ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lash*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lash, -lash-

*lash* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backlash (n.) การสะท้อนกลับอย่างรุนแรง See also: การกระตุก, ปฏิกิริยารุนแรงฉับพลัน Syn. backfire
backlash (n.) ปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เอื้อประโยชน์ (ทางด้านการพัฒนาของสังคมและการเมือง) Syn. revolt
backslash (n.) เครื่องหมาย (มักใช้ทางคอมพิวเตอร์)
cheap and flashy (adj.) ที่มีราคาถูกทำให้ขายได้ง่าย
clash (vt.) ขัดแย้ง
clash (vi.) ขัดแย้ง Syn. conflict, fail to harmonize
clash (vt.) ตัดกัน (สี)
clash (vi.) ตัดกัน (สี)
clash against (phrv.) ชนอย่างเเรง See also: กระแทก
clash against (phrv.) ไม่เข้ากับ See also: ขัดกับ Syn. clash with, jar with
clash against (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
clash against (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. clash with
clash on (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash over
clash over (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash on
clash with (phrv.) ไม่เข้ากับ See also: ไม่กลมกลืนกับ Syn. clash against, jar with
clash with (phrv.) เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน See also: เกิดร่วมกับ Syn. coincide with
clash with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ Syn. conflict with
eyelash (n.) ขนตา
flash (vi.) ส่องแสงวาบขึ้นมา See also: แปลบ, แลบ, วูบ Syn. flare, gleam
flash (vt.) ส่องไฟ (ทางเดิน) See also: ฉายไฟ
flash (n.) แสงวาบ See also: แสงปลาบ Syn. flare, gleam, spark
flash (n.) ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
flash (vi.) วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
flash (vt.) แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร Syn. show, display Ops. conceal, hide
flash (n.) ชั่วอึดใจเดียว See also: ชั่วพริบตาเดียว Syn. moment, instant, jiffy
flash (adj.) โอ้อวด Syn. showy, ostentatious
flash about (phrv.) ฉายไฟไปทั่ว (หลายทิศทาง) Syn. flash around
flash about (phrv.) อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
flash around (phrv.) ฉายไฟไปทั่ว (หลายทิศทาง) Syn. flash about
flash around (phrv.) อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
flash at (phrv.) ชำเลือง See also: มองแวบหนึ่ง, มองชั่วขณะ Syn. dart at
flash back (phrv.) ย้อนกลับไป See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น Syn. cut back, flash forward
flash forward (phrv.) ย้อนกลับไป See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น Syn. cut back, flash forward
flash Harry (sl.) ชายหนุ่มที่โอ้อวดและมั่นใจในตนเองมากเกินไป
flash on (phrv.) เป็นที่รู้จักทันทีโดย See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที Syn. flash upon
flash out (phrv.) พูดอย่างโกรธ Syn. flare out
flash through (phrv.) เคลื่อนอย่างเร็วผ่าน
flash up (phrv.) ชูให้เห็นชั่วขณะ
flash upon (phrv.) เป็นที่รู้จักทันทีโดย See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที Syn. flash on
flashback (n.) การเล่าเรื่องย้อนอดีต See also: การเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีต
English-Thai: HOPE Dictionary
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
eyelashn. ขนตา, Syn. eyehair
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
goulash(กู'ลาช) n. ผักตุ๋นเนื้อวัน., Syn. Hungarian goulash
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
lashed(แลชทฺ) adj. มีขนตา
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม,เจ็บแสบ,รุนแรง,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
splashboardn. กระดานกันสาด,ที่กันสาด,แผ่นกันน้ำ,แผ่นกันเปื้อน
whiplash(วิพ'แลช) n. เชือกสั้นปลายแส้
English-Thai: Nontri Dictionary
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
eyelash(n) ขนตา
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
slash(n) การฟัน,การเฉือน,การหวด,การเฆี่ยน,การทำให้เจ็บแสบ
splash(n) การสาด,การกระเซ็น,รอยจุด,รอยด่าง,เรื่องครึกโครม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backlashระยะคลอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eyelashขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flashสะเก็ดวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flash memoryหน่วยความจำแฟลช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flashbackไฟวาบย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flasherตัวทำไฟกะพริบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flashingการวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hippocratic sound; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lash; free play; playระยะว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splashสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stray arcing; stray flashการอาร์กพลาด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyelashesขนตา [TU Subject Heading]
Flash (Computer file)แฟลช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลช, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flashbacksเหตุการณ์ในอดีตที่กลับคืนมา [การแพทย์]
Flashlightsไฟฉาย [TU Subject Heading]
Flashpointจุดติดไฟ [การแพทย์]
Lash Lureสารเสริมสวย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทุ่ม (v.) splash See also: strike, peddle, slap
กระทุ่มน้ำ (v.) splash the water See also: strike or beat or slap the water Syn. กระทุ่ม
การต่อสู้ (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การเผชิญหน้า, การประจันหน้า
การประจันหน้า (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า
การปะทะ (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า
การเผชิญหน้า (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การประจันหน้า
งัดข้อ (v.) clash See also: fight, argue, collide, dispute Syn. โต้เถียง, ขัดแย้ง, ไม่ลงรอย, ทะเลาะ, ถกเถียง Ops. เห็นด้วย
ฉะ (v.) slash See also: chop, hack, cut, hit Syn. ฟัน
ตักออก (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
ทอน (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
น้ำป่า (n.) flash flood
บาดตา (adj.) flashy See also: dazzling, garish Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา Ops. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ
ป๋อม (adv.) splashingly See also: plop, fall into water with splash
ลงมีด (v.) begin to slash See also: down with the knife, begin to chop or cut
ลบออก (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
วับ (adv.) flashingly See also: glitteringly, glisteningly Syn. วาบวับ, แปลบปลาบ
วับวาบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
วับวาบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ
วับแวบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวม, แวบวาบ
วับแวบ (adj.) flashing See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวม, แวบวาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ
It was gonna cut right in, slash through, slashed right in, cut right through...มันก็จะตัดสิทธิในเฉือนผ่านตัดสิทธิในการตัดขวาผ่าน ...
They were sailing together, lashed side by side.พวกเขาได้รับการแล่นเรือใบ เข้าด้วยกัน ด้านตาข้าง
"I can lash my knife to the butt of one of the oars. "ฉันจะฟาดดของฉัน เพื่อชนแห่งหนึ่งของพายที่
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้
Take that stuff down below and you lash it secure, all right?เอาไอ้นั่นลงไปเเล้วก็ผูกให้เเน่นนะ
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น
And if we really want to change things there are better ways of doing it than derailing trains or slashing someone with a sword.และถ้าเราต้องการเปลี่ยนมันจริงๆ ย่อมมีวิธีอื่นที่ดีกว่า การไประเบิดรางรถไฟ หรือใช้ดาบฆ่าใคร
# In a flash of teeth and fur #เพียงแวบหนึ่งของเขี้ยว และขนฟูนั่น
We've got splish-splash the water class down by the lake.มีฝึกออกกำลังกายใต้น้ำ ที่หาดทะเลสาบ

*lash* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 漷] clashing of two currents
[huī, ㄏㄨㄟ, 豗] clash; grunting of pigs
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 眉睫] eyebrows and eyelashes; nearby
型快闪记忆体[xíng kuài shǎn jì yì tǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄕㄢˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, 型快闪记忆体 / 型快閃記憶體] flash memory
手电[shǒu diàn, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 手电 / 手電] flashlight; torch
闪点[shǎn diǎn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, 闪点 / 閃點] flash point
U盘[yù pán, ㄩˋ ㄆㄢˊ, U盘 / U盤] flash drive
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, 臭骂 / 臭罵] tongue-lashing, chew out
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, 一溜烟 / 一溜煙] in a flash, quickly
瞬息[shùn xī, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ, 瞬息] in a flash; twinkling; ephemeral
转眼[zhuǎn yǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ, 转眼 / 轉眼] in a flash; in the blink of an eye; to glance
鞭挞[biān tà, ㄅㄧㄢ ㄊㄚˋ, 鞭挞 / 鞭撻] lash; castigate
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 迫在眉睫] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent
拨刺[bō cī, ㄅㄛ ㄘ, 拨刺 / 撥刺] splash (of a fish)
[pō, ㄆㄛ, 泼 / 潑] splash; to spill
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 一闪念 / 一閃念] sudden idea; flash of insight
豁然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, 豁然] wide and open; a flash of understanding
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, 鞭痕] welt; whip scar; lash mark
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, 鞭打] whip; lash; flog; thrash
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, 一弹指顷 / 一彈指頃] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 睫] eyelashes
睫毛[jié máo, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄠˊ, 睫毛] eyelashes
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ, 闪熠 / 閃熠] flare; flash
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 华而不实 / 華而不實] flashy
闪光[shǎn guāng, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ, 闪光 / 閃光] flash
闪卡[shǎn kǎ, ㄕㄢˇ ㄎㄚˇ, 闪卡 / 閃卡] flashcard
闪灼[shǎn zhuó, ㄕㄢˇ ㄓㄨㄛˊ, 闪灼 / 閃灼] flash
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 猥亵性暴露 / 猥褻性暴露] indecent exposure; flashing
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, 露阴癖 / 露陰癖] indecent exposure; flashing
皮鞭[pí biān, ㄆㄧˊ ㄅㄧㄢ, 皮鞭] lash
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 瞬间 / 瞬間] moment; momentary; in a flash
瞬息之间[shùn xī zhī jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ ㄓ ㄐㄧㄢ, 瞬息之间 / 瞬息之間] in the wink of an eye; in a flash
割伤[gē shāng, ㄍㄜ ㄕㄤ, 割伤 / 割傷] slash
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, 剸] slash
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 溅 / 濺] splash
溅开[jiàn kāi, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ, 溅开 / 濺開] splash

*lash* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
アイラッシュ[, airasshu] (n) eyelash
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
カーラッシュ[, ka-rasshu] (n) Curlash
ガシャン[, gashan] (int) clash
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump)
ガチッと;がちっと[, gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
グーラッシュ;グヤーシュ[, gu-rasshu ; guya-shu] (n) goulash
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
コペラ[, kopera] (n) splashing goby (Copella spp.) (lat
コンパクトフラッシュ[, konpakutofurasshu] (n) {comp} Compact Flash
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop
ジャーン[, ja-n] (n) (1) clash; bang; (int) (2) Ta-dah!
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P)
シンクロフラッシュ[, shinkurofurasshu] (n) synchroflash
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray
スプラッシャー[, supurassha-] (n) splasher; (P)
スラッシャーフィルム[, surassha-firumu] (n) slasher film
スラッシュ[, surasshu] (n,vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction)
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
チャップン[, chappun] (exp) (See ざぶり) splash; plop; kerplop
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ドブン;ドボン;どぶん;どぼん;どんぶり[, dobun ; dobon ; dobun ; dobon ; donburi] (adv,adv-to) (on-mim) plop; splash
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling
パシャッ;バシャッ;ぱしゃっ;ばしゃっ[, pashatsu ; bashatsu ; pashatsu ; bashatsu] (adv-to) (on-mim) splash; sploosh
ばちゃん;バチャン[, bachan ; bachan] (adv,adv-to) (on-mim) with a splash
バックスラッシュ[, bakkusurasshu] (n) backslash (character)
バックラッシュ[, bakkurasshu] (n) (See 反動,揺り戻し) backlash
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P)
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs)
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark)
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, )
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash

*lash* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉรา[n.] (atcharā) EN: flash FR:
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: dazzling ; flashy ; sexy FR:
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash FR: couper ; trancher ; entailler
ฉีกยิ้ม[v. exp.] (chīk yim) EN: force a smile ; flash a smile ; crack a smile FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ด่าสาดเสียเทเสีย[v. exp.] (dā sātsīath) EN: tear into (someone) ; give someone a tongue-lashing FR:
ดอกจาน[n.] (døk jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ไฟฉาย[n.] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้าเดินทาง[n. exp.] (faifā doēnt) EN: flashlight FR:
ไฟแฟลช[n. exp.] (fai flaēt) EN: flash FR: flash [m]
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip) EN: flashing warning light FR:
ไฟแลบ[adv.] (fai laēp) EN: spark ; flash FR:
ไฟแลบ[X] (fai laēp) EN: in a flash FR:
ฟ้าแลบ[n.] (fālaēp) EN: lightning ; flash of lightning FR: éclair [m]
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; chop down ; sever ; hew FR: sabrer ; couper à grands coups
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
แฟลช[n.] (flaēt) EN: flash FR: flash [m]
แฟลชไดร์ฟ[n.] (flaēt dai) EN: flash drive ; USB flash drive FR:
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash FR: couper ; découper
หั่นงบประมาณ[v. exp.] (han ngoppra) EN: slash the budget FR: sabrer dans le budget
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
จาน[n.] (jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
จวก[v.] (jūak) EN: stab ; slash ; cut ; pierce ; punch FR:
จุดวาบไฟ[n. exp.] (jut wāp fai) EN: flash point FR:
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การปะทะกัน[n. exp.] (kān patha k) EN: clash FR: confrontation [f]
การเผชิญหน้า[n.] (kān phachoē) EN: clash ; confrontation FR: confrontation [f] ; affrontement [m]
กาววาว[adj.] (kāowāo) EN: flashy ; gaudy FR:
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ขนตา[n. exp.] (khon tā) EN: eyelashes ; lashes FR: cils [mpl] ; cil [m]

*lash* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backslash {m}; zurückgelehnter Schrägstrichbackslash
Blinkeinrichtung {f} (im Bildschirm)flasher
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light
Flammpunkt {m}flash point; flashing point
Chamäleon-Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus chlupatyi) [zool.]flashing tilefish
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest
Gulasch {m} [cook.]goulash
Verzurröse {f} (zum Fixieren von Ladegut)lashing eye
Mündungsfeuer {n}muzzle flash
Grat {m}flash; flash rubber
Blechanschluss {m}sheet metal flashing
Blitz {m}flash
Blitzgerät {n}flash attachment
Blitzlicht {n}photoflash
Blitzlichtkontakt {m}flash contact
hauchvergoldet {adj}flash plated
Pressgrat {m}flash rubber
Spritzöl {n}splash oil
Spritzversuch {m}splash test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lash*
Back to top