ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

showy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *showy*, -showy-

showy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
showy (adj.) น่าประทับใจ
showy (adj.) โอ้อวด See also: ชอบวางท่า, อวดตัว Syn. gaudy, ostentatious
English-Thai: HOPE Dictionary
showy(โช'วี) adj. โอ้อวด,ชอบแสดง,หยิ่งยะโส,วางท่า,อวดอ้าง,เอิกเกริก., Syn. glaring
English-Thai: Nontri Dictionary
showy(adj) สะดุดตา,โก้,หรูหรา,ฉูดฉาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้อวด (adj.) showy See also: bragging, boastful, exaggerated Syn. ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้
ขี้โว (adj.) showy See also: bragging, boastful, exaggerated Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โม้
ขี้โอ่ (adj.) showy See also: bragging, boastful, exaggerated Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The natural mood without excessive chords that try to be showy or cool... is very much like you.ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้ผลหรือท่าทีอวดเก่ง มันออกมาดีทีเดียว มันมีเพียงความรู้สึกเป็นธรรมชาติทั้งหมดมันคือคาแรคเตอร์ของคังมูคยอล
Fine! I'll showyou some fiirst-class moves!มาเซ่ จะแสดงให้ดูว่า สุดยอดการต่อสู้น่ะเป็นยังไง
That'showyou know#That's how you know
That'showyou know he's your love#That's how you know he's your love
That'showyou showher you love her#That's how you show her you love her
If they did, trying to blow up a team of federal agents seems a little showy, don't you think?ถ้าจีนทำจริง ยังกล้ามาไล่ยิง เจ้าหน้าที่ FBI ราวกับเป็นการอวดเก่ง อะไรสักอย่าง คุณว่ามั้ย?
Come on, I'll showyou the house.มาสิ เดี๋ยวพาไปดูบ้าน
We've already agreed that the red one's a little bit too showy.พวกเราเห็นพ้องกันว่าสีแดงมันค่อนข้างฉูดฉาดไปหน่อย
I'llshowyouexactlyhowlowyouare .ฉันจะทำให้เธอเห็นว่าเธออยู่ต่ำแค่ไหน

showy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial

showy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
伊達着[だてぎ, dategi] (n) showy clothes
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding
羊質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P)
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P)

showy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช้ง[adj.] (chaeng) EN: pretty ; showy FR:
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
ซ่า[adj.] (sā) EN: fizzy ; effervescent ; foamy ; splashing ; showy FR:
หวือหวา[adj.] (weū wā) EN: showy ; luxurious ; extravagant ; striking FR:

showy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prächtig; großartig; auffällig {adj} | prächtiger; auffälliger | am prächtigsten; am auffälligstenshowy | showier | showiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า showy
Back to top