bright

แปลว่า


adj จ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉาน
adj ฉูดฉาด
คำที่เกี่ยวข้อง: สีสดใส , สีเจิดจ้า
adj เฉียบแหลม
ความหมายเหมือนกับ: brilliant , smart
คำที่เกี่ยวข้อง: หลักแหลม , หัวไว , เร็ว
คำตรงข้าม: dull