ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โผ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โผ*, -โผ-

โผ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โผ (v.) rush See also: dash Syn. กระโจน, ถลา, โจน, พุ่งตัว
โผ (v.) throw into
โผ (adv.) boastfully See also: loudly Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง
โผ (adv.) loudly
โผ (adv.) with a bang
โผ (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก
โผ (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก
โผงผาง (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly Syn. ขวานผ่าซาก, โผง
โผงผาง (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย
โผ (v.) leap away See also: jump away, spring away, fly, soar, charge Syn. โลด, โดด, โจน, กระโจน, กระโดด, พุ่ง, ทะยาน
โผ (v.) leap See also: jump, spring (away), bound Syn. กระโจน, เผ่น, พุ่ง, ทะยาน, โจน
โผบิน (v.) fly See also: soar, hover, flit, flutter, wing Syn. โบยบิน, เหินบิน
โผผวา (v.) rush See also: go headlong
โผล่ (v.) raise See also: lift up, elevate, rear Syn. ยก Ops. ก้ม
โผล่ (v.) lean out See also: poke (one´s head) Syn. ยื่น Ops. หด
โผลกเผลก (adv.) limpingly See also: lamely Syn. กะโผลกกะเผลก, เป๋, โขยกเขยก Ops. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง
โผลกเผลก (adv.) lamely See also: limpingly Syn. กะโผลกกะเผลก Ops. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง
โผลง (v.) swoop down See also: rush, hurtle, dash, fly, lurch, lunge, plunge Syn. ถลา
โผล่ออก (v.) poke See also: show, look out Syn. ชะโงก
โผเข้าหา (v.) throw oneself on See also: pounce on, leap at, swoop Syn. กระโจนหา, โจนเข้าหา, ถลาเข้าหา
โผเผ (v.) be tired See also: be exhausted, be weak, be worn out, be fatigued Syn. อ่อนแรง, ไม่มีแรง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง
โผเผ (adv.) weakly See also: feebly, wearily Syn. อ่อนแรง, อ่อนเปลี้ย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง Ops. กระชุ่มกระชวย
โผเผ (adv.) stagger See also: sway, totter, wobble, reel Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน Ops. กระชุ่มกระชวย
โผเผ (adv.) wearily See also: tiredly, exhaustedly, fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระชุ่มกระชวย, กระปรี้กระเปร่า
English-Thai: HOPE Dictionary
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobbern. สิ่งที่ผุด ๆ โผล่ ๆ
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
cusp(คัสพฺ) n. จุด,ปลายแหลม,ปลายโผล่,ส่วนยื่นออก,จุดสัมผัส,ยอด, Syn. point
cuspateadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
emersion(อิเมอ'เชิน) n. การโผล่ออกมา
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
extant(เอคซฺ'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งยื่นออกมา
extrude(อิคซฺทรูด') vt. ผลักออก,ดันออก,ขับไล่,โผล่ออก,พ่นออก, See also: extruder n. extrusible,extrusile adj. extrusion n., Syn. thrust out
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
fling(ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก.
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
hobble(ฮอบ'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) เดินขาเป๋,เดินกระโผลกกะเผลก,ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น,สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
indicator(อิน' ดิเคเทอะ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ, Syn. pointer, guide, sign หมายถึง อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้บอกสภาพบางประการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า มีไฟแดงขึ้นที่หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ส่วนนี้กำลังทำงาน หรืออาจเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นบนจอภาพในระหว่างการกระทำการ (execution) เช่น มีสัญลักษณ์แสดงว่า ข้อมูลล้นหน่วยความจำ (overflow) เป็นต้น
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
inlier(อิน'ไลเออะ) n. ชั้นโผล่ข้างใน
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
issuant(อิช'ชิวเอินทฺ) adj. เป็นร่างที่ยืนตรงและเห็นส่วนหน้า โผล่ออกมา
jack-in-the-boxn. กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่พรวดออกมาเมื่อเปิดกล่อง
ledge(เลดจฺ) n. หิ้ง,หิ้งผนัง,ขอบหรือแนวที่ยื่นโผล่จากกำแพง,แนวหินที่โผล่ขึ้นเกือบถึงระดับน้ำทะเล,ชั้นหินใต้ดิน, Syn. projection,shelf
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
mitten(มิท'เทิน) n. ถุงมือที่คลุมสี่นิ้วรวมกันและแยกนิ้วแม่มือออกต่างหาก,ถุงมือผู้หญิงชนิดปล่อยนิ้วให้โผล่ออก
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผ
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผ
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผ
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
limp(adj) อ่อนลง,ปวกเปียก,นิ่ม,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไม่มีแรง
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก
rant(vi) พูดจาโผงผาง,พูดรุนแรง,คุยโว
soar(vi) โผผิน,ถีบตัวขึ้น,ทะยาน,ลอย
stunt(n) การแสดงผาดโผ
swoop(vi) โฉบ,โผลงมา,จิกหัว,ถา,จู่โจม,โจมตี
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
includedไม่โผล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
languorอาการโผเผ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outcropหินโผล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prolapseยื่น, ย้อย, ยื่นย้อย, ปลิ้น, โผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shower๑. อาการผื่นโผล่๒. อาการไหลพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flirt (vt.) โผ See also: โถม, โผน Syn. dart, fly, flit
flit (vi.) โผ See also: โถม, โผบิน Syn. fly, dart
arrive on the scene (phrv.) โผล่ See also: ปรากฏตัว
rise up (phrv.) โผล่ See also: ปรากฏ, ผุดขึ้น
come up (vi.) โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว See also: ปรากฏบนพื้นผิว Syn. appear, arise
surface (vi.) โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว See also: ปรากฏบนพื้นผิว Syn. appear, arise, come up
start out (phrv.) โผล่จาก See also: ออกมาจาก, ยื่นออกมาจาก
barge in (phrv.) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ) See also: พรวดพราดเข้ามา
barge into (phrv.) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ) See also: พรวดพราดเข้ามา
burst on (phrv.) โผล่พรวดเข้ามา See also: พรวดพราดเข้ามา Syn. burst upon
burst upon (phrv.) โผล่พรวดเข้ามา
extrude (vi.) โผล่ออกมา See also: โผล่ Syn. eject, expel, force out
poke (vi.) โผล่ออกมา See also: ยื่นออกมา, ล้ำ Syn. protrude
crop out (phrv.) โผล่ออกมาจากผิวดิน See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน Syn. crop up
crop up (phrv.) โผล่ออกมาจากผิวดิน See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน Syn. crop out
dash (vt.) โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed Ops. linger
bob (vi.) ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ
bob up (phrv.) ผลุบๆโผล่ๆ See also: ลอยขึ้นลงอย่างเร็ว
dangerous feat (n.) การแสดงโลดโผSee also: การแสดงเสี่ยงอันตราย
dash (n.) การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว See also: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่ Syn. bolt, dart, run, rush, speed, sprint
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hasn't showed up yetเขายังไม่โผล่มาเลย
She appeared out of the blueเธอโผล่มาอย่างไม่คาดคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mine's from six months of dating. We're allowed to go there? I'll go there.โผผมคือ 6 เดือนหลังควงกัน เราพูดได้ไหม ผมจะพูด
I tried to stop them.โผมพยายามหยุดพวกเขาเเล้วนะ
Showed up the same time D.C. Art Crimes came to visit.โผล่ขึ้นพร้อมกับแผนกอาชญากรรมศิลปะ จากดีซีแวะมา
Sticking half out of the sand...โผล่ครึ่งตัวเหนือทราย
I scare you? Yes.โผล่พรวดพราดเข้ามาหาคุณแบบนี้
And then you crash my party and kiss me on the lips.โผล่มางานปาร์ตี้ของบางคน แล้วขโมยแม้กระทั้งริมฝีปากฉัน
There he is. I've been calling you all morning.โผล่มาจนได้ ฉันโทรหานายตั้งแต่เช้าแล้ว
You finally decided to show.โผล่มาจนได้นะคร๊าบบบ
Showed up on the Lockwoods' doorstep looking for Mason.โผล่มาที่บ้านล็อควู้ด มาตามหาเมสัน
He shows up looking like the unabomber.โผล่มาหน้าตาเหมือนมือระเบิด
Show up at any time.โผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้
You're like a human pop-up ad.โผล่มาแบบนี้อยู่เรี่อย
There you are, Shredder!โผล่มาได้นะเชร็ดเดอร์
Show me your face, you coward!โผล่หน้ามา ไอ้ตาขาว!
Show me your face and it will be the end of your qorld right now.โผล่หน้ามาซิ จะได้จัดการให้จบสิ้นกันไปเลย
Show your face, you son of a bitch!โผล่หน้าออกมาสิ ไอ้ลูกหมา!
Heads up! 7-up, cons, stand your gate!โผล่หัวขึ้นมาได้แล้ว นักโทษทั้งหลาย เรียงแถวหน้าห้องขังด่วน!
Let's pop the cork.โผล่หัวขึ้นไป สูดอากาศยามเช้าซักหน่อย
If you get out, you demon!โผล่หัวออกมา นางปีศาจ
Go on, hang your head right out the window, if you feel like it.โผล่หัวไปนอกหน้าต่างเลย ถ้าชอบนักก็
Appear, then go away and come back with a new look?โผลออกมา แล้วก็หายไป แล้วกลับมาใหม่อีกครั้งในลุคใหม่
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร
Ambushed him with F.O.I.A. papers.โผล่เข้าไปพบเขา พร้อมเอกสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
Showing up at Maureen's was very risky.โผล่ไปหามอร์รีน เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมาก
Sneaking up on him to steal his shadow? That sounds insane.โผล่ไปหาเขาเพื่อขโมยเงาเขาเนี่ยนะ บ้าชัดๆ
W-We were supposed to have some kind of slow-motion... run into each other's arms.โผเข้ากอดกัน แบบโลว์โมขั่น ไม่ใช่แบบนี้
I feel awful right now, and I should want to just fall into your arms... and let you rock me and tell me everything is gonna be fine, but...โผเข้ากอดคุณ และให้คุณปลอบ ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอะไร แต่... แต่หนูไม่รู้สึกแบบนั้น
...came running to embrace their only..."โผเข้ามากอดเธอไว้...
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน
And having pointed, pounce down!และมีการชี้โผเข้าหาลง!
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า
You don't have to draw them. They don't come up for a while. - Where's your house?คุณไม่ต้องวาดมันก็ได้ มันไม่โผล่ขึ้นมานานแล้ว
When she first came through the ground,ตอนแรกที่มันงอกโผล่ขึ้นมาจากพื้น
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident.มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ
She was telling me something When you suddenly showed up.หล่อนกำลังจะบอกบางอย่างกับฉัน แล้วจู่ๆเธอก็โผล่มา.
Come on, he sees half your tits peeking out at him.มาสิ, ครึ่งหนึ่ง ที่เขาเห็น หัวนม ของคุณ โผล่ ออก มาที่เขา
And suddenly, there she was.แล้วจู่ ๆ เธอก็โผล่มา
The old wings passing thru summers and winters.เทียบปีกโผผินกี่ฤดูกาล.
I shouldn't let the scientists poke you about.ฉันไม่ควรจะปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์โผล่คุณเกี่ยวกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โผ
Back to top