ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spotty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spotty*, -spotty-

spotty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spotty (adj.) ไม่สม่ำเสมอ See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน Syn. inconsistent, patchy
spotty (adj.) เต็มไปด้วยสิว Syn. pimply
spotty (adj.) เป็นจุดๆ See also: เป็นแต้มๆ Syn. spotted
English-Thai: HOPE Dictionary
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do need to consider my spotty record connecting with others.ผมต้องคำนึงถึงผลกระทบระหว่าง ประวัติด่างพร้อยของผมกันคนอื่นด้วย
Coverage is spotty at best.- บวกกับ กล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทุบทำลาย
"Cell service spotty here.สัญญาณที่นี้ไม่ค่อยดี
The signal has been spotty out in that area for weeks.เธชเธฑเธเธเธฒเธ“ เธ‚เธฒเธ”เธซเธฒเธขเน€เธ›เน‡เธ™เธŠเนˆเธงเธ‡เน† เนƒเธ™เธžเธทเน‰เธ™เธ—เธตเนˆเธšเธฃเธดเน€เธงเธ“เธ™เธฑเน‰เธ™ เธกเธฒเธซเธฅเธฒเธขเธชเธฑเธ›เธ”เธฒเธซเนŒเนเธฅเน‰เธง
Spotty job record, but that's about it.บันทึก รายงานไม่แน่นอน เกี่ยวกับสิ่งนี้
Turn the body over to the FBI at Andrews or the only presidential detail you'll get will be walking spotty.คุณย้ายศพไปที่ทางออก เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้เร็วใช่ใหม
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ
Well, his attendance record's a little spotty.เขาไม่ค่อยได้เข้าเรียนบ่อยนัก
That's Wikipedia, so it's probably, uh, at best, spotty...เอามาจาก วิกิพีเดีย ดังนั้น มันน่าจะเป็น สิ่งที่ดีที่สุด ทุกๆจุด
I mean, it's all pretty spotty, you know?หมายถึง มันค่อนข้างจะไม่สม่ำเสมอน่ะ คุณก็รู้
I mean, it's all pretty spotty, you know?มันไม่แน่นอนน่ะ เข้าใจไหม
Residual radiation is still spotty, but the soil contamination is close to zero.รังสีที่ตกค้างจากอาวุธยังคงมีอยู่บางส่วน อัตราการปนเปื้อนของรังสีเข้าใกล้ ศูนย์

spotty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
跛行景気[はこうけいき, hakoukeiki] (n) spotty economic boom

spotty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
pickelig {adj} | pickeliger | am pickeligstenspotty | spottier | spottiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spotty
Back to top