ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hard*, -hard-

hard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hard (adj.) (อากาศ) รุนแรง See also: หนัก
hard (adj.) แข็ง Syn. firm, rigid, stiff Ops. soft, yielding
hard (adj.) แข็งกระด้าง See also: ดุดัน, ไร้เมตตา
hard (adv.) โดยใช้สมาธิ
hard (adv.) โดยแรง See also: อย่างแรง Syn. forcefully, strenuously, vigorously Ops. gently
hard (adj.) เต็มไปด้วยปัญหา
hard (adj.) ที่ต้องใช้ความพยายามมาก
hard (adj.) เป็นจริง See also: แท้จริง
hard (adj.) ยาก See also: ลำบาก
hard (adv.) อย่างใช้ความพยายามมาก See also: อย่างทรหด
hard cash (idm.) เงินสด
hard copy (n.) ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ลงกระดาษ Syn. printout
hard core (n.) บุคคลที่เป็นแกนกลาง See also: หัวกะทิ, ผู้ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆ
hard disk (n.) จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่มากกว่าแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลแบบบาง (floppy disk) (คอมพิวเตอร์) See also: ฮาร์ดดิสก์
hard drug (n.) ยาเสพติดให้โทษที่รุนแรงมาก เช่น เฮโรอีน โคเคน Ops. soft drug
hard goods (n.) ครุภัณฑ์
hard labor (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labour (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard nut to crack (idm.) คนหรือสิ่งที่ยากจะจัดการ (คำไม่เป็นทางการ)
hard of hearing (idm.) ไม่ค่อยได้ยิน See also: ได้ยินไม่ชัด
hard palate (n.) เพดานแข็ง (ภายในปาก)
hard pressed (adj.) ซึ่งประสบกับความยากลำบาก See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ Syn. anguished, wretched
hard rock (n.) ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
hard sell (n.) การขายของแบบยัดเยียด (คำไม่เป็นทางการ) Ops. soft sell
hard sell (sl.) การพยายามขายหรือโฆษณาสินค้า
hard surface (n.) พื้นที่ปูแล้ว Syn. concrete
hard time (sl.) ช่วงยุ่งยาก
hard to swallow (sl.) ไม่อยากเชื่อ
hard water (n.) น้ำกระด้าง Ops. soft water
hard-and-fast rule (idm.) กฎระเบียบที่เคร่งครัด
hard-bitten (adj.) แข็งแกร่งจากประสบการณ์ See also: แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
hard-boiled (adj.) (ไข่) ที่ต้มจนแข็ง
hard-line (adj.) ที่ยึดมั่นในหลักการ
hard-nosed (adj.) ดื้อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดื้อรั้น, ไม่ยอมง่ายๆ Syn. stubborn, tough, unyielding
hard-pressed (adj.) อัตคัด See also: ฝืดเคือง, ขัดสน
hard-set (adj.) ยึดมั่น See also: มั่นคง, ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก, ดื้อรั้น, อดอยาก
hard-shell (adj.) ไม่อ่อนข้อ See also: ไม่ประนีประนอม Syn. dogmatic, uncompromising
hard-working (adj.) ขยัน See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม Syn. assiduous, diligent Ops. idle, lazy, slothful
hardback (adj.) ที่เป็นปกแข็ง
hardback (n.) หนังสือปกแข็ง Syn. hardcover
English-Thai: HOPE Dictionary
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด,
hard copyสำเนาถาวรสิ่งพิมพ์ออก1. หมายถึง ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ (information) หรือผลที่ได้จากการประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมา เมื่อสั่ง ตรงข้ามกับ soft copy ซึ่งหมายถึง สารสนเทศหรือผลที่เห็นบนจอภาพ เมื่อปิดไฟก็จะหายไป ดู soft copy เปรียบเทียบ2. อีกความหมายหนึ่ง จะหมายถึงผลงานที่พิมพ์ลงกระดาษ
hard coreบุคคลที่เป็นแกนกลาง,หัวกะทิ,ผู้ไม่ยอมใครง่าย ๆ, Syn. rigid,diehard,extreme
hard disk(ฮาร์ดดิสก์) จานบันทึกแบบแข็งหมายถึง จานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก ใช้เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ๆ โดยปกติจะบรรจุไว้ในกล่องมิดชิด บางที เรียก fixed disk เพื่อให้เห็นแตกต่างกับจานบันทึกขนาดเล็กที่นำไปไหนมาไหนได้ ที่เรียกว่า floppy disk ในปัจจุบัน ฮาร์ดดิสก์เป็นของจำเป็นมาก และมีอยู่ภายในไมโครคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ความจุขนาดปกติจะ มีตั้งแต่ 40 - 1,000 เมกะไบต์ ยิ่งจุมาก ก็จะยิ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
hard drugยาเสพติดให้โทษ
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard lock(ฮาร์ดล็อค) หมายถึงการติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเข้ากับตัวเครื่อง เพื่อมิให้ใช้เครื่องได้ในกิจกรรมบางประการ เป็นต้นว่า การทำงานกับซอฟต์แวร์บางตัวเป็นต้น
hard palateเพดานปากที่แข็งส่วนหน้า,ประกอบด้วยกระดูก
hard rubberยางแข็งที่ใส่กำมะถันจำนวนมาก
hard sauceน้ำซอส,ขนมหวานผสมเนย
hard sellการขายแบบยัดเยียด,การพยายามขายให้ได้
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
hard-and-fastadj. ยึดแน่น,ติดแน่น,เข้มงวด., See also: hard-and-fastness n.
hard-bittenadj. ดื้อ,ดื้อร้น,หัวดื้อ,แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
hard-boilvt. ต้มไข่จนแข็ง
hard-coreadj. ไม่ยอมใครง่าย ๆ ,ดื้อรั้น,เอาจริงเอาจัง, Syn. absolute
hard-lineadj. ยึดมั่นในหลักการ,ไม่ยินยอม,ไม่ประนีประนอม, Syn. unyielding
hard-liner(ฮาร์ด'ไล'เนอะ) n. ผู้ยึดมั่นในหลักการ
hard-nosedadj. ดื้อ,ดื้อรั้น
hard-onn. การแข็งตัวขององคชาต
hard-pressedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า
hard-pushedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า
hard-runซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า
hard-setadj. ยึดมั่น,มั่นคง,ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก,ดื้อรั้น,อดอยาก (fixed)
hard-shelladj. ซึ่งมีเปลือกแข็ง,ดื้อรั้น,ไม่อ่อนข้อ,ไม่ประนีประนอม., Syn. hard-shelled,rigid,uncompromising
hard-spunadj. ซึ่งปั่น เข้ารูปแน่นดี
hardbackn.,adj. ปกแข็ง
hardballn. ดูbaseball
hardboardn. ไม้อัด
hardboundadv. ซึ่งหุ้มด้วยปาแข็ง
hardenvt. ทำให้แข็ง,ทำให้จิตใจด้าน,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น,มั่งคงขึ้น, Syn. fortify,solidity
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า
hardheadn. คนที่ฉลาดสุขุม,คนหัวดื้อ
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
hardlinesn. โชคไม่ดี,ดวงไม่ดี,โชคร้าย
hardly(ฮาร์ด'ลี) adv. เกือบจะไม่,ไม่ค่อยจะ,อย่างเหน็ดเหนื่อย,รุนแรง, Syn. barely
hardness(ฮาร์ด'นิส) n. ความแข็ง,ความกระด้างของน้ำ, Syn. solidity,firmness
English-Thai: Nontri Dictionary
hard(adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น
harden(vt) ทำให้ยาก,ทำให้แข็งแกร่ง,ทำให้แข็ง,ทำให้มั่นคงขึ้น
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ
hardness(n) ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
hardware(n) เครื่องเหล็ก,เครื่องโลหะ,เครื่องมือ,อาวุธยุทโธปกรณ์
hardwood(n) ไม้แข็ง,ไม้เนื้อแข็ง
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hard๑. แข็ง๒. ถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard copy; hardcopy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [มีความหมายเหมือนกับ printout] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard diskจานบันทึกแบบแข็ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard labourโทษให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard lockฮาร์ดล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard palateเพดานแข็ง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard rockหินแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hardpanชั้นดานแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hardware๑. ส่วนเครื่อง, ฮาร์ดแวร์๒. ส่วนอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hardwoodเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hard boundหนังสือปกแข็ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
hard diskหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เป็นจานแม่เหล็กหลายแผ่นซ้อนอยู่บนแกนหมุนเดียวกัน [คอมพิวเตอร์]
hard waterhard water, น้ำกระด้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hardening การทำให้แข็ง กระบวนการทางเคมี เพื่อผสมของเสียและทำให้เป็นของแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
hardpanhardpan, ชั้นดานแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hardwareฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุกกรัก (adv.) sound of hard things bumping against each other See also: rattle, clatter Syn. กุกกัก
หูตึง (v.) be hard of hearing See also: be stone deaf, deaf, be without hearing,
หูตึง (v.) be hard of hearing See also: be stone deaf, be without hearing, deaf
อาบเหงื่อต่างน้ำ (adv.) very hard and exhausted
เข้าใจยาก (v.) be hard to understand See also: be difficult to understand Ops. เข้าใจง่าย
ใจแข็ง (v.) have a hard heart See also: be callous, be pitiless, be heartless, be merciless Ops. ใจอ่อน
กระด้าง (adj.) hard See also: strong, tough Syn. แข็ง
ดาน (adj.) hard See also: firmly, strongly, compactly, solidly Syn. แข็ง, แน่น
ตรากตรำ (adv.) hard See also: callously Syn. ทนทุกข์, หนัก, บากบั่น
หนัก (adv.) hard See also: toughly, tediously, laboriously Ops. น้อย, เบา
หิน (adj.) hard See also: difficult, intricate, thorny, complicated Syn. ยาก Ops. ง่าย
เกือบไม่รอด (adv.) hard See also: almost to death, almost faint, nearly die Syn. เกือบตาย
เทวศ (n.) hard See also: arduous, painstaking, difficulty, hardships, trouble, troublesome, laborious Syn. เทวษ
แกน (adj.) hard See also: stunted, undeveloped, unripe
แข็ง (adj.) hard See also: stiff, solid, rigid, rocklike, firm
แข็งๆ (adj.) hard See also: solid, stiff Syn. แข็ง
แทบเป็นแทบตาย (adv.) hard See also: almost to death, almost faint, nearly die Syn. เกือบตาย, เกือบไม่รอด
แผลริมแข็ง (n.) hard chancre Syn. โรคซิฟิลิส
โรคซิฟิลิส (n.) hard chancre Syn. โรคแผลริมแข็ง
โรคซิฟิลิส (n.) hard chancre
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
You know how hard it is to…คุณรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนที่จะ...
It's just hard to findมันก็แค่หายากหน่อย
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
I am trying hard not to panicฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ตื่นตระหนก
He has studied hard for 2 yearsเขาเรียนหนักมาสองปีแล้ว
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
It's hard to know what to doมันยากที่จะรู้ว่าต้องทำอะไร
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
He is studying hard as everเขากำลังอ่านหนังสือหนักตามเคย
We worked hard to create a solutionพวกเราทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหา
That shouldn't be hard for youนั่นคงไม่ลำบากสำหรับคุณ
Why is that so hard to believe?ทำไมมันถึงยากที่จะเชื่อมากนัก
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
So I work real hard each and every dayดังนั้นฉันจึงทำงานหนักจริงๆ ในแต่ละวันและทุกๆ วัน
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
I have thought long and hard about thisฉันคิดหนักและนานเกี่ยวกับเรื่องนี้
I know the others must give you a hard timeฉันรู้ว่าคนอื่นๆ จะต้องเล่นงานคุณ
I am not giving you a hard timeฉันจะไม่สร้างความลำบากให้กับคุณ
We feel it's really hard to get close to her!พวกเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆ ที่จะเข้าใกล้เธอ
She was trying so hard to make us getting along wellเธอพยายามอย่างหนักที่จะทำให้พวกเราเข้ากันได้ดี
Have you ever felt how hard it is to survive?เธอเคยรู้สึกไหมว่าการอยู่ให้รอดนั้นมันยากลำบากแค่ไหน
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
I should study hard and think about the path I should takeฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน
You have no idea how hard it is for me to tell youคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหนสำหรับฉันที่จะบอกกับคุณ
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
The longer you stay, the harder it is to leaveยิ่งคุณอยู่นานก็ยิ่งยากจะจากไป
I've never seen anyone study so hardฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
I could hardly speakฉันแทบพูดอะไรไม่ออก
This year I'm going to work really hardปีนี้ฉันจะทำงานหนักจริงๆ
It's time to stop working so hardถึงเวลาต้องหยุดทำงานอย่างหนักซะที
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
We're gonna try a little harderพวกเราจะพยายามหนักขึ้นอีกหน่อย
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
Most of them can hardly readพวกเขาส่วนใหญ่อ่านหนังสือแทบไม่ออก
I can hardly rememberฉันจำแทบไม่ได้
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
I'll work harder so please don't kick me outฉันจะทำงานให้หนักมากขึ้น ได้โปรดอย่าไล่ฉันออกเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, sсrub good and hard It сan't be deniedตอนนี้สครับที่ดีและมันยากที่ ไม่สามารถปฏิเสธ
A hard worker, can't get a job.คนที่ทำงานหนักได้ ถึงจะมีงานทำ
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
It'll be so hard on poor Maxim.มันคงจะลําบากใจมากสําหรับเเม็กซิม
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก
It's hard to put into words.มันยากที่จะใส่ลงไปในคำ
It would be so hard for him to recede into the background.มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะลดลงเป็นพื้นหลัง
Then he felt something hard and unbelievably heavy.จากนั้นเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ยาก และไม่น่าเชื่อ หนัก.
I know that's a hard sound for you to get...{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าเป็นเรื่องยาก เสียงสำหรับคุณที่จะได้รับ ...
It's a hard one to get ahold of.{\cHFFFFFF}มันเป็นหนึ่งยากที่จะได้รับเอโฮลด์
Was it hard crossing the desert?ข้ามทะเลทรายลำบากไหม?

hard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, 白煤] anthracite; hard coal; white coal; waterpower
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, 迷离 / 迷離] blurred; hard to make out distinctly
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
易守难攻[yì shǒu nán gōng, ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, 易守难攻 / 易守難攻] easily guarded, hard to attack
[lòu, ㄌㄡˋ, 镂 / 鏤] engrave; hard steel
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
牵强附会[qiān qiǎng fù huì, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 牵强附会 / 牽強附會] far-fetched and hard to believe
趼足[jiǎn zú, ㄐㄧㄢˇ ㄗㄨˊ, 趼足] feet with calluses; fig. a long and hard march
不可多得[bù kě duō dé, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, 不可多得] hard to come by; rare
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
硬盘[yìng pán, ˋ ㄆㄢˊ, 硬盘 / 硬盤] hard disk
硬碟[yìng dié, ˋ ㄉㄧㄝˊ, 硬碟] hard disk; hard drive
重听[zhòng tīng, ㄓㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, 重听 / 重聽] hard of hearing
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据] hard pressed for money; in financial straits
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据 / 拮據] hard pressed for money; in financial straits
硬水[yìng shuǐ, ˋ ㄕㄨㄟˇ, 硬水] hard water
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 孤掌难鸣 / 孤掌難鳴] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support.
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, 函式库 / 函式庫] library (partition on computer hard disk)
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少见 / 少見] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ, 难得 / 難得] seldom; rare; hard to come by
[bó, ㄅㄛˊ, 壆] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking
顽强[wán qiáng, ㄨㄢˊ ㄑㄧㄤˊ, 顽强 / 頑強] tenacious; hard to defeat
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, 心思] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood
打翻身仗[dǎ fān shēn zhàng, ㄉㄚˇ ㄈㄢ ㄕㄣ ㄓㄤˋ, 打翻身仗] to work hard towards a turn-around; to fight to reverse sth
力图[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ, 力图 / 力圖] try hard to; strive to
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 想不到] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that
锐不可当[ruì bù kě dāng, ㄖㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 锐不可当 / 銳不可當] unstoppable; hard to hold back
饱经风霜[bǎo jīng fēng shuāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ, 饱经风霜 / 飽經風霜] weather-beaten; having experienced the hard ship of life
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 血管粥样硬化 / 血管粥樣硬化] atherosclerosis; hardening of the arteries

hard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch)
しがたい[, shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls)
チャレンジ[, charenji] (n,vs) (See 挑戦) self-challenge; trying hard to do something; (P)
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible)
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] (exp,v5r) {comp} to partition (e.g. a hard drive)
ハード[, ha-do] (adj-na,n,adj-no) (1) hard; (2) (abbr) hardware; (3) (abbr) hard disk; (P)
ハードエラー[, ha-doera-] (n) {comp} hard error
ハードコンタクトレンズ[, ha-dokontakutorenzu] (n) hard contact lens
ハードスケジュール[, ha-dosukeju-ru] (n) heavy schedule; tight schedule; hard schedule
ハードセクター[, ha-dosekuta-] (n) {comp} hard sector
ハードセクタリング[, ha-dosekutaringu] (n) {comp} hard sectoring
ハードセル[, ha-doseru] (n) hard sell
ハードソース[, ha-doso-su] (n) hard sauce
ハードディスクドライブ[, ha-dodeisukudoraibu] (n) {comp} hard disk drive; hard drive
ハードディスクレコーダー[, ha-dodeisukureko-da-] (n) hard disk recorder
ハードディスクレコーディング[, ha-dodeisukureko-deingu] (n) {comp} hard disk recording; HDR
ハードドライブ[, ha-dodoraibu] (n) {comp} hard drive
ハードドリンク[, ha-dodorinku] (n) hard drink
ハードパッチ[, ha-dopacchi] (n) {comp} hard patch
ハードバップ[, ha-dobappu] (n) hard bop
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune
ビンビン;びんびん[, binbin ; binbin] (adj-no) hard (e.g. penis); strong (e.g. beat of music)
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy
ヘルメット[, herumetto] (n) helmet; hard hat; protective headgear; (P)
まじまじと見る[まじまじとみる, majimajitomiru] (exp,v1) to take a long hard look at something
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard
リムーバブルハードディスク[, rimu-baburuha-dodeisuku] (n) {comp} removable hard disk
一大鉄槌[いちだいてっつい, ichidaitettsui] (n) dealing a hard (heavy, crushing) blow (to)
一苦労[ひとくろう, hitokurou] (n,vs) a hard time; pains
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error
ハードコピー[はーどこぴー, ha-dokopi-] hard copy
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring
ハードディスク[はーどでいすく, ha-dodeisuku] hard disk
ハードディスクドライブ[はーどでいすくどらいぶ, ha-dodeisukudoraibu] hard disk drive, hard drive
ハードドライブ[はーどどらいぶ, ha-dodoraibu] hard drive
ハードハイフン[はーどはいふん, ha-dohaifun] hard hyphen
ハードパッチ[はーどぱっち, ha-dopacchi] hard patch
ハード行末[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator
リムーバブルハードディスクドライブ[りむーばぶるはーどでいすくどらいぶ, rimu-baburuha-dodeisukudoraibu] removable hard drive
印字出力[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy
結線[けっせん, kessen] hard wiring
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure
ハードウェア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware
ハードウエア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware
ハードウェアエラー[はーどうえあえらー, ha-doueaera-] hardware error
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform
ハードウェアベース[はーどうえあべーす, ha-doueabe-su] hardware based
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired

hard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) EN: hard to please FR: être exigeant ; être difficile ; faire la fine bouche
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
อัตคัดขัดสน[adj.] (attakhat kh) EN: in need ; in want ; hard up FR:
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ng) EN: be short of money ; be hard up FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
ดาน[adj.] (dān) EN: hard ; compact FR: dur
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused FR:
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil FR:
ดีดดิ้น[v.] (dītdin) EN: play hard to get FR:
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting FR:
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fon tok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; dracher (Belg.) ; il pleut à verse ; il tombe des cordes ; il pleut très fort
ฮาร์ดดิสก์[n.] (hāt-dit = h) EN: hard disk FR: disque dur [m]
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce FR: rare ; recherché ; difficile à trouver
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
หินแข็ง[n. exp.] (hin khaeng) EN: hard rock FR: roche dure [f]
หูตึง[v.] (hūteung) EN: be hard of hearing FR:
หูตึง[adj.] (hūteung) EN: hard of earing ; stone deaf FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam. - péj.)
จานบันทึกแบบแข็ง[n. exp.] (jānbantheuk) EN: hard disk FR: disque dur [m]
จองเวร[v.] (jøngwēn) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
จองเวรจองกรรม[v.] (jøngwēnjøng) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
กกร้าว[adj.] (kakrāo) EN: tough ; hard FR:
กะกร้าว[adj.] (kakrāo) EN: tough ; hard FR:
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็ง ๆ = แข็งๆ[adj.] (khaeng-khae) EN: hard FR:
แข็งกระด้าง[adj.] (khaeng krad) EN: harsh ; hard ; uncivil ; graceless FR:
แข็งเหมือนหิน[adj.] (khaeng meūo) EN: as hard as a rock ; as hard as stone FR: dur comme de la pierre
แข็งเป๊ก[adj.] (khaeng pēk) EN: as hard as stone FR: dur comme la pierre
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง[n. exp.] (khaepsūn jē) EN: hard gelatin capsule FR:
ขายไม่ออก[adj.] (khāi mai øk) EN: unsalable ; unsaleable ; hard to move FR: invendable ; difficile à écouler
เขม็ง[adj.] (khameng) EN: tight ; taut ; hard ; tense ; critical FR:
ขนมปังกรอบ[n. exp.] (khanompang ) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk FR: biscuit [m]
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension FR: être difficile à comprendre
เข้าหน้าไม่สนิท[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เข้าหน้าไม่ติด[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ครุ-[pref.] (kharu-) EN: hard ; serious ; great FR:
ขาทนียะ[n.] (khāthanīya) EN: hard food ; solid food FR:

hard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware
Baermoorente {f} [ornith.]Baer's Pochard
Bargeld {n}hardcash
Grundausrüstung {f}basic hardware
Brinellhärte {f} [techn.]Brinell hardness
Karbonathärte {f}carbonate hardness
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer
Flammenhärtung {f}flame hardening
tollkühn; waghalsig {adj} | tollkühner; waghalsiger | am tollkühnsten; am waghalsigstenfoolhardy | more foolhardy | most foolhardy
Ausdruck {m}hard copy
Festplatte {f}; Harddisk
Hardcopy {f} [comp.]hardcopy
Hardtop {m,n}; abnehmbares Verdeck von Sportwagen [auto]hardtop
Hardware-Fehler {m} [comp.]hardware failure
Hardware-Kompatibilität {f} [comp.]hardware compatibility
Hardwarekombination {f} [comp.]mixed hardware
Hartherzigkeit {f}hard heartedness
Hartlöten {n}hard soldering
Hartsilberoberfläche {f}hard silver finish
Hartwurst {f} [cook.]hard cured sausage
Münzgeld {n}hard cash
hartgesotten {adj}hardboiled
Härtegrad {m}hardness grade
Härteprüfung {f}hardness test
Härteprüfgerät {n}hardness tester
Wasserhärte {f}hardness of water
Schwerhörigkeit {f} [med.]hardness of hearing
Härteprüfer {m} (Shore)hardness tester (Shore)
Eisenwarenhandlung {f}hardware store
Hartholzkeil {m}hardwood wedge
kühn; unerschrocken {adj} | kühner | am kühnstenhardy | hardier | hardiest
Hartholz {n} (fälschlich auch Laubholz)hardwood
Laserstrahlhärten {n}laser-beam hardening
lederhart {adj}leather-hard
Makrohärtetester {m}macro hardness testers
Mangold {m} [bot.] [cook.]chard; Swiss chard
Mikrohärtetester {m}micro hardness tester
Venusmuschel {f} [zool.]hard clam; round clam
Obstgarten {m}orchard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hard
Back to top