ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bet*, -bet-

bet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bet (n.) การพนัน See also: วางเดิมพัน Syn. wager, gamble
bet (n.) เงินพนัน
bet (n.) การเดา See also: การคาดคะเน
bet (vi.) พนัน See also: เดิมพัน, พนันกับ Syn. wager, gamble
bet (vt.) พนัน Syn. wager, gamble
bet on (phrv.) พนัน See also: เล่นพนัน Syn. be on, gamble on, put on, stake on, wager on
bet on (phrv.) มั่นใจเกินไปในเรื่อง
bet with (phrv.) พนันกับ
beta (n.) อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)
betel (n.) ใบพลู See also: ใบพลู
betide (vt.) เกิดขึ้น
betoken (vt.) เป็นสัญญาณของบางสิ่ง
betray (vt.) ทรยศ See also: ทรยศต่อ, หักหลัง
betray (vt.) แพร่งพราย (ความลับ) See also: เปิดเผย (ความลับ) Syn. disclose
betray (vt.) ทำให้ผิดหวัง See also: เนรคุณ
betray (vt.) แสดงให้รู้ See also: แสดงให้เห็นถึง, รู้ได้
betray (vt.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง Syn. deceive
betrayal (n.) ซึ่งทรยศ Syn. disloyalty
betrayer (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. defector
betrayer (n.) คนแจ้งข่าว Syn. accuser, whistle-blower
betrayer (n.) คนทรยศ See also: ผู้ทรยศ Syn. traitor
betrayer (n.) คนทรยศ (คำสแลง) See also: คนเนรคุณ, คนที่ทิ้งเพื่อนยามยาก
betroth (vt.) หมั้น See also: สัญญาว่าจะแต่งงาน Syn. engage
betroth to (phrv.) สัญญาที่จะแต่งงานกับ See also: หมั้นไว้กับ Syn. engage to, promise to
betrothal (n.) การหมั้นหมาย Syn. engagement
betrothed (adj.) ซึ่งหมั้นหมาย Syn. engaged
better (adj.) ดีกว่า Syn. finer
better (adj.) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย) See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง Syn. well
better (adj.) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better (adv.) มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
better (n.) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
better (adv.) เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า
better (vt.) ปรับปรุง See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น Syn. improve
better (vt.) พัฒนาตัวเอง
better (n.) ผู้ที่เหนือกว่า See also: ผู้ที่ดีกว่า
betterment (n.) การปรับปรุง See also: การทำให้ดีขึ้น Syn. improvement
bettery (n.) วิชาปืนใหญ่ See also: วิชาว่าด้วยการสร้างและใช้ปืน, การยิงปืนใหญ่ Syn. artillery
betting (adj.) การพนัน
betting game (n.) เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่(ล็อตโต้)
betting house (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อนคาสิโน Syn. gambling establishment
English-Thai: HOPE Dictionary
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก,ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ,สารประกอบ isomer,อนุภาค beta
beta cellดูที่ islet cells
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
betake(บิเทค') {betook,betaken,betaking,betakes} vt. ทำให้ต้องไป,ใช้,หันไปใช้วิธี, Syn. take to,take seize
betel(เบ'เทิล) n. ใบพลู (Piper betel), Syn. betel pepper
betel nutn. หมาก
betel palmn. ต้นหมาก (Areca catechu)
bethink(บิธิงคฺ') {bethought,bethought} vt. ทำให้ต้องพิจารณา,ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
betook(บิทุค') v. อดีตกาลของbetake
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
betroth(บิทรอธ') vt. รับหมั้นกับ,หมั้น, Syn. affiance
betrothal(บิทรอธ'เธิล) n. การหมั้น,พิธีหมั้น, Syn. betrothmentม, See also: engagement
betrothed(บิทรอธดฺ',บิทรอธทฺ') adj. ซึ่งหมั้นไว้แล้ว,รับหมั้น n. คู่หมั้น, Syn. engaged
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
betting shopn. สถานที่พนันหรือขันต่อ
bettor(เบท'เทอะ) n. ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ
between(บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst,mid,betwixt -Conf. between each
English-Thai: Nontri Dictionary
bet(n) การพนัน,การวางเดิมพัน
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ
betel(n) พลู
BETEL betel nut(n) หมาก
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
bethought(vt) pt และ pp ของ bethink
betide(vt) เกิดขึ้น,อุบัติ,มาสู่,เป็นลาง
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
betroth(vt) หมั้น
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
better(adj) ดีขึ้น,ดีกว่า
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
betwixt(adv) อยู่ระหว่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beta coefficientสัมประสิทธิ์บีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
betrothalการหมั้น [ดู engagement] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
betrothedคู่หมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bettingการขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Beta Cellsเบตาเซลล์,เบตาเซลล์ [การแพทย์]
Betel nutหมาก [TU Subject Heading]
Betrothalการหมั้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้าพนัน (v.) bet See also: wager, stake Syn. พนัน
พนัน (v.) bet See also: gamble, wager
พนันขันต่อ (v.) bet See also: gamble Syn. เดิมพัน, พนัน
วางเดิมพัน (v.) bet See also: stake, wager
เดิมพัน (v.) bet See also: stake, gamble, wager Syn. พนัน
แทง (v.) bet See also: gamble, wager, stake
รังสีเบตา (n.) beta ray
บีตา (n.) beta rays Syn. เบตา, อนุภาคบีตา, อนุภาคเบตา
อนุภาคบีตา (n.) beta rays Syn. เบตา, อนุภาคเบตา
อนุภาคเบตา (n.) beta rays Syn. เบตา, อนุภาคบีตา
เบตา (n.) beta rays Syn. อนุภาคบีตา, อนุภาคเบตา
ต้นพลู (n.) betel See also: betel-vine, Piper betel Syn. ใบพลู
พลู (n.) betel See also: betel-vine, Piper betel Syn. ต้นพลู, ใบพลู
ใบพลู (n.) betel leaf
ต้นหมาก (n.) betel palm
หย่อง (n.) betel-nut tray
คิดคด (v.) betray See also: be a traitor, be treacherous Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ
คิดคดทรยศ (v.) betray See also: be treacherous, be unfaithful, break one´s promise Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง Ops. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี
ตลบหลัง (v.) betray See also: to be a traitor Syn. แว้งกัด, ทรยศ, หักหลัง
ทรยศ (v.) betray See also: be treacherous, be unfaithful, break one´s promise Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง, คิดคดทรยศ Ops. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a bet to winฉันมีเดิมพันที่ต้องเอาชนะ
I bet she's just saying that to annoy meฉันแน่ใจว่าเธอพูดเพียงเพื่อทำให้ฉันโกรธ
I bet you've never seen it beforeพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนแน่
Better do your research! Get it done!ทำงานวิจัยของคุณดีกว่า ทำมันให้แล้วเสร็จ
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
You look ten times better than she didคุณดูดีกว่าเธอเป็นสิบเท่า
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
You better get out of hereคุณควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
You look better than everคุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
I guess I'd better go nowฉันคิดว่าฉันควรต้องไปแล้วตอนนี้
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
I'd better be off in a minuteฉันควรจะออกไปในอีก 1 นาทีนี้
You had better hurryเธอควรรีบหน่อย
I'd better get back to workฉันควรจะกลับไปทำงาน
We'd better go downพวกเราควรลงไปข้างล่าง
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
I better do somethingฉันควรทำบางสิ่งดีกว่า
You'd better not hurt my carคุณต้องไม่ทำรถฉันเสียนะ
You should put the money to better useคุณควรจะใช้เงินให้ได้ประโยชน์กว่านี้
I guess you'd better be goingฉันคิดว่าคุณควรจะไปดีกว่า
You'd better get inคุณควรเข้าไปข้างใน
It'll be better in the morningมันจะดีขึ้นในตอนเช้า
We'd better do that straight awayพวกเราควรจะทำสิ่งนั้นโดยทันที
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
Things are getting betterสิ่งต่างๆ กำลังดีขึ้น
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่.
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป
Look how dark it's gettin' out there. I bet we're gonna have a storm now.ดูวิธีมืดมัน gettin 'ออกมี ฉันเดิมพันที่เราจะมีพายุตอนนี้
I'll bet you $5,000 /'d remember the movies I saw.I'll bet you $5,000 /'d remember the movies I saw.
Hair dryer, I'll bet she had one for Christmas.ฉันจะเดิมพัน เธอมีหนึ่งสำหรับคริ สมาสต์
I'll bet he's got himself an easy Job!พนันเลยว่าเขาได้งานดีๆ ทำ!
Like you I bet they don't call you Angel Eyes.เหมือนนาย พนันว่าพวกนั้นไม่เรียกนาย ว่าแองเจิลอายส์
I bet they didn't even pay you a penny for your arm.พนันได้เลยว่าพวกมันไม่จ่าย ค่าแขนนายสักเพนนีเดียว
I bet Russian czars never paid that for a single horse.ฉันเดิมพัน Czars รัสเซียไม่เคยจ่ายที่ม้าเดียว
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
You bet it will! What will work?อยู่แล้วครับท่าน อะไรสำเร็จครับ

bet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, 爱琴 / 愛琴] Aegean (sea between Greece and Turkey)
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, 对顶角 / 對頂角] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes)
[yè, ㄧㄝˋ, 腋] armpit; axil (bot., angle between stem and branch)
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, 娃娃亲 / 娃娃親] arranged betrothal of minors
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, 小行星带 / 小行星帶] asteroid belt between Mars and Jupiter
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, 中间人 / 中間人] contact man; go-between; intermediary; at second hand
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 自治区 / 自治區] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 腋生] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem
马尔康县[Mǎ ěr kāng xiàn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ, 马尔康县 / 馬爾康縣] Barkam county (Tibetan, Chinese Ma'erkang) in north Sichuan
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, 最好] best; (you) had better (do what we suggest)
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 中间 / 中間] between; intermediate; mid; middle
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, 之间 / 之間] between; among; inter-
乙种[yǐ zhǒng, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ, 乙种 / 乙種] beta- or type 2
乙种促效剂[yǐ zhǒng cù xiào jì, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, 乙种促效剂 / 乙種促效劑] beta-2 agonist
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 乙种射线 / 乙種射線] beta ray (electron stream from radioactive decay)
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, 介于 / 介於] between; intermediate; to lie between
伯利恒[Bó lì héng, ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄏㄥˊ, 伯利恒 / 伯利恆] Bethelehem (in the biblical nativity story)
伯赛大[Bó sài dà, ㄅㄛˊ ㄙㄞˋ ㄉㄚˋ, 伯赛大 / 伯賽大] Bethsaida (city)
倍塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, 倍塔] beta
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, 内酰胺酶 / 內酰胺酶] beta-lactamase (a bacterial inhibitor)
天璇[tiān xuán, ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ, 天璇] beta Ursae Majoris in the Big Dipper
贝塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, 贝塔 / 貝塔] beta (Greek letter Ββ)
[bīng, ㄅㄧㄥ, 槟 / 檳] betel palm (Areca catechu); betel nut; Taiwan pr. bin1
槟榔[bīng lang, ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, 槟榔 / 檳榔] betel palm (Areca catechu); betel nut
[bá, ㄅㄚˊ, 茇] betel
萎叶[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, 萎叶 / 萎葉] betel
[jǔ, ㄐㄩˇ, 蒟] betel
背叛[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ, 背叛] betray; forsake
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定礼 / 定禮] betrothal gift; bride-price
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, 聘] betrothed; engage (teacher); hire
聘礼[pìn lǐ, ㄆㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 聘礼 / 聘禮] betrothal gift
许字[xǔ zì, ㄒㄩˇ ㄗˋ, 许字 / 許字] betrothed
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option

bet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period)
βカロチン;βカロテン[ベータカロチン(βカロチン);ベータカロテン(βカロテン);ベタカロチン(βカロチン)(ik);ベタカロテン(βカロテン)(ik), be-takarochin ( beta karochin ); be-takaroten ( beta karoten ); betakarochin ( beta] (n) beta-carotene
β波;ベータ波[ベータは, be-ta ha] (n) beta wave
アルゴル[, arugoru] (n) (1) {comp} Algol (algorithmic language); (2) Algol (beta perseus)
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
アルビレオ[, arubireo] (n) Albireo (aka Beta Cygni)
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P)
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P)
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.)
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins
インターネットのベテランユーザ[, inta-netto no beteranyu-za] (n) {comp} Internet veteran
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
インターネット研究特別調査委員会[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
オッズ[, ozzu] (n) chances of winning (a bet); odds
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut
キャベツ[, kyabetsu] (n) cabbage; (P)
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares)
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball)
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P)
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P)
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.)
コルベット[, korubetto] (n) corvette
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building)
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses)
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so
Japanese-English: COMDICT Dictionary
β版[べたはん, betahan] beta version
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI)
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI)
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI)
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
ピック識別子[ぴっくしきべつし, pikkushikibetsushi] pick identifier
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner
プリベータ[ぷりべーた, puribe-ta] pre-beta
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
ベータ[べーた, be-ta] beta
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something)
ベータバージョン[べーたばーじょん, be-taba-jon] beta version
ベータ版[ベータはん, be-ta han] beta version
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus
個別[こべつ, kobetsu] discrete (a-no)
個別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] discrete component
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type
公的公開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] formal public identifier
公的公開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] formal public identifier error
公開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier
共通識別子[きょうつうしきべつし, kyoutsuushikibetsushi] generic identifier
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification

bet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหัวเป็นประกัน[v. exp.] (ao hūa pen ) EN: I bet my life on it FR:
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet FR: mise [f] ; enjeu [m]
กั๊ก[v.] (kak) EN: keep concealed ; bet each way FR:
การพนัน[n.] (kān phanan) EN: gambling ; bet FR: pari [m]
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain FR: parier ; jouer
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game FR: jouer aux cartes
แพ้พนัน[v. exp.] (phaē phanan) EN: lose a bet FR: perdre un pari
พนัน[v.] (phanan) EN: gamble ; bet ; wager FR: parier ; faire un pari ; gager
พนันขันต่อ[v. exp.] (phanan khan) EN: bet ; gamble FR: parier
แทง[v.] (thaēng) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet ; play FR: parier ; miser
แทงม้า[v. exp.] (thaēng mā) EN: bet on horses FR: parier sur les courses hippiques ; jouer aux courses
ท้าพนัน[v. exp.] (thā phanan) EN: challenge to a bet FR: parier
ถือหาง[v.] (theūhāng) EN: bet on s.o. ; take sides with ; support FR: soutenir
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle FR: marchander ; négocier ; discuter le prix
วางเดิมพัน[v. exp.] (wāng doēmph) EN: stake ; place a bet (of) ; bet ; make a wager (of) ; put up FR: parier
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet FR: alphabet thaï [m]
อักษรยาวี[n. exp.] (aksøn Yāwī) EN: Jawi alphabet FR:
อันตรา[X] (antarā) EN: between FR:
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
อนุภาคบีตา = อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bīt) EN: beta rays FR:
เอาขอเกี่ยว[v. exp.] (ao khøkīo) EN: FR: gaffer ; faire une bêtise
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
แบ่งเขาแบ่งเรา[v. exp.] (baeng khao ) EN: draw a line between them and us FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
ใบพลู [n. exp.] (bai phlū) EN: betel leaf FR: feuille de bétel [f]
บ้านปูนเปลือย[n. exp.] (bān pūn ple) EN: FR: maison en béton brut [f]
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao lon) EN: get better ; be alleviated ; be relieved FR: lénifier
บันทึกช่วยจำ[n. exp.] (bantheuk ch) EN: aide-mémoire FR: pense-bête [m]
เบาหวาน[n.] (baowān) EN: diabetes FR: diabète [m]

bet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einlaufwette {f}place bet
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Werbefachmann {m}; Werbetexter
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Alphabetisierung {f}alphabetization
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort
alphabetisch {adj}alphabetic
alphabetisch {adv}alphabetically
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine
Halbduplexbetrieb {m}; Wechselbetrieb
Anästhesie {f}; Betäubung
Anteil {m}; Beteiligung
Antidiabetikum {n}; blutzuckersenkendes Mittel [med.]antidiabetic; diabetes drug
Versicherung {f}; Beteuerung
Sitzungsgeld {n}; Betreuungsgebühr
auditiv {adj}; das Gehör betreffend [med.]auditory; hearing-related
aural {adj}; das Ohr betreffend [med.]aural
aurikular {adj}; die Ohrmuschel betreffend [med.]auricular
Bahnbetriebswerk {n}; Betriebswerk
Baratterie {f}; Betrügerei
Stapelverarbeitung {f}; Batchbetrieb
Bettdecke {f} | Bettdecken
Bettstelle {f} | Bettstellen
Bettler {m} | Bettler
Benehmen {n}; Betragen
Betablocker {m} [med.]beta-blocker
Wettbüro {n}betting office
Wettschein {m}betting slip
Betrüger {m} | Betrüger
Betriebszweig {m} | Betriebszweige
Brautbett {n} | Brautbetten
Buntbartvogel {m} [ornith.]Versicoloured Barbet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bet
Back to top