ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sting, -sting-

*sting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arresting (adj.) ซึ่งดึงดูดความสนใจ Syn. interesting
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. assistant, helping
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งคอยสนับสนุน Syn. helping
assisting (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. aiding
ball-busting (sl.) น่าท้าทาย See also: ยุ่งยาก
basting (n.) รอยเย็บ See also: ตะเข็บ Syn. suture
blasting (n.) การยิง See also: การระเบิด Syn. firing, igniting
boasting (n.) ความโอ้อวด See also: การคุยโต Syn. bombast
boasting (n.) การโอ้อวด Syn. flamboyance Ops. modesty, humility
boasting (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, self-praise
broadcasting (n.) การแพร่ภาพ See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง Syn. transmission
broadcasting room (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. radio station
bursting (n.) การระเบิดหรือแตกออก Syn. blast
casting (n.) การคัดเลือกนักแสดง
casting (n.) สิ่งที่ได้จากการหลอม Syn. molding
casting vote (n.) การลงคะแนนตัดสินโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีคะแนนเท่ากัน
coexisting (adj.) ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneous
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
crop dusting (n.) การพ่นยาฆ่าแมลง Syn. crop spraying
crop-dusting (n.) การพ่นยาฆ่าแมลงจากเครื่องบิน
deprecasting (adj.) ซึ่งไม่เห็นด้วย See also: ซึ่งไม่เห็นชอบ Syn. comdemnable
deprecastingly (adv.) อย่างไม่เห็นด้วย See also: อย่างไม่เห็นชอบ Syn. comdemningly
digesting (n.) การย่อยอาหาร Syn. eupepsia
disgusting (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง Syn. loathsome, repellent Ops. attracktive
disgustingly (adv.) อย่างน่ารังเกียจ See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน
distinguish (vi.) จำแนกความแตกต่าง See also: แยกแยะ, แบ่งแยก Syn. differentiate, discriminate
distinguish (vt.) ทำให้เห็นความแตกต่าง
distinguish between (phrv.) แยกแยะระหว่าง See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง Syn. differentiate between, discern between, discriminate between, tell between
distinguish from (phrv.) แยกแยะ...จาก
distinguish oneself (phrv.) ทำให้มีชื่อเสียง See also: ทำให้ได้รับการยกย่อง
distinguishable (adj.) ซึ่งมองเห็นความแตกต่างได้ See also: ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างได้
distinguished (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. characterized, labeled, marked, famous
everlasting (n.) ความไม่สิ้นสุด Syn. eternity, infinity
everlasting (adj.) ตลอดกาล See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น Syn. eternal, perpetual, unending
everlastingly (adv.) ตลอดไป See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตลอดไป, ตลอดเวลา Syn. evermore, eternally
exhausting (adj.) เหนื่อยมาก See also: ต้องใช้แรงมาก Syn. onerous
exhausting (adj.) เหนื่อยมาก See also: ทรหด Syn. tiring, fatiguing
existing (adj.) ที่มีอยู่ Syn. existent
fisting (sl.) การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ Syn. fist-fuck
frosting (n.) น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว Syn. icing
English-Thai: HOPE Dictionary
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
cresting(-ทิง) n. ลายประดับบนเครื่องเรือน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
indistinguishable(อินดิสทิงกวิช'ชะเบิล) adj. จำแนกไม่ได้,แยกแยะไม่ได้., See also: indistinguishability n. indistinguishably adv., Syn. indiscernible
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record,catalogue
nestingการซ้อนในเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรม ถ้าใช้ในเรื่องของวงวน (loop) หมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นวงวน และถ้ามีวงวนหนึ่งหรือมากกว่า ซ้อนอยู่ภายในวงวนอีกวงหนึ่ง จะเรียกว่า วงซ้อนใน ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ (ภาษาฟอร์แทรน) FOR E = 1 TO 10 FOR F = 1 TO 3 NEXT F NEXT E
resting(เรส'ทิง) adj. พักผ่อน,อยู่เฉย,นอน
resting-placen. ที่พัก,ที่พำนัก,สุสาน
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง
stingily(สทิน'จิลี) adv. อย่างขี้เหนียว
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
trusting(ทรัส'ทิง) adj. ไว้วางใจ,เชื่อใจ, See also: trustingly adv. trustingness n., Syn. credulous
trysting placen. สถานที่นัดพบ
undistinguished(อัน'ดิสทิง'กวิ?ดฺ) adj. ไม่ได้แยกแยะ,ไม่ได้ทำให้แตกต่าง,ธรรมดา,ไม่ชัดเจน, Syn. indistinguishable,undetected
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring
wasting(เวส'ทิง) adj. ซึ่งบั่นทอน,ทำให้เสื่อม,ทำลาย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์, See also: wastingly adv.
westing(เวส'ทิง) n. เส้นทางทิศตะวันตก
English-Thai: Nontri Dictionary
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้,ซึ่งสังเกตได้,ซึ่งแบ่งแยกได้,ซึ่งจำแนกได้
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
indistinguishable(adj) จำแนกไม่ได้,มองไม่ออก,แยกไม่ออก
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
sting(n) การต่อย,ความเจ็บปวด,เหล็กใน(แมลง),เข็ม,หนาม
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
undistinguished(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่ได้แยกแยะ,ไม่เด่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
castingการหล่อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
distinguishing a caseการชี้ข้อแตกต่างในการวินิจฉัยคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
existing personบุคคลที่ปฏิสนธิแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
listingสิ่งพิมพ์รายการแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nestingการซ้อนใน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resting bud; dormant bud; latent budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vestingสิทธิพึงได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wasting assetทรัพย์สินที่ใช้หมดเปลือง, ทรัพยากรที่ใช้หมดเปลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Castingการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distinguished, Easilyที่แยกได้ชัดเจน [การแพทย์]
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Forecastingการประมาณการ [การบัญชี]
Full absorption costingการบัญชีต้นทุนร่วม [การบัญชี]
Harvestingการเก็บเกี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intelligence testingการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Long-Lastingมีฤทธิ์อยู่นาน [การแพทย์]
Roasting (Metallurgy)การเผา (โลหวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Slip castingการหล่อแบบ [TU Subject Heading]
Television weathercastingพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
BBC (abbr.) คำย่อของ British Broadcasting Corporation
ข้าวบุหรี่ (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat
ข้าวหมก (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat Syn. ข้าวบุหรี่
ตี่ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่จับ, ตี่เสียง
ตี่จับ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่เสียง
ทิม (n.) row rooms for resting or storage purpose in the palace
ปี่พาทย์ (n.) Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments See also: gamelan Syn. พิณพาทย์
วังช้าง (n.) encircling and arresting wild elephants in the group See also: act of catching a herd of wild elephants
เสียงกังวาน (n.) long lasting echo See also: reverberation Syn. เสียงก้อง
stang (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ sting
stang (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ sting
stung (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
กระดูก (adj.) stingy See also: niggardly, miserly, penuriously Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว
กระดูกขัดมัน (adj.) stingy See also: niggardly, miserly, penuriously Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว
กระษัย (n.) wasting disease Syn. กษัย
กษัย (n.) wasting disease
การจับกุม (n.) arresting See also: seizure, apprehension
การปิ้ง (n.) roasting See also: broiling, grilling Syn. การเผา
การย่าง (n.) roasting See also: broiling, grilling Syn. การปิ้ง, การเผา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
We are wasting timeพวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
I'm just resting a bitฉันแค่พักสักนิดหนึ่ง
I couldn't help trusting himช่วยไม่ได้ที่ฉันไว้ใจเขา
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
I really appreciate, you're trusting me so muchฉันซาบซึ้งจริงๆ ที่คุณเชื่อใจฉันอย่างมาก
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
What are you wasting your time there for?พวกนายไปเสียเวลาที่นั่นทำไม
You're wasting my timeเธอกำลังทำให้ฉันเสียเวลาอยู่นะ
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม
We're wasting precious time.เรากำลังเสียเวลาอันมีค่า
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
OK, look. Let's stop the arguing. We're only wasting time.ตกลงดู ขอหยุดการโต้เถียง เรากำลังเสียเวลาเพียง
It's interesting that he'd find a knife exactly like the boy's.มันน่าสนใจที่ว่าเขาจะพบมีดเหมือนเด็กผู้ชาย
This is insane. What are you wasting everybody's time for?นี้เป็นคนบ้า สิ่งที่คุณจะเสียเวลาของทุกคนใช่หรือไม่
I will now yield to my distinguished friend... from the nation's dairyland, Senator Macon.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมจะให้ผลผลิตของฉัน เพื่อนที่โดดเด่น ... {\cHFFFFFF}จาก DAIRYLAND ของประเทศ วุฒิสมาชิกแมคอน
You'd better learn to distinguish rank.แกควรหัดแยกแยะตำแหน่งก่อน
After breakfasting in Paddington, we was transferred to the Second Army for Rhine and Other Rivers.เราถูกย้ายไปที่สองกองทัพ สำหรับไรน์และแม่น้ำอื่น ๆ
Hark at them, gazing on me with their trusting little eyes.มีน้อยที่ไว้วางใจของพวกเขา แต่งขึ้นตา คุณชาย ชัฟที

*sting* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
高本汉[Gāo Běn hàn, ㄍㄠ ㄅㄣˇ ㄏㄢˋ, 高本汉 / 高本漢] Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, 刺儿话 / 刺兒話] biting words; stinging words
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国广播公司 / 英國廣播公司] British Broadcasting Corporation; BBC
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 英国广播电台 / 英國廣播電台] British Broadcasting Corporation; BBC
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广播室 / 廣播室] broadcasting room
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 演播室] broadcasting studio
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, 铁公鸡 / 鐵公雞] cheapskate; stingy person
划清[huà qīng, ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, 划清 / 劃清] clear dividing line; to distinguish clearly
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, 肉麻] corny; nauseating; disgusting; ugly
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
现有[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, 现有 / 現有] currently existing; currently available
露水[lù shuǐ, ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟˇ, 露水] dew; fig. short-lasting; ephemeral
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 讨厌鬼 / 討厭鬼] disgusting person; slob
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辨] distinguish; recognize
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, 蜻蜓] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, 永恒 / 永恆] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die)
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, 永久] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, 永存] everlasting; to endure forever

*sting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アレルギーテスト[, arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
ウエスティングハウス[, uesuteinguhausu] (n) Westinghouse
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
キャスチング[, kyasuchingu] (n) casting
キャスチングリール[, kyasuchinguri-ru] (n) casting reel
キャスティング[, kyasuteingu] (n) casting; (P)
キャスティングボート;キャスチングボート[, kyasuteingubo-to ; kyasuchingubo-to] (n) casting vote
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly
けち臭い;吝嗇臭い[けちくさい, kechikusai] (adj-i) mean; stingy
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting!
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
サーフキャスティング[, sa-fukyasuteingu] (n) surf casting
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted
スティンガー[, suteinga-] (n) stinger; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing
入れ子[いれし, ireshi] nesting
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.)
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.)
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line
抽象的試験方法論[ちゅうしょうてきしけんほうほうろん, chuushoutekishikenhouhouron] abstract testing methodology
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment
既設[きせつ, kisetsu] established, existing
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting
要求側[ようきゅうがわ, youkyuugawa] requester, requesting SS user
要求側SS利用者[ようきゅうがわSSりようしゃ, youkyuugawa SS riyousha] requester, requesting SS user
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting

*sting* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อสุภ[adj.] (asup) EN: disgusting FR:
อสุภ-[pref.] (asuppha-) EN: disgusting FR:
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. exp.] (baēp lø Phr) EN: mold for casting images of Buddha FR:
บัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (banchī tont) EN: absorption costing FR:
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
บีบีซี[org.] (Bī-Bī-Sī) EN: BBC (British Broadcasting Corporation) FR: BBC ([f]
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy FR: vivre chichement
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
ชันโรง[n.] (channarōng) EN: stingless bees ; stingless honey bees ; meliponines FR:
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive FR:
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright FR:
ด้านต้นทุน[X] (dān tonthun) EN: cost ; costing FR:
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāso) EN: it sounds interesting FR: ça semble intéressant
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: sensational ; interesting ; fascinating FR:
อินทรวิเชียรฉันท์[n. exp.] (inthrawichī) EN: verse form (consisting of eleven syllables per line) FR:
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious ; humdrum ; uninteresting FR: monotone ; lassant ; répétitif ; barbant (fam.)
จำแนกความแตกต่าง[v. exp.] (jamnaēk khw) EN: distinguish FR: distinguer
จืดตา[adj.] (jeūttā) EN: unattractive ; uninteresting ; dull FR:
จีรัง[adj.] (jīrang) EN: lasting ; enduring FR:
เจออะไรที่น่าสนใจ[v. exp.] (joē arai th) EN: find something interesting FR: trouver quelque chose d'intéressant
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน[n. exp.] (kān banchī ) EN: standard costing FR:
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ [n. exp.] (kān banchī ) EN: job order costing FR:
การบัญชีต้นทุนผันแปร[n. exp.] (kān banchī ) EN: variable costing FR:
การบัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (kān banchī ) EN: full costing ; absorption costing FR:
การบัญชีต้นทุนทางตรง[n. exp.] (kān banchī ) EN: direct costing FR:
การเชื่อม[n.] (kān cheūam) EN: ink ; linkage ; pasting FR: adjection [f] (vx)
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; arrest ; seizure ; apprehension FR: arrestation [f]
การเกี่ยวข้าว[n.] (kān kīokhāo) EN: rice harvesting FR: moisson du riz [f]
การกระจายเสียง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: broadcasting FR:

*sting* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aasig {adj}horrible; disgusting
Vollkostenrechnung {f}absorption costing
Betragskontierung {f}amount posting
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines
Rückstandsbuchung {f}backlog posting
Besetzung {f} (einer Rolle)casting
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting
Berstscheibe {f} [techn.]bursting disc
Stahlguss {m}cast steel; steel casting
Schleuderguss {m}centrifugal casting
Debitorenbuchung {f} [fin.]receivables posting
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
vornehm; distinguiert {adj} | vornehmer | am vornehmstendistinguished | more distinguished | most distinguished
Ruhezustand {m}dormant state; resting state
Farbeindringprüfung {f}dye penetrant testing
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting
Fehlerinhaltsverzeichnis {n}error listing
Dauerprüfung {f}fatigue testing
Schwingprüfmaschine {f}fatigue testing machine
Süßwasserrochen {m} (Potamotygon motoro) [zool.]freshwater stingray
Glasurplatte {f} (für Kuchen)frosting sheet
Schmaus {m}good spread [coll.]; feast; feasting
Schwerkraftguss {m}gravity casting
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device
interessant {adj} | interessanter | am interessantesteninteresting | more interesting | most interesting
Bestandsliste {f}inventory listing; stock sheet
Investitions- und Kostenrechnung {f}investment and costing
Feinguss {m}investment casting
Eisenguss {m}iron casting
Kerbschlagversuch {m}notched bar impact testing
Kennsatztabellen-Ausdruck {m}label table listing
wertbeständig {adj} | wertbeständig bleibenlasting value; stabile | to retain its value
Handverstelleinrichtung {f}manual adjusting device
Werkstoffprüfung {f}materials testing
Motoren-Leistungsprüfstand {m}motor power testing station
Anlagenumbuchungen {pl}asset re-postings
Übersetzungsprotokoll {n}object listing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sting*
Back to top