ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bright*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bright, -bright-

*bright* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bright (adj.) จ้า See also: ฉาน
bright (adj.) ฉูดฉาด See also: สีสดใส, สีเจิดจ้า
bright (adj.) เฉียบแหลม See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว Syn. brilliant, smart Ops. dull
bright days (n.) ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด See also: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด Syn. palmy days
bright red (n.) สีแดงจ้า See also: สีส้ม Syn. orange
bright-blue (adj.) ที่มีสีฟ้าเข้ม Syn. azure, sky-blue
bright-eyed (adj.) เต็มไปด้วยความสนใจและความศรัทธา
bright-eyed and bushy-tailed (sl.) กระตือรือร้น See also: ตื่นตัว, กระฉับกระเฉง
brighten (vi.) ทำให้สว่าง Syn. lighten Ops. darken
brighten (vi.) สว่าง See also: สดใส
brighten up (phrv.) ทำให้สว่างขึ้น
brighten up (phrv.) เพิ่มบรรยากาศที่ดี See also: ทำให้สดใสขึ้น, ทำให้สนุกสนาน, เพิ่มสีสันให้กับ
brightly (adv.) เจิดจ้า See also: สว่าง
brightness (n.) ความสว่าง See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส Syn. brilliant Ops. darkness
get a bright idea (idm.) ฉุกคิดขึ้นมา See also: คิดออก
look on the bright side (idm.) ร่าเริงและมีความหวัง
make bright (vt.) ทำให้มีชีวิตชีวา See also: ทำให้มีความสุข Syn. illumine
English-Thai: HOPE Dictionary
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา
English-Thai: Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bright coalถ่านหินวาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bright Spotประกายวาวๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดตก (v.) look at the bright side of things See also: not take to heart, take philosophically Syn. ปล่อยวาง
สว่างจ้า (v.) be brightly lit See also: be ablaze with light, be flooded with light Ops. มืดมิด
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
กระจ่าง (v.) brighten See also: clear, lighten Syn. สว่าง, แจ่มจ้า, สดใส, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม Ops. มัว
กระจ่างแจ้ง (adv.) bright See also: gloriously, clear
ความชัด (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความแจ่มชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความชัดเจน (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด Ops. ความคลุมเครือ
ความสดใส (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสุกใส
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสุกใส (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส
ความแจ่ม (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความแจ่มชัด (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความใส (n.) brightness See also: clearness, limpidity, transparency, translucency Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด
ความใสสะอาด (n.) brightness See also: clearness, limpidity, transparency, translucency Syn. ความกระจ่าง
จรัส (adv.) brightly See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จัดจ้า (v.) be bright See also: be shining, be radiant Ops. มืดครึ้ม
จ้า (v.) be bright See also: be strong, be brilliant Syn. จัด, แรง
ชัชวาล (v.) be bright See also: be brilliant, be blazing, be splendid, be shining, be ablaze, be luminous Syn. สว่าง, รุ่งเรือง Ops. มืดมิด, หมองมัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด
Wait a minute, boys. I've got a bright idea.เดี๋ยวก่อน เด็กๆ ฉันมีความคิดที่ดีกว่านี้
Things are looking brighter now.ตอนนี้ฉันกำลังมองหาสิ่งนั้นอยู่
Star light, star bright, first star I see tonight;แสงดาว, ดาวสดใส ดาวแรกที่ฉันเห็นคืนนี้;
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล
You keep comin' in with bright sayings. Send 'em to a paper!คุณเก็บ comin 'ด้วยคำพูดที่สดใส ส่ง 'em กับกระดาษ!
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
Your eyes are bright. - My knees are brown, sir.หัวเข่าของฉันเป็นสีน้ำตาลครับ
I want to see you back here, clean, bright and spent.ฉันอยากเห็นคุณกลับมาที่นี่ สะอาดสดใสและใช้เวลา เล็กน้อย ให้มันห่อ
One bright, yellow morning, she blossomed.ในแสงทองยามเช้าวันหนึ่ง มันเบ่งบาน
You'd better get bright! We got a show to do.คุณต้องทำให้ดีขึ้น พวกเรามีการแสดงที่จะต้องทำ
You can tell them that you remember when there was a pitch black sky with no bright star, and people feared the night.คุณสามารถบอกพวกเขาว่าคุณ จำได้ เมื่อมีสนามดำฟ้า กับไม่มีดาวสดใส

*bright* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǔ, ㄒㄩˇ, 湑] abundant; bright; strain spirits
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
亮星[liàng xīng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, 亮星] bright star
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, 光亮度] brightness; luminosity
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, 光光] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless
光明[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, 光明] bright (future); promising
光洁[guāng jié, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, 光洁 / 光潔] bright and clean
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
[xī, ㄒㄧ, 凞] bright, splendid, glorious
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
通明[tōng míng, ㄊㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 通明] brightly lit
[shèng, ㄕㄥˋ, 晟] brightness of sun; splendor
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
中国光大银行[Zhōng guó guāng dà yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ˊ ㄏㄤˊ, 中国光大银行 / 中國光大銀行] China Everbright Bank
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 景] bright; circumstance; scenery; surname Jing
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
[gǎo, ㄍㄠˇ, 暠] daybreak; bright and brilliant
血竭[xuè jié, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 血竭] dragon's blood (bright red tree resin)
[càn, ㄘㄢˋ, 灿 / 燦] glorious; bright; brilliant; lustrous; resplendent
[guāng, ㄍㄨㄤ, 光] light; ray; bright; only; merely; to use up
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 皝] luminous; bright hoary, white
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 灿烂多彩 / 燦爛多彩] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc)
灵利[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 灵利 / 靈利] clever; bright; quick-witted
鲜红[xiān hóng, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 鲜红 / 鮮紅] scarlet; bright red
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 皎洁] shining clean; bright (moonlight)
银亮[yín liàng, ˊ ㄌㄧㄤˋ, 银亮 / 銀亮] shiny bright as silver
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
宽亮[kuān liàng, ㄎㄨㄢ ㄌㄧㄤˋ, 宽亮 / 寬亮] wide and bright; without worries; deep and sonorous (voice)
高招[gāo zhāo, ㄍㄠ ㄓㄠ, 高招] wise move; masterstroke; bright ideas
亮闪闪[liàng shǎn shǎn, ㄌㄧㄤˋ ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 亮闪闪 / 亮閃閃] bright
光亮[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, 光亮] bright
明亮[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 明亮] brightness
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 锦 / 錦] brocade; embroidered work; bright
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 天明] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright)
显豁[xiǎn huò, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 显豁 / 顯豁] evident; clear and bright

*bright* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルシオーネ[, arushio-ne] (n) Alcyone (star in Taurus, brightest of the Pleiades)
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae)
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
ヌーンブライト[, nu-nburaito] (n) noon bright
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness
ブライト病[ブライトびょう, buraito byou] (n) (obs) (obsc) (See 腎炎) Bright's disease (i.e. chronic nephritis)
ブライト運動[ブライトうんどう, buraito undou] (n) Bright's movement (movement comprised of naturalists, atheists, agnostics, etc.)
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to,adv,vs) clearly; brightly; crisply
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P)
双璧;双壁(iK)[そうへき, souheki] (n) (1) matchless things; matchless people; (2) (original meaning) pair of bright jewels
名月(P);明月[めいげつ, meigetsu] (n) (1) harvest moon; (2) (明月 only) bright moon; full moon; (P)
夙に[つとに, tsutoni] (adv) bright and early; early in life; long ago; for a long time
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely
明々;明明[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness
明るむ[あかるむ, akarumu] (v5m,vi) to brighten; to be refreshed
明度[めいど, meido] (n) brightness; lightness
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness
有色野菜[ゆうしょくやさい, yuushokuyasai] (n) brightly colored vegetables; brightly coloured vegetables
朗々;朗朗[ろうろう, rourou] (adj-t,adv-to) clear; sonorous; full-sounding; resonant; bright
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P)
朗らかに笑う[ほがらかにわらう, hogarakaniwarau] (exp,v5u) to smile brightly; to laugh merrily
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance
輝度[きど, kido] brightness, luminance

*bright* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำไพ[adj.] (amphai) EN: bright ; radiant ; beautiful FR:
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ไบรท์ตัน[TM] (Braitan) EN: Brighton FR: Brighton
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉาน[adj.] (chān) EN: bright ; brilliant FR: brillant
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon FR:
ชัชวาล[adj.] (chatchawān) EN: bright ; shining FR:
ชวาล[n.] (chawān) EN: brightness FR:
ชวาล[adj.] (chawān) EN: blazing ; bright FR:
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
เฉิดฉาย[adj.] (choētchāi) EN: magnificent ; splendid ; bright ; elegant FR:
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
โชต[adj.] (chōt) EN: bright ; shining FR:
โชติ[n.] (chōt) EN: flame ; brightness FR:
โชติช่วง[adj.] (chōtchūang) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
โชติ-[pref.] (chōti-) EN: flame ; brightness FR:
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
ช่วงโชติ[adj.] (chūangchōt) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ชุษณะ[adj.] (chutsana) EN: white ; bright FR:
ชุษณ-[pref.] (chutsana-) EN: white ; bright FR:
แดงแจ๊ด[adj.] (daēng jaēt) EN: bright red FR: rouge intense
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; écarlate
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight FR: soleil radieux [m]
แดดแจ๋[n. exp.] (daēt jaē) EN: blazing sunlight ; bright sunlight FR:
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun FR:
หัวใส[X] (hūa sai) EN: bright ; shrewd FR:
จ้า[adj.] (jā) EN: intense ; strong ; bright FR:
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid FR: clair ; lumineux
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good FR: radieux ; sans nuage
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ๋วแหวว[adj.] (jaeowaēo) EN: sparkling ; bright and clear FR:
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
จะแจ่ม[adj.] (jajaem) EN: clear ; bright ; radiant ; beaming FR:
จลา[n.] (jalā) EN: bright light FR:

*bright* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fröhlich; intelligent; aufgeweckt {adj} | fröhlicher; aufgeweckter | am fröhlichsten; am aufgewecktestenbright | brighter | brightest
hell; klar; heiter {adj} | heller | am hellstenbright | brighter | brightest
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Blankglühen {n}bright annealing
Glanzgarn {n}bright yarn
knallgelb {adj}bright yellow
Verzierung {f}brightwork
Helligkeit {f}brightness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bright*
Back to top