ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatty*, -fatty-

fatty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatty (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยไขมัน See also: ประกอบด้วยไขมัน, ทำด้วยไขมัน Syn. greasy, oleaginous
fatty (adj.) อ้วนมาก
fatty (n.) คนอ้วน (คำไม่เป็นทางการ)
fatty acid (n.) กรดไขมัน
fattygews (sl.) ชุดทหาร (ใส่ในสงคราม) See also: ชุดใส่รบ
English-Thai: HOPE Dictionary
fatty(แฟท'ที) adj. ซึ่งประกอบด้วยไขมัน,ซึ่งมีการสะสมของไขมันมากเกินไป., See also: fattily adv. fattiness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fatty liverตับคั่งไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatty Acid กรดไข ประเภทหนึ่งของกรดคาร์บอกซีลิก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มันเปลว (n.) soft fatty tissue See also: adipose tissue
กรดไขมัน (n.) fatty acid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is no ass, just the fatty part at the top of each leg...ก็มันไม่ใช่ ตูด ไง แค่ส่วนของก้อนเนื้อ ที่อยู่ส่วนบนของขาแต่ละข้าง...
You mean Mr. Fatty Hair Plugs? Oh, yeah, he's a blast.เธอหมายถูกตาอ้วนนั่นอ่ะนะ เฮงซวยจะตาย
I'm getting my Omega 3 fatty acids, okay?ผมกิน โอเมก้า 3 อยู่ พอใจรึยัง
If my fatty wants iced tea, then I will climb a mountain to find it.ถ้าน้องอ้วนของผมต้องการชาเย็น ต่อให้ต้องปีนภูเขาผมก็จะหามาให้ได้
Bacon is the juicy, fatty part of the pig right adjacent to the rear.เบคอนคือเนื้อส่วนที่หอมมันที่สุด ของหมูติดอยู่ตรงก้น
By 6 different muscles, fatty tissue,ด้วยเนื้อเยื่อแตกต่างกันถึง 6 ชนิด, พังพืด,
You either fire the fatty or you fire the cripple, or I fire all three of you.แกจะไล่คนอ้วน คนพิการ หรือให้ฉันไล่แกสามคนออก
And you remembered to let fatty sit in my chair.และก็ยังไอ้หมูอ้วนที่นั่งเก้าอี้ฉันอีก
A little fatty toon... little yellow T...ทูน่าเนื้อแน่น.. ปลาทูแขกสดๆ..
Fatty Patty, Fatty Patty.แฟตตี้ แพ็ตตี้ แฟตตี้ แพ็ตตี้
They say that she was a fatty in high school, over 60 kg.According say high school is a weight of more than 60kg fat.
Nice, fatty pastrami.พาสทามีที่เต็มไปด้วยมัน

fatty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不饱和脂肪酸[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, 不饱和脂肪酸 / 不飽和脂肪酸] unsaturated fatty acid
反式脂肪[fǎn shì zhī fáng, ㄈㄢˇ ㄕˋ ㄓ ㄈㄤˊ, 反式脂肪] trans fat; trans-isomer fatty acid from hydrogenated oil
脂肪肝[zhī fáng gān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄍㄢ, 脂肪肝] fatty liver
脂肪酸[zhī fáng suān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, 脂肪酸] fatty acid
多元不饱和脂肪酸[duō yuán bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, 多元不饱和脂肪酸 / 多元不飽和脂肪酸] polyunsaturated fatty acid
饱和脂肪酸[bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, 饱和脂肪酸 / 飽和脂肪酸] saturated fatty acid (SFA)
胖人[pàng rén, ㄆㄤˋ ㄖㄣˊ, 胖人] overweight person; fatty

fatty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オメガ3脂肪酸[オメガさんしぼうさん, omega sanshibousan] (n) omega-3 fatty acid
不飽和脂肪酸[ふほうわしぼうさん, fuhouwashibousan] (n) unsaturated fatty acid
多価不飽和脂肪酸[たかふほうわしぼうさん, takafuhouwashibousan] (n) polyunsaturated fatty acid
必須脂肪酸[ひっすしぼうさん, hissushibousan] (n) essential fatty acid
脂性[あぶらしょう, aburashou] (n) fatty constitution
脂肪肝[しぼうかん, shiboukan] (n) fatty liver
脂肪酸[しぼうさん, shibousan] (n) fatty acid
過酸化脂質[かさんかししつ, kasankashishitsu] (n) fatty acid peroxides
長鎖脂肪酸[ちょうさしぼうさん, chousashibousan] (n) long-chain fatty acid
飽和脂肪酸[ほうわしぼうさん, houwashibousan] (n) saturated fatty acid
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
でぶっちょ[, debuccho] (n,adj-na,adj-no) (derog) fatty; butterball
トランス脂肪酸[トランスしぼうさん, toransu shibousan] (n) trans-fatty acid; trans-fatty acids; trans fat; trans fats
とろ[, toro] (n) fatty, more expensive tuna meat; (P)
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
脂っこい;油っこい;脂濃い;油っ濃い;脂っ濃い[あぶらっこい, aburakkoi] (adj-i) (uk) greasy; fatty; oily

fatty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารมัน ๆ[n. exp.] (āhān man-ma) EN: fatty foods FR: nourriture grasse [f]
ของมัน ๆ = ของมันๆ[n. exp.] (khøng man-m) EN: fatty things FR:
กรดไขมัน[n. exp.] (krot khaima) EN: fatty acid FR: acide gras [m]
กรดไขมันอิสระ[n. exp.] (krot khaima) EN: free fatty acid FR:
กรดไขมันกรดไขมันไม่อิ่มตัว[n. exp.] (krot khaima) EN: unsaturated fatty acid FR:
มัน ๆ = มันๆ[adj.] (man-man) EN: fatty FR:
เปลวหมู[n. exp.] (plēo mū) EN: soft fatty tissue of a hog FR:
ปลาแขยงใบข้าว[n. exp.] (plā khayaēn) EN: long-fatty finned mystus FR:

fatty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettsäure {f}fatty acid
fettig; speckig {adj} | fettiger | am fettigstenfatty | fattier | fattiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatty
Back to top