ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tolerant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tolerant*, -tolerant-

tolerant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tolerant (adj.) ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้ Syn. broad-minded
tolerant (adj.) ที่มีความอดทน Syn. patient
tolerant (adj.) ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้
tolerantly (adv.) อย่างอดทน See also: อย่างยอมรับฟัง Syn. justly, mildly, moderately, patiently, reasonably
English-Thai: HOPE Dictionary
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tolerantทนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอทองแดง (adj.) alcohol-tolerant
คอแข็ง (adj.) alcohol-tolerant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am the most tolerant man in town.ผมมีคนดำกับคนยิวเป็นผู้ช่วย เห็นมั๊ย?
I should be tolerant of other people and their beliefs.ฉันควรรู้จักการให้อภัย ของคนอื่นและความเชื่อของพวกเขา
Being immersed with someone from a different culture gives them this global experience and makes them more tolerant and mature...ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ให้พวกเขาได้ประสบการณ์ไง และทำให้เขาอดทนขึ้น ได้โตขึ้น
He's becoming a more tolerant person, and it doesn't concern his father.เพียร์ซกำลังกลายเป็นคนใจกว้างขึ้น และมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อเขาเลย
Well, perhaps the american theatre wing is more tolerant of head tilting and hand fluttering than I am.พวกละครเวทีอเมริกันคงจะ ทนกับการเอียงคอ กับโบกมือได้มากกว่าฉันสินะ โถ!
The sectarian songs have been banned, but they still gather and remain loyal to the victory of 1690, and to a simpler, less tolerant time.เพลงแบ่งแยกทั้งหลายถูกห้ามร้อง แต่พวกเขายังมารวมตัวกัน แล้วก็คงมั่นกับชัยชนะเมื่อปี 1690 กับช่วงเวลาที่เรียบง่ายกว่า อดทนต่อคนที่แตกต่างน้อยกว่า
That evening my mother was more intolerant than usualตอนเย็นนั้นแม่ของฉันคือ more intolerant กว่าตามปรกติ
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่
He's one o' mine, the-the lactose intolerant.He's one of mine, the lactose intolerant.
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ
She's lactose intolerant.เธอเป็นพวกแพ้น้ำตาลในนมน่ะ
It's gonna be legen... wait for it-- and I hope you're not lactose-intolerant 'cause the second half of that word is... dary!มันจะต้องเป็นตำ... .. (Legen)แปปนะ

tolerant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, 姑息] excessively tolerant; to indulge; to appease
宽容[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, 宽容 / 寬容] lenient; tolerant
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, 心窄] narrow-minded; intolerant
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 包容] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 容不得] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth

tolerant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an)
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant

tolerant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
พืชทนเค็ม[n. exp.] (pheūt thon ) EN: salt tolerant plant FR:
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant ; able to hold one's liquor FR: qui tient l'alcool
คอทองแดง[adj.] (khø thøngda) EN: alcohol-tolerant ; who holds his liquor well FR:

tolerant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tolerant; großzügig {adj} | toleranter | am tolerantestentolerant | more tolerant | most tolerant
kinderfreundlich {adv}with children in mind; tolerant of children
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant
intolerant {adv}intolerantly
unduldsam (gegen) {adj} | unduldsamer | am unduldsamstenintolerant (of) | more intolerant | most intolerant
tolerant {adv}tolerantly
fehlertolerant {adj}fault-tolerant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tolerant
Back to top