ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรียบร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรียบร้อย*, -เรียบร้อย-

เรียบร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียบร้อย (v.) be polite See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered Syn. สุภาพ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
เรียบร้อยงดงาม (adv.) delicately See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, พิถีพิถัน
เรียบร้อยงดงาม (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
เรียบร้อยงดงาม (adj.) fine See also: delicate, elaborate, neat, scrupulous, refined Syn. ประณีต, บรรจง, ละเอียดลออ Ops. หยาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
already(ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before now, by now)
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful,beautiful
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
cleanly(คลีน'ลี) adj.,adv. สะอาด,รักสะอาด,อย่างสะอาด,อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
dapper(แดพ'เพอะ) adj. เรียบร้อย,ฉลาด,เล็กและปราดเปรียว., See also: dapperness n., Syn. trim ###A. sloppy
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
dink(ดิงค) adj. ซึ่งแต่งตัวอย่างเรียบร้อย vt. ประดับตกแต่ง n. ดูdinghy,หมวกแก๊ปเล็ก ๆ
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
dishevel(ดิสเชฟ'เวิล) vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ทำให้ยู่ยี่,ทำให้ไม่เรียบร้อย.
document fileแฟ้มเอกสารหมายถึง แฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นแฟ้มที่ต้องมีการจัดรูปหน้าไว้เรียบร้อย มักใช้นามสกุล (file type) ว่า .docดู non document file เปรียบเทียบ
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
douce(ดูส) adj. สงบ,เงียบ,เยือกเย็น,สุภาพเรียบร้อย., See also: douceness n. ดูdouce
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
gainly(เกน'ลี) adj. คล่องแคล่ว,หล่อ,สวยงาม,เรียบร้อย., See also: gainliness n., Syn. agile,handsome
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
well-groomed(เวล'กรูมดฺ') adj. สะอาดหมดจด,เรียบร้อยดี,แต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด, Syn. neat
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly
low resolutionความละเอียดต่ำความคมชัดต่ำใช้กับเครื่องพิมพ์หรือจอภาพที่ออกแบบให้เสนอผลค่อนข้างหยาบ แต่ก็รวดเร็ว ตัวพิมพ์ก็ดี ภาพที่เห็นบนจอก็ดี หากใช้กับหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำ หรือมีจำนวนจุดต่อนิ้วน้อย เช่น 74 จุดต่อนิ้ว จะทำให้ดูไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย ส่วนที่โค้งหรือมนจะดูขยุกขยิก หยัก ๆ ไม่มีคุณภาพ แต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ราคาถูก และทำงานได้รวดเร็วกว่าประเภทความละเอียดสูง ๆ ดู high resolution เปรียบเทียบ
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
natty(แนท'ที) adj. เรียบร้อย., See also: nattily adv. nattiness n.
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย
dapper(adj) คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,ก้อร้อก้อติก,เจ้าชู้ไก่แจ้,เรียบร้อย
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
natty(adj) กะทัดรัด,สะอาดสะอ้าน,เรียบร้อย
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
prim(adj) เรียบร้อย,สงบเสงี่ยม,เป็นระเบียบ
right(adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม
spruce(adj) กะทัดรัด,เรียบร้อย,งดงาม,โก้เก๋
straighten(vt) ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้ตรง,ทำให้เรียบร้อย
taut(adj) เรียบร้อย,เคร่งครัด,ตึงเครียด,เข้มงวด
tidiness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ผ้าคลุมหลังเก้าอี้,ถังขยะ
tidy(adj) ประณีต,สะอาด,สบาย,เรียบร้อย,หมดจด
trim(adj) เรียบร้อย,สุภาพ,เก๋,เป็นระเบียบ
unkempt(adj) ถูกละเลย,รุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เรียบร้อย,สกปรก
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย,ยังไม่ตกลง,ยุ่งเหยิง,หลักลอย
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่
yet(adv) ยัง,เดี๋ยวนี้,กระนั้น,แล้ว,เรียบร้อย,อย่างไรก็ตาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
law and orderการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order๑. คำสั่ง, ระเบียบ๒. ความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบวิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
reportรายงานการนำสารสนเทศมาจัดพิมพ์บนกระดาษให้เรียบร้อย ประกอบด้วยชื่อ หัวข้อเรื่อง หมายเลขหน้า เช่น รายงานผลสอบของนักเรียนทั้งชั้น [คอมพิวเตอร์]
Trojan Horseม้ากรุงทรอยโปรแกรมอันตรายที่แปลงโฉมมาในรูปของโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ เมื่อเรานำโปรแกรมนี้มาดำเนินการทุกอย่างดูจะเรียบร้อยเป็นปกติ แต่ในส่วนหลักของโปรแกรมนั้นอาจจะกำลังลบแฟ้มต่างๆ ออกจากจานแม่เหล็ก หรืออาจจะทำงานอื่นๆ ที่เป็นพิษภัยต่อแฟ้มของเราก็ได้ โปรแกรมประเภทนี้โดยปกติไม่ติด หรือก๊อบปี้ตัวเองไปบันทึกลในแผ่นแม่เหล็กอื่น คงมีพบเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมนี้เท่านั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all right (adj.) เรียบร้อย See also: ถูกต้อง Syn. correct
modest (adj.) เรียบร้อย See also: สุภาพ, เรียบง่าย, เรียบๆ Syn. decent, demure, simple Ops. immodest, loose
neat (adj.) เรียบร้อย See also: เข้าที่เข้าทาง, เป็นระเบียบ, สะอาด Syn. clean, tidy Ops. messy, disordered
polished (adj.) เรียบร้อย See also: ซึ่งมีมารยาทดี, ซึ่งมีกิริยาดี, ซึ่งได้รับการอบรมมาดี Syn. courteous, mannerly, respectful
prim (adj.) เรียบร้อย See also: เป็นระเบียบ, สงบเสงี่ยม Syn. formal, stiff, decorous
shipshape (adj.) เรียบร้อย
straight (adj.) เรียบร้อย See also: มีระเบียบ Syn. neat, orderly, tidy
spruce (adj.) เรียบร้อยงดงาม See also: โก้, สะอาดหมดจด Syn. neat, smart, dapper, trim
as good as gold (idm.) เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ประพฤติตัวดีมาก
clean out (phrv.) จัดเตรียมให้เรียบร้อย See also: ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. clear out
completed (adj.) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์) See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว Syn. done
courtly (adj.) สุภาพเรียบร้อย Syn. elegant, formal, stately
crisp (adj.) ที่สะอาดเรียบร้อย Syn. neat
draw up (phrv.) จัดให้เรียบร้อย See also: ทำให้เป็นระเบียบ
finished (adj.) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์) See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว Syn. completed, done
foregone (adj.) กระทำเรียบร้อยแล้ว
get together (phrv.) จัดให้เรียบร้อย See also: จัดให้เป็นระเบียบ
groomed (adj.) ซึ่งดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
grooming (n.) การดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
housemother (n.) หญิงผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหน่วยงาน See also: แม่บ้าน Syn. housekeeper, superintendant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That work is now doneงานนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
I had already done itฉันทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Is everything all right?ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?
You can waste time with your friends when your chores are doneเธอสามารถออกไปเสียเวลากับเพื่อนๆ ได้ เมื่องานการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, give me a hit. Thank you. All right.ครับผม เสกเลย ขอบคุณ เรียบร้อย ผมจะทำให้ขนมนี่หายไป
Okay, they're inside.- เรียบร้อย พวกเขาอยู่ข้างในแล้ว
You know, all those hip, jazzy, super-cool, neat, keen and groovy cats.คุณรู้มั้ย พวกแมว ฮิปฮอป แจส พวกที่เจ๋งๆ เรียบร้อย สะอาดและน่าพอใจ
Good job. All right. Come on.เก่งมาก เรียบร้อย ไปกันเถอะ.
Okay, all right, that's it. Everybody's in.โอเค เรียบร้อย ทุกคนเข้าไปแล้ว
I'd rather remember my old playmates as they were -- Neat,clean little packages.ขอจำสภาพเพื่อนเล่นแบบ เรียบร้อย สะอาด อยู่ในถุงไว้ดีกว่า
Okay, it's done. I want you in the air in an hour.โอเค เรียบร้อย คุณรีบขึ้นเครื่องมาเลย
"Indeed, I do not dare think how we would survive without it. " Well done. Thank you, sirs."แม่ไม่อยากจะคิดเลยว่า เราจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ได้เงินจากลูก" เรียบร้อย ขอบคุณมากครับ
BLT, cheeseburger, well-done, fried egg on white, hot wings, smoked sausage, tuna melt, and the chicken fried steak must be for you.BLT,ชีทเบอร์เกอร์ เรียบร้อย ใข่คน,ปีกไก่ทอด ใส้กรอกรมควัน
You make it very hard not to. - Well, yes,คุณทำเรื่องให้มันยุ่งยากแล้วนะ เรียบร้อย เป็นอันตกลง
Okay, there you go. See that? There you go.โอเค เรียบร้อย เป็นไงบ้างล่ะ?
All units, apartment 202 is clear. -Sadie, I gotta cuff you. Okay.ทุกหน่วย, ห้อง 202 เรียบร้อย เซดี้ ฉันต้องใส่กุญแจมือเธอ
Done. And I told her if she plays anything depressing,- เรียบร้อย ฉันบอกว่าถ้าเล่นเพลงหดหู่
All right, get on. Who's next?โอเค เรียบร้อย ใครต่อไปครับ
It's all clear on number 7. Steve.หมายเลข 7 เรียบร้อย สตีฟ
Rip up the contracts first. Done... And done.ฉีกสัญญาทิ้งก่อนสิ เรียบร้อย และ เรียบร้อย
You ready? Sneeze. There we go.พร้อมนะ จาม เรียบร้อย บอกเอ็ดดี้ไปซะ ว่าเรื่องลูกหมีน่ะไม่จริง และบอกลาหัวใจของเธอซะ
We're clear, sir.พวกเรา เรียบร้อย ครับ
Gimbals set. Target's good.- เรียบร้อย เป้าหมายเรียบร้อย
Good-bye, Hiro Takahashi. - Now, let me talk. - Mm-hmm.ลาก่อน ฮิโร ทากาฮาชิ ทีนี้ ให้ฉันพูด \ อืมมม ตกลง เรียบร้อย \ โอ้ หวัดดี
Okay, it's done. Where's my car?โอเค เรียบร้อย แล้วรถของผมล่ะ
After you tidy up, Faraday, you might see what you can make of it.หลังจากที่คุณได้ เรียบร้อย ขึ้นเดย์ คุณอาจเห็นสิ่งที่คุณสามารถทำมัน
The signal strength I'm reading, they can blow the treatment plant from Central City. [Device beeping] It's done.มันสามารถทำลายโรงงานบำบัดที่มาจาก เซนทรัล ซิตี้ เรียบร้อย ให้ดิ๊กเกิ้ลลงมาจัดการปลดมันซะ
Okay, done.โอเค เรียบร้อย ใช้ได้
Smooth move, Fatpants.เรียบร้อย กางเกงอ้วน
Tada! Automatic unload.เรียบร้อย ขนลงโดยอัตโนมัติ
All right. Thank you.เรียบร้อย ขอบคุณครับ
Give me a second.เรียบร้อย ขอเวลาแป๊บนึง
All done. You can leave, Mr. Reese.เรียบร้อย คุณออกจากห้องได้แล้ว รีซ
All right? Time, Wilburn.เรียบร้อย คูณ วิลเบิร์น
There you go. My work here is done.เรียบร้อย งานของฉันเสร็จแล้ว
All right, I got it, I got it.เรียบร้อย ฉันทำได้ ฉันทำมันได้
We're closed.เรียบร้อย ฉันอยากให้นายกับเอแฮมส์มาที่นี่พรุ่งนี้
It's over. Calm down now.เรียบร้อย ฉันเอามันออกมาแล้ว
All right, I got it.เรียบร้อย ฉันได้มันมาแล้ว
All right. Good to see you, Char-Char. You're getting big.เรียบร้อย ดีใจที่พบคุณ ชา-ช่า คุณโตขึ้นเยอะ
All right,o the networks should now be all set up with ten-based T Ethernet connecting all the servers for the conference with a firewall in place.เรียบร้อย ตอนนี้ระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานแล้ว ด้วย 10Base-T เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายทั้งหมด สำหรับการประชุมพร้อมกับระบบไฟล์วอลล์
It's a goal. It is 2-2.เรียบร้อย ตีเสมอเป็น 2-2
Alright. Rise and shine, boss. You did it.เรียบร้อย ตื่นได้แล้วเจ้านาย คุณทำสำเร็จ
We're good! All clear!เรียบร้อย ถอดหน้ากากได้

เรียบร้อย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
済ませる[すませる, sumaseru] Thai: ทำให้เสร็จเรียบร้อย English: to be finished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรียบร้อย
Back to top