ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

low

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *low*, -low-

low ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
low (adj.) คุณภาพต่ำ
low (adj.) ชั้นต่ำ See also: เลว, หยาบช้า, หยาบคาย Syn. coarse, vulgar, rude, crude
low (adj.) ต่ำ (เกียร์)
low (adj.) ต่ำกว่าระดับปกติ Syn. below, lowering Ops. high, lofty
low (adj.) ต่ำต้อย See also: ต้อยต่ำ Syn. humble, meek, obscure
low (adv.) ต่ำลง (ระดับ, ระดับน้ำ, จุด, ตำแหน่ง) See also: ลดลง
low (adj.) ต่ำลึก (เสียง)
low (adj.) น้อย
low (n.) น้อย (แสง) See also: (แสง) มัว
low (adv.) ในราคาที่ต่ำ See also: ถูก Syn. cheaply
low (adj.) มีคุณค่าอาหารต่ำ
low (adv.) ระดับต่ำ (การเรียน, การงาน)
low (adj.) รู้สึกไม่สบาย Syn. ill, dizzy, feeble
low (adv.) เสียงต่ำ See also: เสียงแผ่ว, เสียงเบา Syn. softly, quietly
low (adj.) หดหู่ใจ See also: หดหู่, เศร้าใจ Syn. sad, depressed, unhappy Ops. happy
low (adv.) หมด See also: พร่อง, ไม่มีเหลือ
low (adj.) อ่อนแรง See also: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง Syn. exhausted, sinking, expiring, dying
low (vi.) ร้อง (วัว) See also: ส่งเสียงคล้ายเสียงวัว Syn. moo
low beam (n.) ไฟต่ำหน้ารถ
low comedy (n.) ละครชวนหัว
low drumbeat (n.) การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
low frequency (n.) ความถี่วิทยุ 30-300 กิโลเฮิรตซ์
Low German (n.) ภาษาถิ่นเยอรมันที่ใช้ทางเยอรมันตอนเหนือ Syn. Plattdeutsch
Low Latin (n.) ภาษาละตินยุคกลาง
low pressure area (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น
low relief (n.) รูปปั้นนูนต่ำ See also: รูปแกะสลักนูนต่ำ Syn. basso-rilievo Ops. high relief
low season (n.) ช่วงวุ่นวายน้อยทางธุรกิจหรือการเดินทาง
low tide (n.) น้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด Syn. lowest point
low tide (n.) เวลาที่น้ำลง
low tone (n.) เสียงวรรณยุกต์ต่ำระดับ
low-born (adj.) เกิดในตระกูลชั้นต่ำ See also: มีสกุลต่ำ
low-cost (adj.) ราคาต่ำ See also: ราคาถูก Syn. cheap, inexpensive Ops. expensive
low-grade (adj.) คุณภาพต่ำ See also: เกรดต่ำ Syn. inferior Ops. high-grade, superior
low-key (adj.) เข้มข้นน้อย See also: น้อยไป, น้อย Syn. low-keyed
low-keyed (adj.) เข้มข้นน้อย See also: น้อยไป, น้อย Syn. low-key
low-minded (adj.) มีจิตใจต่ำ See also: หยาบคาย
low-pressure (adj.) มีความกดดันต่ำ See also: มีการต้านทานต่ำ
low-priced (adj.) ราคาถูก See also: ถูก, ไม่แพง Syn. inexpensive, cheap
low-spirited (adj.) เศร้าใจ See also: หดหู่ใจ Syn. sad, heartsore, dispirited, blue
low-tech (adj.) ซึ่งใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
low comedyn. ละครชวนหัว (มักเป็นเรื่องลามก), See also: lowcomedian n. ดูlow comedy
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
low resolutionความละเอียดต่ำความคมชัดต่ำใช้กับเครื่องพิมพ์หรือจอภาพที่ออกแบบให้เสนอผลค่อนข้างหยาบ แต่ก็รวดเร็ว ตัวพิมพ์ก็ดี ภาพที่เห็นบนจอก็ดี หากใช้กับหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำ หรือมีจำนวนจุดต่อนิ้วน้อย เช่น 74 จุดต่อนิ้ว จะทำให้ดูไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย ส่วนที่โค้งหรือมนจะดูขยุกขยิก หยัก ๆ ไม่มีคุณภาพ แต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ราคาถูก และทำงานได้รวดเร็วกว่าประเภทความละเอียดสูง ๆ ดู high resolution เปรียบเทียบ
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า,อากาศทำท่าจะมีฝน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง,หดหู่ใจ,โกรธ., Syn. louring,dark
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple
lowland(โล'เลินดฺ) n. บริเวณพื้นที่ต่ำ,บริเวณพื้นที่ราบ adj. เกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ราบ,เกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ต่ำ
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
English-Thai: Nontri Dictionary
low(adj) ต่ำ,เตี้ย,ค่อย,เลว,แผ่วลง,พร่อง
lower(adj) ต่ำลงมา,ลดลงมา,ตกต่ำ,หย่อน
lowland(n) ที่ต่ำ,ที่ลุ่ม,ที่ราบ
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
low beam; dipped headlight; lower beamไฟต่ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
low comedyสุขนาฏกรรมชั้นต่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
low frequency (LF)ความถี่ต่ำ (แอลเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low level languageภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
low relief; bas-relief; bosso-relievoรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low-pressure blowerเครื่องเป่าลมความดันต่ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lowerตอนล่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower houseสภาล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Low level language ภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์]
Low resolution ความคมชัดต่ำ [คอมพิวเตอร์]
Low-Costค่าใช้จ่ายต่ำ [การแพทย์]
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
lowland riceข้าวนาสวน, ข้าวที่ปลูกกันได้ในที่ลุ่มและมีระดับน้ำในนาลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร อาจปลูกโดยวิธีปักดำหรือหว่าน  เช่น พันธุ์ข้าว กข. 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดแห้ง (v.) to be stuck in the low tide area, cannot row the boat
พูดเสียงต่ำ (v.) speak in a low tone See also: speak in a low voice Ops. พูดเสียงสูง
รสนิยมต่ำ (v.) have low taste See also: have poor taste, be plebeian Ops. รสนิยมสูง
ความหยาบช้า (n.) low See also: mean, coarseness Syn. ความต่ำช้า, ความเลวทราม
ต่ำ (adj.) low See also: inferior, bad, shoddy, poor, inadequate, second-rate Syn. ด้อย Ops. สูง
ต่ำ (adj.) low Syn. น้อย Ops. สูง, มาก
ชั้นต่ำ (adj.) low (class) See also: inferior Syn. ชั้นล่าง Ops. ชั้นสูง
ไฟต่ำ (n.) low beam Ops. ไฟสูง
ชนชั้นต่ำ (n.) low class Ops. ชนชั้นสูง
ชั้นเลว (adj.) low grade See also: low rate, poor quality, inferior quality, bad kind
รายได้ขั้นต่ำ (n.) low income
ที่ราบลุ่ม (n.) low land See also: basin, low plain
ตะกาด (n.) low land near the seashore See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans)
ก้มหน้า (v.) low one´s head See also: bend down the head Syn. ก้ม Ops. เงย, เชิด
ของต่ำ (n.) low things See also: bad things Ops. ของสูง
เสียงต่ำ (n.) low voice Ops. เสียงสูง
กำแพงแก้ว (n.) low wall surrounding a pagoda See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument
ข้าวนาเมือง (n.) low-lying field
นาเมือง (n.) low-lying field Syn. ข้าวนาเมือง
เลหลัง (adj.) low-priced See also: cheap, low cost, reduced, cut-price
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
Why are you following me?คุณตามฉันมาทำไม
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
You're not allowed to come?คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มาหรือ?
I'm sorry, I cannot allow thatฉันเสียใจด้วย ฉันไม่สามารถอนุญาตได้
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
We're not allowed animals in the flatแฟลตนี้ไม่อนุญาตให้เราเลี้ยงสัตว์
You know I can't allow itเธอก็รู้ว่าฉันไม่สามารถอนุญาตได้
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
He doesn't allow smoking in the officeเขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
Smoking is not allowed in this buildingตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
You are not allowed to passคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
You're not allowed to make any callsเธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
Allow me to introduce myselfขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวหน่อย
You have to follow my orders!นายต้องทำตามคำสั่งฉัน
Why do you keep following me?ทำไมถึงได้ตามฉันมาอีก
How can you tolerate that rude fellow?เธออดทนต่อคนหยาบคายอย่างนั้นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว?
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
He was a warbler and flying very low over the water.เขาเป็นนกกระจิบ และบินต่ำมากเหนือน้ำ
You and the others better lay low for a few days.แกกับคนอื่นๆ กบดาน สักสองสามวันดีกว่า
Angel Eyes said for us to lay low for a few days.แองเจิลอายส์สั่งให้เรา กบดานสักสองสามวัน
He swung in low and he saw us. He was a young pilot.เขาโฉบตํ่าเเล้วเห็นเรา เขาเป็นนักบินหนุ่ม
It was little and brown and low to the ground.ตัวมันเล็กๆสีน้ำตาล แล้วก็เตี้ยๆ
Target should be clear if you go in low enough.ถ้าคุณบินต่ำพอ จะเห็นเป้าหมายชัดเจน
We're runnin' low on ammunition. We're runnin' low on men, for chrissakes!กระสุนเรากำลังจะหมด คนของเราก็แทบไม่เหลือ!
A cheap idea that only low class humans would think of.ไอเดียโง่ๆ เท่าที่มนุษย์จะคิดได้
You are the evil consequence of a low class woman and a Count!เจ้ามันก็แค่ผลผลิตโสโครก ของเคานท์กับผู้หญิงชั้นต่ำ!
He is trying to invite a low class girl into our noble Lee family.เขาพยายามพาสาวต่ำสกุล เข้าร่วมราชสกุลแห่งลี

low ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
低筋面粉[dī jīn miàn fěn, ㄉㄧ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, 低筋面粉 / 低筋麵粉] cake flour; low fibre flour
[cāng, ㄘㄤ, 伧 / 傖] low fellow; rustic; rude; rough
下级[xià jí, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˊ, 下级 / 下級] low ranking; low level; an underclass
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
[wù, ˋ, 坞 / 塢] dock; low wall
低脂[dī zhī, ㄉㄧ ㄓ, 低脂] low fat
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, 低沉] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
剪刀差[jiǎn dāo chā, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ ㄔㄚ, 剪刀差] prices scissor (caught between low income and high prices)
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打采 / 無精打採] listless; in low spirits; washed out; downcast
低潮[dī cháo, ㄉㄧ ㄔㄠˊ, 低潮] low tide
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, 人穷志短 / 人窮志短] poor and with low expectations; poverty stunts ambition
淡水[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 淡水] potable water (water with low salt content); fresh water
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
枯水[kū shuǐ, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ, 枯水] scarce water; low water level
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ, 软流圈 / 軟流圈] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 软流层 / 軟流層] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, 呢喃细语 / 呢喃細語] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
慢累积[màn lěi jī, ㄇㄢˋ ㄌㄟˇ ㄐㄧ, 慢累积 / 慢累積] accumulates slowly; cumulative (e.g. poison)
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, 津贴 / 津貼] allowance
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ, 许嫁 / 許嫁] allowed to marry
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, 不准许 / 不准許] forbidden; not allowed
不得[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 不得] must not; may not; not be allowed; cannot
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, 公差] tolerance (allowed error)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line)
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following

low ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナジーセーブモード[, enaji-se-bumo-do] (n) {comp} energy save mode; low power mode
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
コスト安[コストやす, kosuto yasu] (n,adj-no) low cost
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray)
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
とろ火[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas)
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
ローアブソーバー[, ro-abuso-ba-] (n) low absorber
ローテク[, ro-teku] (adj-f) low technology; low-tech
ローパーテーション[, ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
下種女[げすおんな, gesuonna] (n) woman of low rank; term of degradation for a woman
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P)
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing)
中小姓;中小性[ちゅうごしょう, chuugoshou] (n) low class samurai, who guarded the shogun on outings (Edo period)
中間速度[ちゅうかんそくど, chuukansokudo] (n,vs) {comp} middle speed (vs. low or high speed)
[あ, a] (pref) (1) sub-; (2) -ous (indicating a low oxidation state); -ite
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity
低周波[ていしゅうは, teishuuha] (n) low frequency waves
低周波発振器[ていしゅうははっしんき, teishuuhahasshinki] (n) {comp} Low Frequency Oscillator; LFO
低地[ていち, teichi] (n,adj-no) depression; lowlands; low ground; bottom land; plain; (P)
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
低湿[ていしつ, teishitsu] (adj-na,n) low and damp
低潮[ていちょう, teichou] (n) (See 高潮・こうちょう・1) low tide; low water
低級[ていきゅう, teikyuu] (adj-na,n,adj-no) low grade; vulgar; low class; cheap; low level
低能;低脳(iK)[ていのう, teinou] (adj-na,n) low intelligence; feeble-mindedness; imbecility
低血圧[ていけつあつ, teiketsuatsu] (n) low blood pressure
低血糖[ていけっとう, teikettou] (n) low blood sugar; hypoglycemia
低解像度[ていかいぞうど, teikaizoudo] (n) {comp} low resolution
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P)
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
低電圧版モバイル[ていでんあつばんモバイル, teiden'atsuban mobairu] (n) {comp} low voltage mobile (pentium)
低音[ていおん, teion] (n) low tone; bass; low voice; (P)
低頻度[ていひんど, teihindo] (n) low frequency
俗気芬々;俗気芬芬[ぞくけふんぷん, zokukefunpun] (adj-t,adv-to) of low (vulgar) taste; lacking class
俗臭芬々;俗臭芬芬[ぞくしゅうふんぷん, zokushuufunpun] (adj-t,adv-to) of low taste (vulgar); lacking class
傾け倒す[かたむけたおす, katamuketaosu] (v5s) to cast down; to lay low
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery
中間速度[ちゅうかんそくど, chuukansokudo] middle speed (vs. low or high speed)
低コスト[ていコスト, tei kosuto] low cost
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption
低解像度[ていかいぞうど, teikaizoudo] low resolution
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical)
標準解像度[ひょうじゅんぞうど, hyoujunzoudo] low resolution
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators)
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators)
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs)
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism)
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown
データ流れ[データながれ, de-ta nagare] data flow
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
フォロー[ふぉろー, foro-] follow
フォローアップ[ふぉろーあっぷ, foro-appu] follow-up
フローチャート[ふろーちゃーと, furo-cha-to] flow chart
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
レートをベースとしたフロー制御[レートをベースとしたフローせいぎょ, re-to wo be-su toshita furo-seigyo] rate-based flow control
ワークフロー[わーくふろー, wa-kufuro-] workflow
下位[かい, kai] low-end (a-no), low-order
下位けたあふれ[かいけたあふれ, kaiketaafure] underflow
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester
下界[げかい, gekai] lower bound
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow
溢れる[あふれる, afureru] Thai: เจิ่งนอง English: to overflow
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession

low ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
บ้านที่เตี้ย[n. exp.] (bān thī tīa) EN: low house FR:
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low ; lightweight FR: faible ; léger
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying FR: voler à basse altitude [m]
บ๊วย[adj.] (būay) EN: last ; low ; bottom FR: dernier
ชั้นต่ำ [adj.] (chan tam) EN: low-class ; low ; inferior FR: inférieur
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful FR: méchant ; malveillant
ดิรัจฉานวิชา[n. exp.] (diratchān w) EN: low art FR:
ด้อยคุณภาพ[adj.] (dǿi khunnap) EN: low quality FR:
หินชาติ[adj.] (hinnachāt) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn FR:
แจ้[adj.] (jaē) EN: squat ; low ; dwarf ; diminutive ; bantam FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: coo and woo ; talk in a low voice FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
กำแพงแก้ว[n.] (kamphaēngka) EN: low wall surrounding a pagoda ; consecrated wall ; parapet surrounding a sacred building FR:
การคาดหวังต่ำ[n. exp.] (kān khātwan) EN: low expectation FR:
ไขมันต่ำ[n. exp.] (khaiman tam) EN: low fat FR: pauvre en graisses
ขอด[adj.] (khøt) EN: running low ; running dry ; a little left at the bottom ; left over at the bottom of FR: presque à sec
ขอดคลอง[X] (khøt khløng) EN: the canal is running low ; the canal is almost dried up FR:
ความดันโลหิตต่ำ[n. exp.] (khwām dan l) EN: low blood pressure FR: tension (artérielle) minimale [f] ; tension (artérielle) inférieure [f]
ความกดอากาศต่ำ[n. exp.] (khwām kot a) EN: low pressure FR: basse pression [f]
ก้มหน้า[v.] (komnā) EN: bow the head ; low one's head ; bend down the head FR: baisser les yeux
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
กบดานอยู่ในห้อง [xp] (kopdān yū n) EN: lie low in his room FR:
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: shoddy ; poor ; inferior ; low ; base ; cheap FR: médiocre ; minable
โหล่[adj.] (lō) EN: last ; rearmost ; hindmost ; final ; end ; low FR: dernier ; ultime ; final
โลว์คอสต์[X] (lō-khøt) EN: low-cost FR: low cost (anglic.)
หลบซ่อน[v.] (lop søn) EN: lie low FR:
ลดบทบาท[v. exp.] (lot botbāt) EN: keep a low profile FR: adopter un profil bas
ลุ่ม[adj.] (lum) EN: low-lying ; low ; depressed FR: bas
ไม่เป็นสับปะรด[adj.] (mai pen sap) EN: bad tasting ; low quality FR:
เมฆชั้นต่ำ[n. exp.] (mēk chan ta) EN: low clouds FR: nuages de basse altitude [mpl] ; nuages bas [mpl]
เมฆระดับต่ำ[n. exp.] (mēk radap t) EN: low clouds FR: nuages de basse altitude [mpl] ; nuages bas [mpl]
หน้าโลว์[n. exp.] (nā lō) EN: low season FR: basse saison [f]
น้ำลงเต็มที่[n. exp.] (nāmlong tem) EN: low tide FR:
นยักษ์[adj.] (nayak) EN: low ; common ; inferior ; bad FR:
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
หงุงหงิง[adv.] (ngung-nging) EN: in a low tone FR:
หงุง ๆ หงิง ๆ[adv.] (ngung-ngung) EN: in a low tone FR:

low ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
preisgünstig {adj}available at unusually low price
Energiebedarf {m} | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low
Hypotension {f}; niedriger Blutdruck [med.]hypotension; low blood pressure
Hubwagen {m}lift truck; platform floor truck; low lift elevating platform truck
keimarm {adv}of low microbiological contamination
Auslösung {f}accommodation allowance
Beaufschlagung {f}admission flow
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Altersfreibetrag {m}age allowance
Luftmenge {f}airflow rate
Luftmengenmesser {m}airflow meter
Luftmengenschalter {m}airflow control
allergenarm {adj}low in allergens
zulässige Ausschusszahl {f}allowable defects
Steuerfreibetrag {m}allowable deduction
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Akkordzeit {f}allowed time
erlaubt {adv}allowedly
Alpenglühen {n}alpenglow
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower
Arbeitsablaufstudie {f}analysis of workflow
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease
Angolaschwalbe {f} [ornith.]Angola Swallow
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Jahresabschreibung {f}annual allowance
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Zitronentyrann {m} [ornith.]Yellow Tyrannulet
Panamalaubtyrann {m} [ornith.]Yellow-green Tyrannulet
Gelbscheitel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-crowned Tyrannulet
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Possen {m} (eines Clowns) | Possen
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Bismarckschwalbenstar {m} [ornith.]Bismarck Wood Swallow
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Unterlauf {m}arithmetic underflow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า low
Back to top