ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อน*, -อ่อน-

อ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อน (adj.) immature See also: unripe, green
อ่อน (v.) be young See also: be tender
อ่อน (v.) deform See also: be malleable, be pliable
อ่อน (adj.) light Syn. รุมๆ
อ่อนกำลัง (v.) weaken See also: diminish Syn. อ่อนแรง
อ่อนข้อ (v.) yield See also: relent, submit, capitulate, make a concession Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม
อ่อนข้อให้ (v.) concede See also: give handicap, give an advantage, give a head start
อ่อนความ (v.) be immature See also: be green, be inexperienced
อ่อนจิตอ่อนใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
อ่อนช้อย (v.) be delicate Syn. งอนงาม
อ่อนช้อย (v.) be gentle See also: be tender Syn. ชดช้อย
อ่อนต่อโลก (v.) be innocent See also: be naive, be guileless, be unsophisticated Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา Ops. เชี่ยว, ช่ำชอง
อ่อนต่อโลก (v.) be innocent See also: be naive, be guileless, be unsophisticated Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา Ops. เชี่ยว, ช่ำชอง
อ่อนตัว (v.) be down See also: weaken Syn. ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) Ops. แข็งตัว
อ่อนตัว (v.) reduce See also: diminish, lessen, lower, decrease
อ่อนน้อม (adj.) well-mannered See also: respectful, submissive, humble, reverent Syn. นอบน้อม Ops. มือแข็ง
อ่อนน้อมถ่อมตัว (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน
อ่อนนิ่ม (adj.) soft See also: smooth, delicate Syn. อ่อน, นุ่ม
อ่อนนุ่ม (adj.) soft See also: smooth Syn. นุ่ม Ops. แข็ง, แข็งกระด้าง
อ่อนปวกเปียก (adj.) weak See also: incapable Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก
อ่อนปวกเปียก (v.) weaken See also: be forceless, be powerless Syn. อ่อนเปียก
อ่อนป้อแป้ (adv.) flimsily See also: limply, feebly Ops. แข็งแรง
อ่อนระทวย (v.) be feeble See also: be weary, be tired, be worn out, be exhausted Syn. ระทวย, สิ้นแรง
อ่อนระโหย (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อ่อนระโหยโรยแรง, อิดโรย, อ่อนโรย
อ่อนระโหยโรยแรง (v.) be exhausted See also: weaken, be weary, fatigue Syn. อ่อนเพลีย, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง
อ่อนระโหยโรยแรง (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อิดโรย, อ่อนโรย
อ่อนลง (v.) dilute Syn. จืดจาง, จาง, ลดลง Ops. เข้มข้น
อ่อนละมุน (adj.) soft See also: silky Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล Ops. แข็งกระด้าง
อ่อนล้า (v.) be exhausted See also: be weary Syn. เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เพลีย
อ้อนวอน (v.) plead See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit Syn. วิงวอน
อ่อนวัย (v.) be young
อ่อนหวาน (adj.) sweet See also: soft, pleasant Syn. ไพเราะ, น่าฟัง, อ่อนโยน
อ่อนหัด (adj.) inexperienced See also: unskillful, inexpert Ops. ช่ำชอง
อ่อนหัด (v.) be inexperienced See also: be inexpert, be green Ops. ช่ำชอง
อ่อนหิวนัก (v.) be weak See also: overcome with hunger, beat with hunger, defeated Syn. อ่อนระโหย, อ่อนแรง Ops. แข็งแรง
อ่อนหู (v.) obey See also: comply
อ่อนหู (v.) be bored Syn. เบื่อระอา, เบื่อหู
อ่อนอกออกใจ (v.) fatigue See also: feel tired (exhausted, weary, weak) Syn. อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
อ่อนอกอ่อนใจ (v.) be crestfallen See also: be dispirited, be dejected, be downhearted Syn. อ่อนใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
อ้อนออด (v.) implore See also: beg, entreat Syn. ออดอ้อน, รบเร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
amentia(เอเมน' เซีย) n. ภาวะปัญญาอ่อน
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
antivenin(แอนทีเวน' นิน) n. สารต้านพิษงูในเลือดที่เกิดจากการฉีดพิษงูอ่อนมากหลาย ๆ ครั้ง, ซีรัมที่มีสารต้านพิษงูดังกล่าว (an antitoxin)
aphidlion(เอฟิดไล'อัน) n. ตัวอ่อนหรือปรสิตบนตัว aphid
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
apple greenเขียวอ่อน, Syn. light green)
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
arytenoid(แอร์ริที'นอยด์) adj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อนเล็ก ๆ บนกระดูกอ่อน cricoid ที่ส่วนบนของกล่องเสียง. -arytenoidal adj.
asthenia(แอสเธน'เนีย) n. การศูญเสียกำลัง, ภาวะอ่อนแรง. -asthenic adj. (debility)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
biscuit(บิส'คิท) n. ขนมปังกรอบ,ขนมปังอ่อน
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
blemish(เบลม'มิช) {blemished,blemishing,blemishes} vt. ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เป็นมลทิน -n. จุดด่างพร้อย,มลทิน,จุดอ่อน,หัวสิว, See also: blemisher n. ดูblemish
blond(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.
blonde(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
English-Thai: Nontri Dictionary
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
neurasthenia(n) โรคประสาทอ่อน
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน
baby(n) ทารก,เด็กอ่อน
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
blond(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อน
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อน
brownish(adj) สีน้ำตาลอ่อน
buff(n) หนังวัว,หนังควาย,สีเนื้อ,สีเหลืองอ่อน
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด
cambium(n) เยื่ออ่อนระหว่างเปลือกไม้กับเนื้อไม้
canary(n) นกคีรีบูน,นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน
cartilage(n) กระดูกอ่อน
cockerel(n) ไก่อ่อน,ไก่กระทง,เด็กหนุ่ม
colt(n) ลูกม้า,เด็กหนุ่ม,คนอ่อนหัด,คนด้อยประสบการณ์
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torpidอ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achondroplasia; achondroplastyภาวะกระดูกอ่อนไม่เจริญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alar cartilageกระดูกอ่อนปีกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphiarthrosis; joint, cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amyosthenia; myasthenia; myoastheniaกล้ามเนื้ออ่อนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperient; laxativeยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphanite; felsiteหินอัคนีสีอ่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arytenoid cartilageกระดูกอ่อนแอริทินอยด์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
astheniaอาการอ่อนเปลี้ย, อาการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreathelcosisแผลเปื่อยตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attenuateทำให้อ่อนฤทธิ์, ทำให้เบาบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auricular cartilageกระดูกอ่อนใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilageกระดูกอ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartilaginous-กระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancroid; chancre, simple; chancre, softแผลริมอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crozier; fiddleheadใบอ่อนม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depancreatise; depancreatizeตัดตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weanling๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๑]๒. ลูกอ่อนหย่านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiddlehead; crozierใบอ่อนม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flexible connectorข้อต่ออ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gristle; cartilageกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hose couplerข้อต่อเกลียวท่ออ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
idiocyปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiotคนปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insensitiveไม่อ่อนไหว, ไม่ไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intransigentไม่ยอมอ่อนข้อ [ดู irreconcilable ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ion exchange softenerเครื่องทำน้ำอ่อนชนิดแลกเปลี่ยนไอออน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft tissue abrasionการถลอกของเนื้อเยื่ออ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lutescentสีเหลืองอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marbleหินอ่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
onyx marbleหินอ่อนโอนิกซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mental deficiency; defective, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental retardation; defective, mental; deficiency, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moronคนปัญญาอ่อนอย่างเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Flaccidอ่อนเปียก,อ่อนนิ่ม,อ่อนปวกเปียก [การแพทย์]
Lassitudeอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Acidophilicสีที่เป็นกรด, สีชมพูอ่อน, มีสีแดง, ติดสีแดง, สีชมพูอ่อน, สีแดงส้ม, ติดสีเข้ม [การแพทย์]
Alkali เบสแก่ สารที่ละลายน้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น สารละลายบอแรกซ์ อาจจัดเป็น อัลคาไล อย่างอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amyosthenia Myoastheniaกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักพบในโรคฮิสทีเรีย [การแพทย์]
Annealingการอบอ่อน [การแพทย์]
Aphidsเพลี้ยอ่อน [การแพทย์]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Bassinetsที่นอนเด็กอ่อนชนิดเข็นได้ [การแพทย์]
Blast Cellsเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน,เซลล์ของบลาสต์,เซลล์อ่อน [การแพทย์]
Buffer บัพเฟอร์ สารละลายที่มี pH ค่อนข้างคงที่เมื่อเติมกรดหรือด่างลงไป สารละลาย บัฟเฟอร์ประกอบด้วย กรดอ่อน หรือเกลือของกรดอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Cartilageกระดูกอ่อน [TU Subject Heading]
Cartilaginous Capกระดูกอ่อนซึ่งมีลักษณะคล้ายหมวก [การแพทย์]
Cataplexyโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง [การแพทย์]
Chancroidฝีมะม่วง,แผลริมอ่อน,โรคแผลริมอ่อน [การแพทย์]
Chick Embryoเอ็มบริย์โอไก่,เอ็มบริโอไก่,ตัวอ่อนของไก่ [การแพทย์]
Ciliaซิเลีย,ขน;เซลล์ขน;ขนกวัด;ใยเยื่อบุ;ขนเล็กๆ;ซีเลีย;ขน;ขนเล็กๆ;อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่;ขนตา;ขนเล็กๆ;ขนอ่อน [การแพทย์]
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
Decongestantsยาลดน้ำมูก,ยาลดอาการบวมของเนื้อเยื่ออ่อน,ยาช่วยลดการบวมของเยื่อบุทางหายใจ,ยาลดการคั่งของจมูก [การแพทย์]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Discolorทำให้สีอ่อนลง [การแพทย์]
Ductileดัดให้อ่อนได้ง่าย [การแพทย์]
Ectodermเอกโตเดิร์มโครงสร้างชั้นนอกสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ เอกโตเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ผิวหนังและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Embryoตัวคัพภ,เอ็มบริย์โอ,เอ็มบริโอ,ตัวอ่อน,คัพภ,ตัวคัพภะ,ตัวอ่อนในครรภ์มารดา,คัพภะ,ทารกในครรภ์ที่ยังเป็นตัวอ่อน,เอมไบรโอ,ทารกในครรภ์,ตัวอ่อนในครรภ์,ทารกขณะอยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
endospermเอนโดสเปิร์ม, ส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในเมล็ดพืช ประกอบด้วยสารจำพวกแป้ง เป็นอาหารที่สะสมไว้สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Epiglottisลิ้นปิดกล่องเสียง,กล่องเสียง,ท่อหายใจ,ลิ้นอิปิกลอททิส,ลิ้นกระบอกเสียง,อีปีกล็อททิส,ฝาปิดกล่องเสียง,กระดูกอ่อนกล่องเสียง [การแพทย์]
Epiphysisอีพิฟัยซิล,แอพีไฟซีส,อีพิฟัยซิส,โรคที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่ส่วนสร้างกระดูก,กระดูกอ่อนที่อยู่ชิดแผ่นส่วนสร้างกระดูก [การแพทย์]
Feeble Mindedเด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
fibreเส้นใย, วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flexibilityความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
limp (adj.) อ่อน See also: นุ่มนิ่ม
milden (vi.) อ่อน See also: เบาบาง
light (adj.) อ่อน (สี) See also: ซีด, จาง Syn. pale Ops. dark
tender (adj.) อ่อน (เช่น สีอ่อน)
little (adj.) อ่อนกว่า See also: อายุน้อยกว่า Syn. younger Ops. elder, older
drooping (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนเพลีย
faint (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแอ Syn. dizzy
feeble (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย Syn. fragile, strengthless
languishing (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนเพลีย Syn. drooping
strengthless (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย Syn. fragile
flag (vi.) อ่อนกำลังลง See also: อ่อนล้า Syn. weaken, droop, languish Ops. restore, strenghten
lithe (adj.) อ่อนช้อย (เช่น การเต้นบัลเล่ย์)
lithesome (adj.) อ่อนช้อย (เช่น การเต้นบัลเล่ย์)
childish (adj.) อ่อนต่อโลก See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ Syn. infantile
unworldly (adj.) อ่อนต่อโลก See also: ไร้เดียงสา, ขาดประสบการณ์ Syn. naive, unsophisticated, provincial
submissive (adj.) อ่อนน้อม See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม Syn. meek, obedient, unresisting
unresisting (adj.) อ่อนน้อม See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม Syn. meek, obedient
tame (adj.) อ่อนน้อม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่าง่าย, นอบน้อม, ว่านอนสอนง่าย, เชื่อฟัง Syn. docile, submissive
mild (adj.) อ่อนนุ่ม See also: นุ่มนวล, เบาบาง
soft (adj.) อ่อนนุ่ม See also: นุ่ม, อ่อนๆ, นิ่ม Syn. smooth, silky, delicate Ops. rough
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm two years younger than my sisterฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
He looks much younger than he isเขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
What are your strengths and weaknesses?จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?
Don't be so indulgent to her, momอย่าโอนอ่อนอ่อนผ่อนตามเธอมากนักนะแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...transvestite that is Kick-Ass will take you down, I say!เขาน่าจะเรียกตัวเองว่า โคตร อ่อน แทน
You do know the police could have traced this right back to you if they'd found it?หลบได้ดี โคตร อ่อน รักษาความดีไว้
That contact you faked with Connor-- weak, weak.การติดต่อกับคอนเนอร์ที่คุณแสดงน่ะ อ่อน อ่อนหัด
Obsolete now! We're concentrating on flying dreadnoughts.อ่อน เรากำลังพัฒนา ให้เรือรบบินได้
Just a few years younger than you like 'em.อ่อนกว่าพ่อแค่ไม่กี่ปี เหมือนพวกนั้นแหละ
So lame. She wants to play dirty? I can play dirty.อ่อนชะมัด อยากเล่นสกปรกใช่มั้ย ฉันก็เล่นสกปรกเป็น
Yes, yes, the attraction of gravity weakens with the square of the distance.อ่อนตัวกับตารางของระยะทาง นั่นเป็นเหตุผลที่ดาวเคราะห์ เคลื่อนที่ไปในวงรี
It's fashionable, supple, and snug-fitting. Look how fine your foot looks.อ่อนนุ่ม พอดีเท้า ดูเข้ากับเท้าของคุณได้ดี
Soft and shiny. "อ่อนนุ่ม เป็นเงางาม "
Wow. Tell me, did he check you for a yeast infection while he was down there, too?อ่อนระโหยโรยแรง บอกฉันซิว่าเขาได้ตรวจว่าคุณติดเชื้อจากยีสต์ด้วยมั้ย
Begging. Look at me begging, Philip!อ้อนวอน ดูผมอ้อนวอนสิ ฟิลลิป
Come on, you can nail him with that stuff. Listen, was that okay?อ้อนวอนกับคิสซิงเกอร์ เอาเหอะน่า นายยิงประเด็นเขาได้อยู่แล้ว
Beg forgiveness, Nathan.อ้อนวอนขอการให้อภัย นาธาน
Niccolo, a handsome cordwainer, begging for sanctuary from the inquisition.อ้อนวอนขอที่หลบภัยจากผู้ไต่สวน
...to prey on the masses. - The darkness is in Godfrey.อ้อนวอนต่อฝูงชน ความชั่วร้ายใน กอร์ดฟี่
Invoke the sire bond.อ้อนวอนต่อพันธะนี้ได้
Say your prayers, Anastasia!อ้อนวอนสิ อนาสเตเชีย!
I am part of a pack that wants Derek dead, though.อ้อนวอนเทพเจ้า สะสมสมุนไพร
A sweet, kick-ass FBI murder-solver with hard fists and a lion heart?อ่อนหวาน เถรตรง นักแก้ปัญหา ฆาตกรรมของFBI หมัดหนัก และหัวใจสิงห์
Rookies. You take care of themอ่อนหัด คุณจัดการพวกเขานะ
Childish naivete, or defeated cynicism? Ouch. Please, sign the Milk warrant, Judge.อ่อนหัด หรือเย็นชาขี้แแพ้ กรุณาลงนามออกหมาย ชาร์ล มิิลค์ ด้วยค่ะท่าน
That? I left it in the beer house, therefore..อ่อนั่น มันตกอยู่ที่ห้องเบียร์นะ ดังนั้น
You're here now, so relax. He's in custody.อ้อนายมาแล้ว ใจเย็นๆ เราจับเขาได้แล้ว
"Recruitment assessment for Avenger Initiative. Iron Man? Yes."อ้อนี่ "ผลการประเมินเพื่อร่วมโปรแกรมอเวนเจอร์ส" ไอรอนแมนผ่าน
You know, maybe i could bring you some dessert on the house.อ้อนี่ บางทีผมอาจจะให้ร้านส่งขนมหวานไปที่บ้านคุุณได้นะ
Oh well, I guess this means your birthday comes early.อ้อนี่ สำหรับวันเกิดที่ผ่านมานะคะ
And hey, just so you know, it's not that common.อ่อนี่จะบอกให้รู้ไว้ ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ
Oh this? You can step on it.อ๋อนี่น่ะเหรอ เหยียบได้ไม่เป็นไร
Oh, that? That there's conjunctivitis, sir. It's hereditary.อ๋อนี่นะเหรอเกิดมาฉันก็มีข้าตาเยอะ
Oh, and, Willie, you were wrong about Enrique Sanchez.อ้อนี่วิลลี่ เราคิดผิดเกี่ยวกับเอ็นริเก้ ซานเชส
I thought it's because Sky usually plays there.อ๋อนึกว่า.. ..ฟ้าชอบไปเล่นที่นั่นซะอีก..
Too soft, she will not succumb to the touch.อ่อนเกินไปเธอจะไม่ ยอมให้สัมผัส
Paralyzed, like stone, for two days.อ่อนเปลี้ย,ตัวแข็งเหมือนหินอยู่สัก 2 วัน
Anemia, seventh-Nerve palsy,อ่อนเพลีย เส้นประสาทส่วนที่ 7 เป็นอัมพาธ
Vulnerable to any number of people who have the power, the money, and the will to take you down.อ่อนแกสำหรับคนที่มีอำนาจเงิน และมีความตั้งใจที่ จะโค่นล้มคุณ
Weakness, tremors, loss of abilities.อ่อนแรง, ใจสั่น, สูญเสียความสามารถ
Weak and mighty Rich and poorอ่อนแอ หรือ เข้มแข็ง ร่ำรวย หรือ ยากจน
Certainly weak. Maybe small or even thin.อ่อนแอ อาจตัวเล็กหรือผอม
Felt weakened, tired. I don't know...อ่อนแอ เหนื่อย ฉันไม่รู้ มันหนักหนามาก
Weakling. Just a salaryman.อ่อนแอ แค่มนุษย์เงินเดือน

อ่อน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
年下[としした, toshishita] Thai: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า English: younger
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: เข่าอ่อน English: weak-kneed
育児[いくじ, ikuji] Thai: การรับดูแลเด็กอ่อน English: nursing
頼む[たのむ, tanomu] Thai: อ้อนวอน English: to beg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อน
Back to top