ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*anger*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anger, -anger-

*anger* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anger (n.) ความโกรธ See also: ความเคือง Syn. rage, indignation, hot temper Ops. calm, mildness
anger (vt.) ทำให้โกรธ See also: ยั่วโมโห Syn. enrage, infuriate, madden, irritate Ops. calm, soothe, placate
arranger (n.) ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา
banger (n.) ไส้กรอก
bangers (sl.) ไส้กรอก
clanger (sl.) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
cliffhanger (n.) เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
danger (n.) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger (n.) อันตราย See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย Syn. peril, hazard, risk safety
dangerous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerous feat (n.) การแสดงโลดโผน See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย
dangerously (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย Syn. perilously, hazardously
drop a clanger (idm.) เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
endanger (vt.) ทำให้อยู่ในอันตราย See also: ทำให้เป็นอันตราย Syn. hazard, imperil, jeopardize Ops. preserve, protect
forest ranger (n.) เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน Syn. warden
gangbanger (sl.) กลุ่มโจร See also: กลุ่มคนร้าย
granger (n.) ชาวนา
hanger (n.) ตะปู Syn. peg, support
hanger-on (n.) ปรสิต See also: พยาธิ, พืชหรือสัตว์ที่อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น Syn. leech, sponge, sycophant, toady Ops. host
manger (n.) รางหญ้า See also: รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน Syn. bowl, trough
orangery (n.) เรือนกระจกสำหรับปลูกส้ม
perform dangerous feat (vi.) ทำการแสดงโลดโผน See also: แสดงเสี่ยงอันตราย
phalanger (n.) สัตว์มีถุงหน้าท้องตระกูล Diprotodontia Syn. possum
ranger (n.) เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน Syn. forest ranger, warden
ranger (n.) ผู้ท่องเที่ยว See also: คนท่องเที่ยว Syn. wanderer
stranger (n.) คนแปลกหน้า See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก Syn. alien, outlander
stranger (n.) คนที่มาใหม่ See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก Syn. newcomer
stranger (n.) แขก See also: แขกแปลกหน้า Syn. guest, visitor
tangerine (n.) ส้มจีน See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine (n.) สีส้มอมแดง
tangerine (adj.) ซึ่งมีสีส้มอมแดง
wanger (sl.) อวัยวะเพศชาย Syn. whanger
whanger (sl.) อวัยวะเพศชาย Syn. wanger
English-Thai: HOPE Dictionary
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
gangern. หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้าคนงาน
grangerisevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
grangerizevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
hanger(แฮง'เกอะ) n. ที่แขวน,คนแขวน,ตะขอ
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
islets of langerhanดูที่ islet cells
manger(แมน'เจอะ) n. รางหญ้า,รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม
phalanger(ฟะแลน'เจอะ) n.สัตว์มีถุงหน้าท้องในตระกูล Phalangeridae พบในออสเตรเลีย
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grave dangerอันตรายร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanger bracket; spring hangerแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
islets of Langerhansไอส์เล็ตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obvious dangerภัยที่ปรากฏชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Islets of Langerhansไอส์แลนด์ ออฟ แลนเกอร์ฮานส์, ตับอ่อน; ไอส์แลนด์ ออฟ แลนเกอร์ฮานส์; ตับอ่อนส่วนไร้ท่อ; กลุ่มไอสเล็ตส์ของแลงเกอร์แฮนส์; ไอซ์เลทส์ของแลงเกอร์ฮานซ์; ไอส์เลทของแลงเกอร์ฮานส์; ไอส์เล็ทส์ของลางเกอร์ฮานส์ [การแพทย์]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีหน้ายักษ์ (v.) express anger on one´s face See also: make a sullen face Syn. ใส่หน้ายักษ์
พ้นขีดอันตราย (v.) be on / off the danger list
ใส่หน้ายักษ์ (v.) express anger on one´s face See also: make a sullen face
กวนโทสะ (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท
กวนโมโห (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโทสะ, ยั่วยวนกวนประสาท
ขนพอง (v.) bristle in anger Syn. ขนลุก
ขนลุก (v.) bristle in anger
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน (v.) gnash one´s teeth with anger See also: gobble with anger Syn. โกรธ
ขัดแค้น (v.) anger See also: be angry, resent Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น
ขั้นอันตราย (n.) dangerous stage Ops. ขั้นปลอดภัย
ขีดอันตราย (n.) limit of danger Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย
คนจร (n.) stranger See also: alien, foreigner Syn. คนแปลกหน้า
คนต่างถิ่น (n.) stranger See also: foreigner, outsider, newcomer
คนแปลกหน้า (n.) stranger See also: newcomer Ops. คนรู้จักมักคุ้น, คนรู้จัก, คนคุ้นเคย
คลาดแคล้ว (v.) elude (dangers) See also: head off, escape, turn danger into safety Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด
ความขัดเคือง (n.) anger See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง
ความขุ่นเคือง (n.) anger See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง
ความคับข้องใจ (n.) anger See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage Syn. ความแค้นใจ
ความคับแค้นใจ (n.) anger See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage Syn. ความแค้นใจ, ความคับข้องใจ
ความเคือง (n.) anger See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
I'm no longer a danger to societyฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
I have to warn you, it’s very dangerousฉันต้องเตือนคุณว่ามันอันตรายมาก
I should have told them about the dangerฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And besides, it's dangerous. - Why, I-- - Bye,Jiminy.ทำไมฉันลาก่อน จิมืนี
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year.คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน
You heard what we did. The kid's a dangerous killer.คุณได้ยินสิ่งที่เราทำ เด็กเป็นนักฆ่าที่เป็นอันตราย
There's a danger here.There's a danger here.
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
It's a dangerous job and it's an important job.มันเป็นงานที่อันตราย และเป็นงานที่สำคัญ สามวันถัดไป
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย
Cavalry horses love the stir and the din, even the danger, of battle.ม้าทหารม้าที่รักคนและดิน, แม้อันตรายของการต่อสู้ ทหารม้าอังกฤษรักม้าของเขา
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม
What is more dangerous than famine, Doctor?อะไรจะอันตรายกว่าความวิบัติ
In Sicily women are more dangerous than shotguns.ในซิซิลีผู้หญิงจะมีอันตรายมากกว่าปืนลูกซอง

*anger* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积愤[jī fèn, ㄐㄧ ㄈㄣˋ, 积愤 / 積憤] accumulated anger; pent-up fury
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 险情 / 險情] peril; dangerous circumstance
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, 凶险 / 兇險] dangerous; ruthless; treacherous
[wēi, ㄨㄟ, 危] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
危途[wēi tú, ㄨㄟ ㄊㄨˊ, 危途] dangerous road
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, 危险 / 危險] danger; dangerous
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
[kàn, ㄎㄢˋ, 磡] dangerous sea-cliff
险恶[xiǎn è, ㄒㄧㄢˇ ㄜˋ, 险恶 / 險惡] dangerous; sinister; vicious
艰险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 艰险 / 艱險] difficult and dangerous; hardships and perils
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
[duō, ㄉㄨㄛ, 咄] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 濒危物种 / 瀕危物種] endangered species
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 频危物种 / 頻危物種] endangered species
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, 临死不怯 / 臨死不怯] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, 面红耳赤 / 面紅耳赤] flushed with anger (or excitement)
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
变速器[biàn sù qì, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 变速器 / 變速器] gearbox; speed changer; gear
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 怒发冲冠 / 怒髮衝冠] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles
门客[mén kè, ㄇㄣˊ ㄎㄜˋ, 门客 / 門客] hanger-on; visitor (in a nobleman's house)
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
[fèn, ㄈㄣˋ, 愤 / 憤] indignant; anger; resentment
[cáo, ㄘㄠˊ, 槽] manger; trough; groove
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
感愤[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, 感愤 / 感憤] moved to anger; indignant
毒气[dú qì, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, 毒气 / 毒氣] poison gas; toxic gas; manifestation of passion, anger etc (Buddh.)
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve

*anger* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
アレンジャー[, arenja-] (n) arranger
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica)
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder)
オスメス変換器[オスメスへんかんき, osumesu henkanki] (n) {comp} gender changer; sex changer
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
ストレンジャー[, sutorenja-] (n) stranger
チェンジャー[, chienja-] (n) changer; (P)
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger
デンジャラス[, denjarasu] (adj-na) dangerous
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P)
ハンガーディスプレ[, hanga-deisupure] (n) hanger display
ハンガープラント[, hanga-puranto] (n) hanger plant
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew)
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P)
メタボゾーン[, metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider
ランゲルハンス島[ランゲルハンスとう, rangeruhansu tou] (n) islets of Langerhans
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species)
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
ワンゲル[, wangeru] (n) (1) (abbr) migratory bird (ger
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n,vs) squall; burst of anger
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger
中っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage
事実は小説よりも奇なり[じじつはしょうせつよりもきなり, jijitsuhashousetsuyorimokinari] (exp) (See 事実は小説より奇なり) truth is stranger than fiction
事実は小説より奇なり[じじつはしょうせつよりきなり, jijitsuhashousetsuyorikinari] (exp) truth is stranger than fiction
二重身[にじゅうしん, nijuushin] (n) doppelganger
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief)
人怖じ[ひとおじ, hitooji] (n,vs) bashfulness before strangers
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal

*anger* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักโกธะ[n.] (akkōtha) EN: angerlessness ; non-anger FR:
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อันตรายต่อ...[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour …
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour l'environnement
อันตรายต่อสุขภาพ[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour la santé
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
เบเกอรี่[n.] (bēkoērī) EN: bakery FR: boulangerie [f]
เบียน[v.] (bīen) EN: disturb FR: déranger ; malmener ; maltraiter
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume FR: consommer ; manger ; s'alimenter ; prendre
บริษัทฝรั่ง[n. exp.] (børisat far) EN: FR: société étrangère [f]
บริษัทต่างชาติ[n. exp.] (børisat tān) EN: FR: société étrangère [f]
ฉะ[v.] (cha) EN: eat up FR: manger ; boire
ชะช้า[excl.] (chachā) EN: [exclamation of anger] FR:
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
ชามผสม[n. exp.] (chām phasom) EN: mixing bowl FR: bol à mélanger [m]
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāng c) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n. exp.] (chāo tāng p) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ชิ[interj.] (chi) EN: Tush! ; [exclamation of anger] FR:
ชิชะ[interj.] (chicha) EN: Tush! ; [exclamation of anger] FR:
ชิชิ[interj.] (chichi) EN: Tush! ; [exclamation of anger] FR:
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress FR:
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible ; heated FR:
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ดอกแก้ว[n. exp.] (døk kaēo) EN: Adaman Satinwood ; Chinese box tree ; Orange jasmine ; Cosmetic Bark Tree FR: buis de Chine [m] ; bois jasmin [m] ; oranger jasmin [m] ; bois de satin [m]
ดอกส้ม[n. exp.] (døk som) EN: FR: fleur d'oranger [f]
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
ฟังดูอันตราย[v. exp.] (fangdū anta) EN: it sounds dangerous FR: ça semble dangereux
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่งเหี้ย[n. exp.] (Farang hīa) EN: FR: saloperie d’étranger [f]
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: change one's mind FR: changer d'avis
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f] ; salle de repas [f]
ห้องกินข้าว[n. exp.] (hǿng kin kh) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f]

*anger* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtreibung {f}; Schwangerschaftsabbruch
Anhänger {m}; Anhängerin
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal
Anfänger {m}; Anfängerin
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee
Wanderlaubsänger {m}; Nordischer Laubsänger
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Blindgänger {m} | Blindgänger
Kostgänger {m} | Kostgänger
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Fliegenfänger {m} | Fliegenfänger
Staubfänger {m} | Staubfänger
Bügel {m}coat hanger
Geldwechsler {m} (Automat)coin changer; change machine
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous
Anhänger {m} | Anhänger
Dehnung {f}; Verlängerung
Geviertstrich {m}; langer Gedankenstrichem dash
Verlängerung {f} | biegsame Verlängerung
Spielverlängerung {f}; Verlängerung
lebensgefährlich {adj}extremely dangerous
Festrohrbündelwärmetauscher {m} [techn.]fixed tube exchanger
Schwimmkopfwärmetauscher {m} [techn.]floating head exchanger
Wutanfall {m}flush of anger
Anhängerin {f}; Anhänger
Fußgängerbrücke {f} | Fußgängerbrücken
Straßenüberführung {f} (für Fußgänger)footbridge (for pedestrians)
Vogelfänger {m} | Vogelfänger
Schwangerschaft {f} | Schwangerschaften
Gospelsänger {m}; Gospelsängerin
Aufhänger {m} | Aufhänger
Gegenströmer {m}heat exchanger
Lochcode {m} (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger)
Ionenaustauscher {m}ion exchanger
Blick {m} | ein banger Blick | ein besorgter Blicklook | a look of trepidation | a concerned look
Minnesänger {m} | Minnesänger
Versorgungsempfänger {m} | Versorgungsempfänger
Paladin {m}; treuer Gefolgsmann; ergebener Anhänger | Paladinen
Sozialhilfeempfänger {m} | Sozialhilfeempfänger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *anger*
Back to top