ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deluxe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deluxe*, -deluxe-

deluxe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deluxe (adj.) หรูหรา See also: คุณภาพดีมีราคาแพง Syn. elegrant, grand, luxurious
English-Thai: HOPE Dictionary
deluxe(ดะลูคซฺ') adj. หรูหรา -adv. อย่างหรูหรา, Syn. luxurious
English-Thai: Nontri Dictionary
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One deluxe sulfur soakเป็นน้ำกำมะถันอย่างดีเชียว
Your friend here is what we call a deluxe model hunting and eating machine.เพื่อนนายคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเครื่องจักรสังหาร
But not enough to give me this deluxe iris arrangement from main street florists.แต่ มันยังไม่ซาบซึ้งพอทีจะให้ดอกไอริสช่อใหญ่ จากร้านดอกไม้ชื่อดังกับฉันซินะ
Let me show you the deluxe model, okay?นี่เป็นรุ่นเดอลุกซ์สุดยอดครับ
I just bought this Ultra Hair Deluxe New Type X.ผมเพิ่งซื้อวิกผมรุ่นใหม่ล่าสุด รุ่นX
I just bought this Ultra Hair Deluxe Super Light!ผมเพิ่งซื้อวิกสุดยอดเบาหวิว!
Thank you, Ultra Hair Deluxe Super Light!ขอบคุณนะ วิกสุดยอดเบาหวิว!
I got a taco deluxe supreme talking back at me, so I'm going to be a while.ฉันมีขนมปังสุดพิเศษรอฉันอยู่แล้ว แล้วฉันก็จะอยู่แค่แป๊ปเดียว
Then make an appointment to visit our deluxe spa on the Coral level.เพียงแค่แวะเข้ามาที่ดีลักซ์สปาของเรา ที่บริเวณคอรอล ด้วยมาสสาจเต็มรูปแบบ
In this restaurant, a hamburger deluxe come with french fries, lettuce, tomato, mayo, and AIDS!ขอโทษนะ ใครสั่งเบอร์เกอร์ กับเอดส์
To a deluxe apartment.ย้ายมาอยู่ที่ อีสไซด์
A hotel deluxe room, about right?เช่าโรงแรมหรูอยู่ ประมาณนั้นใช่มั้ย?

deluxe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豪华型[háo huá xíng, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ, 豪华型 / 豪華型] deluxe model

deluxe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロマンスカー[, romansuka-] (n) romance car; deluxe train
上製本[じょうせいぼん;じょうせいほん, jouseibon ; jouseihon] (n) best binding; deluxe edition
特別室[とくべつしつ, tokubetsushitsu] (n) deluxe suite
豪華版[ごうかばん, goukaban] (n) deluxe edition
デラックス[, derakkusu] (adj-na,n) deluxe; (P)
特製[とくせい, tokusei] (n,vs,adj-no) special make; deluxe; (P)

deluxe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องดีลักซ์[n. exp.] (hǿng dī-lak) EN: Deluxe Room FR: chambre de luxe [f]
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deluxe
Back to top