ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผ่*, -แผ่-

แผ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่ (adv.) flat Syn. แบ
แผ่ (v.) give See also: dedicate Syn. เผื่อแผ่
แผ่ (v.) spread out See also: diffuse, stretch out, expand, extend, broaden, unfold, unroll Syn. กระจาย, แผ่กระจาย, แผ่ขยาย
แผ่กระจาย (v.) expand See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow Syn. แผ่กว้าง
แผ่กระจาย (v.) infiltrate See also: penetrate, spread throughout, permeate Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม
แผ่กระจาย (v.) spread out See also: diffuse, stretch out, expand, extend, broaden, unfold, unroll Syn. กระจาย, แผ่ขยาย
แผ่กว้าง (v.) expand See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow Syn. แผ่กระจาย
แผ่กว้าง (v.) spread See also: diffuse, extend, be disseminated, reek Syn. ฟุ้ง, กระจาย, แพร่, ฟุ้งกระจาย
แผ่กิ่งก้าน (v.) branch See also: put forth branches, expand, sprawl Syn. แผ่กิ่งก้านสาขา
แผ่กิ่งก้านสาขา (v.) branch See also: put forth branches, expand, sprawl Syn. แผ่กิ่งก้าน
แผ่ขยาย (v.) expand See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow Syn. แผ่กว้าง, แผ่กระจาย
แผ่ซ่าน (v.) infiltrate See also: penetrate, spread throughout, permeate Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม
แผ่ซ่าน (v.) infiltrate See also: penetrate, dissipate Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม
แผ่ (clas.) sheet See also: plate
แผ่นจดหมาย (n.) copy See also: issue, edition, version Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นเอกสาร
แผ่นจารึก (n.) stone inscription Syn. จารึก
แผ่นซีดี (n.) CD See also: compact disc Syn. ซีดี, แผ่นดิสก์
แผ่นซีดี (n.) CD See also: compact disc
แผ่นดิน (n.) reign See also: dynasty, regime Syn. รัชกาล
แผ่นดิน (n.) land See also: ground, earth, terra firma Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี
แผ่นดิน (n.) land See also: territory, country, nation, region, kingdom Syn. ดินแดน, ประเทศ, เขตคาม
แผ่นดินแม่ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน Ops. ปิตุภูมิ
แผ่นดินแม่ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน Ops. ปิตุภูมิ
แผ่นดินใหญ่ (n.) mainland
แผ่นดิสก์ (n.) CD See also: compact disc Syn. ซีดี
แผ่นดิสก์ (n.) magnetic disk Syn. ดิสก์
แผ่นตรวจ (n.) test chart See also: checking chart
แผ่นน้ำ (n.) water
แผ่นป้าย (n.) plate See also: signboard, poster, notice board
แผ่นป้ายหาเสียง (n.) (political) campaign poster See also: (political) campaign banner
แผ่นป้ายโฆษณา (n.) poster Syn. ป้ายโฆษณา
แผ่นภาพ (n.) chart See also: figure, drawing
แผ่นรองเม้าส์ (n.) mouse mat
แผ่นหินชนวน (n.) slate Syn. กระดานชนวน
แผ่นเสียง (n.) gramophone record See also: phonograph disk Syn. จานเสียง
แผ่นเอกสาร (n.) copy See also: issue, edition, version Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย
แผ่นใส (n.) slide Syn. ภาพสไลด์
แผ่นไม้ (n.) log See also: lumber, timber, plank Syn. ท่อนไม้
แผ่รังสี (v.) radiate
แผ่รัศมี (v.) radiate See also: emit, diffuse, give out, shine Syn. เปล่งรัศมี
English-Thai: HOPE Dictionary
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
disketteแผ่นบันทึกหมายถึง จานบันทึกขนาดเล็ก เฉพาะที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะอ่อน จึงเรียกว่า แผ่นบันทึก บรรจุไว้ในซองกระดาษ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่นเดียวกับจานบันทึกแม่เหล็ก ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว มีความจุประมาณ 360 เคไบต์ (K byte) หรือ 360,000 ตัวอักษร และ 1.2 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร บางทีเรียกกันว่า floppy disk นอกจากนั้น มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว บรรจุอยู่ในซองที่แข็งกว่า มีความจุประมาณ 720 เคไบต์ และ 1.44 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสี่แสนตัวอักษร ในปัจจุบัน อาจใช้เก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ทำให้บรรจุข้อมูลได้มาก (เดิมบรรจุข้อมูลได้หน้าเดียว) หรือบางทีอาจทำให้ข้อมูลเบียดอัดมากขึ้น เรียกว่า double density (DD) ชนิดธรรมดาเรียกว่า single density (เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว) และหากเก็บข้อมูลได้หน้าเดียว เรียกว่า single sided (SS) ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว หากเก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า เรียกว่า double sided (DS) แผ่นบันทึกชนิดที่มีความจุพิเศษ คือจุได้ถึง 1.2 ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 5.25 นิ้ว และจุได้ 1.44ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 3.5 นิ้ว เรียกว่า high density (HD) ดู disk ประกอบ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
gold leafแผ่นทองบางมากสำหรับปิดทอง, See also: goldleaf adj.
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป
molding boardแผ่นกระดานสำหรับทำอาหารนวดแห้ง หั่นของและอื่น ๆ
mouse padแผ่นรองเมาส์หมายถึง แผ่นพลาสติกหรือบางทีก็เป็นแผ่นยางบาง ๆ สี่เหลี่ยม ใช้วางตัวเมาส์เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้คล่อง และกระชับกว่าที่จะใช้บนผิวโต๊ะทำงานธรรมดา ๆ
patagium n.แผ่นบาง,เยื่อบาง,ปีกค้างคาว
sound cardแผ่นวงจรเสียงหมายถึง แผ่นวงจรที่สามารถเพิ่มเข้าไปในฮาร์ดแวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถมีเสียงได้
touch padแผ่นสัมผัสหมายถึง อุปกรณ์การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถป้อนข้อมูลเข้าได้โดยเพียงสัมผัสที่จุดใดจุดหนึ่งบนแผ่นสัมผัสนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นสัญญาณป้อน เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
video cardแผ่นวงจรภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video adapter
worksheetแผ่นงานหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมตารางจัดการ (Spreadsheet) ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแถว (row) และ คอลัมน์ (column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรียกว่า เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์เป็นที่เก็บข้อมูล และจะมีชื่อกำกับ
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
amarna(อะมาร์' นะ) adj. เกี่ยวกับสมัยอียิปต์โบราณที่เขียนไว้บนแผ่นรูปลิ่ม
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
ascot(แอส'คอท) n. ผ้าพันคอมหรือเน็คไทขนาดกว้างที่แผ่ให้เห็นใต้คาง (scarf or necktie)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bespread(บิสเพรด') {bespread,bespread,bespreading} vt. แผ่ออก,ปกคลุม
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
brake bandn. แผ่นเหล็กโค้งที่รัดกับจานเบรก
English-Thai: Nontri Dictionary
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
bespread(vt) ปกคลุม,แผ่ออก
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
cheetah(n) เสือชีต้า,เสือแผ้ว
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
disc(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง
disk(n) แผ่นกลม,วงจักร,จานเสียง,แผ่นเสียง
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
earthquake(n) แผ่นดินไหว
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
expand(vi,vt) ขยายตัว,แพร่,แผ่,เพิ่ม,คลี่ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยืด
extend(vi,vt) ขยายออกไป,ยืดออก,แผ่ออก,กางออก,เพิ่มขึ้น,ไปถึง
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
filet(n) ชิ้นปลาที่ไม่มีก้าง,ปลาแผ่น,เนื้อแผ่น,เนื้อแห้ง
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
fiscal(adj) เกี่ยวกับการเงิน,เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน,เกี่ยวกับงบประมาณ
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
flaky(adj) เป็นฝอย,เป็นเกล็ด,เป็นแผ่น,เป็นชิ้นบาง,เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด
flare(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผ่ออก
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
foil(n) กระดาษฟอย,แผ่นโลหะบาง,ดาบ
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
interregnum(n) เวลาผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน,เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ,เวลาว่าง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
GOLD gold leaf(n) แผ่นทอง,ทองคำเปลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aftershockแผ่นดินไหวตาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
baffleแผ่นกั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bladeแผ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
CD (compact disc)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compact disc (CD)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diaphragmแผ่นครอบ (ปากมดลูก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discus articularis; articular disk; interarticular diskแผ่นรองข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
diskette; floppy diskแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
driven disc; clutch disc; clutch plate; driven plate; friction disc, friction plateแผ่นคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquakeแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flapแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floppy disk; disketteแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flyer plateแผ่นเคลื่อนที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gaiterแผ่นยืดกันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laser discแผ่นเลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflectorแผ่นสะท้อนแสง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
shimแผ่นจีม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shroudแผ่นประกับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sound cardแผ่นวงจรเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spade guideแผ่นนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
striker plateแผ่นรับกลอนประตู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
templateแผ่นแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vapour barrierแผ่นกั้นไอ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital versatile disc (DVD)แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital videodisc (DVD)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video cardแผ่นวงจรภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
webแผ่น, แผ่นขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
auditorผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
burst๑. แยกแผ่น [กระดาษต่อเนื่อง]๒. ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card๑. บัตร๒. แผ่นวงจร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coriaceous; leatheryคล้ายแผ่นหนัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corn plasterยาแผ่นปิดตาปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
denudationการเกลี่ยผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
developable๑. แผ่ราบได้๒. ผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diffuse abscessฝีแผ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baffleแผ่นกั้น [การแพทย์]
Carapaceแผ่นแข็ง [การแพทย์]
CDแผ่นซีดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Corrugated paperboardแผ่นกระดาษลูกฟูก [TU Subject Heading]
Discแผ่นเหล็กบาง [การแพทย์]
Disketteแผ่นบันทึก (ดู floppy disk) [คอมพิวเตอร์]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Feltแผ่นสักหลาด [การแพทย์]
floppy diskแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Glass Woolแผ่นกลาสวูล, [การแพทย์]
Greasyแผ่นฟองมันๆ, [การแพทย์]
Laminaแผ่นกระดูกสันหลัง, ลามิน่า [การแพทย์]
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leafแผ่นโลหะบางๆ [การแพทย์]
Leafletแผ่นปลิว
Mac Callum Patchแผ่นแมคแคลลัม [การแพทย์]
Palatal obturatorsแผ่นปิดเพดานปาก [TU Subject Heading]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Slabsแผ่นพื้น [TU Subject Heading]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Veneers and veneeringแผ่นวีเนียร์และการประกอบ [TU Subject Heading]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Agarวุ้นทะเล, แผ่นวุ้น, วุ้น, วุ้นผสมอาหาร [การแพทย์]
Annularการหดตัวชนิดเป็นวงแหวน, แผ่นวงแหวน, วงแหวน [การแพทย์]
Aponeurosisเอ็นแผ่ของกล้ามเนื้อ, เยื่อบาง, แผ่นพังผืด, เอ็นแผ่ [การแพทย์]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Bay อ่าว ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Bologramโบโลแกรม หรือกราฟวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bolometerโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Carry Overน้ำยาไหลไปสู่แผ่นทดสอบอื่นๆใกล้ๆกัน [การแพทย์]
Cellophaneเซลโลเฟน,แผ่นเซลโลเฟน [การแพทย์]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Coastline แนวชายฝั่ง 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Combo Driveคอมโบไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลบนแผ่นซีดี และอ่านข้อมูลจากแผ่นดีวีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
distend (vi.) แผ่กระจาย See also: ขยาย, บวม, พอง, โป่ง Syn. broaden, widen, enlarge Ops. narrow, contract
distend (vt.) แผ่กระจาย See also: ขยาย, ขยายตัว, พอง, โป่ง Syn. broaden, widen, enlarge Ops. narrow, contract
pervade (vt.) แผ่กระจายทั่ว See also: ซ่านไปทั่ว, แพร่หลาย, ่ขยาย Syn. diffuse, permeate, saturate
lie (vi.) แผ่กว้าง See also: เหยียดยาว, ขยาย Syn. extend, stretch
expand (vi.) แผ่ขยาย See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น Syn. enlarge, extend
lay off (phrv.) แผ่ขยาย (ความเสี่ยง) See also: กระจาย (ความเสี่ยง)
permeate (vi.) แผ่ซ่าน See also: แพร่กระจาย Syn. interpenetrate
pervious (adj.) แผ่ซ่าน See also: ซึมผ่านได้ Syn. permeable, penetrable Ops. impervious, impermeable
laser disc (n.) แผ่น ซีดี ที่อ่านโดยใช้แสงเลเซอร์
plate (n.) แผ่นกระจก
plexiglass (n.) แผ่นกระจกทนความร้อนทำด้วยโพลิเมอร์ทนทานกว่ากระจกธรรมดา
chipboard (n.) แผ่นกระดาน See also: กระดานที่ทำจากการอัดไม้ที่ไม่ใช้แล้วกับเรซิน Syn. hardboard
hardboard (n.) แผ่นกระดาน See also: กระดานที่ทำจากการอัดไม้ที่ไม่ใช้แล้วกับเรซิน
plank (n.) แผ่นกระดาน See also: ไม้กระดาน Syn. board, beam, strake
deal (n.) แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน) Syn. plank, board
molding board (n.) แผ่นกระดานทำอาหาร (เช่น นวดแป้ง)
baseboard (n.) แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง Syn. skirting board
skirting board (n.) แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง
planking (n.) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น Syn. plank, floor
duckboards (n.) แผ่นกระดานสำหรับเดินข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My "The Final Kickening" DVD is missing.แผ่น "Kickpuncher 3: The Final Kickening" ของผม หายไป
Slice. No, hold on. Don't try to, um, domesticate him.แผ่น อย่า เดี๋ยวก่อน
The Plexiglas at this point is a foot thick.แผ่นกระจกทนความร้อนที่ใช้นี่ มันหน่าทึบ
This tablet means something. Something important.แผ่นกระดานนี้มีความหมายบางอย่าง บางอย่างที่สำคัญ
White panels are straight out of Meier but the interior color coming through the front windows, that's different.แผ่นขาว ส่งตรงมาจาก มิแอร์... ...แต่สีจากด้านใน ส่องผ่านหน้าต่างออกมา แปลกดี
The tablet says, "Whosoever chooses to undertake these tasks should fear not danger, nor death, nor..."แผ่นจารึกกล่าวว่า"ผู้ใด เลือกที่จะเผชิญภารกิจนี้ ต้องไม่กลัวอันตราย หรือความตาย หรือ- -"
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed,แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing.แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
This tablet is one of those markers.แผ่นจารึกนี่ คือ 1ใน 2 สัญลักษณ์นั่น
This grail tablet speaks of deserts and mountains and canyons.แผ่นจารึกเรื่องจอกนี่ พูดถึงทะเลทราย และภูเขา ทั้งแคนย่อย
The tablet has split in two and the Winchesters are trying to recover the missing piece.แผ่นจารึกแยกออกเป็น2ส่วน และพวกวินเชสเตอร์กำลังพยายามตามหาส่วนที่หายไป
The Tablet of Ahkmenrah.แผ่นจารึกแห่ง อัคเมนรา
Charts, graphs... I have no idea.แผ่นชาร์ต ,กราฟ ผมไม่รู้อะไร
Silicon carbide discs. Ceramic matrices.แผ่นซิลิคอน คาร์ไบด์ ฝังเซรามิก
The DCD was Tchaikovsky's 1812 Overture.แผ่นซีดี เล่นเพลงของ ไชคอฟสกี้ เพลงโหมโรง หมายเลข 1812.
Land, gold. Name your price.แผ่นดิน ทอง บอกมาได้เลย
Earth, sky. Day, night.แผ่นดิน ท้องฟ้า ตะวัน จันทรา
Gollum, gollum! Aah.แผ่นดินกันดารหนาวหนักกัดมือเท้าเรา
My kingdom now belongs to Cao Caoแผ่นดินของข้าตอนนี้เป็นของโจโฉ
The land of the Hans is large.แผ่นดินของฮั่นกว้างใหญ่
I'd be doing the world a big favor.แผ่นดินคงสูงขึ้นเยอะเลย
Only when Brother Liu's on the throne, the country can be unitedแผ่นดินจะสงบสุขอย่างแท้จริงเมื่อพี่เล่าปี่ได้ปกครอง
♪ The landslide will bring you down. ♪แผ่นดินถล่ม อาจจะนำเธอลงมา นั่นคือความรู้สึกจริงๆ ของเธอใช่ไหม? อ่า ใช่
It belongs to us!แผ่นดินนี้ เป็นของ "เรา" !
This land is hereby forever claimed in the glorious nameแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้ บรมฉายา
Thy kingdom come, thy will be done,แผ่นดินพระองค์ตั้งอยู่ ทุกสิ่งตามน้ำพระทัย
The terraformed earth folded over the city and hardened before crushing it.แผ่นดินมัน กลับม้วนขึ้นมา ปกคลุม เมืองไว้ และเริ่มแข็งตัวอย่างเร็ว
This land was in an endless cycle of bloodshed, war.แผ่นดินมีแต่การนองเลือด และสงครามไม่มีที่สิ้นสุด
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี
Lowlands become too narrow.แผ่นดินอยู่ใกล้เข้ามา..
♪ We must awake ♪แผ่นดินอันโหยหาลิบไกลสุดปลายฟ้า
The motherland is still more important than me.แผ่นดินเกิดยังคงสำคัญกว่าฉันสินะ
/The country was torn by civil war,แผ่นดินแตกแยกด้วยสงครามกลางเมือง
"The Sultanate of Baggharแผ่นดินแบกการ์ขององค์สุลต่าน
All those new lands, new villages.แผ่นดินใหม่ๆ หมู่บ้านใหม่ๆ
The world will surely be in turmoilแผ่นดินได้ลุกเป็นไฟจริง ๆ แน่
[Helicopter engine roaring]แผ่นดินไหว 5 ตามมาตราริกเตอร์
Malibu Aviation,แผ่นดินไหว 5.2 ตามมาตราริกเตอร์
Earthquakes toppled cities within hours.แผ่นดินไหว บ้านเมืองถล่มในไม่กี่ชั่วโมง
The earthquake. Or Paz de la Huerta.แผ่นดินไหว หรือ Paz de la Huerta

แผ่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] Thai: ตีแผ่ทำให้ได้อาย English: to divulge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผ่
Back to top