ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blue*, -blue-

blue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blue (adj.) สีน้ำเงิน See also: สีน้ำเงิน
blue (adj.) เศร้าใจ See also: เสียใจ Syn. depressed
blue (n.) สีน้ำเงิน See also: สีน้ำเงิน
blue (vt.) กลายเป็นสีน้ำเงิน See also: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
blue (adj.) หยาบโลน See also: ลามก Syn. explicit
blue (adj.) เคร่งครัด See also: เคร่ง
blue boys (sl.) ตำรวจ
blue funk (sl.) ความหดหู่ใจ See also: ความซึมเศร้า
blue gemstone (n.) หินสีฟ้าเข้มที่ใช้ทำเครื่องประดับ See also: ไพฑูรย์
blue green (n.) สีเขียวอมน้ำเงิน
blue jeans (n.) กางเกงยีน Syn. jean, denim
blue planet (n.) โลก Syn. earth
blue-blooded (adj.) จากตระกูลสูงส่ง
blue-chip (adj.) หุ้นที่มีค่าสูงและเป็นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมาก
blue-collar (adj.) เกี่ยวกับคนใช้แรงงาน
bluebell (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกสีฟ้ารูปร่างเหมือนระฆัง
blueberry (n.) ผลบลูเบอร์รี่
bluebird (n.) นกสีน้ำเงินในอเมริกาเหนือ
bluebottle (n.) แมลงวันสีฟ้าตัวใหญ่
bluegrass (n.) เพลงคันทรี่ของอเมริกัน
bluejay (n.) นกอเมริกาเหนือตัวใหญ่มีขนสีฟ้า
blueprint (n.) พิมพ์เขียว See also: แบบสร้าง Syn. design, plan, draft
blues (n.) เพลงช้าที่มีจังหวะหนัก (เพลงบลูส์)
bluestocking (n.) หญิงที่มีการศึกษาดี
bluesy (adj.) ซึ่งมีจังหวะหนัก ช้าและเศร้า
bluey (sl.) หนังลามก
English-Thai: HOPE Dictionary
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
blue bloodn. คนในตระกูลผู้ดี,ตระกูลผู้ดี
blue crossn. สมาคมกาชาดสีน้ำเงินเกี่ยวกับการสงเคราะห์สัตว์
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้
blue gag n.เรื่องตลกไม่เข้าเรื่องที่ไม่อาจนำขึ้นแสดงได้
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
blue streakสิ่งที่มีอยู่ไม่หยุดยั้ง
blue-collaradj. เกี่ยวกับคนงานในโรงงาน,เกี่ยวกับคนงานที่ใช้มือทำ
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
bluejay(บลู'เจย์) n. ชื่อพันธ์นกมีหงอน
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
English-Thai: Nontri Dictionary
blue(adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า
BLUE blue blood(n) ผู้ดี
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
blueprint(n) กระดาษพิมพ์เขียว
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blue asbestosแร่ใยหินน้ำเงิน, แอสเบสทอสน้ำเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blue collar workerคนงาน, กรรมกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bluesเพลงบลูส์, เพลงรันทด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blueสีน้ำเงิน,สีเขียวคล้ำ [การแพทย์]
Blue Collar Worker คนทำงานใช้แรงงาน กลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Blue Copperas จุนสี คอปเปอร์ซัลเฟต FeSO4.7H20 [สิ่งแวดล้อม]
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blues (Music)บลูส์ (ดนตรี) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาบ (n.) dark blue colour Syn. สีขาบ
นากสวาด (n.) goldish blue grey See also: bluish gray Syn. สีสวาด
ปูจ๋า (n.) name of a Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell See also: deep-fried crab meat and minced pork in crab shell
สีขาบ (n.) dark blue colour
สีสวาด (n.) goldish blue grey See also: bluish gray
กรมท่า (adj.) blue See also: dark blue, azure Syn. สีกรมท่า, สีขาบ, สีน้ำเงินแก่
น้ำเงิน (n.) blue See also: navy blue Syn. สีน้ำเงิน
น้ำเงิน (adj.) blue Syn. สีน้ำเงิน
ฟ้า (n.) blue Syn. สีฟ้า
สีกรมท่า (adj.) blue See also: dark blue, azure Syn. สีขาบ, สีน้ำเงินแก่
สีขาบ (adj.) blue See also: dark blue, azure Syn. สีกรมท่า, สีน้ำเงินแก่
สีน้ำเงิน (n.) blue
สีน้ำเงินแก่ (adj.) blue See also: dark blue, azure Syn. สีกรมท่า, สีขาบ
สีฟ้า (n.) blue
หม่น (adj.) blue See also: pensive Syn. หมอง, หม่นหมอง
บุษกร (n.) blue lotus Syn. ปุษกร, บุษย์
ปุษกร (n.) blue lotus Syn. บุษย์
แบบพิมพ์เขียว (n.) blue print Syn. พิมพ์เขียว, แบบแปลน
แมลงวันหัวเขียว (n.) bluebottle See also: blow fly
พิมพ์เขียว (n.) blueprint
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I bought a blue car todayวันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I drive a blue car to workฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
You're right, the blue dress looks betterคุณพูดถูกแล้ว ชุดสีฟ้าดูดีกว่า
She appeared out of the blueเธอโผล่มาอย่างไม่คาดคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You look blue under the gills. What do you say we go together?คุณดูเหรียญประดับเหล่านี้ แล้วพูดว่าคุณจะพาผม
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe.เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล
Young Fred, the Blue Meanies are coming!หนุ่ม เฟร็ด มีนีส สีฟ้าจะมา!
Sky of blue and sea of greenท้องฟ้าสีฟ้าและท้องทะเลสีเขียว
This chap here Blue Meanies!เด็กชายนี้ที่นี่ มีนีส สืฟ้า
I mean, blue with orange wheels.ฉันหมายถึงว่าสีฟ้าที่มีล้อสีส้ม
It starts with a Blue Meanie attack.มันเริ่มต้นด้วยการโจมตี มีนี สีฟ้า
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง
You're right. Hello there, blue people.คุณถูก สวัสดีค่ะคนสีฟ้า

blue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
蓝天[lán tiān, ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢ, 蓝天 / 藍天] blue sky
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, 蓝领 / 藍領] blue collar; common laborer
菘蓝[sōng lán, ㄙㄨㄥ ㄌㄢˊ, 菘蓝 / 菘藍] Isatis tinctoria (woad, a brassica producing blue dye)
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
名门望族[míng mén wàng zú, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄣˊ ㄨㄤˋ ㄗㄨˊ, 名门望族 / 名門望族] offspring a famous family (成语 saw); good breeding; blue blood
蓝晶[lán jīng, ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, 蓝晶 / 藍晶] blue topaz; topaz (aluminum fluorosilicate)
蓝色战剂[lán sè zhàn jì, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 蓝色战剂 / 藍色戰劑] Agent Blue
石青[shí qīng, ㄕˊ ㄑㄧㄥ, 石青] azurite; copper azurite 2CuCO3-Cu(OH)2; azure blue
蔚蓝[wèi lán, ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ, 蔚蓝 / 蔚藍] azure; sky blue
勾画[gōu huà, ㄍㄡ ㄏㄨㄚˋ, 勾画 / 勾畫] blueprinted
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
布鲁斯[bù lǔ sī, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄙ, 布鲁斯 / 布魯斯] blues (music)
晒图[shài tú, ㄕㄞˋ ㄊㄨˊ, 晒图 / 曬圖] blueprint; to make a blueprint
[cāng, ㄘㄤ, 沧 / 滄] blue; green(color of water); cold; vast (of water)
乌饭果[wū fàn guǒ, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, 乌饭果 / 烏飯果] blueberry
[lán, ㄌㄢˊ, 蓝 / 藍] blue; cabbage; surname Lan
蓝图[lán tú, ㄌㄢˊ ㄊㄨˊ, 蓝图 / 藍圖] blueprint
蓝草莓[lán cǎo méi, ㄌㄢˊ ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, 蓝草莓 / 藍草莓] blueberry (Vaccinium angustifolium)
蓝莓[lán méi, ㄌㄢˊ ㄇㄟˊ, 蓝莓 / 藍莓] blueberry
越桔[yuè jú, ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, 越桔] blueberry
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
发绀[fā gàn, ㄈㄚ ㄍㄢˋ, 发绀 / 發紺] cyanosis (blue skin due to lack of oxygen in blood)
乌蓝[wū lán, ㄌㄢˊ, 乌蓝 / 烏藍] dark blue
碧蓝[bì lán, ㄅㄧˋ ㄌㄢˊ, 碧蓝 / 碧藍] dark blue
[cāng, ㄘㄤ, 苍 / 蒼] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang
图样[tú yàng, ㄊㄨˊ ㄧㄤˋ, 图样 / 圖樣] diagram; blueprint
翠绿[cuì lǜ, ㄘㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, 翠绿 / 翠綠] greenish-blue; emerald green
深蓝[Shēn lán, ㄕㄣ ㄌㄢˊ, 深蓝 / 深藍] IBM Deep Blue
靛蓝色[diàn lán sè, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, 靛蓝色 / 靛藍色] indigo blue
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海
海军蓝[hǎi jūn lán, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄌㄢˊ, 海军蓝 / 海軍藍] navy blue
品蓝[pǐn lán, ㄆㄧㄣˇ ㄌㄢˊ, 品蓝 / 品藍] pinkish blue
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, 蓝耳病 / 藍耳病] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever
宝蓝[bǎo lán, ㄅㄠˇ ㄌㄢˊ, 宝蓝 / 寶藍] sapphire blue
晴天霹雳[qíng tiān pī lì, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄆㄧ ㄌㄧˋ, 晴天霹雳 / 晴天霹靂] thunder from a clear sky (成语 saw); a bolt from the blue
蓝舌病[lán shé bìng, ㄌㄢˊ ㄕㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 蓝舌病 / 藍舌病] blue-tongue (viral disease of livestock)

blue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーミーブルー[, a-mi-buru-] (n) army blue
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus)
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark)
アオナギ;あおなぎ[, aonagi ; aonagi] (n) (See 葦切鮫) shark (esp. the blue shark, Prionace glauca)
コーネリアエ[, ko-neriae] (n) Aulonocara chizumulu (species of peacock cichlid, Aulonocara korneliae); Aulonocara blue gold
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...)
サックスブルー[, sakkusuburu-] (n) saxe blue
スカイブルー[, sukaiburu-] (n) sky blue
セルリアンブルー[, serurianburu-] (n) cerulean blue
ダークブルー[, da-kuburu-] (n,adj-no) dark blue
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
ブルージーンズ[, buru-ji-nzu] (n) blue jeans
ブルートレーン[, buru-tore-n] (n) blue train; sleeping train (from the original color of the trains) (colour)
ブルーリボン[, buru-ribon] (n) Blue Ribbon (Prize)
ホキ[, hoki] (n) hoki (Macruronus novaezelandiae); blue grenadier
マタニティーブルー[, matanitei-buru-] (n) maternity blue
ミッドナイトブルー[, middonaitoburu-] (n) midnight blue
一等賞;1等賞[いっとうしょう, ittoushou] (n) first place prize; blue ribbon
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
出歯雀鯛[でばすずめだい;デバスズメダイ, debasuzumedai ; debasuzumedai] (n) (uk) blue green damselfish (Chromis viridis, a damselfish from the Indo-Pacific); blue-green chromis
口が酸っぱくなる[くちがすっぱくなる, kuchigasuppakunaru] (exp) to say the same thing over and over again; to talk until one is blue in the face
口を酸っぱくして言う;口をすっぱくして言う[くちをすっぱくしていう, kuchiwosuppakushiteiu] (exp,v5u) to say time and time again; to say till you're blue in the face
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
桑田滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend)
桑田碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend)
油蟹[あぶらがに;アブラガニ, aburagani ; aburagani] (n) (1) (uk) blue king crab (Paralithodes platypus); (2) (See 岩蟹) striped shore crab (Pachygrapsus crassipes)
淡青色[たんせいしょく, tanseishoku] (adj-no) (obsc) light blue; ice blue; sky blue; powder blue
渡り蟹;渡蟹[わたりがに;わたりかに;ワタリガニ;ワタリカニ, watarigani ; watarikani ; watarigani ; watarikani] (n) (uk) (See がざみ) swimming crab (Portunus trituberculatus); Japanese blue crab
濃青色[のうせいしょく, nouseishoku] (adj-na) dark blue
灰青色[はいせいしょく, haiseishoku] (n) grayish blue; greyish blue
瑠璃;琉璃[るり, ruri] (n) (1) lapis lazuli; (2) (abbr) (See 瑠璃色) lapis lazuli (color); (3) (abbr) (See 吠瑠璃) beryl; (4) (abbr) (See 小瑠璃,大瑠璃,瑠璃鶲) mall blue passerine bird (esp. the blue-and-white flycatcher and the Siberian blue robin, but also the red-flanked bluetail); (5) (obsc) glass
石持;石首魚[いしもち;イシモチ, ishimochi ; ishimochi] (n) (uk) white croaker; blue drum (Pennahia argentata)
碧眼紅毛[へきがんこうもう, hekigankoumou] (n) blue eyes and red hair; Westerner
秋空[あきぞら, akizora] (n) autumn sky; clear blue autumnal sky
納戸色[なんどいろ, nandoiro] (n) grayish blue; greyish blue
紫貽貝[むらさきいがい;ムラサキイガイ, murasakiigai ; murasakiigai] (n) (uk) blue mussel (Mytilus galloprovincialis); Mediterranean mussel
紺地[こんじ, konji] (n) (1) dark blue ground; (2) dark blue cloth
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue)
紺絣;紺飛白[こんがすり, kongasuri] (n) dark blue cloth with white splash patterns
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブルートゥース[ぶるーとうーす, buru-tou-su] Bluetooth

blue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
บลู[adj.] (blū) EN: blue FR: bleu
บลูฮาวาย[n. exp.] (Blū Hāwāi) EN: Blue Hawaii FR:
บลูลิป [n. exp.] (blū lip) EN: Blue Lips ; Sclerochiton harveyanus FR: Sclerochiton harveyanus
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon FR: ruban rouge [m]
บัวเผื่อน[n.] (būa pheūoen) EN: Nymphaea nouchali ; red and blue water lily ; blue star water lily ; star lotus ; Nymphaea stellata FR: Nymphaea nouchali
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii FR:
บุษกร[n.] (butsakøn) EN: blue lotus FR: lotus bleu [m] ; lotus [m]
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused FR: meurtri ; contusionné
ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน[n. exp.] (dāokhrǿ sī ) EN: Blue Planet FR: Planète Bleue [f]
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ดวงจันทร์สีเลือด[n. exp.] (dūang jan s) EN: super blue blood moon FR: super lune bleue de sang [f]
ด้วงเสือไพลินเขา[n. exp.] (dūang seūa ) EN: Blue Hill Tiger FR:
ฟ้า[adj.] (fā) EN: blue ; light blue FR: bleu ; bleu ciel
ฟกช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam) EN: bruised ; black and blue FR: contusionné ; couvert de bleus
อินทีวร[n.] (inthīwøn) EN: blue lotus FR:
กาฬ[adj.] (kān) EN: black ; dark ; dark blue FR: noir
ข่า[n.] (khā) EN: galangal ; galingale ; galanga ; blue ginger ; laos FR: souchet [m] ; amande de terre [f]
ขาบ[n.] (khāp) EN: dark blue colour FR: bleu foncé [m]
ขิงม่วง[n. exp.] (khing mūang) EN: blue ginger ; Dichorisandra thyrsiflora FR: Dichorisandra thyrsiflora
เขียวคราม[adj.] (khīo khrām) EN: indigo blue FR:
คนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (khon seūa n) EN: blue shirt people ; blue shirts FR: chemises bleues [fpl]
คราม[adj.] (khrām) EN: indigo ; deep blue ; aniline blue ; indigo blue FR: indigo ; bleu indigo
กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (klum khon s) EN: blue shirt people ; blue shirts FR:
กรมท่า[adj.] (krommathā) EN: navy blue FR:
กุ้งเหลืองฟ้า[n. exp.] (kungleūang ) EN: Blue Tail Yellow Shrimp FR:
ลายคราม[adj.] (lāikhrām) EN: blue and white China FR:
เหลืองหางฟ้า[n.] (leūanghāngf) EN: blue tail yellow shrimp FR:
โลมาฟ้าขาว[n. prop.] (Lōmā Fā Khā) EN: Blue Dolphins (nickname for Pattaya United football club) FR:
ลงคราม[v. exp.] (longkhrām) EN: blue ; add bluing to the wash FR: bleuir
แมลงปอบ้านฟ้าคราม[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Common Blue Skimmer FR:
แมลงปอบ้านเทาใหญ่[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Blue Dasher FR:
แมลงปอเข็มหางแต้มหน้าส้ม[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Saffron-faced Blue Dart FR:
มาเหนือเมฆ[v.] (māneūamēk) EN: be totally unexpected ; be out of the blue FR:
มีอารมณ์ไม่ดี[v. exp.] (mī ārom mai) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy ; go nuts (inf.) FR: être de mauvaise humeur ; être de mauvais poil (fam.)
หม่น[adj.] (mon) EN: blue ; pensive ; dull ; sorrowful ; gloomy FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné

blue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate
Blauhelm {m}blue beret; blue helmet
Himmelsschnäpper {m} [ornith.]Celestial Blue Monarch
Ceylonschnäpper {m} [ornith.]Sri Lankan Dusky Blue Flycatcher
Kobaltblau {n}china blue
Kupferblau {n}copper blue
dunkelblau; sattblau {adj}dark blue; deep blue
tiefblau {adj}deep blue
Diademschmätzer {m} [ornith.]Sunda Blue Robin
Südsee-Demoiselle {f} (Chrysiptera taupou) [zool.]Fiji blue devil
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel
Helenschnäpper {m} [ornith.]Short-crested Blue Monarch
hellblau {adj}light blue
Berglaubschnäpper {m} [ornith.]Hill Blue Niltava
Hodgsonschäpper {m} [ornith.]Rusty-breasted Blue Flycatcher
Zwergwachtel {f} [ornith.]Indian Blue Quail
indigoblau {adj}indigo blue
Zwergblauwal {m} (südliche Blauwal-Unterart) [zool.]pygmy blue whale (southern blue whale subspecies) (Balaenoptera musculus brevicauda)
Neongrundel {f} (Gobiosoma oceanops) [zool.]neon blue goby
Pornofilm {m}porn movie; blue movie; hardcore movie; skin flick
Goldhähnchen-Blauschnäpper {m} [ornith.]Pygmy Blue Flycatcher
Saphir-Riffbarsch {m} (Chrysiptera cyanea) [zool.]blue damsel; blue devil (damsel)
Kupfervitriol {n} [chem.] [techn.]vitriol of copper; blue vitriol
Schwarzkinn-Ruderente {f} [ornith.]Australian Blue-billed Duck
Blau {n}blue
Bangstangare {f} [ornith.]Blue & Gold Tanager
Blaufäule {f}blue stain
Blauschimmelkäse {m}blue cheese
Blauwal {m}blue whale
Bluejeans {pl}blue jeans
Drückeberger {m}blue funk
Lichtpause {f}blue print
blau {adj} | blauer | am blauestenblue | bluer | bluest
blauäugig {adj}blue eyed
Blaumeise {f} [ornith.]Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
Blaumerle {f} [ornith.]Blue Rock Thrush (Monticola solitarius)
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
blaublütig {adj}blue-blooded
Arbeiter {m}blue-collar worker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blue
Back to top