ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

green

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *green*, -green-

green ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
green (n.) สีเขียว
green (adj.) มีสีเขียว See also: ซึ่งเขียวชอุ่ม Syn. greenish, verid
green (adj.) ยังไม่สุก (ผลไม้) See also: ดิบ
green (n.) พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม See also: พื้นที่สีเขียว Syn. park, preserve, reserve
green (vi.) กลายเป็นสีเขียว
green (vt.) กลายเป็นสีเขียว
green bean (n.) ถั่วเขียว Syn. string bean
green card (n.) เอกสารที่อนุมัติให้ชาวต่างชาติอาศัยและทำงานในอเมริกา See also: กรีนการ์ด
green fingers (n.) มือขึ้นในการปลูกต้นไม้ให้งอกงาม
green light (n.) ไฟเขียว See also: สัญญาณไฟเขียว (การจราจร)
green light (n.) การอนุญาตให้ผ่านไปได้ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. permission, permit Ops. refusal, prohibition
green light (sl.) ไฟเขียว See also: การยอมรับ, การอนุมัติ, การยอมให้
green salad (n.) สลัดผัก
green snake (n.) งูปากจิ้งจก
green tea (n.) ชาเขียว
green vegetable (n.) ผักใบเขียว
green-fingered (adj.) มือขึ้นในการปลูกต้นไม้ให้งอกงาม
greenback (n.) ธนบัตรของสหรัฐอเมริกา
greenback (sl.) แบงค์ดอลลาร์
greenery (n.) พืชผักที่มีสีเขียวสด See also: พฤษชาติ
greeness (n.) พืชสีเขียวในป่าที่สัตว์ใช้อำพรางศัตรู See also: ความเขียวขจีของป่า Syn. azure
greeness (n.) ความเขียว See also: ความสด, ความมีกำลังวังชา, การมีพลัง, ความกระฉับกระเฉง Syn. freshness
greenfield (n.) พื้นที่สีเขียว
greenfly (n.) แมลงตัวเล็กที่ทำอันตรายต่อพืชพันธุ์
greengrocer (n.) คนขายผักผลไม้สด Syn. grocer
greengrocery (n.) ร้านขายผักผลไม้สด
greenhorn (n.) คนอ่อนหัด See also: คนด้อยประสบการณ์ Syn. apprentice, beginner Ops. expert
greenhouse (n.) เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช Syn. glasshouse, hothouse
greenhouse effect (n.) ภาวะเรือนกระจก See also: ภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
greenhouse gas (n.) แก๊ซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
greenie (sl.) เบียร์ (ยี่ห้อ) ไฮเนเก้น
greenie (sl.) น้ำมูก
greenie (sl.) สั่งน้ำมูก
greenish (adj.) แกมเขียว See also: ค่อนข้างเขียว, ออกสีเขียว
greenish yellow (n.) สีเหลืองแกมเขียว
greenish-blue (n.) หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม See also: หินแซฟไฟร์ Syn. sapphirine, deep blue
greenish-yellow color (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale yellow, pale brownish-gold color
greenkeeper (n.) ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ
greenskeeper (n.) ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ Syn. greenkeeper
greensward (n.) สนามหญ้าสีเขียว (คำเก่า) Syn. grassy turf
English-Thai: HOPE Dictionary
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
greenery(กรีน'เนอรี) n. พืชผักที่มีสีเขียว, Syn. verdure
greengrocer(กรีน'โกรเซอะ) n. พ่อค้าขายผักและผลไม้สด
greengrocery(กรีน'โกรเซอรี) n. ร้านขายผักและผลไม้สด,ผลไม้และผักสดที่เก็บไว้ขายในร้าน
greenhornn. คนที่อ่อนหัด,คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
greenhousen. อาคารกระจกที่แสงแดดเข้าไปได้,เรือนกระจก
greenish(กรีน'นิช) adj. ค่อนข้างเขียว
greenwich mean timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
greenwich timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
English-Thai: Nontri Dictionary
green(adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังไม่สุก,ยังอ่อน,ใหม่,สด
greengrocer(n) คนขายผักและผลไม้
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
greenhouse(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก
greenish(adj) มีสีค่อนข้างเขียว,แกมเขียว
greensward(n) หญ้าเขียว,สนามหญ้า
greenwood(n) ป่าไม้เขียวชอุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
green beltแนวพื้นที่สีเขียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
green cardบัตรเขียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
green PCพีซีเขียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
greenbackธนบัตรอเมริกัน (ที่ออกระหว่างสงครามกลางเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
greenhouseเรือนกระจก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Greenwich Mean Time (GMT)เวลาปานกลางกรีนิช (จีเอ็มที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greenสีเขียว [การแพทย์]
Green teaชาเขียว [TU Subject Heading]
Green tiger prawnกุ้งกุลาลาย [TU Subject Heading]
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenish-Brownสีเขียวน้ำตาล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งูปากจิ้งจก (n.) a species of green snake
งูปากจิ้งจก (n.) a species of green snake
ปากจิ้งจก (n.) a species of green snake Syn. งูปากจิ้งจก
ปากจิ้งจก (n.) a species of green snake Syn. งูปากจิ้งจก
เขียด (n.) species of a small green frog
เปิดไฟเขียว (v.) give the green light
แกงเขียวหวาน (n.) (beef or chicken) green curry
สีเขียว (n.) green
เขียว (n.) green Syn. สีเขียว
ถั่วเขียว (n.) green bean See also: mung bean
พลูสด (n.) green betel
กรีนการ์ด (n.) green card See also: permanent resident visa Syn. บัตรเขียว
บัตรเขียว (n.) green card See also: permanent resident visa
คนมือเย็น (adj.) green hand See also: deft hand at planting Ops. มือร้อน
มือเย็น (adj.) green hand See also: deft hand at planting Syn. คนมือเย็น Ops. มือร้อน
กาบเขียง (n.) green husk of coconut See also: coconut spathe
ไฟเขียว (n.) green light
ยาเขียว (n.) green medicine See also: antipyretic from certain powdered medicinal plants, a febrifuge compounded of powdered herbs
คนอ่อนหัด (n.) greenhorn Syn. ไก่อ่อน
ไก่อ่อน (n.) greenhorn See also: tenderfoot, inexperienced person Syn. คนอ่อนหัด Ops. ผู้ชำนาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
Mr Green, Mr Smith is hereคุณกรีน คุณสมิทอยู่ที่นี่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว
In the bean of a green little child - Try.ให้เด็กอย่างเธอนั้นได้รู้ไว้
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม!
Those Green Berets... they're real bad asses.กรินเบเร่เหล่านั้น พวกเขากำลังลาที่ไม่ดีจริง
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ
From our bunkers, we see the green forest.จากบังเกอร์ของเรา- เราจะเห็นป่าสีเขียว
Mr. Green stood here.คุณกรีนยืนอยู่ที่นี่
So, it must have been Mr. Green who shot the singing telegram.งั้นต้องเป็นคุณกรีนแน่ ที่ยิงคนร้องเพลงโทรเลข
Now, make sure you don't pick a green one.ระวังอย่าเก็บลูกสีเขียวนะ
Maybe people from Oz turn into green ornaments.บางทีคนที่มาจากออส จะกลายเป้นเครื่องประดับสีเขียว
Look for green ornaments, quick.หาเครื่องประดับสีเขียว เร็วเข้า

green ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青椒牛柳[qīng jiāo niú liǔ, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 青椒牛柳] beef with green peppers
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 翠] bluish-green; green jade
青椒[qīng jiāo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ, 青椒] Capsicum annuum; green pepper
碧草如茵[bì cǎo rú yīn, ㄅㄧˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 碧草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
绿草如茵[lǜ cǎo rú yīn, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 绿草如茵 / 綠草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
抹茶[mǒ chá, ㄇㄛˇ ㄔㄚˊ, 抹茶] green tea powder (Japanese: matcha)
果岭[guǒ lǐng, ㄍㄨㄛˇ ㄌㄧㄥˇ, 果岭 / 果嶺] green (golf)
柳绿花红[liǔ lǜ huā hóng, ㄌㄧㄡˇ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄥˊ, 柳绿花红 / 柳綠花紅] green willow and red flowers; all the colors of spring
格林[Gé lín, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ, 格林] Green or Greene (name)
绿灯[lǜ dēng, ㄌㄩˋ ㄉㄥ, 绿灯 / 綠燈] green light
清茶[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清茶] green tea; only tea (without food)
绿茶[lǜ chá, ㄌㄩˋ ㄔㄚˊ, 绿茶 / 綠茶] green tea
青菜[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, 青菜] green vegetables; Chinese cabbage
小绿人[xiǎo lǜ rén, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄩˋ ㄖㄣˊ, 小绿人 / 小綠人] little green men from Mars
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海
轻击区[qīng jī qū, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄑㄩ, 轻击区 / 輕擊區] putting green (golf)
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, 芸苔子] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜
[cōng, ㄘㄨㄥ, 葱 / 蔥] scallion; green onion
青贮[qīng zhù, ㄑㄧㄥ ㄓㄨˋ, 青贮 / 青貯] silage; green fodder
青饲料[qīng sì liào, ㄑㄧㄥ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, 青饲料 / 青飼料] silage; green fodder
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿卡 / 綠卡] United States permanent resident card; green card
葱郁[cōng yù, ㄘㄨㄥ ㄩˋ, 葱郁 / 蔥鬱] verdant; lush green and full of life
青山绿水[qīng shān lǜ shuǐ, ㄑㄧㄥ ㄕㄢ ㄌㄩˋ ㄕㄨㄟˇ, 青山绿水 / 青山綠水] verdant hills and green waters
绿党[lǜ dǎng, ㄌㄩˋ ㄉㄤˇ, 绿党 / 綠黨] worldwide green parties
[cāng, ㄘㄤ, 沧 / 滄] blue; green(color of water); cold; vast (of water)
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
[cāng, ㄘㄤ, 苍 / 蒼] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ˋ, 效应 / 效應] effect (e.g. greenhouse effect)
常绿[cháng lǜ, ㄔㄤˊ ㄌㄩˋ, 常绿 / 常綠] evergreen
[zhēn, ㄓㄣ, 桢 / 楨] evergreen shrub
苍松翠柏[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, 苍松翠柏 / 蒼松翠柏] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility
格林威治[gé lín ní zhì, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄧˊ ㄓˋ, 格林威治] Greenwich
格林威治村[gé lín wēi zhì cūn, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄓˋ ㄘㄨㄣ, 格林威治村] Greenwich
格林威治标准时间[gé lín wēi zhì biāo zhǔn shí jiān, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄓˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 格林威治标准时间 / 格林威治標準時間] Greenwich mean time; GMT
格林尼治[Gé lín ní zhì, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄧˊ ㄓˋ, 格林尼治] Greenwich (former location of Greenwich observatory, at zero longitude); refers to Greenwich mean time
格林尼治标准时间[Gé lín ní zhì biāo zhǔn shí jiān, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄧˊ ㄓˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 格林尼治标准时间 / 格林尼治標準時間] Greenwich mean time GMT
格陵兰[Gé líng lán, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄢˊ, 格陵兰 / 格陵蘭] Greenland
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿雀 / 綠雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, 芦花黄雀 / 蘆花黃雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)

green ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour)
アナコンダ[, anakonda] (n) anaconda (esp. the green anaconda, Eunectes murinus)
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue)
ウィローグリーン[, uiro-guri-n] (n) willow green
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
エメラルドグリーン[, emerarudoguri-n] (n) emerald green
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オリーブグリーン[, ori-buguri-n] (n) olive green
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus)
グリーンアーキテクチャー[, guri-n'a-kitekucha-] (n) green architecture
グリーンアスパラガス[, guri-n'asuparagasu] (n) green asparagus
グリーンアノール[, guri-n'ano-ru] (n) green anole (Anolis carolinensis)
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
グリーンクロミス[, guri-nkuromisu] (n) green chromis (Chromis caerulea); blue-green chromis
グリーンコーディネーター[, guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator
グリーンサラダ[, guri-nsarada] (n) green salad
グリーンティー[, guri-ntei-] (n) green tea
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans)
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse
グリーンピース(P);グリンピース(P)[, guri-npi-su (P); gurinpi-su (P)] (n) (1) green peas; (2) Greenpeace; (P)
グリーンファイヤーテトラ;グリーン・ファイヤー・テトラ[, guri-nfaiya-tetora ; guri-n . faiya-. tetora] (n) green fire tetra (Aphyocharax rathbuni); redflank bloodfin
グリーンベルト[, guri-nberuto] (n) green belt
グリーンベレー[, guri-nbere-] (n) green beret
グリーンリーフ[, guri-nri-fu] (n) green leaf
グリーンレボリューション[, guri-nreboryu-shon] (n) green revolution
クロミスキネラセンス;ダスキークロミス[, kuromisukinerasensu ; dasuki-kuromisu] (n) green puller (Chromis cinerascens); green chromis
クロムグリーン[, kuromuguri-n] (n) chrome green (pigment made of chromium oxide, Cr2O3)
ゴーサイン[, go-sain] (n) green light (wasei
コバルトグリーン[, kobarutoguri-n] (n) cobalt green
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops)
シーグリーン[, shi-guri-n] (n) sea green
シュレーゲル青蛙[シュレーゲルあおがえる;シュレーゲルアオガエル, shure-geru aogaeru ; shure-geruaogaeru] (n) (uk) Schlegel's green tree frog (Rhacophorus schlegelii)
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy
ナンヨウミドリハゼ[, nanyoumidorihaze] (n) green bubble goby (Eviota prasina); pepperfin pygmy goby
ほうじ茶;焙じ茶[ほうじちゃ, houjicha] (n) roasted green tea
ホワイトストライプトピグミーゴビー[, howaitosutoraiputopigumi-gobi-] (n) spotted pygmy goby (Eviota guttata); green pygmy-goby
マールブルグ病[マールブルグびょう, ma-ruburugu byou] (n) Marburg disease; Marburg hemorrhagic fever; green monkey disease
マオマオ;サージャントメイジャーダムゼルフィッシュ[, maomao ; sa-jantomeija-damuzerufisshu] (n) green damselfish (Abudefduf abdominalis); Hawaiian sergeant; Hawaiian sergeant-major damselfish; Maomao
マラカイトグリーン[, marakaitoguri-n] (n) malachite green
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse

green ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอปเปิลเขียว[n. exp.] (aeppoēn khī) EN: green apple FR: pomme verte [f]
บัตรเขียว[n. exp.] (bat khīo) EN: green card FR:
ชาเขียว[n. exp.] (chā khīo) EN: green tea FR: thé vert [m]
ชาเขียวญี่ปุ่น[n. exp.] (chā khīo Yī) EN: Japanese green tea FR: thé vert japonais [m]
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young FR: vert ; pas mûr ; brut
ไฟเขียว[n. exp.] (fai khīo) EN: green light FR: feu vert [m]
ไฟเขียวขึ้น[v. exp.] (fai khīo kh) EN: the traffic light turns green FR: le feu est passé au vert
ห่าม[adj.] (hām) EN: unripe ; green FR:
หริต[n.] (harit) EN: green FR: vert
หอยแมลงภู่ ; หอยแมงภู่[n. exp.] (høi malaēng) EN: sea mussel ; mussel ; Asian green mussel ; green mussel FR: moule de mer [f] ; moule verte [f] ; moule [f]
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā rø) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed ; be green with envy FR: envier
จักจั่นงวงเขียว[n. exp.] (jakkajan ng) EN: Green Lanternfly ; Laternaria candelaria FR:
แกงเขียวหวาน[n. exp.] (kaēng khīow) EN: green curry ; spicy, coconut cream-based curry ; kheowan curry FR: curry vert [m]
แกงเขียวหวานไก่[n. exp.] (kaēng khīow) EN: Thai chicken curry ; green chicken curry ; chicken green curry ; green curry with chicken FR:
แกงเขียวหวานเนื้อ[n. exp.] (kaēng khīow) EN: Thai green curry with beef ; Thai green curry beef ; green curry with beef FR:
แกงเขียวหวานปลา[n. exp.] (kaēng khīow) EN: green curry with fish FR:
ไก[n.] (kai) EN: Cladopha algae ; green algae FR:
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood Partridge ; Crested Partridge ; Roul-roul ; Red-crowned Wood Partridge ; Green Wood Partridge FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
การปฏิวัติเขียว ; การปฏิวัติสีเขียว[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Green Revolution FR: Révolution verte [f]
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān talāt p) EN: green marketing FR:
กาบเขียง[n.] (kāpkhīeng) EN: green husk of coconut FR:
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous ; young FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
คางคกเขียว[n. exp.] (khāngkhok k) EN: European Green Toad FR: crapaud vert [m]
ขนมลูกชุบ[n. exp.] (khanom lūk ) EN: green peanut in jelly FR:
ขนมเม็ดขนุน[n. exp.] (khanom met ) EN: Thai green peanut paste FR:
ข้าวแกงเขียวหวานหมู[n. exp.] (khāokaēng k) EN: pork in green curry with rice FR:
ข้าวผัดแกงเขียวหวาน[n. exp.] (khāophat ph) EN: green curry fried rice FR:
เขียด[n.] (khīet) EN: small toad ; small green frog FR:
เขียว[adj.] (khīo) EN: green ; verdant FR: vert ; verdâtre
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: verdant ; green ; fresh ; grassy ; leafy ; fresh green FR:
เขียวแก่[adj.] (khīo kaē) EN: dark green FR:
เขียวขึ้น[v. exp.] (khīo kheun) EN: turn green FR: passer au vert
เขียวอ่อน[n. exp.] (khīo øn) EN: light green FR: vert clair
เขียวส่อง[X] (khīo sǿng) EN: green sapphire FR:
เขียวสด[adj.] (khīo sot) EN: bright green FR:
คุกกี้ชาเขียว[n. exp.] (khukkī chā ) EN: green tea cookie FR:
ควักกะปิ[v.] (khwakkapi) EN: look awkward ; be green FR:
กลุ่มการเมืองสีเขียว[n. prop.] (Klum Kānmeū) EN: Green Politics group FR:
กระเบื้องเคลือบเขียว[n. exp.] (krabeūang k) EN: green glazed tile FR:
กระดูกอ่อน[adj. (loc.)] (kradūk-øn) EN: weak ; green FR:

green ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfarbsittich {m} [ornith.]Antipodes Green Parakeet
Atlasgrünspecht {m} [ornith.]Levaillant's Green Woodpecker
Azurbreitrachen {n} [ornith.]Magnificent Green Broadbill
Celebeslori {m} [ornith.]Yellow & Green Lorikeet
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon
smaragdgrün {adj}emerald green
Neid {m} | gelb vor Neid [übtr.]envy | green with envy [fig.]
Sieboldgrüntaube {f} [ornith.]Japanese Green Pigeon
malachitgrün {adj}malachite green
Bergbartvogel {m} [ornith.]Moustached Green Tinkerbird
Braunkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Oriental Green Barbet
Papageischnabeltaube {f} [ornith.]Thick-billed Green Pigeon
Goudotkolibri {m} [ornith.]Shining Green Hummingbird
Alexanderbülbül {m} [ornith.]Plain Greenbul
Angolabülbül {m} [ornith.]Pale Olive Greenbul
Grünrücken-Fliegenstecher {m} [ornith.]Greenish Tyrannulet
Panamalaubtyrann {m} [ornith.]Yellow-green Tyrannulet
Surinamlaubtyrann {m} [ornith.]Olive-green Tyrannulet
Australische Zwergente {f} [ornith.]Green Pygmy Goose
Graubauch-Laubpicker {m} [ornith.]Green-backed Honeybird
Bronzefruchttaube {f} [ornith.]Green Imperial Pigeon
Buntfasan {m} [ornith.]Green Pheasant
Bunthöschen {n} [ornith.]Greenish Puffleg
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Cabanisbülbül {m} [ornith.]Cabanis' Greenbul
Chilekolibri {m} [ornith.]Green-backed Firecrown
Chinagrünling {m} [ornith.]Oriental Greenfinch
Dotterbülbül {m} [ornith.]Joyful Greenbul
Grünfink {m} [ornith.]European Greenfinch (Carduelis chloris)
Waldbuschsänger {m} [ornith.]Evergreen Forest Warbler
Goldbülbül {m} [ornith.]Golden Greenbul
Golfwart {m}greenkeeper
Agrarrevolution {f}green revolution
Einführungsrunde {f}green flag lap
Green Card {f}Green Card
Grünfutter {n} [agro.]green fodder
Grünzeug {n}green stuff
Konsum {m} von umweltfreundlichen Produktengreen consumerism
Paprika {f} (Schote)green pepper; sweet pepper; capsicum
Rohkaffee {m}green coffee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า green
Back to top