ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดด*, -โดด-

โดด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดด (v.) jump See also: leap, spring, skip, bound, hop, bounce Syn. พุ่ง, กระโดด, กระโจน
โดด (adj.) alone See also: single, solitary, lone, sole Syn. โดดๆ, เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว
โดด (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง
โดด (adj.) alone See also: single, solitary, lone, sole Syn. เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว
โดดข้าม (v.) skip See also: pass over, leave out, omit Syn. ข้าม
โดดงาน (v.) sneak out (the work) See also: leave (work) Syn. โดดร่ม
โดดร่ม (v.) parachute Syn. กระโดดร่ม, เหินเวหา, ดิ่งพสุธา
โดดร่ม (v.) play truant See also: keep away from working or duties, desert one´s post, take French leave Syn. หนีงาน, หนีโรงเรียน, โดด, เลี่ยง
โดดเด่น (adj.) outstanding See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking Syn. สะดุดตา, เด่น
โดดเดี่ยว (v.) be solitary See also: be isolated, be lonely, be alone Syn. สันโดษ, ลำพัง
โดดเดี่ยว (adv.) alone See also: solitarily, single-handed Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง
โดดเดี่ยวเดียวดาย (adv.) solitarily See also: single-handed, alone Syn. เดียวดาย, โดดเดี่ยว, ลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, เงียบเหงา
โดดเรียน (v.) skip class See also: wag Syn. หนีเรียน, โดดร่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
airdropกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, ทิ้งของจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพ (drop by parachute)
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobbles}n. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobblingn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
cavort(คะวอร์ท') vi. กระโดด,กระโดดโลดเต้น,เต้น,เดินป้อ,ขี่ม้าด้วยท่าผึ่งผาย, Syn. skip
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
curvet(เคอร์'วิท) {curvetted,curvetting,curvets} n. การกระโดดของม้าโดยยกขาหน้าผงาดขึ้น แล้วกระโดดขึ้นโดยเอาขาหน้าลงและเหยียดขาหลัง -v. กระโดดเป็นเส้นโค้งดังกล่าว,กระโดด
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว,ว่างเปล่า,อ้างว้าง,ไร้ผู้คน,หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง,ทำให้ไร้ผู้คน,ทอดทิ้ง,ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
digit(ดิจ'จิท) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า,ตัวเลขโดดตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่1ถึง9,หลักหน่วยสิบร้อยพัน, See also: digital adj. ดูdigit
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
diver(ได'เวอะ) n. ประดาน้ำ,ผู้กระโดดลงน้ำ
diving boardn. ไม้กระดานกระโดดน้ำ
end of lineปลายบรรทัดใช้ตัวย่อว่า EOL (อ่านว่า อีโอแอล) โปรแกรมประมวลผลคำมักจะมีคำสั่งพิเศษนี้ที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
eol(อีโอแอล) ย่อมาจาก end of line ซึ่งก็แปลตรง ๆ ได้ว่า ปลายบรรทัด โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) มักจะมีคำสั่งพิเศษที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
flop(ฟลอพ) {flopped,flopping,flops} v.,n. (การ) ล้มลงอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่มีเสียงดัง) ,ล้มเหลว,เปลี่ยนข้างอย่างกะทันหัน,เปลี่ยนอย่างกะทันหัน,ตีปีกดัง,กระโดด,คุกเข่า,เดินลงส้นหนัก,เข้านอน., Syn. thud
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
frisk(ฟริสคฺ) vi.,vt. (การ) กระโดดโลดเต้น,ค้นตัว., See also: frisker n. friskingly adv., Syn. gambol,frolic,leap
frolic(ฟรอล'ลิค) {froliced,frolicing,frolics} vi.,n. (การ) หยอกเย้า,เล่นหยอกเย้า,เล่นสนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น. adj. สนุกสนาน,รื่นเริง., See also: frolicker n.
gallop(แกล'ลัพ) vi. ความบ้า,วิ่งควบ,วิ่งกระโดดอย่างรวดเร็วเหมือนม้า. vt. ทำให้ม้าวิ่งควบ. n. ท่าวิ่งควบของม้า ยกขาทั้ง4ขึ้นควบแต่ละครั้ง) ,การวิ่งในท่าดังกล่าว,การไปอย่างรวดเร็ว., See also: galloper n., Syn. trot,run
English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดยลำพัง
bounce(vi) กระโดด,เต้น,เด้ง
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
flop(vi) กระโดดโลดเต้น,โยน,โงนเงน,ล้มลง,ตีปีก
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
gambol(vi) กระโดดโลดเต้น,เต้นรำ,ร่าเริง,ยินดี,เล่นซน
hop(vi) กระโดด,บิน,เต้นรำ
hopper(n) ตั๊กแตน,ผู้กระโดด,กรวย
insular(adj) ซึ่งอยู่บนเกาะ,โดดเดี่ยว,ที่เป็นเกาะ
jump(vi,vt) กระโดด,ผุดลุก,กระดก,สะดุ้ง,เผ่น
jumper(n) ผู้กระโดด,เสื้อยืด,เสื้อถักไหมพรม
skip(n) การกระโจน,การกระโดด,การหนี,การข้าม
lark(n) นกล้าค,ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น
leap(n) การกระโดด,การเผ่น,การกระโจน,การข้าม
lone(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดด,โทน,อ้างว้าง
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,ความวังเวง
lonely(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง
lorn(adj) ถูกละทิ้งไป,สันโดษ,โดดเดี่ยว
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
privacy(n) ความเป็นส่วนตัว,ความสันโดษ,ความสงบ,ความโดดเดี่ยว
recluse(adj) สันโดษ,โดดเดี่ยว,ปลีกตัวจากสังคม
rollick(vi) กระโดดโลดเต้น,สนุกสนาน,เล่นซน,ร่าเริง
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
singly(adv) ทีละอย่าง,โดยลำพัง,ข้างเดียว,เดียวดาย,โดดเดี่ยว
skylark(n) การกระโดดโลดเต้น,นกชนิดหนึ่ง,ความคึก
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
solitary(adj) เปลี่ยว,อยู่ลำพัง,สันโดษ,โดดเดี่ยว,อ้างว้าง
solitude(n) ความสันโดษ,ความเปล่าเปลี่ยว,ความอ้างว้าง,ความโดดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
binary digitเลขโดดฐานสอง [มีความหมายเหมือนกับ bit] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digitเลขโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digit bitบิตเลขโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
isolateแยกเดี่ยว, โดดเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isolationismลัทธิแยกอยู่โดดเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jump๑. กระโดด๒. การกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jump instructionคำสั่งกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scape; scapus๑. ก้านช่อดอกโดด๒. ก้านดอกโดด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Divingการกระโดดน้ำ [TU Subject Heading]
Isolationการแยกเชื้อ, การตรวจแยกเชื้อ, แยก, ระบบแยก, การแยก, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, การแยกตนเอง [การแพทย์]
Jump and Bendกระโดดตบ-ก้มตัว [การแพทย์]
lone pair electronsอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว, เวเลนซ์อิเล็กตรอนคู่ใดคู่หนึ่งของอะตอมซึ่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างพันธะ  แต่มีความสำคัญในการทำให้อะตอมนั้น ๆ  มีจำนวนอิเล็กตรอนครบตามกฎออกเทต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
excelling (adj.) โดดเด่น See also: เลิศ Syn. exceeding
noticeable (adj.) โดดเด่น See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด Syn. eminent, manifest, prominent Ops. unnoticeable, unclear
strong (adj.) โดดเด่น See also: ชัดเจน Syn. bold, distinctive
surpassing (adj.) โดดเด่น See also: เลิศ Syn. exceeding, excelling
isolate (adj.) โดดเดี่ยว Syn. alone Ops. together
isolated (adj.) โดดเดี่ยว Syn. alone, lonely, solitary Ops. together
lone (adj.) โดดเดี่ยว See also: คนเดียว Syn. alone
only one (adj.) โดดเดี่ยว Syn. single
sequester (vi.) โดดเดี่ยว See also: แยกตัวออกมา, สันโดษ Syn. separate, isolate
sole (adj.) โดดเดี่ยว Syn. only one, single
solitary (adj.) โดดเดี่ยว See also: ลำพัง Syn. alone, lonely, sole, only Ops. attended, social
unfrequented (adj.) โดดเดี่ยว See also: ซบเซา, ไม่ค่อยมีคน Syn. lonely, quiet, solitary
play hookey (idm.) โดดเรียน See also: โดดการประชุม
skive (vi.) โดดเรียน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่เข้าร่วม, ไม่มาทำงาน Syn. bunk off
air jump (n.) การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน Syn. airdrop
airdrop (vt.) กระโดดร่ม
airdrop (n.) การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน Syn. airdrop, air jump
bail out (phrv.) กระโดดร่มหนี Syn. bale out
bale out (phrv.) กระโดดร่มหนี Syn. bail out
beaut (n.) สิ่งที่โดดเด่น (คำสแลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're never lonelyคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลย
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
You gotta go to class, you can't skip schoolเธอต้องเข้าชั้นเรียน จะโดดเรียนไม่ได้
Don't skip during our cleaning timeนี่อย่ามาโดดในช่วงเวลาที่พวกเราทำความสะอาดกันนะ
You skipped the opening ceremony, didn't you?เธอโดด(ไม่เข้าร่วม)พิธีเปิดใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to. When I say "go. "เราต้องกระโดด ผมพูดว่า โดด คุณก็กระโดดเลยนะ
Jump, jump, jump, run, run, jump, jump, run.โดด โดด โดด วิ่ง วิ่ง วิ่ง โดด โดด วิ่ง.. !
Come on. We're still in this thing. Just hop.เอาน่า ยังไหวอยู่ โดด โดด เอาก็ได้
♪ Jump, jump, jump, jumping up ♪#โดด โดด โดด โดดขึ้น#
Cage! Drop or die! Yeah!เคจ โดด หรือตาย โว้เย้
¶ go ahead and jump ¶ ¶ ba, ba-da-da ¶โดด # # โดด! # # โดด...
Jump in here, soldier. We gotta bring in two more dumb fucks. Let's go.โดดขึ้นมาเลย ต้องไปจับอีก 2 ตัว เร็วเข้า
Jump on my back and relax the whole way.โดดขึ้นหลังฉันแล้วทำตัวตามสบาย
Why doesn't my little bunny just hop in the back seat?โดดขึ้นเบาะหลังเลยจ๊ะ แม่กระต่ายน้อย
Jumped the perimeter fence and kicked in a fire door.โดดจากกำแพงขอบนอกสุดและแตะประตูหนีไฟ มันง่ายออก
What am I supposed to do, jump from the third story window?โดดจากหน้าต่างชั้น 3 หรอ?
Oh, it feels like a big leap from sugar cubes to this!โดดมาไกลมาก จากสั่งขนน้ำตาล มาอันนี้
Bail-out, bail-out, bail-out, bail-out?โดดร่ม, โดดร่ม, โดดร่ม, โดดร่ม?
Jumping off 1500 feet ain't going to be easy.โดดร่มที่ความสูง 1500 ฟุต ไม่ง่ายเลยนะ
Get in the water, baby. Baby, would you get in.โดดลงน้ำเร็วเข้า ที่รัก / ที่รัก คุณควรจะลงไป
Jump, if you wanna taste my kisses in the night thenโดดลงมา ถ้าคุณอยากจะลิ้มลอง รสจุมพิตของฉันในคืนนี้
Jump in! Come on! Come on!โดดลงมา เร็วเข้า เร็วเข้า
So what do you figure, huh? Suicide from the roof?โดดลงมาจากหลังคาเหรอ ไง, โบน
Jump in fully clothed. Remove your jeans and use them as a flotation device.โดดลงไปพร้อมเสื้อผ้า ถอดยีนส์ มาทำเป็นอุปกรณ์ชูชีพ
Did you think you could just go on a little Roman holiday and they wouldn't notice?โดดล่องหนไปทุกที่ โดดๆๆๆๆ
Jump out that back window with me now.โดดหน้าต่างหลังร้าน ... ไปกับผมเถอะ
Jump off the right side of the tank, keep going in that direction.โดดออกมาข้างขวาของรถถังนะ แล้วก็ตรงไปทางนั้นเลย
I practically sprang out of bed. [laughs] You ready for this?โดดออกมาจากเตียงเลยล่ะ พร้อมหรือยังล่ะ
Dodee, don't go. He's hallucinating.โดดี้ อย่าไป เขาเห็นภาพหลอน
Throwing yourself at that greasy Persian.โดดเข้าใส่ ไอ้ชาวเปอร์เซียนั่น
The bolder the move, the less anyone questions it.โดดเด่นยิ่งขึ้นไป , ทุกคน มีคำถามเล็กน้อยจะถาม
Remarkable because it never came to pass.โดดเด่นเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้น มันไม่เกิดขึ้นเพราะเด็กชายสองคน...
Singled out because of flowing lines depicting the movement of the animal.โดดเด่นเพราะลายเส้นที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์
Hanging around a derelict library with you, your poorly-socialized guard dog, and Bear here?โดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ห้องสมุดกับคุณ สังคมที่สงสารของคุณกับ สุนัขรักษาความปลอดภัย แล้วก็มีแบร์ด้วย?
Alone... amongst the masked and anonymous.โดดเดี่ยว ท่ามกลางคนที่ใส่หน้ากากและคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
Isolated. Single-access road.โดดเดี่ยว มีถนนเข้าถึงเส้นเดียว
Loner, loser and complicated wreck.โดดเดี่ยว ล้มเหลว และสติแตก หวัดดี
Loner, invisible, [cell phone ringing] Outcast, boiling rage-- son of a bitch!โดดเดี่ยว ไร้ตัวตน ถูกขับไล่ อารมณ์รุนแรง ไอ้บ้าเอ๊ย!
Alone... with her demons.โดดเดี่ยว.. กับปีศาจตัวน้อยของเธอ
Alone in the dark.โดดเดี่ยวอยู่ในความมืด
Quick ditching class, or you're grounded.โดดเรียน หรือว่ามีเหตุผลอื่น
Ditching class on the first day, I see. That's pretty bold.โดดเรียนตั้งแต่วันแรก สุดยอดเลยนะเนี่ย
Cutting school to be with her boyfriendโดดเรียนเพื่อไปอยู่กับแฟน
Seventy feet across, 90 feet down.โดดไกล 70 ฟุต ตึกสูง 90
You just hop from one lie to the next -- No shame,no embarrassment.โดดไปโดดมา เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวพูดอย่างนั้น ไม่มีความอาย ไม่เกรงกลัว

โดด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
独特[どくとく, dokutoku] Thai: ความโดดเด่นเฉพาะตัว English: uniqueness
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดด
Back to top