ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twinkling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twinkling*, -twinkling-

twinkling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twinkling (n.) การส่องแสงระยิบระยับ
twinkling (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkling (n.) การกระพริบตา
English-Thai: HOPE Dictionary
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ,การกระพริบตา,การขยิบตา,ชั่วพริบตา,เวลาฉับพลัน, Syn. instant,second,moment
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วามแวม (adj.) twinkling See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening Syn. วาม, วับๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Twinkling stars so beautiful Filling the room with love#ดาวระยิบช่างสวยงาม เติมความรักให้ห้องนี้
These are no mere twinkling diamonds for lovely maidens to wish upon.มันไม่ใช่แค่ส่องแสงระยิบระยับ ที่เหล่าสาวเผ้าถวิลหา
And then to have twinkling lights above the whole thing so that every night is a starry one.ติดไฟห้อยลงมา ให้ส่องสว่างไปทั่ว และทุกๆคืนก็จะเต็มไปด้วยแสงดาว
And then you and I just run off into the night with the twinkling lights of the city behind us.แล้วเราก็วิ่งหนีออกไปกลางราตรี... มีแสงของเมืองเป็นฉากหลัง
These stars, are they twinkling?ดวงดาวเหล่านี้ส่องแสงระยิบระยับอยู่มั้ย
You have to be quiet, or they get scared and stop twinkling.คุณต้องเงียบๆหน่อยนะ ไม่งั้นพวกมันจะกลัว และดับแสงลง
She'll be cavorting and twinkling, and careening towards a happy ending like a kamikaze!โลดแล่นอย่างมีความสุข แล้วพลีชีพจบลงราวกับกามิกาเซ่

twinkling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, 一弹指顷 / 一彈指頃] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, 闪烁 / 閃爍] flicker; twinkling
瞬息[shùn xī, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ, 瞬息] in a flash; twinkling; ephemeral
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 嘒] shrill sound; twinkling

twinkling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly

twinkling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาววับ[adj.] (wāowap) EN: glittering ; glistening ; twinkling FR:
ยะยับ[adj.] (yayap) EN: twinkling ; glittering FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twinkling
Back to top