ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dazzling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dazzling*, -dazzling-

dazzling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dazzling (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์ Syn. astonishing, stupefying, bedazzling
dazzling (adj.) สว่างสุกใส See also: พร่างพราย, แพรวพราว, สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว Syn. brilliant, bright, shiny
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พราว (adj.) dazzling See also: glittering, sparkling Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว
พราว (adv.) dazzling See also: glittering Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว
มลาน (adj.) dazzling Syn. ลานตา
วับๆ (adj.) dazzling See also: glittering, twinkling, flashing, glistening Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม
วับวาบ (adj.) dazzling See also: glittering, twinkling, flashing, glistening Syn. วับวาม, วับแวบ, วับแวม
วับแวบ (adj.) dazzling See also: glittering, twinkling, flashing, glistening Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวม
ตระการตา (adv.) dazzlingly See also: showily, gorgeously Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ, หรู
ยับ (adv.) dazzlingly See also: brightly Syn. แสงแวบๆ, ยิบๆ
ยิบๆ (adv.) dazzlingly See also: brightly Syn. แสงแวบๆ
วับๆ (adv.) dazzlingly Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม
วับวาบ (adv.) dazzlingly Syn. วับวาม, วับแวบ, วับแวม
วับแวบ (adv.) dazzlingly Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวม
หรู (adv.) dazzlingly See also: showily, gorgeously Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ
หรูหรา (adv.) dazzlingly See also: showily, gorgeously Syn. งดงาม, เลิศ, หรู
อะร้าอร่าม (adv.) dazzlingly See also: gorgeously
แสงแวบๆ (adv.) dazzlingly See also: brightly Syn. ยิบๆ
ฉูดฉาด (v.) be dazzling See also: be flashy, be bright, be gaudy Syn. จ้า, บาดตา, เด่นชัด, เห็นง่าย Ops. มืด, ทึบ
ลายตา (v.) be dazzling See also: be dazzled Syn. พร่า, เลือน
เห็นง่าย (v.) be dazzling See also: be flashy, be bright, be gaudy Syn. จ้า, บาดตา, เด่นชัด Ops. มืด, ทึบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's a dazzling urbanite like you doing in a rustic setting like this?หนุ่มกรุงแบบนายมาทำอะไร ในเมืองสั่ว ๆ แบบนี้
A dazzling place I never knewที่ๆ น่าตื่นตา ตั้งแต่ฉันเคยรู้จักมา
It's just dazzling along I-75.มันเป็นเพียงแค่พราวตาม I-75
You dream of setting fire to God knows what, of rising above your times like a dazzling cloud, leaving everyone terrified and admiring.ความฝันของเธอ คือการเขียนงานเกี่ยวกับความมืดหม่น เหมือนท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆหมอก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน
She blossomed into a shy but dazzling girl, who could melt the palates and the hearts of men.เธอเบ่งบานขึ้นเป็นสาวสวยขี้อาย ทำอาหารถูกปากไอ้หนุ่มทั้งบาง
# My little star up high Dazzling my eyes# ดาวดวงน้อยบนนั้น สุกสกาวสู่ดวงตาของฉัน
And his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious.และการได้ขึ้นไปเป็น อันดับหนึ่งของร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ทำให้คู่แข่งพากันอิจฉา
We were in a vast countryside completely covered with snow, the lights of the houses extended far into the distance, a dazzling sight.ท่ามกลางชนบท ปกคลุมไปด้วยหิมะ มีแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างอยู่ห่างออกไปเกือบสุดสายตา
The dazzling sun, somewhere up in the skyอาทิตย์สาดแสงอยู่ที่ไหนสักแห่งบนท้องฟ้า Giragira taiyou kono sora dokoka de
The dazzling sun, everything in this worldอาทิตย์สาดแสงต้องทุกอย่างบนโลก Giragira taiyou kono yo no subete wo
Is much more dazzling than the one at home.มันดูสว่างขึ้นกว่าตอนที่ผมเห็นที่บ้านอีก
Got Butterbeer, wine, dazzling oak-matured mead.ก็มี บัตเตอร์เบียไว และสมุนไพรหมักถังโอ๊ค

dazzling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
光彩夺目[guāng cǎi duó mù, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, 光彩夺目 / 光彩奪目] dazzling; brilliant
璀璨夺目[cuǐ càn duó mù, ㄘㄨㄟˇ ㄘㄢˋ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, 璀璨夺目 / 璀璨奪目] dazzling
照眼[zhào yǎn, ㄓㄠˋ ㄧㄢˇ, 照眼] glare; dazzling
眩目[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 眩目] glare (of lights); dazzling
绚烂[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, 绚烂 / 絢爛] splendid; gorgeous; dazzling

dazzling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness
清ら[きよら;けうら, kiyora ; keura] (n,adj-na) (arch) elegant beauty; dazzling beauty
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling
艶麗[えんれい, enrei] (adj-na,n) dazzling (beauty)
金星[きんぼし, kinboshi] (n) (1) dazzling victory; (2) win of rank-and-file sumo wrestler over the grand champion; (P)
ぎらっ[, giratsu] (adv-to) (on-mim) (See ぎらぎら) dazzlingly
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
光彩陸離[こうさいりくり, kousairikuri] (adj-t,adv-to) (arch) dazzling; brilliant
煌びやか(P);綺羅びやか[きらびやか, kirabiyaka] (adj-na) gorgeous; gaudy; dazzling; gay; (P)
眩い;目映い;目映ゆい[まばゆい, mabayui] (adj-i) dazzling; glaring; dazzlingly beautiful
眩惑[げんわく, genwaku] (n,vs) dazzling; blinding
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech)
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent

dazzling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: dazzling ; flashy ; sexy FR:
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
แดงฉาน[X] (daēng chān) EN: pool of red ; bathed in red ; dazzling red FR:
ลายตา[v.] (lāitā) EN: be dazzling FR:
ลายตา[adj.] (lāitā) EN: dizzying ; dazzling FR:
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
ลานตา[v.] (lān tā) EN: be bazzled ; be dazzling FR:
ลานตา[adj.] (lān tā) EN: dazzling FR:
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[adj.] (nā phitsawo) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking ; dazzling ; mysterious FR: prodigieux ; épatant ; fabuleux ; étonnant ; surprenant
น่าประหลาดใจ[adj.] (na pralāt j) EN: amazing ; dazzling ; insolite ; astounding FR: incroyable ; étonnant ; insolite
พรายแพรว[X] (phrāiphraēo) EN: brilliant ; glittering ; sparkling ; dazzling FR:
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling FR:
พริ้งพราย[adj.] (phringphrāi) EN: dazzling ; graceful FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:
สว่าง[adj.] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing ; clear ; bright ; apparent FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
เถือก[adv.] (theūak) EN: all over ; intensely covered ; dazzling FR:
วูบวาบ[adj.] (wūpwāp) EN: flashing ; glittering ; flaring ; gleaming ; dazzling FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
พริ้ง[adv.] (phring) EN: gorgeously ; dazzlingly FR:
สวยพริ้ง[adj.] (sūay phring) EN: dazzlingly beautiful ; beautiful ; gorgeous ; stunning FR:
วับ[adv.] (wap) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly FR:
วับแวม[adv.] (wapwaēm) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วับแวบ[adv.] (wapwaēp) EN: dazzlingly FR:
วับวาม[adv.] (wapwām) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วับ ๆ = วับๆ[adv.] (wap-wap) EN: dazzlingly FR:
วับวาบ[adv.] (wapwāp) EN: dazzlingly FR:
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces ; dazzlingly FR:
ยับยง[adj.] (yapyong) EN: dazzlingly beautiful FR:
ยิบ ๆ = ยิบๆ[adv.] (yip-yip) EN: dazzlingly FR:

dazzling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling
grell; blendend {adj} | greller | am grellstenglaring; glary; blinding; dazzling | glarier | glariest
Blendwirkung {f}dazzling effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dazzling
Back to top