ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*utter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น utter, -utter-

*utter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aflutter (adj.) ที่น่าตื่นเต้น Syn. excited
aflutter (adv.) ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ) See also: ที่สะบัดพลิ้ว Syn. flapping
bread and butter (n.) คนหรือแหล่งรายได้ของบริษัท
bread-and-butter (adj.) สำคัญมาก See also: เป็นพื้นฐาน
butter (n.) เนย
butter up to (phrv.) ประจบ See also: สอพลอ, ประจบประแจง
buttercream (n.) ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
butterfingers (n.) คนที่ทำของตกหล่นบ่อย
butterfingers (sl.) คำเรียกคนที่ไม่สามารถยึด / ถือสิ่งใดไว้ได้
butterfish (n.) ปลาจาระเม็ด Syn. pompano
butterfly (n.) ผีเสื้อ
butterfly (n.) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
buttermilk (n.) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ซอสชนิดหนึ่ง
buttery (adj.) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย
clutter (n.) กองระเกะระกะ See also: กองเรี่ยราด Syn. mess, disorder, jumble
clutter (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความวุ่นวาย, ความชุลมุน, ความอลหม่าน Syn. disarray
clutter (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้วุ่ยวาย, ทำให้ชุลมุน, ทำให้สับสนวุ่นวาย Syn. confuse, disorganise, disorganize, jumble, disorder
clutter up (phrv.) ทำให้เกะกะ See also: ทำให้เรี่ยราด
cutter (n.) เครื่องตัด See also: มีดตัด
cutter (n.) ผู้ตัด
Fine words butter no parsnips. (idm.) คำพูดไม่ได้ช่วยกู้สถานการณ์
flutter (vi.) กระพือปีก See also: ตีปีก, ขยับปีก Syn. flap
flutter (vi.) สะบัด See also: กะพริบ Syn. wave, flap
flutter (n.) การกระพือปีก See also: การกะพริบ, การขยับอย่างรวดเร็ว
flutter (vi.) โฉบ See also: โผ
flutter (vi.) สั่นรัว See also: เต้นรัว, สั่นระริก Syn. beat, tremble, vibrate
flutter (n.) การสั่นรัว (หัวใจ) See also: การเต้นระรัว, การสั่นระริก Syn. quiver, tremble
flutter (n.) ความกระวนกระวาย See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน Syn. agitation, confusion, commotion Ops. calmness
flutter (n.) การพนัน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bet
flutter (sl.) การพนันม้าแข่ง
flutter about (phrv.) กระพือปีก
flutter about (phrv.) (ใจ) สั่นระริก See also: (ใจ) เต้นไม่สม่ำเสมอ, กระวนกระวายใจ
flutter down (phrv.) ปลิวลงมา
gutter (n.) รางน้ำ See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ Syn. drain, ditch, trench Ops. hill
gutter (vi.) ไหลเป็นราง See also: เป็นร่อง Syn. gully
gutter (vt.) ทำเป็นร่อง See also: ทำให้เป็นราง Syn. gully
English-Thai: HOPE Dictionary
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
butterscotchขนมหวานใส่เนย
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
cocoa buttern. สารไขมันที่ได้จากเมล็ดโกโก
cuttern. เครื่องตัด,ผู้ตัด,เรือบด,เรือเร็ว,
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough,channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.
peanut buttern. เนยผสมถั่วลิสงบด
price cuttern. ผู้ตัดราคา
sputter(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลาย, (เครื่องยนต์) ดังเป็นพัก ๆ ,ดังเปาะแปะ,พูดละล่ำละลัก,พูดละล่ำละลัก,พูดไม่ต่อเนื่องกัน. n. sputteringly adv., Syn. spatter,stutter
shutter(ชัท'เทอะ) n. หน้าต่างบานเกล็ด,บานเกล็ดของหน้าต่าง,แผ่นมู่ลี่ปิดหน้าร้าน,เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป,ยานอนหลับ
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
stutter(สทัท'เทอะ) vi.,vt. พูดติดอ่าง,พูดตะกุกตะกัก., See also: stutterer,stutteringly adv.
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme,utmost,greatest
wire-cutter(ไว'เออะคัท'เทอะ) n. คีมตัดลวด
woodcutter(วูด'คัทเทอะ) n. คนตัดไม้ทำฟืน
English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
butter(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
PAPER paper cutter(n) เครื่องตัดกระดาษ
butterfat(n) เนยเหลว
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น
sputter(vi) พูดเร็ว,ส่งเสียงเปาะแปะ,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
splutter(vi) แตกเป็นฝอย,พูดเร็วพัลวัน,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก
stutter(vi) พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
woodcutter(n) คนตัดไม้,คนตัดฟืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cutter guideตัวนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bounce; flutterเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flutterการสั่นระรัว, การเต้นระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rip-trim cutterหัวตัดขลิบริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stuttering; dysphemia; stammering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throttle plate; butterfly valve; throttle; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utteringการใช้เงินปลอม, การใช้เอกสารปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bread and Butterลักษณะคล้ายขนมปังทาเนย [การแพทย์]
Butterเนยเหลว [TU Subject Heading]
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Cast Cutter, Electricเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า [การแพทย์]
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Peanut butterเนยถั่ว [TU Subject Heading]
shutterชัตเตอร์, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  เป็นกลไกสำหรับเปิดปิดหน้ากล้อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dest Duttererเรื่องจำไม่ชำนาญ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืดแปดด้าน (v.) be utterly mystified See also: be blank, see no way out, be unable to see or think Syn. คิดไม่ออก, จนปัญญา, ไม่รู้เรื่อง, ไม่เข้าใจ, อั้นตู้, จนด้วยเกล้า
ร่าย (v.) recite or utter magic formula
อัดอั้นตันใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น
อัดอั้นใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น, อัดอั้นตันใจ
อั้นตู้ (v.) be utterly mystified See also: be blank, see no way out, be unable to see or think Syn. คิดไม่ออก, จนปัญญา, ไม่รู้เรื่อง, ไม่เข้าใจ, จนด้วยเกล้า
ฮุยเลฮุย (adv.) the sound of utterance of beating time
ไม่รู้เรื่อง (v.) be utterly mystified See also: be blank, see no way out, be unable to see or think Syn. คิดไม่ออก, จนปัญญา, ไม่เข้าใจ, อั้นตู้, จนด้วยเกล้า
กระหมุบกระหมิบ (v.) mutter See also: mumble Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ
กระแอม (v.) utter aham See also: cough, clear the throat, call attention by clearing the throat Syn. กระแอมกระไอ
กระแอมกระไอ (v.) utter aham See also: cough, clear the throat, call attention by clearing the throat
กระโชกกระชาก (v.) utter in a loud voice See also: shout at, bawl at Syn. ตะเบ็งเสียง, ตะคอก, กระแทกเสียง Ops. นุ่มนวลรื่นหู
กะหลีกะหลอ (adv.) mutter See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love
ขมุบขมิบ (v.) mutter See also: mumble Syn. หมุบหมิบ
ความรก (n.) clutter See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความรกรุงรัง Ops. ความเป็นระเบียบ
ความรกรุงรัง (n.) clutter See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble Syn. ความไม่เป็นระเบียบ Ops. ความเป็นระเบียบ
ความไม่เป็นระเบียบ (n.) clutter See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble Syn. ความรกรุงรัง Ops. ความเป็นระเบียบ
งึมงำ (v.) mutter See also: murmur, grumble Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ
จังหน้า (adv.) utterly on the face Syn. เต็มหน้า, เต็มที่
ท้องร่อง (n.) gutter See also: ditch Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู
บ่น (v.) mutter See also: grumble, murmur, complain Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I have some more butter, please?ผมขอเนยเพิ่มอีกหน่อยครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก!
Who, who, who, who's buttering' like a spoodledug?ใครใครใคร ผู้ที่ บัทเทอพรืเ เหมือน สปูกล บัก หรือไม่?
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ?
(all mutter) - Now, see, lads, there's more to it, eh? - (discontent increases)ตอนนี้เห็นนักเตะในทีมมีมาก ไปใช่มั้ย?
By Neptune's knickerbockers, she's puttered out.โดยรัดเข่าของดาว เนปจูน, เธอ พัตเตอร์ ออก
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
The Toecutter, he knows who I am.โทคัทเทอ เขารู้ว่าฉันเป็นใคร
Peanut butter and honey.เนยถั่วลิสงและน้ำผึ้ง
You want butter or jam on that toast, honey?คุณต้องการเนยหรือแยมบนขนมปังปิ้งนั้นมั้ย
The thundering machines sputtered and stopped.บรรดาเครื่องจักรทั้งมวลหยุดนิ่ง
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์

*utter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
不堪[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 不堪] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 破败不堪 / 破敗不堪] crushed; utterly defeated
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, 丧尽天良 / 喪盡天良] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
败绩[bài jì, ㄅㄞˋ ㄐㄧˋ, 败绩 / 敗績] be utterly defeated; be routed
[nǐ, ㄋㄧˇ, 旎] fluttering of flags
[yǐ, ㄧˇ, 旖] fluttering of flag
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, 气急败坏 / 氣急敗壞] flustered and exasperated; utterly discomfited
招展[zhāo zhǎn, ㄓㄠ ㄓㄢˇ, 招展] to flutter; to sway
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
旗幅[qí fú, ㄑㄧˊ ㄈㄨˊ, 旗幅] to fly (from a flagpole); to flutter in the wind
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
迎风招展[yíng fēng zhāo zhǎn, ˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, 迎风招展 / 迎風招展] to flutter in the wind (成语 saw)
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, 飘扬 / 飄揚] wave; flutter; fly
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, 飘荡 / 飄盪] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind
飞舞[fēi wǔ, ㄈㄟ ˇ, 飞舞 / 飛舞] to flutter; to dance in the breeze
吭气[kēng qì, ㄎㄥ ㄑㄧˋ, 吭气 / 吭氣] to utter a sound
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
[nāng, ㄋㄤ, 囔] muttering, indistinct speech
拌面[bàn miàn, ㄅㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 拌面] noodles served with soy sauce; sesame butter etc
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, 蝴蝶犬] papillon (lapdog with butterfly-like ears)
轻击棒[qīng jī bàng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄅㄤˋ, 轻击棒 / 輕擊棒] putter (golf)
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, 放屁] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!
鳞翅[lín chì, ㄌㄧㄣˊ ㄔˋ, 鳞翅 / 鱗翅] scaly wing; Lepidoptera (insect order including butterflies 蝶類|蝶类 and moths 蛾類|蛾类)
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, 话语 / 話語] words; speech; utterance; discourse
百叶窗[bǎi yè chuāng, ㄅㄞˇ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄤ, 百叶窗 / 百葉窗] shutter; blind
[chuāng, ㄔㄨㄤ, 窗] shutter; window
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
昂船洲[Áng chuán zhōu, ㄤˊ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄡ, 昂船洲] Stonecutters Island
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly
呫嗫[tiè niè, ㄊㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ, 呫嗫 / 呫囁] onomat. muttering; to whisper; mouthing words

*utter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae)
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis)
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris)
オブリクバタフライフィッシュ[, oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus)
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus)
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri)
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[, gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish
カカオバター[, kakaobata-] (n) cacao butter; cocoa butter
カガミチョウチョウウオ[, kagamichouchouuo] (n) Asian butterflyfish (Chaetodon argentatus)
ガストロ[, gasutoro] (n) butterfly kingfish (Gasterochisma melampus); butterfly tuna; bigscale mackerel
カスミチョウチョウウオ属[カスミチョウチョウウオぞく, kasumichouchouuo zoku] (n) Hemitaurichthys (genus of tropical butterflyfish in the family Chaetodontidae)
ガター;ガタ[, gata-; gata] (n) (sometimes ガーター) gutter
カッター[, katta-] (n) cutter; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
舞う[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

*utter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
อ่าง[adj.] (āng) EN: stuttering ; stammering FR:
บัตเตอร์ฟายล์ กอย[n. exp.] (battoēfāi k) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter FR:
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre ; maugréer ; râler (fam.) ; rouspéter (fam.)
บ่นหงุงหงิง[v. exp.] (bon ngung-n) EN: mutter FR:
บ่นอุบอิบ[v. exp.] (bon up-ip) EN: mutter FR:
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters FR:
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt) EN: contend for leadership FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
เอื้อน[v.] (eūoen) EN: utter ; speak sweetly FR:
เอื้อนเอ่ย[v. exp.] (eūoen oēi) EN: utter FR:
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟักทองบัตเตอร์นัต[n. exp.] (fakthøng ba) EN: butternut pumpkin FR:
ฟาร์มผีเสื้อ[n. exp.] (fām phīseūa) EN: butterfly farm FR:
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ฮุยเลฮุย[X] (huilēhui) EN: [sound of utterance of beating time] FR:
อีเบ้อ[n.] (īboē) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
จักจั่นแม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (jakkajan ma) EN: Black-winged Butterfly FR:
จะละเม็ด[n.] (jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
จ่ม[n.] (jom) EN: mutter ; grumble FR:
กะบี้[n.] (kabī) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบี้ย[n.] (kabīa) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบ้อ[n.] (kaboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะหลีกะหลอ[v.] (kalīkalø) EN: butter up ; flatter FR:
ก่ำบี้[n.] (kambī) EN: butterfly FR:
กำเบ้อ ; ก่ำเบ้อ[n.] (kamboē) EN: butterfly FR: papillon [m]

*utter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter
Asphaltschneider {m}asphalt cutter
Schraube {f} (vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schraube
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer
Butterbrot {n} | Butterbrote
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered
Butterdose {f} | Butterdosen
Butterfass {n} | Butterfässer
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Ablängzange {f} (für Kabel)cable cutter
Steinschneider {m}cameo cutter
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw
Futteral {n} | Futterale
Kontermutter {f}; Klemmmutter
Drehbank {f} (für Futterarbeit)chuck lathe
Zigarrenabschneider {m}cigar cutter
Ringschneider {m}circular cutter
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Erschütterung {f} | Erschütterungen
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
Cutter {m}; Cutterin
Walzenfräser {m}cylindrical milling cutter
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Diagonalschneidemaschine {f}diagonal cutter
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism
Mutterschaf {n} | Mutterschafe
Sprengschneider {m}explosive cutter
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly
Fütterung {f}; Abfütterung
Flockenfutter {n}; Trockenfutter
Herzflimmern {n}heart flutter
Futterkasten {m} | Futterkästen
Fräsersatz {m}gang cutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *utter*
Back to top