ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาระ*, -สาระ-

สาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาระ (n.) substance See also: content Syn. เนื้อหา, สาระสำคัญ
สาระ (n.) theme See also: subject matter, idea, keynote Syn. สาระสำคัญ, จุดสำคัญ
สาระ (n.) substance See also: permanency, essence, essential, theme Syn. เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ
สาระ (n.) essence See also: theme, text, story, topic Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, แก่น
สาระ (n.) informativeness See also: benefit, utility, helpfulness
สาระ (n.) informativeness See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information
สาระบันเทิง (n.) entertainment See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation
สาระประโยชน์ (n.) informativeness See also: benefit, utility, helpfulness Syn. สาระ
สาระประโยชน์ (n.) informativeness See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information Syn. สาระ
สาระวอน (v.) implore See also: supplicate, beseech, beg Syn. ออดอ้อน
สาระสังเขป (n.) abstract Syn. บทคัดย่อ
สาระสำคัญ (n.) main point
สาระแน (v.) meddle See also: tamper, interfere Syn. แส่
English-Thai: HOPE Dictionary
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
blah ###SW. blah (บลา,บลา'บลา) interj. เหลวไหล! ไร้สาระ! n. คำพูดที่เหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushwah(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.
colonnade(คอล'ละเนด) n. แถวเสาระเบียง,แถวต้นไม้, Syn. arcade
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
eyewashn. ยาล้างตา ความไร้สาระ, Syn. collyrium
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ,ความโง่. vi. พูดไร้สาระ,พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense,food
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge,rubbish
gibberish(จิบ'เบอริช) n. การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ
glaiket(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
glaikit(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hokum(โฮ'คัม) n. ความไร้สาระ,คำพูดทีไร้สาระ,ความไม่มีความจริงใจ
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
precis(n) การย่อความ,การสรุปความ,สาระสำคัญ
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่,แนวต้นไม้
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ
fudge(n) สิ่งไร้สาระ,ขนมหวาน
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
matter(n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง
meaty(adj) เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล
nonsensical(adj) ไม่เป็นเรื่อง,ไร้สาระ,เหลวไหล
paltry(adj) ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,ไม่เป็นสาระ,เหลวไหล,เล็กๆน้อยๆ
puerile(adj) ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา
ridiculous(adj) น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
substance(n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์
trivial(adj) เล็กน้อย,ไม่เป็นสาระ,น่ารำคาญ
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
upshot(n) ผลลัพธ์,ผลสรุป,สาระ
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง
vacuous(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีสาระ,เหม่อ,ไม่มีความคิด
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
essenceสาระ, สารัตถะ, แก่นสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenor and vehicleสาระและสื่อเปรียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
absurd motionญัตติไร้สาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphigoryบทล้อไร้สาระ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
consensus at idem (L.); consensus in idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frivolous appealคำอุทธรณ์ที่ไร้สาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Essenceสาระ [TU Subject Heading]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Rapids แก่ง ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความการใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contents (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. theme, topic
essential part (n.) สาระสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร
subject matter (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. contents, theme, topic
substantial (n.) สาระสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร Syn. essential part
sum (n.) สาระสำคัญ See also: ข้อสรุป, ใจความสำคัญ Syn. essence, gist, meaning, substance
synopsis (n.) สาระสำคัญ See also: ่ข้อสรุป, ใจความสำคัญ Syn. summary, outline, compendium
absurd (adj.) ไร้สาระ See also: ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculous, senseless Ops. sensible, logical
absurdity (n.) ความไร้สาระ See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. nonsense, senselessness
absurdly (adv.) อย่างไร้สาระ See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculously, foolishly
asinine (adj.) ซึ่งไร้สาระ See also: ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด Syn. fatuous, inane, mindless
baloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ Syn. boloney
banana oil (sl.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล
boche (sl.) ไร้สาระ
bollocks (n.) ความไร้สาระ
bologan (sl.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล Syn. baloney
boloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ
bosh (sl.) ไร้สาระ
bunkum (n.) การพูดหรือเขียนไร้สาระ
cack (sl.) ไร้สาระ
captious (adj.) ที่บ่นกับเรื่องไร้สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
I think he is nonsenseฉันคิดว่าเขาไร้สาระ
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
What is this nonsense you are talking about?นี่นายกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่?
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because there's a bigger unsolved mystery than dark matter-- dark energy, which makes up even more of the cosmos and drives its expansion.กว่า สาระ มืด พลังงานมืดซึ่งจะ ทำให้มากยิ่งขึ้นของจักรวาล และการขยายตัวของไดรฟ์
Each strand of the helix copies its lost partner resulting in two identical DNA molecules.สาระของสำเนาใบหู คนที่หายไปของแต่ละ ที่เกิดขึ้นในสอง โมเลกุลดีเอ็นเอเหมือนกัน
I can work with this.สาระของหนังสือคือการให้อภัย
We were talking, all cathartic, feelings exposed.สาระพัดเรื่อง คุยกันอย่างเปิดเผย
Essence of Nightshade is as dangerous as it is efficacious.สาระสำคัญของ Nightshade เป็นสิ่งที่อันตรายเป็น มันเป็นประสิทธิภาพ
The highlights -- we swap tablets, you stand down from the trials forever.สาระสำคัญคือ -- เราก็เอาเเผ่นจารึกมาเเลกกัน พวกเเกจะต้องล้มเลิกการทดสอบนี่ตลอดไป
Seriously, the best.สาระเลยนะ เริ๊ดเริ่ดดด
"Freedom of speech is objectionable.""สิทธิในการพูด ไร้สาระสิ้นดี"
Oh, nonsense, nonsense. It's just like coming back home.- ไร้สาระน่า ก็เเค่กลับมาบ้าน
It's ridiculous, even listening to all this.ฟังดูเหลวไหลไร้สาระสิ้นดี
If we're gonna wade through that nonsense about the body...ถ้าเราจะลุยผ่านเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับร่างกายที่ ...
Must not think such nonsense.ไม่ต้องคิดเรื่องไร้สาระดังกล่าว
They won't disembowel us, you see.พวกเขาจะไม่คว้านไส้พุงเราที่คุณ เห็น นั่นคือพูดเรื่องไม่มีสาระทั้งหมด คว้านไส้พุงออก
Not distilled from the essence of orchids found only in certain recesses?กลั่นไม่ได้มาจากสาระสำคัญของ บางอย่าง กล้วยไม้พบได้เฉพาะในบางอย่าง หลืบมืดลึก?
And I for one won't stand for a dirty tradition.จะไม่ยืนเป็นประเพณีที่สกปรก ได้รับเรื่องไร้สาระออกจากพวก เขา
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ
All right, lads, time to stow the gab and turn to.โอเคเด็กเวลาที่จะ เก็บพูดเรื่องไม่มีสาระและหันไป
"What can I do? What can I do?" What is that nonsense?"สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไรฉันจะทำอะไร" เรื่องไร้สาระที่คืออะไร
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense.เพียงแค่ไปข้างนอกและสนุกกับตัวเองและลืมเกี่ยวกับทุกเรื่องไร้สาระนี้
She threw it all away just to make me look ridiculous!เธอโยนมันทั้งหมดออกไปเพียงเพื่อให้ฉันดูไร้สาระ!
And a man in my position can't afford to be made to look ridiculous!และคนที่อยู่ในตำแหน่งของฉันไม่สามารถที่จะทำเพื่อดูไร้สาระ!
Tom, what's this nonsense?ทอมสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระนี้
Not at all. Let's get every detail of this whole sordid nonsense out in the open.ไม่ ไม่ยากเลย เรามาวาดรายละเอียด เรื่องไร้สาระพิศดารนี่กันเถอะ
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน
Listen, kid, I've been hearing that crap ever since I was at UCLA.ฟังนะ ฉันได้ยินเรื่องไร้สาระนั่น มาตั้งแต่ฉันอยู่ที่ยูซีแอลเอแล้ว
Kill me if you will, but spare me your nonsense.จะฆ่าข้าก็รีบฆ่าซะ, อย่ามัวพล่ามไร้สาระอยู่ได้.
Pervert, stop your nonsense, strike!เจ้าโจรราคะ, หยุดพูดไร้สาระ, จู่โจม!
Otherwise, all that you have achieved... all our work, will be in vain.มิฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ประสบความสำเร็จ ... ทุกการทำงานของเราจะอยู่ในไร้สาระ
However well he may have mastered... the intricacies and complexities of this absurd society... he is what the jungle has made him.แต่ดีที่เขาอาจจะเข้าใจ ... ความซับซ้อนและความซับซ้อน ของสังคมที่ไร้สาระนี้ ... เขาคือสิ่งที่ป่าได้ทำให้เขา
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น
I've never heard anything so ridiculous!ฉันว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆ !
Ah, don't talk nonsense.อา อย่าพูดอะไรไร้สาระเลย
No funny business, no conversations, and keep you hands off!ไม่ต้องไปสาระแน ไม่ต้องไปปากมาก ไม่ต้องไปตีสนิทกับแขก!
I don't know, but whatever it is, he's in over his head.ผมรู้ แต่ว่า เมื่อไหร่นะ, ถึงทำเรื่องไร้สาระแบบนี้
All I heard was trash talk. Same as always.ก็ได้ยินแต่เรื่องไร้สาระเหมือนเดิม
And did you believe this nonsense?และคุณไม่เชื่อเรื่องไร้สาระนี้
She used to spit on her own floor. That never made any sense to me.เธอถุยน้ำลายในบ้านตัวเอง ฉันไม่เห็นว่ามีสาระตรงไหน
Stop this nonsense! I will not. I will not let it continue!หยุดเรื่องไร้สาระเดี๋ยวนี้ ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น
Catherine, try to be glad without being absurd in front of the whole household.แคทเธอรีน พยายามแสดงเพียงดีใจ ไม่ใช่ถึงขนาดไร้สาระ ต่อหน้าทั้งบ้านนะ
Baloney! What you think you're selling me?ไร้สาระ นายคิดว่าฉันจะเชื่องั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาระ
Back to top