4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย v
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n ช่วงปิดภาคเรียน, n ช่วงลาพักผ่อน, vi ลาพักผ่อน

n วัคซีน, adj เกี่ยวกับวัคซีน

n สุญญากาศ

adj ซึ่งมีเหตุผล, adj ถูกต้องตามกฎหมาย

n ความมีเหตุผล

n หุบเขา

adj มีคุณค่า, adj ซึ่งมีราคา, n ของมีค่า

n มูลค่า, n คุณค่า, vt ประเมินค่า, vt ให้ความสำคัญ

van
n รถตู้, n รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ), n ขบวนรถยนต์, vi ขนส่งด้วยรถบรรทุก

vi หายไป

adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้, n ตัวแปร

n การเปลี่ยนแปลง

n ประเภท ชนิด หรือลักษณะ, n ความหลากหลาย

adj ซึ่งแตกต่างกัน

vi ปรวนแปร, vt เปลี่ยนแปลง

adj ใหญ่โต

n ผัก

n ยานพาหนะ, n สื่อกลาง

n ผู้ขาย

n การเสี่ยงภัย, n ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้, vt เสี่ยงภัย, adj เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย

adj ที่ใช้คำพูด

n คำตัดสินของคณะลูกขุน, n การตัดสินใจ

n เรื่องราว, n ฉบับ, n บทแปล

prep ต่อสู้กับ, prep เปรียบเทียบสองสิ่ง

adj ซึ่งตั้งตรง, n แนวตรง

adv อย่างมากมาย, adv เหมือนกัน, adj แท้จริง, adj เฉพาะ

n เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่, n ภาชนะใส่ของเหลว, n หลอดเลือด

adj ซึ่งมีประสบการณ์, n ผู้มีประสบการณ์, n ทหารผ่านศึก

via
prep โดยทาง, prep ด้วยวิธีการ

n เหยื่อ

n ชัยชนะ

n ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, n ตลับเทปวิดีโอ, adj เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ, adj เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ

n การมอง, n ระยะที่มองเห็น, n ภาพทิวทัศน์, n มุมมองหรือมิติที่มองเห็น, n ความคิดเห็น, n การสำรวจ, vt พิจารณา, vt มีความคิดเห็น, vt ดูโทรทัศน์

n ผู้ดู, n เครื่องมือที่ใช้ในการดู

sl ไร้ประโยชน์, n หมู่บ้าน

vt ฝ่าฝืน

n การฝ่าฝืน

n ความรุนแรง, n การใช้กำลังทำลาย, n ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด)

adj รุนแรง, adj ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง, adj ที่มีอารมณ์ดุเดือด

adj โดยแท้จริง

adv อย่างเเท้จริง

n คุณงามความดี, n ความมีศีลธรรม, n ความบริสุทธิ์, n คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม, n กำลังวังชา

n เชื้อไวรัส, n ไวรัสคอมพิวเตอร์

adj ที่สามารถมองเห็นได้, adj เด่น

n การมองเห็น, n การเห็นหรือรู้ล่วงหน้า, n ทัศนวิสัย, vt มองเห็น, n จินตนาการ, n ภาพที่เห็นหรือคน (ที่สวยมาก)

vt มาเยี่ยม, vi มาเยี่ยม, n การไปเยี่ยม

n ผู้เยี่ยมเยือน, n ผู้มาเยี่ยม

adj เกี่ยวกับการมองเห็น, adj ใช้ในการมอง, adj เกี่ยวกับสายตา, adj ที่เห็นได้

adj เกี่ยวกับชีวิต, adj จำเป็นสำหรับชีวิต, adj สำคัญมาก, adj ที่ทำให้ถึงตายได้, adj มีชีวิตชีวา

n วิตามิน

adj ที่เปล่งเสียงพูด, adj เกี่ยวกับเสียงพูด, n เสียงที่เปล่งออกมา, n เสียงร้องในเพลง, adj ที่กึกก้อง

n เสียงพูด, n การพูด, vt ประกาศ, n ความคิดเห็น, n สิทธิในการแสดงความคิดเห็น, n เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea), n นักร้อง, n วาจกในไวยากรณ์

n หนังสือเล่มหนึ่งในชุดหนังสือ, n ระดับความดังของเสียง, n ปริมาณ

adj โดยสมัครใจ, adj ด้วยความตั้งใจ, n กิจกรรมอาสาสมัคร, adj ที่มีอำนาจในการเลือก, adj โดยธรรมชาติ

n อาสาสมัคร, vt เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ, vi เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ, adj อาสาสมัคร

n การลงคะแนนเสียง, vt ลงคะแนน, vi ลงคะแนน, n ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง, n จำนวนคะแนนเสียง, n สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง, vt เสนอแนะ

n ผู้ออกเสียง

adj ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง

vs
n ต่อสู้กับ (คำย่อของ versus), n เปรียบเทียบกับ (คำย่อของ versus)

adj ซึ่งบาดเจ็บได้ง่าย, adj ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย, adj ไม่มั่นคงค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top