, n การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, n อารมณ์เสีย, adj ที่คว่ำลง, adj อารมณ์เสีย, adj สับสนวุ่นวาย

adv ในใจ, adv ไปยังข้างบน, adj ข้างบน, n ชั้นบน

adj เกี่ยวกับเมือง, adj เป็นลักษณะของเมือง

vt กระตุ้น, n แรงกระตุ้น, n การเร่ง

us
pron เรา, n ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )

use
n วิธีการใช้, n การทำงาน, vt ใช้, vt ใช้เป็นประจำ, vt หลอกใช้, vt ปฏิบัติต่อ, vt ได้ประโยชน์จาก, n การใช้, n ประโยชน์, n ความเคยชิน

adj ซึ่งถูกใช้, adj ที่คุ้นเคยเพราะใช้อยู่เป็นประจำ, adj ที่เคยใช้มาก่อน

adj ที่มีประโยชน์, adj ดี

n ผู้ใช้, n ผู้ติดยาเสพติด, n การใช้สิทธิ (ทางกฎหมาย)

adj เป็นปกติ, n สิ่งที่เป็นปกติ

adv โดยปกติ

n สิ่งที่เป็นประโยชน์, n ความมีประโยชน์, n ประโยชน์ใช้สอย, n สาธารณูปโภค

vt ใช้ประโยชน์, vt ทำให้เป็นประโยชน์ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top