ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatuous*, -fatuous-

fatuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatuous (adj.) ซึ่งไร้สาระ See also: ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด Syn. asinine, inane, mindless
English-Thai: HOPE Dictionary
fatuous(แฟช'ชุอัส) adj.ทึ่ม,โง่,ไม่จริง,ลวงตา., See also: fatuously adv. fatuousness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think they have any idea how fatuous they look?คุณรู้ไหมว่าพวกเขาดูช่างบัดซบมากแค่ไหน
Freedom. The fatuous jingle of our civilization.ฮŸur ะตdั–tะพr'ั• tryั–ng tะพ ั•ั€ั–ัะต thั–ngั• uั€ ะฐ lั–ttlะต bั–t,
Wisdom of years has finally proven master over fatuous youth.ภูมิปัญญาของปีที่ผ่านมา มีการพิสูจน์แล้วในที่สุดโท มากกว่าเยาวชนบัดซบ
Mathematics must seem terribly fatuous now.คณิตศาสตร์ท่าทางจะเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้ว
I'm sorry, but if you insist that Damien Hirst's work is anything but simple-minded, sensationalist, and fatuous,ฉันเสียใจ แต่ถ้าคุณยืนยันว่า /N การทำงานของ Damien Hirst เป็นอะไรที่ใจง่าย อื้อฉาว และบัดซบ

fatuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำปั้นทุบดิน[loc.] (kampanthupd) EN: smart-alecky ; flip ; fatuous FR:
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be fascinated by ; dote on ; be fatuous ; be mad about FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
โง่แกมหยิ่ง[adj.] (ngōkaēmying) EN: fatuous ; stupidly conceited FR:
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampanthupd) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff FR:

fatuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
albern; töricht; illusorisch {adj}fatuous
albern {adv}fatuously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatuous
Back to top