ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aiding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aiding*, -aiding-

aiding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aiding (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. assisting
aiding (adj.) (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ Syn. upholding
aiding (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. comforting, encouraging

aiding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗幇助;強盗ほう助[ごうとうほうじょ, goutouhoujo] (n) aiding and abetting a robbery
御為ごかし;お為ごかし[おためごかし, otamegokashi] (n) self-aggrandizement under pretense of aiding another (aggrandisement, pretence)
自殺幇助[じさつほうじょ, jisatsuhoujo] (n) (the crime of) aiding and abetting a suicide
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down

aiding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aiding
Back to top