ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sky-blue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sky-blue*, -sky-blue-

sky-blue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sky-blue (adj.) สีฟ้า See also: เหมือนสีท้องฟ้า, สีฟ้าอมเขียว Syn. azure, cerulean

sky-blue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空色[そらいろ, sorairo] (n,adj-no) sky-blue

sky-blue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีฟ้า[n. exp.] (sī fā) EN: blue colour ; blue color (Am.) ; sky-blue ; light blue ; blue FR: bleu ciel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sky-blue
Back to top