ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleasure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleasure*, -pleasure-

pleasure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasure (n.) ความปิติยินดี See also: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ Syn. delight, satisfaction
pleasure (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความหรรษา, ความบันเทิง
pleasure (n.) ความต้องการ See also: ความปรารถนา Syn. desire, need
pleasure (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้ถูกใจ Syn. gratify
pleasure (vi.) เพลิดเพลิน See also: พอใจ, มีความสุข, สนุก Syn. delight
pleasure-lover (n.) คนเจ้าสำราญ See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต Syn. sensualist, thrill-seeker
English-Thai: HOPE Dictionary
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
English-Thai: Nontri Dictionary
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: amusement Syn. รดี, ความยินดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: amusement, satisfaction, contentment Syn. รติ, ความยินดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. รุจี
ความปลาบปลื้ม (n.) pleasure See also: happiness, delight, gratification Syn. ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ
ความสนุกสนาน (n.) pleasure See also: joy, delight, fun, happiness Syn. ความสำราญ, ความบันเทิง
ความอิ่มเอิบ (n.) pleasure See also: happiness, delight, gratification Syn. ความปลาบปลื้ม, ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ
ความเพลิดเพลิน (n.) pleasure See also: delight, joy, happiness, enjoyment Syn. ความยินดี, ความรื่นรมย์
ดุษฎี (n.) pleasure See also: admiration, satisfaction, joy, happiness, bliss Syn. ความยินดี, ความชื่นชม
นนท์ (n.) pleasure See also: delight, enjoyment, happiness, joy, contentment, satisfaction Syn. นันท์, ความสนุก, ความยินดี, ความรื่นเริง
นันท์ (n.) pleasure See also: joy, delight, fun, happiness Syn. ความสำราญ, ความบันเทิง, ความสนุกสนาน
มุทา (n.) pleasure See also: happiness, gladness, joy, delight, gratification Syn. ความยินดี, ความสุขใจ
รดี (n.) pleasure See also: amusement, satisfaction, contentment Syn. รติ, ความยินดี, ความชอบใจ
รติ (n.) pleasure See also: amusement Syn. รดี, ความยินดี, ความชอบใจ
รุจี (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. ความชอบใจ
รูจี (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. รุจี, ความชอบใจ
อาราม (n.) pleasure See also: delight, joy, happiness, enjoyment Syn. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน
คนรักสนุก (n.) pleasure-loving people See also: fun-loving person
กามาพจร (n.) world of sexual pleasure Syn. กามาวจร
กามาวจร (n.) world of sexual pleasure Syn. กามาพจร
เบญจกามคุณ (n.) five objects of desire or pleasure See also: five sense (of sight, hearing, smell, taste, touch)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a pleasure to meet you tooดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน
It's always a pleasure to cook for you bothยินดีเสมอที่ได้ปรุงอาหารให้คุณทั้งสอง
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
Oh, it was my pleasureโอ ฉันต่างหากที่ต้องยินดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I takes 'em to Pleasure Island!และฉันจะใช้เวลาพวกเขาไป เกาะความสุข!
Hi diddle dee dee It's Pleasure Isle for meสวัสดีโกงดีดี มันเป็นความสุข เกาะสำหรับฉัน
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
Mr. Hooper, I'm not talking about pleasure boating or day-sailing.คุณฮูเปอร์ นี่ผมไม่ได้ จะออกเรือท่องเที่ยวนะ
Must we be grateful for her having pleasure with a man?เราขอบคุณสำหรับ having pleasure ของเธอ . กับผู้ชายหรือไม่?
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ
It's been a pleasure doing business with you, but I'm leaving.ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณ แต่ผมต้องไป ผมต้องไปแล้ว ขอบคุณ
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่
Probably some local fisherman out for a pleasure cruise at night through eel-infested waters.อาจจะเป็นคนตกปลาที่อาศัยอยู่แถวนี้ ออกมาล่องเรือในยามค่ำ เพื่อชมปลาไหลทะเลก็ได้นะ

pleasure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜昼卜夜[bǔ zhòu bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄓㄡˋ ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 卜昼卜夜 / 卜晝卜夜] day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)
乐不思蜀[lè bù sī Shǔ, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄙ ㄕㄨˇ, 乐不思蜀 / 樂不思蜀] indulge in pleasure and forget home and duty (成语 saw)
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, 先睹为快 / 先睹為快] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time
助人为快乐之本[zhù rén wéi kuài lè zhī běn, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄓ ㄅㄣˇ, 助人为快乐之本 / 助人為快樂之本] pleasure from helping others
助人为乐[zhù rén wéi lè, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜˋ, 助人为乐 / 助人為樂] pleasure from helping others (成语 saw)
寻欢作乐[xún huān zuò lè, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, 寻欢作乐 / 尋歡作樂] pleasure seeking (成语 saw); life of dissipation
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 乐趣 / 樂趣] delight; pleasure; joy
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 莫可名状 / 莫可名狀] indescribable (joy); inexpressible (pleasure)
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
嘘声[xū shēng, ㄒㄩ ㄕㄥ, 嘘声 / 噓聲] hissing sound; to hiss (as a sign of displeasure)
逸豫[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 逸豫] idleness and pleasure
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
[yú, ㄩˊ, 娯] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱
乐事[lè shì, ㄌㄜˋ ㄕˋ, 乐事 / 樂事] pleasure
淫乐[yín lè, ˊ ㄌㄜˋ, 淫乐 / 淫樂] vice; degenerate pleasures

pleasure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレジャー;プレジャ[, pureja-; pureja] (n) pleasure
享楽[きょうらく, kyouraku] (n,vs) enjoyment; pleasure
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
哀楽[あいらく, airaku] (n) grief and pleasure
悦楽[えつらく, etsuraku] (n,vs) enjoyment; pleasure
慰安旅行[いあんりょこう, ianryokou] (n) pleasure trip; company (office) trip
楽園[らくえん, rakuen] (n) pleasure garden; paradise; (P)
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure
物見遊山[ものみゆさん, monomiyusan] (n) going on a pleasure jaunt
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat
興を冷ます[きょうをさます, kyouwosamasu] (exp,v5s) to be a wet-blanket; to spoil a person's pleasure
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P)
英雄好色[えいゆうこうしょく, eiyuukoushoku] (exp) All great men like women; Great men enjoy sensual pleasure
行楽[こうらく, kouraku] (n) outing; picnic; excursion; pleasure trip; (P)
逸楽;佚楽[いつらく, itsuraku] (n,vs) pleasure
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)
遊冶郎[ゆうやろう, yuuyarou] (n) libertine; man of pleasure
遊蕩[ゆうとう, yuutou] (n,vs) self-indulgent pleasure
醍醐味[だいごみ, daigomi] (n) (1) the real pleasure (of something); the real thrill; the true charm; (2) (See 醍醐) flavour of ghee; delicious taste; (3) {Buddh} Buddha's gracious teachings
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P)
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure)
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P)
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate)
喜ばす(P);悦ばす[よろこばす, yorokobasu] (v5s) to delight; to give pleasure; (P)
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment
快事[かいじ, kaiji] (n) pleasure; delight
悪遊び[わるあそび, waruasobi] (n) prank; evil pleasures; gambling
愛読[あいどく, aidoku] (n,vs) reading with pleasure; (P)
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P)
歓楽[かんらく, kanraku] (n) pleasure; merriment
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
耽溺生活[たんできせいかつ, tandekiseikatsu] (n) a fast (dissolute) life; a life of follies; a life given to dissolute pleasures

pleasure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านเล่น[v.] (ānlen) EN: read for entertain; read for pleasure FR: lire pour le plaisir
อภินันท์[n.] (aphinan) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภินันท-[pref.] (aphinantha-) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure FR:
ฉันท์[n.] (chan) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f] ; ardeur [f] ; désir [m] ; volonté [f]
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f]
ด้วยใจ[X] (dūay jai) EN: with pleasure ; happily ; with love FR:
ด้วยความยินดี[n. exp.] (dūay khwām ) EN: with pleasure ; gladly FR: avec plaisir
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดุษฎี[n.] (dutsadī) EN: pleasure ; joy ; exultation FR:
เอกรส[n.] (ēkkarot) EN: supreme pleasure FR:
หรรษ-[pref.] (hansa-) EN: joy ; pleasure FR: joie [f]
หรรษา[n.] (hansā) EN: joy ; pleasure FR: joie [f]
กามาพจร[X] (kāmāphajøn) EN: world of sexual pleasure FR:
กามฉันท์[n.] (kāmmachan) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามฉันทะ[n.] (kāmmachanth) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: the five sensual pleasures ; the five desires ; the sources of sensual pleasure ; objects of sensual enjoyment FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence ; craving for sensual pleasure ; sensual craving FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité [f] ; lasciveté [f] ; concupiscence [f]
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความภิรมย์ [n.] (khwām phiro) EN: pleasure ; satisfaction FR:
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee FR:
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ความสุข[n.] (khwām suk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
โลกียวิสัย[n.] (lōkīyawisai) EN: worldly pleasure ; secular state FR:
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloē) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure FR:
พระราชอัธยาศัย[X] (phrarātcha-) EN: at the royal pleasure FR:
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ฤดี[n.] (reudī) EN: pleasure ; delight ; gladness FR: plaisir [m]
ฤๅดี[n.] (reūdī) EN: pleasure ; delight FR:
โรคกลัวการมีความสุข[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: hedonophobia ; fear of feeling pleasure FR:
เสวยสุข[v. exp.] (sawoēi sūk) EN: enjoy happiness ; take pleasure FR:
สุขารมณ์[n.] (sukhārom) EN: pleasure FR: plaisir [m] ; satisfaction [f]

pleasure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure
Sinneslust {f}sensual enjoyment; sensual pleasure
Missfallen {n} | Missfallen erregendispleasure | to incur displeasure
genusssüchtig {adj}pleasure-seeking
Vergnügungsreise {f}pleasure trip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleasure
Back to top