ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good-looking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good-looking*, -good-looking-

good-looking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
good-looking (adj.) มีหน้าตาดี See also: สวย, หล่อ, ชวนมอง, น่าดึงดูดใจ Syn. cute, pretty, handsome Ops. unattractive
good-looking person (n.) คนที่มีหน้าตาดีโดยเฉพาะผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขำ (v.) good-looking See also: attractive, handsome, smart, elegant, pretty, pretty and charming Syn. คมขำ
ศุภางค์ (adj.) good-looking See also: good-figured
หล่อ (adj.) good-looking See also: handsome Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา Ops. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A good-looking guy like you must have had a million sweethearts.คนหล่อ ๆ อย่างนาย น่าจะมีแฟนเป็นล้านคนเลย
He likes good-looking women.เวลาเห็นเข้าก็หน้ามืด
She's like, "Oh, Jesus, Paddie. You're such a good-looking feller. I love ya.พระช่วยแพดดี้คุณหล่อเหมือนเพื่อนชั้น ชั้นรักคุณ
She's not even that good-looking if you really look at her.ถ้าเธอดูดีๆ หล่อนก็ไม่ได้สวยเท่าไรนะ
See that good-looking man sitting by my mom?เห็นผู้ชายรูปหล่อที่นั่งใกล้แม่ฉันมั้ยคะ?
Every time I meet a good-looking guy... lesbian.ทุกครั้งเจอคนหล่อๆ มันต้องเกย์ทุกที
She's just tired of good-looking guys, so she felt like a change of pace.เธอแค่ เบื่อผู้ชายหล่อ เลยอยากจะเปลี่ยนแนวบ้าง
I can't stand good-looking guys who are smart.เขาดูดี แล้วก็หล่อซะด้วย
You know, given that I'm in a bit of a personal crisis and I find myself in a total stranger's home in a town that I can't actually remember the name of and considering that you showed up and you're, like, insanely good-looking and really drunk and probabถ้าคิดว่าฉันกำลังมีปัญหาส่วนตัว และมาอยู่บ้านคนแปลกหน้า อยู่ในเมืองที่ฉันจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ
Yeah. There's this super good-looking guy like that.ใช่ค่ะ ยังมีผู้ชายที่ซูเปอร์กู๊ดลุคกิ้งอยู่บนโลกนี้น่ะค่ะ
Yeah, good-looking and smart.ใช่ๆ ดูดีแล้วยังเก่งอีก
Baby, we made a good-looking kid.ที่รัก เราทำให้ลูกออกมาดูดิเนอะ

good-looking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, 才貌双全 / 才貌雙全] talented and good-looking (成语 saw)
[fēng, ㄈㄥ, 丰] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person
受看[shòu kàn, ㄕㄡˋ ㄎㄢˋ, 受看] good-looking
好看[hǎo kàn, ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, 好看] good-looking
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 睆] good-looking; cute
美貌[měi mào, ㄇㄟˇ ㄇㄠˋ, 美貌] good-looking
[yáo, ㄧㄠˊ, 姚] handsome; good-looking

good-looking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グッドルッキング[, guddorukkingu] (adj-f) good-looking
渋皮のむけた女;渋皮の剥けた女[しぶかわのむけたおんな, shibukawanomuketaonna] (n) (See 渋皮がむける) urbane and good-looking woman
男振り[おとこぶり, otokoburi] (n) manliness; good-looking
色女[いろおんな, iroonna] (n) (1) good-looking woman; (2) concubine
見目良い[みめよい, mimeyoi] (adj-i) good-looking
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
格好のいい;格好のよい;格好の良い[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool
格好よい[かっこうよい;かっこよい, kakkouyoi ; kakkoyoi] (adj-i) (See 格好いい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs
見目麗しい[みめうるわしい, mimeuruwashii] (adj-i) good-looking; fair; beautiful

good-looking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalao) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking FR: beau ; élégant ; séduisant
ไม่สวย[adj.] (mai sūay) EN: not beautiful ; not pretty ; not good-looking ; unattractive ; not nice FR: moche
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
ศุภางค์[adj.] (suphāng) EN: good-looking FR:
ยังหยัง[adj.] (yangyang) EN: handsome ; good-looking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good-looking
Back to top