ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stubborn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stubborn*, -stubborn-

stubborn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stubborn (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง Syn. dogged, headstrong, obstinate
stubborn (adj.) รับมือยาก See also: ว่ายาก, ควบคุมยาก Syn. intractable, uncontrollable, unyielding
stubbornly (adv.) อย่างดื้อรั้น See also: อย่างหัวแข็ง, อย่างดื้อดึง Syn. obstinately Ops. submissively
stubbornly (adv.) อย่างดื้อแพ่ง See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ Syn. obstinately
stubbornness (n.) การมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. depression
stubbornness (n.) ความดื้อดึง See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน Syn. obstinacy Ops. compliance, docility
stubbornness (n.) ความดื้อ Syn. obduracy Ops. obedience
stubbornness (n.) การดื้อดึง See also: การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น Syn. obstinacy
stubbornness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perseverance
stubbornness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perverseness
English-Thai: HOPE Dictionary
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
English-Thai: Nontri Dictionary
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดึงดัน (adj.) stubborn See also: obstinate, tight-lipped Syn. ดื้อ
ดื้อ (adj.) stubborn See also: obstinate, tight-lipped Syn. ดึงดัน
ดื้อ (adj.) stubborn See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate Syn. ดื้อดึง, ดื้อด้าน Ops. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
ดื้อ (adj.) stubborn See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน
ดื้อด้าน (adj.) stubborn See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate Syn. ดื้อดึง, ดื้อ Ops. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
ดื้อด้าน (adj.) stubborn See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate Syn. ทนทาน, ดื้อ
ดื้อดึง (adj.) stubborn See also: obstinate, disobedient, obdurate Syn. หัวแข็ง, ดื้อรั้น Ops. ว่าง่าย
ดื้อดึง (adj.) stubborn See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate Syn. ดื้อ, ดื้อด้าน Ops. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
ดื้อรั้น (adj.) stubborn See also: obstinate, disobedient, obdurate Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง Ops. ว่าง่าย
ปากแข็ง (adj.) stubborn See also: obstinate, tight-lipped Syn. ดึงดัน, ดื้อ
รั้น (adj.) stubborn See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน Ops. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
ว่ายาก (adj.) stubborn See also: obstinate, disobedient, obdurate Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น Ops. ว่าง่าย
หัวรั้น (adj.) stubborn See also: obstinate, obdurate, disobedient Syn. หัวแข็ง, หัวดื้อ Ops. หัวอ่อน
หัวเห็ด (adj.) stubborn See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน, ดื้อ
ดึงดัน (adv.) stubbornly See also: awry, obstinately, turned toward one side Syn. เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ
ตะแบง (adv.) stubbornly See also: awry, obstinately, turned toward one side Syn. ดึงดัน, เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ
หัวชนกำแพง (adv.) stubbornly See also: obstinately, uncompromisingly
หัวชนฝา (adv.) stubbornly See also: obstinately, uncompromisingly Syn. หัวชนกำแพง
เถียงข้างๆ คูๆ (adv.) stubbornly See also: awry, obstinately, turned toward one side Syn. ดึงดัน, เฉไฉ
ความดื้อรั้น (n.) stubbornness See also: obstinacy, pertinacity, doggedness Syn. ความดื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only the stubborn man of Champaran.แค่คนดื้อแห่งชัมปารานน่ะ
I'm probably about as stubborn as you are.กระหม่อมอาจดื้อรั้นเช่นพระองค์
Another stubborn one!เธอสามารถบอกเราทุกอย่างได้ที่นั่น.
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ
This is one stubborn branch.มานี่สิ เจ้ากิ่งไม้ดื้อด้านเอ๊ย!
Don't be stubborn Come with me to Australia.อย่าดื้อน่า ไปอยู่กับย่าที่ออสเตรเลียเถอะ
And just total stubborn inability to master a remote.และก็งี่เง่าสุดๆ ในการกดรีโมท
They're the ones being stubborn and trying to show us offพวกนั้นแหละที่ดื้อ อยากอวดดีกับเรา
Don't be so stubborn and leave this instant!อย่าดื้อไปหน่อยเลยน่า รีบไปเถอะ!
Since I was stubborn and it came out to this.เพราะว่าชั้นดื้อ... เรื่องราวเลยกลายเป็นแบบนี้
She's infuriating and stubborn and narrow-minded.เธอโกรธ และปากแข็ง และใจแคบ
He's a stubborn one, but he works harder than a mule.เขาเป็นเด็ดดื้อด้าน ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจ เขาจะไม่ยอมเปิดปากพูด

stubborn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥守[nì shǒu, ㄋㄧˋ ㄕㄡˇ, 泥守] stubborn and conservative
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering
榆木脑壳[yú mù nǎo ké, ㄩˊ ㄇㄨˋ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 榆木脑壳 / 榆木腦殼] bullet-headed; stubborn
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 一意] focus; with complete devotion; stubbornly
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, 愚顽 / 愚頑] ignorant and stubborn
拘迂[jū yū, ㄐㄩ ㄩ, 拘迂] inflexible; stubborn
[wán, ㄨㄢˊ, 顽 / 頑] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty
迂执[yū zhí, ㄩ ㄓˊ, 迂执 / 迂執] pedantic and stubborn
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, 固执 / 固執] persistent; stubborn
泥古[nì gǔ, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ, 泥古] stick-in-the-mud; to stick to old ways; stubbornly conservative
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻板] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing
一把死拿[yī bǎ sǐ ná, ㄧ ㄅㄚˇ ㄙˇ ㄋㄚˊ, 一把死拿] stubborn; inflexible
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 倔强 / 倔強] stubborn; obstinate; unbending
[jù, ㄐㄩˋ, 倨] stubborn
刚愎自用[gāng bì zì yòng, ㄍㄤ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄩㄥˋ, 刚愎自用 / 剛愎自用] stubborn
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 强 / 強] stubborn; unyielding
[niù, ㄋㄧㄡˋ, 拗] stubborn; contrary
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, 拧 / 擰] stubborn
死心眼儿[sǐ xīn yǎn r, ㄙˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 死心眼儿 / 死心眼兒] stubborn; obstinate; having a one-track mind
认死扣儿[rèn sǐ kòu r, ㄖㄣˋ ㄙˇ ㄎㄡˋ ㄖ˙, 认死扣儿 / 認死扣兒] stubborn
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, 株守] to stick to sth stubbornly; never let go

stubborn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
一徹短慮[いってつたんりょ, ittetsutanryo] (n,adj-na) stubborn and short-tempered
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)
狷介孤高[けんかいここう, kenkaikokou] (n,adj-na) stubborn and aloof
頑固者[がんこもの, gankomono] (n) stubborn person; bonehead; bullethead; pig-headed person
頑陋[がんろう, ganrou] (adj-na,n) stubborn and mean; obstinate and bigoted
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded
一刻[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) minute; moment; an instant; (2) stubborn; hot-headed; (P)
一国[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) whole country; (2) (See 一刻) hotheaded; stubborn; (P)
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up
情が強い[じょうがこわい, jougakowai] (exp) (obsc) stubborn; hardheaded
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
業突張り;強突張り[ごうつくばり, goutsukubari] (adj-na,n) (1) stubbornness; pigheaded person; (2) miser
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
狷介[けんかい, kenkai] (adj-na) obstinate; stubborn; headstrong; self-centred; self-centered
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
粘り強い(P);ねばり強い[ねばりづよい, nebariduyoi] (adj-i) tenacious; persevering; persistent; stubborn; steadfast; (P)
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy
頑強[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P)
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
飽くまで;飽く迄[あくまで, akumade] (adv) (uk) to the end; to the bitter end; to the last; stubbornly; persistently; to the utmost

stubborn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดันทุรัง[adj.] (danthurang) EN: mulish ; pigheaded ; bullheaded ; stubborn FR:
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดื้อดัน[adj.] (deūdan) EN: stubborn ; obstinate ; intractable FR:
ดื้อด้าน[adj.] (deūdān) EN: obstinate ; intractable ; wayward ; stubborn FR:
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; dogged (in) FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ดึงดัน[adj.] (deungdan) EN: stubborn ; headstrong ; pigheaded ; persistent FR: obstiné ; borné ; têtu ; entêté ; buté
ดื้อรั้น[adj.] (deūran) EN: obstinate ; stubborn ; restive FR: obstiné ; têtu
ฟาย[n.] (fāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m]
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวเห็ด[adj.] (hūahet) EN: headstrong ; inflexible ; intransigent ; steadfast ; stubborn FR: intransigeant ; inflexible
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
แก่น[adj.] (kaen) EN: naughty ; stubborn ; uncontrollable FR:
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; obstinate ; bullheaded ; dogmatic FR: têtu ; obstiné ; dogmatique
ตะบัน[v.] (taban) EN: disobey ; be stubborn FR:
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly FR: obstinément
คอเป็นเอ็น[adv.] (khøpen-en) EN: furiously ; stubbornly FR: furieusement
ความดื้อรั้น[n.] (khwām deūra) EN: obstinacy ; stubbornness FR: obstination [f] ; entêtement [m]
ตะแบง[adv.] (tabaēng) EN: stubbornly FR:
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption
เถียงดื้อ ๆ = เถียงดื้อๆ[v. exp.] (thīeng deū-) EN: argue stubbornly ; argue obstinately FR:
เถียงตะบัน[v. exp.] (thīeng taba) EN: argue unremittingly ; argue stubbornly FR:
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:
ยืนกระต่ายสามขา[v. (loc.)] (yeūnkratāis) EN: assert categorically ; stubbornly stick to one's opinion FR:

stubborn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eigensinnig {adj} | eigensinniger | am eigensinnigstenstubborn | more stubborn | most stubborn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stubborn
Back to top