ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*easy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น easy, -easy-

*easy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as easy as falling off a log (idm.) ง่ายมาก (คำไม่เป็นทางการ)
dead easy (sl.) ง่ายมาก See also: สุดจะง่าย
easy (adj.) ง่าย See also: ง่ายดาย, ไม่ลำบาก Syn. effortless, facile, simple
easy (adj.) ไม่เข้มงวด Syn. comfortable, unconstrained
easy (adj.) ไม่มีพิธีรีตรอง See also: สบายๆ Syn. informal, relaxed
easy chair (n.) เก้าอี้ที่มีที่วางแขน Syn. wing chair
easy come, easy go (idm.) ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
Easy does it. (idm.) ระมัดระวัง (คำไม่เป็นทางการ)
Easy does it. (sl.) ใจเย็นๆ See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
easy job (n.) ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก See also: ตำแหน่งการงานที่มีแต่เฉพาะในนาม Syn. cinch
easy money (sl.) เงินที่ได้มาง่ายๆ
easy street (sl.) สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต
easy to come by (idm.) พบได้ง่าย See also: หาซื้อได้ง่าย
easy victory (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
easy-going (adj.) ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย See also: ซึ่งควบคุมได้ง่าย Syn. trained, tame Ops. unmageable
easy-peasy (sl.) กล้วยๆ See also: จิ๊บๆ, ง่ายๆ
easygoing (adj.) ไม่เข้มงวด Syn. informal, relaxed, tolerant
easygoing (adj.) ไม่รีบเร่ง Syn. comfortable, unharried
free and easy (idm.) ง่ายๆ See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์
go easy (idm.) ใจเย็น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ต้องกังวล Syn. go slow, slow down, take easy
greasy (adj.) ซึ่งเป็นน้ำมัน See also: เป็นคราบน้ำมัน Syn. fatty, spotty, dirty Ops. clean
over easy (adj.) พลิกกลับอีกด้านเมื่อทอดด้านหนึ่งไม่นาน
piss-easy (sl.) สิ่งที่ง่ายมาก See also: ของกล้วยๆ
queasy (adj.) คลื่นไส้ See also: คลื่นเหียน, วิงเวียน Syn. nauseous, sick, uneasy
speakeasy (n.) ร้านขายเหล้าที่ผิดกฏหมาย
stand easy (phrv.) ยืนท่าพัก (ทางทหาร) See also: ยืนพัก Syn. be at, stand at
take easy (phrv.) อย่ากังวล See also: ทำให้สุขสบาย Syn. go easy, go slow
take it easy (sl.) อย่ารุนแรง See also: ใจเย็นๆ, ปล่อยไปเถอะ, ช่างเถอะ
take it easy on (idm.) ทำตัวตามสบาย
take it easy on (idm.) ใช้หรือรับบางสิ่งน้อยๆ
take the easy way out (idm.) ค้นพบวิธีง่ายในการทำบางสิ่ง Syn. take out
uneasy (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, disturbed, restless, tense Ops. comfortable
English-Thai: HOPE Dictionary
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
greasy(กรี'ซี,กรี'ซี) adj. ทาน้ำมันไว้,เป็นไขมัน,ลื่น., See also: greasily adv. greasiness n.
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greasyแผ่นฟองมันๆ, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมูๆ (adv.) as easy as pie See also: effortlessly, comfortably, pleasantly Syn. กล้วยๆ, ง่ายๆ Ops. ยาก, ยากลำบาก
หวาน (adv.) as easy as pie See also: effortlessly, comfortably, pleasantly Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ Ops. ยาก, ยากลำบาก
กล้วยๆ (adj.) easy See also: simple Syn. ง่าย, ง่ายๆ Ops. ยาก, ลำบาก
คลื่นเหียน (v.) feel queasy Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียนอาเจียน
คลื่นเหียนอาเจียน (v.) feel queasy See also: be/feel nauseated, be squeamish, be sick Syn. คลื่นเหียน
คลื่นเหียนอาเจียน (v.) feel queasy Syn. คลื่นไส้
คลื่นไส้ (v.) feel queasy See also: be/feel nauseated, be squeamish, be sick Syn. คลื่นเหียน, คลื่นเหียนอาเจียน
ง่าย (v.) be easy See also: be simple, be plain, be clear Syn. สะดวก Ops. ยาก, ลำบาก
ง่ายดาย (adj.) easy See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient Syn. คล่อง, ง่าย
สะดวก (adj.) easy See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย
หมู (adj.) easy See also: simple, comfortable Syn. ง่าย, สะดวก, กล้วยๆ Ops. ยาก
หวานคอแร้ง (adj.) easy See also: simple Syn. ง่าย, สะดวก, คล่อง
ไม่ยาก (v.) be easy See also: be not difficult, be simple, be straightforward Syn. ง่าย, หมู
ไม่สบายใจ (v.) be uneasy See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally) Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ Ops. สบายใจ, สบายอกสบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
It's not so easy as you thinkมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกนะ
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
It's easy to findมันง่ายที่จะค้นหา ถามใครก็ได้
That's not as easy as it looksนั่นไม่ง่ายอย่างที่เห็นหรอก
It's easy for you to forget!มันคงง่ายสำหรับเธอที่จะลืม
Take it easyใจเย็นน่า / ช่างมันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น
Then you haven't heard of the easy road to success.ยังไม่เคยได้ยินของถนนง่ายต่อ การประสบความสำเร็จ
Why, this is-- eh, just as easy as... rollin' off a--ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเป็น เรื่องง่ายเหมือนลงจาก
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Look down there. It's easy, isn't it?มองดูข้างล่างสิ มันง่ายใช่มั้ยล่ะ
I wanted to kill her. It would have been so easy. You remember the precipice?ผมอยากจะฆ่าหล่อนมันคงจะง่ายมากนะ จําหน้าผานั่นได้มั้ย
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน
Eat it until the point of the hook goes into your heart and kills you then come up nice and easy and let me put the harpoon into you.จะเข้าสู่หัวใจของคุณและฆ่า คุณ แล้วมาดีและง่าย และให้ฉันใส่ฉมวกเป็นคุณ
It is easy when you are beaten.มันเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณกำลัง พ่ายแพ้
It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.{\cHFFFFFF}It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.

*easy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
担心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 担心 / 擔心] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, 凑手 / 湊手] at hand; within easy reach; convenient; handy
[ě, ㄜˇ, 恶 / 噁] bad; queasy; nausea
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
便利[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便利] convenient; easy; facilitate
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不易] not easy to do sth; difficult; unchanging
使用方便[shǐ yòng fāng biàn, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 使用方便] easy to use; convenient to use
便于[biàn yú, ㄅㄧㄢˋ ㄩˊ, 便于 / 便於] easy to; convenient for
好记[hǎo jì, ㄏㄠˇ ㄐㄧˋ, 好记 / 好記] easy to remember
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ, 安逸] easy and comfortable; easy
容易[róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, 容易] easy; likely; liable (to)
[shàn, ㄕㄢˋ, 掞] easy; quiet
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
易懂[yì dǒng, ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, 易懂] easy to understand
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, 洒脱 / 灑脫] free and easy; unaffected
从容[cōng róng, ㄘㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 从容 / 從容] go easy; unhurried
[róu, ㄖㄡˊ, 腬] greasy (Cantonese)
[nì, ㄋㄧˋ, 腻 / 膩] greasy; tired of
腻人[nì rén, ㄋㄧˋ ㄖㄣˊ, 腻人 / 膩人] greasy; boring
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, 顺手儿 / 順手兒] handy; convenient and easy to use; smoothly
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, 唾手可得] within spitting distance (成语 saw); within easy reach
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going
便当[biàn dāng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄤ, 便当 / 便當] convenient; handy; easy
祎隋[yī suí, ㄧ ㄙㄨㄟˊ, 祎隋 / 禕隋] easy-going
初等[chū děng, ㄔㄨ ㄉㄥˇ, 初等] elementary (i.e. easy)
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, 流畅 / 流暢] flowing (of speech, writing); smooth and easy
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 逍] leisurely; easy-going
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙, 轻省 / 輕省] relaxed; easy
懈气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 懈气 / 懈氣] to slacken off; to take it easy
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy

*easy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P)
イージーケア[, i-ji-kea] (n) easy care
イージーペイメント[, i-ji-peimento] (n) easy payment (system)
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss)
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target
オイリー[, oiri-] (adj-na) oily; greasy
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お安い;御安い[おやすい, oyasui] (adj-i) easy; simple
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
しやすい[, shiyasui] (n) easy to make; easy to do
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P)
ちょろい[, choroi] (adj-i) easy; simple
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.)
のんびり屋[のんびりや, nonbiriya] (n) (See のんびり) easygoing person
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
ぼろ儲け[ぼろもうけ, boromouke] (n,vs) easy money; easy gain
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P)
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)
不安感[ふあんかん, fuankan] (n) uneasy feeling; sense of anxiety; malaise
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing
傾らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
取りこぼす;取り零す;取零す[とりこぼす, torikobosu] (v5s,vi) (1) {comp} to lose an easy game; to suffer an unexpected defeat; (2) to lose information (computers)
噛んで含めるように;かんで含めるように[かんでふくめるように, kandefukumeruyouni] (exp) in an easy-to-understand manner; in a very kind and detailed way
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game

*easy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwā) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy FR: faciliter ; rendre aisé
เอาแต่สะดวก[v. exp.] (ao tāe sadū) EN: do things the easy way FR:
เบ ๆ[n.] (bē-bē) EN: simple and easy FR:
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy FR: agité ; remuant
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
ใช้งานได้สะดวก[adj.] (chai ngān d) EN: easy to use FR:
ชิว ชิว = ชิล ชิล[v.] (chiu-chiu) EN: take it easy FR:
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy FR: complaisant
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
อึดอัดใจ[adj.] (eut-at jai) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีเก้อีกัง[adj.] (īkē-īkang) EN: awkward ; uneasy FR:
อิหลักอิเหลื่อ[adj.] (ilak-ileūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีหลักอีเหลื่อ[adj.] (īlak-īleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: of easy vertue ; liberal FR: volage ; de petite vertu ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
เจ้าน้ำตา[n. exp.] (jao nāmtā) EN: easy weeper FR:
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
กันเองน่า[xp] (kan-ēng nā) EN: Take it easy! FR:
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวล[adj.] (kangwon) EN: worried ; anxious ; uneasy ; shaken FR: inquiet ; anxieux
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair ; easy chair FR: fauteuil [m]
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adj.] (kēkang ; kē) EN: awkward ; uneasy FR: hésitant
เกมตื้น ๆ = เกมตื้นๆ[n. exp.] (kēm teūn-te) EN: game easy to fathom ; shallow ploy FR:
เข้าใจง่าย[adj.] (khaojai ngā) EN: easy to understand FR:
ขยักขย้อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: feel queasy ; feel sick FR:
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy FR: nauséeux
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be queasy ; be nauseated ; feel nauseated ; feel nauseous ; be squeamish ; nausea ; feel sick FR: avoir des nausées
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved FR: avoir l'esprit libéré
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoe khoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease ; uneasy FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
ค่อย ๆ หน่อย = ค่อยๆ หน่อย[v. exp.] (khǿi-khǿi n) EN: take it easy FR:
คระหน[adj.] (khrahon) EN: be anxious ; be uneasy ; be restless ; be impatient ; strive FR:
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté

*easy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leicht; einfach; unschwer {adj} | leichter; einfacher | am leichtesten; am einfachsteneasy | easier | easiest
pflegeleicht {adj} | pflegeleichter | am pflegeleichtesteneasy to clean | easier to clean | easiest to clean
verdaulich {adj} | verdaulicher | am verdaulichsteneasy to digest | easier to digest | easiest to digest
fettig; schmalzig {adj} | fettiger | am fettigstengreasy | greasier | greasiest
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated
handhabbar {adj} | leicht handhabbarmanageable | easy to manage
heikel {adj} | heikeler | am heikelstenqueasy | queasier | queasiest
unwohl; mulmig; übel {adj} | ein mulmiges Gefühlqueasy | a queasy feeling
billige Kneipe {f} | billige Kneipenspeakeasy | speakeasies
unbehaglich; unwohl; mulmig {adj} | unbehaglicher | am unbehaglichstenuneasy | more uneasy | most uneasy
unruhig {adj} | unruhiger | am unruhigstenuneasy | uneasier | uneasiest
streichfähig {adj}easy to spread

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *easy*
Back to top