ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สบายใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สบายใจ, -สบายใจ-

*สบายใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสบายใจ (n.) comfortableness See also: consolation, solace, relief Ops. ความกลุ้มใจ
ความไม่สบายใจ (n.) unhappiness See also: sorrowfulness Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ Ops. ความสบายใจ
ทำให้สบายใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ
สบายใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
อย่างสบายใจ (adv.) happily See also: contentedly, satisfyingly Syn. อย่างมีความสุข Ops. อย่างเศร้าใจ
ไม่สบายใจ (v.) be uneasy See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally) Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ Ops. สบายใจ, สบายอกสบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท,น่ารัก,มีเล่ห์,ร่าเริง,สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire,debonnaire
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
delectate(ดิเลค'เทท) vt. ทำให้สบายใจ
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
ill-at-easeadj. ไม่สะดวก,ไม่สบายใจ, Syn. uneasy
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
perturb(เพอเทิร์บ') vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง., Syn. disturb
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
smug(สมัก) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,อิ่มอกอิ่มใจ,สบายใจ,ไม่ชอบการสังคม,ลื่น,เรียบร้อย., See also: smugly adv. smugness n., Syn. complacent
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
sunny(ซัน'นี) adj. แดดกล้า,เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,คล้ายดวงอาทิตย์,ร่าเริง,สบายใจ., See also: sunnily adv. sunniness n., Syn. light,bright
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
unction(อังคฺ'เชิน) n. การทาน้ำมัน,การชโลมน้ำมัน,การพรมน้ำมัน,น้ำมันที่ใช้ชโลม,สิ่งที่ช่วยบรรเทา,สิ่งที่ทำให้สบายใจ,ลักษณะที่ช่วยบรรเทา,ความนิยมชมชอบ
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
whew(วิว) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสบายใจหรืออื่น ๆ
winsome(วิน'เซิม) adj. มีชัยชนะ,มีเสน่ห์,ร่าเริง,ทำให้สบายใจ,, See also: winsomely adv. winsomeness n., Syn. attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
sunny(adj) มีแดดมาก,แดดจัด,อบอุ่น,ร่าเริง,สบายใจ
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitation (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. anxiety, uneasiness
airy (adj.) สบายใจ See also: เบาใจ Syn. happy, sprightly
assuagement (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfortably (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. reposefully, pleasantly, easily Ops. uncomfortably
complancence (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency Ops. discomfort, uneasiness, distress
discomfiture (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ Syn. abashment, unease Ops. ease, easiness
disturbed (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, restless, tense Ops. comfortable
funky (adj.) รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: รู้สึกไม่ค่อยดี
happy-go-lucky (adj.) สบายอกสบายใจ See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน Syn. carefree, cheerful
perturb (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้กังวล Syn. disturb
qualm (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ See also: ความรู้สึกกระวนกระวายใจ Syn. scruple
qualmish (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ
reposefully (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. pleasantly, easily Ops. uncomfortably
restlessness (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวล Syn. turmoil, anguish, indecision
roseately (adv.) อย่างสบายใจ
sick (adj.) ไม่สบายใจ See also: รำคาญใจ, เบื่อ
smug (adj.) สบายใจ
tear (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ Syn. distress, upset
tear (vi.) ไม่สบายใจ Syn. distress, upset
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว
You don't look too happy to be going to Americaดนตรีนายมีพลังมาก คุณดูไม่สบายใจที่จะไปอเมริกา ไม่ใช่อเมริกา
I told Sarah that it was very important that you feel comfortable with me taking her to my parents for dinner.ผมบอกซาร่าว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ท่านสบายใจ เธอจะไปทานมื้อค่ำกับพ่อแม่
I've said too much. You are very easy to talk to, Yao.ข้ามีเรื่องมากมายที่จะพูด พูดกับเจ้าแล้วข้ารู้สึกสบายใจ เหยา
I'm a reporter, Plus, she's not my type, I like a woman built for comfort, not for speed,ข้าพเจ้าเป็นเพียงชนชั้นนกต่อ อีกประการหนึ่ง นางไม่ได้ต้องใจข้าแต่อย่างใด เรานิยมหญิงที่ทำให้เราสบายใจ มิใช่ทำให้เราเร่าร้อน
I'm not... comfortable with that, Lieutenant.ผมไม่... สบายใจกับเหตุผลนี้ สารวัต
It just feels... warm and comfortable... and you hang in there and give it a chance, before you know it, you're like...มันอบอุ่น สบายใจ คุณก็เลยไม่อยากไปไหน อยากลองดูสักตั้ง กว่าจะรู้ตัวอีกที คุณก็..
He doesn't go to parties. He dsn't feel comfortable in front of groups.ไม่ร่วมงานปาร์ตี้ใดๆ/N เขาไม่สบายใจนักหากต้องอยู่ต่อหน้าคนมาก ๆ
Thank you. My only comfort in life is your well-being.ขอบใจ สิ่งเดียวที่ทำให้ข้าสบายใจ ก็คือการเห็นพวกเจ้าได้ดิบได้ดี
They're gonna be very uncomfortable, and uncomfortable people don't ask questions.พวกเค้าจะไม่ค่อยสบายใจ และเมื่อไม่สบายใจ ก็จะไม่ถามอะไร
Glad I'm at peace with harry's code again. It makes decisions easier --ค่อยยังชั่วหน่อย ที่ผมสบายใจกับ กฎของแฮรี่อีกครั้ง ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
But it's my hope that once you get to know me better you feel confortable in giving me everything... that I've asked you for.ผมคิดว่าเมื่อคุณรู้จักผมดีแล้ว คุณจะสบายใจ พอที่จะเอาของทั้งหมดมาให้ผม ที่ผมขอคุณไว้น่ะ
I found a class packed with lesbians, not by choice, but still, it was strangely comforting.ผมไปเจอชั้นเรียนนึงที่มีแต่พวกเลสเบี้ยนส์ ช่วยไม่ได้ ที่ยังไงๆ มันก็สบายใจแบบแปลกๆ อยู่ดี
Doesn't change things? You're right, Gabe.ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป สบายใจได้ เก๊บ
Morgan? Ellie's feeling a little, uh... upset. So, if you could just...มอร์แกน เอลลี่ไม่สบายใจอยู่ ถ้าคุณจะช่วย
Well, uh, you know, I mean, if it's any comfort... overnight missions normally involve Casey and a whole lot of firearms.อืม,คุณก็รู้ ผมหมายถึง, สบายใจได้ ภารกิจคืนนี้ มีเคย์ซี่ และอาวุธปืนมากมายร่วมด้วย
The minute someone makes you feel uncomfortable, tests your loyalty, little Tara packs her bags and hits the road.ในไม่กี่นาทีมีคนทำให้คุณรู้สึก ไม่สบายใจ ทดสอบความซื่อสัตย์ของคุณ ธาร่าตัวน้อยๆรีบเก็บกระเป๋าของเธอ และออกเดินทาง
And I'm so glad you walked over here because now I can feel a little bit more comfortable to tell you that I happen to be, uh, on the forefront of men able to find and locate a woman's G-spot.และผมก็ดีใจที่คุณเดินมาทางนี้ เพราะตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึง ที่จะบอกคุณว่า ผมเผอิญเป็น
It's important for people who have uncomfortable things to talk about, to talk about them in comfort.มันสำคัญมาก กับคนที่มีเรื่องไม่สบายใจ พูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องสบายใจกับพวกเขา
You know, people are comforted by percentages. Didn't work.นายก็รู้ คนเราสบายใจเมื่อได้ยินเรื่องเปอร์เซ็นต์ มันไม่ได้ผลหรอก
Look, if me being here makes you feel uncomfortable, I can go.ฟังน่ะ ถ้าผมเอาความไม่สบายใจ มาให้คุณ ผมจะไป.
I was cool with your books 'cause it made you feel comfortable and it made your work easier, but at the end of the day they're books- written by some guy that probably has never been in a relationship in his lifeตำรา คุณฟังนะ ผมยอมรับกับตำราเพราะมันทำให้คุณสบายใจ ทำให้ทำงานง่ายขึ้น
I know you haven't been back to my apartment since... so if you don't feel comfortable joining us, I understand.ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้กลับไปที่อพาตเมนต์ ของฉันอีกเลยนับตั้งแต่... ดังนั้น ถ้าเธอรู้สึกไม่สบายใจที่จะมา ร่วมกับเรา,ฉันก็เข้าใจ
But has she ever made you feel, I don't know, uncomfortable or has she done anything that she's not supposed to do?แต่ว่าเธอเคยทำให้ลูกรู้สึกเอ่อ ไม่สบายใจ หรือว่าทำอะไรที่เธอไม่ควรจะทำหรือเปล่า
Look, buddy, I know you're going through a tough time, but I just don't feel comfortable stalking another human being.ฟังนะ, เพื่อน ฉันรู้ว่า นายอยู่ในช่วงหดหู่ แต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจ ที่ต้องไป แอบตามสืบเรื่องของคนอื่น
I don't think I'm going out on a limb here, but he's not gonna like prison.ฉันไม่คิดว่าฉันจะถูกฝังทิ้งไว้ที่นี่หรอก แต่เขาคงจะไม่ชอบอยู่ในคุกหรอก เขาจะได้ร้องเพลงอย่างสบายใจเฉิบเหมือนเซลีน ดิออน
Listen, Deirdre and Doug are going out of town, and they don't feel comfortable leaving Alexa alone.ฟังนะ พ่อกับแม่ของอเล็กซ่า กำลังออกไปนอกเมือง และรู้สึกไม่สบายใจ ที่จะทิ้งอเล็กซ่าไว้คนเดียว
It's possible,but... he seemed genuinely upset when I told him his friend was dead.มันก็เป็นไปได้ แต่... เขาดูเหมือนจะไม่สบายใจจริงๆ เมื่อฉันบอกเขาว่าเพื่อนเขาตายแล้ว
I was hoping to spare your feelings, but since you know, I wasn't comfortable having my recipe made with substandard ingredients.แต่ตั้งแต่ รู้ไม๊ ฉันไม่สบายใจเลยที่มีสูตรอาหารของฉัน ทำด้วยส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน
Well, maybe you'd feel more comfortable talking to a professional.บางทีคุณอาจจะรู้สึก สบายใจขึ้น เมื่อได้คุยกับมืออาชีพ
No, I'm not really, um, comfortable with, with... that.ไม่ ฉันไม่ค่อยสบายใจ กับ..
I wonder if Jihu knows that it was a great comfort to have him around.แม้ว่าเหมือนกำลังหลงเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์ของอลิส เมื่อกริ่งฉุกเฉินดังขึ้น, ก็จะได้พบกับพี่ รู้มั้ยว่าสบายใจแค่ไหน รุ่นพี่
No, this doesn't. I just get more satisfaction on relearning an old skill.ไม่ มันไม่ใช่ ผมแค่ รู้สึกสบายใจกว่า ที่จะเรียนรู้ทักษะเก่า ๆ
Bones, I'm really not comfortable with the questions that you're asking.โบนส์ ผมเริ่มไม่สบายใจ เรื่องคำถามแล้วล่ะ?
I've been sold a bill of goods my whole life... taught how to be comfortable being a second-class citizen.ผมขายคำมั่นสัญญา มาตลอดชั่วชีวิต... สอนผู้คนให้รู้สึกสบายใจ ในการเป็นพลเมืองชั้นสอง
To tell you the truth, I'm--I'm a little uncomfortable talking in this particular group.อยากพูดความจริง อยู่เหมือนกันว่า ฉัน-- ฉันไม่ค่อยรู้สึกสบายใจ ในการพูดคุย กับกลุ่มพิเศษแบบนี้
Sure, there were pros and cons, but in the end, I made people feel comfortable with the idea of embracing diplomatic relations.แน่นอนมีทั้งเรื่องการเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ในท้ายที่สุด ผมได้ทำให้ผู้ชมรู้สึกสบายใจขึ้น ในการตอบรับ ความสัมพันธ์ทางการฑูต
But if it will make you feel better... to take a swing at me, then go right ahead.ที่อยากหาเหามาใส่หัว เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึก สบายใจละก็... อยากปล่อยหมัดใส่หน้าผม ก็ทำไปได้เลย
Wow, I really do feel more comfortable saying that now, Gail.ว้าว ผมรู้สึกสบายใจจริงๆ ที่ได้พูดคำนี้ออกมานะเกล
Imagine your loved ones living out the rest of their natural lives in a world where they are always happy, always content, and always taken care of.นึกภาพถึงคนที่คุณรัก ได้อยู่ไปตลอดชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ในโลกที่มีแต่ความสุข ความสบายใจ และไม่เคยขาดการดูแล

*สบายใจ* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สบายใจ*
Back to top