ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convenient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convenient*, -convenient-

convenient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convenient (adj.) สะดวก See also: ที่ใช้สะดวก Syn. ready, favorable, suitable Ops. unserviceable
conveniently (adv.) อย่างสะดวก Syn. favorably, comfortably Ops. unfavorably
English-Thai: HOPE Dictionary
convenient(คันวี'เนียนทฺ) adj. สะดวก,เหมาะสม,ใกล้มือ,ใกล้เคียง, Syn. handy,fit -Conf. suitable
English-Thai: Nontri Dictionary
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดวกสบาย (v.) convenient See also: easy, comfortable Syn. ง่าย, สะดวก Ops. ลำบาก
สะดวกสบาย (v.) convenient See also: easy, comfortable Syn. ง่าย, สะดวก Ops. ลำบาก
เหมาะสำหรับ (v.) convenient for See also: convenient to Syn. เหมาะกับ
ง่ายดาย (adv.) conveniently See also: comfortably, smoothly, expediently, easily Syn. คล่อง, ง่าย
ถนัด (adv.) conveniently See also: smoothly, easily, facilely, expediently Syn. สะดวก
สะดวก (adv.) conveniently See also: comfortably, smoothly, expediently, easily Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย
โดยสะดวก (adv.) conveniently See also: without any trouble
กุกๆ กักๆ (adv.) inconveniently See also: uneasily, improperly, difficultly Syn. กุกกัก, ติดขัด, ตะกุกตะกัก Ops. ราบรื่น
กุกกัก (adv.) inconveniently See also: uneasily, improperly, difficultly Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก Ops. สะดวก, ราบรื่น
ขลุกขลัก (v.) be inconvenient Syn. ราบรื่น
ขลุกขลัก (adj.) inconvenient Syn. ราบรื่น
ราบรื่น (v.) be convenient See also: be comfortable, be easy to Syn. ฉลุย, สบาย Ops. ติดขัด
ราบรื่น (v.) be inconvenient Syn. ขลุกขลัก
ราบรื่น (adj.) inconvenient Syn. ขลุกขลัก
สะดวก (v.) be convenient See also: be comfortable, be easy to Syn. ฉลุย, ราบรื่น, สบาย Ops. ติดขัด
สะดวก (v.) be convenient See also: be comfortable
อีหลุกขลุกขลัก (v.) be inconvenient Syn. ขลุกขลัก, ราบรื่น
อีหลุกขลุกขลัก (adj.) inconvenient Syn. ขลุกขลัก, ราบรื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
Women have such convenient memories when they're pregnant.ผู้หญิงควรที่จะเป็นผู้อุ้มท้อง และเก็บความทรงจำนี้ไว้
I find it convenient to keep my interests mobile.ฉันคิดว่ามันสะดวกที่จะ ให้ความสนใจของฉัน มือถือ
Let's just all sell our souls and work for Satan 'cause it's more convenient that way.ใช่ๆ งั้นเรามาขายจิตวิญญาณ แล้วมาทำงานให้ซาตานมันคงจะง่ายกว่าล่ะสิ
Then whenever's convenient for youแล้วเมื่อไรคุณจะพร้อมซักที
Your convenient and comfortable happiness,ฉันไม่คิดว่า ฉันน่ารักน้อยกว่าเธอเลย เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่าไง ไม่เลยซักนิด
Or that virtue was not convenient at the time.แต่ข้าถูกสอนว่า แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง. หรือความดีเล็กๆน้อยๆ.
That's convenient because I got you something too.พอดีเลย ฉันก็มีให้คุณ
It's so spacious, and the locationis so convenient for me.ทำเลก็เยี่ยม สะดวกสบายดี
Did you kiss me because we were gonna die and mine were the most convenient lips around, or was it actually about me?ตอนนั้นคุณจูบผมเพราะเราใกล้ตาย... สถานการณ์เลยพาไปหรือว่าคุณชอบผม
I'm saying I've never seen one, but they're awful convenient for desperate hotels when the interstate moves away.ผมกำลังจะบอกว่า ผมไม่เคยเห็นจริงๆซักที แต่มันก็มีเหตุการณ์น่าสยดสยอง ในโรงแรมเก่าๆ ก็เมื่อตอนที่ทางด่วนระหว่างรัฐ ถูกย้ายออกไปนั่นแหละ
But you should check out one of our other 13 convenient Southern California locations.แต่คุณควรไปดูร้านอื่นๆของเรา อีก 13 สาขา ที่ทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย

convenient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便捷[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 便捷] convenient and fast
受用[shòu yòng, ㄕㄡˋ ㄩㄥˋ, 受用] convenient to use
使用方便[shǐ yòng fāng biàn, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 使用方便] easy to use; convenient to use
便于[biàn yú, ㄅㄧㄢˋ ㄩˊ, 便于 / 便於] easy to; convenient for
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, 顺手儿 / 順手兒] handy; convenient and easy to use; smoothly
凑成[còu chéng, ㄘㄡˋ ㄔㄥˊ, 凑成 / 湊成] to put together; to make up (a set); to round up (a number to a convenient multiple); resulting in...
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, 凑手 / 湊手] at hand; within easy reach; convenient; handy
顺路[shùn lù, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, 顺路 / 順路] by the way; while out doing sth else; conveniently
便利[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便利] convenient; easy; facilitate
便宜[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便宜] convenient
便当[biàn dāng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄤ, 便当 / 便當] convenient; handy; easy
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
省便[shěng biàn, ㄕㄥˇ ㄅㄧㄢˋ, 省便] convenient
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 随手 / 隨手] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
不方便[bù fāng biàn, ㄅㄨˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 不方便] inconvenience; inconvenient
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
碍难[ài nán, ㄞˋ ㄋㄢˊ, 碍难 / 礙難] inconvenient; difficult for some reason; to find sth embarassing
轻便[qīng biàn, ㄑㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 轻便 / 輕便] lightweight and portable; light and convenient
碍事[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, 碍事 / 礙事] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself

convenient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡易軽便[かんいけいべん, kan'ikeiben] (n,adj-na) simple, easy, and convenient
至便[しべん, shiben] (adj-na,n) very convenient
良くしたもの[よくしたもの, yokushitamono] (n) (1) convenient thing; harmonious, well-made thing; (exp) (2) things always work out
都合がよろしい[つごうがよろしい, tsugougayoroshii] (exp,adj-i) (pol) (usu. ご都合がよろしい) convenient
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)!
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
便宜的[べんぎてき, bengiteki] (adj-na) convenient; expedient; makeshift
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P)
手ごろ(P);手頃[てごろ, tegoro] (adj-na,n) moderate; handy; convenient; reasonable; (P)
話をそらす;話を逸らす[はなしをそらす, hanashiwosorasu] (exp,v5s) to change the subject (e.g. away from something awkward or inconvenient)
調法[ちょうほう, chouhou] (adj-na,n) (See 重宝・1) convenient; useful; handy; helpful
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P)

convenient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwā) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy FR: faciliter ; rendre aisé
เหมาะสำหรับ[v. exp.] (mǿ samrap) EN: convenient for ; convenient to FR:
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
สะดวก[v.] (sadūak) EN: be convenient ; be comfortable FR:
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวกสบาย[adj.] (sadūak sabā) EN: convenient ; easy ; comfortable FR: confortable
สมบูรณ์พูนสุข[adj.] (sombūn phūn) EN: comfortable ; convenient ; without difficulty FR:
โดยสะดวก[adv.] (dōi sadūak) EN: conveniently ; confortably FR:
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam ) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty FR:
ไม่สะดวก[adj.] (mai sadūak) EN: inconvenient FR: incomfortable
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily FR:

convenient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet; günstig; passend; genehm {adj} | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient
unbequem; ungelegen {adj} | unbequemer; ungelegener | am unbequemsten; am ungelegensteninconvenient | more inconvenient | most inconvenient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convenient
Back to top