ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurtle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurtle*, -hurtle-

hurtle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurtle (vt.) กระแทก See also: โยน, พุ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
hurtle(เฮฮ'เทิล) v.,n. (การ) พุ่ง,เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน., Syn. charge,rush,crash
English-Thai: Nontri Dictionary
hurtle(n) การทุ่ม,การขว้าง,การโยน,การกระทบ,การชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
IT'S A STRIKE OF INCREDIBLE POWER. TRILLIONS OF STARS HURTLE PAST ONE ANOTHERและช้าเรากำลังปิด ในวิธีการทำงาน
Hurtle myself against city walls in mad attempt.พยายามเอาตัวข้าพุ่งชนกำแพงเมืองอย่างบ้าคลั่งงั้นรึ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurtle
Back to top