ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hop*, -hop-

hop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hop (vi.) กระโดดขาเดียว Syn. skip
hop in (phrv.) ขึ้นรถ See also: เข้าไปในรถ
Hop it! (idm.) ไปให้พ้น (คำสแลง)
hop off (phrv.) ลงจากรถ See also: ออกจากรถ
hop on (phrv.) กระโดดขึ้นรถ (โดยไม่เตรียมตัวมาก่อนหรือขณะรถวิ่ง)
hop to (phrv.) รีบหน่อย See also: เร็วเข้า, เร่งมือเข้า
hop to it (phrv.) รีบทำ Syn. lump to
hop up (phrv.) อุ่นให้ร้อน See also: ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น Syn. boil up, heat up, warn over, warm up
hope (n.) ความหวัง
hope (vt.) หวัง See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด Syn. expect, want, wish
hope (vi.) หวัง See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด
hope against hope (idm.) ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก
hope against hope (idm.) มีความหวังแม้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้
hope for (phrv.) หวังว่า (สิ่งที่ดี) จะเกิด See also: คิดว่าจะได้รับ, หวัง (สิ่งที่ดี)
hoped for (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. promised, planned
hopeful (adj.) ซึ่งมีความหวัง Syn. anticipant, anticipative, expectant Ops. hopeless
hopeful (n.) ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hopefully (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly Ops. hopelessly
hopeless (adj.) ซึ่งสิ้นหวัง See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง Syn. forlorn Ops. hopeful
hopelessly (adv.) อย่างท้อแท้ See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง
hopelessly (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly
hopelessly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์ See also: อย่างไร้ผล
hopelessness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair, forlornness Ops. hopefulness
hopfest (sl.) งานเลี้ยงที่มีการดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
hopothetical (adj.) ซึ่งเป็นทางทฤษฎี
hopsacking (n.) ผ้ากระสอบ See also: ผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ Syn. canvas, homespun
English-Thai: HOPE Dictionary
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising
hophead(ฮอพ'เฮด) n. ผู้ติดยา
hopped-up(ฮอพทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,มีพลังงานเพิ่มขึ้น,มอมยา,ใช้ยา
hopper(ฮอพ'เพอะ) n. ผู้กระโดด,สิ่งที่กระโดด
hopping(ฮอพ'พิง) adj. ทำงานกระฉับกระเฉง
hopscotchn. การเล่นตังเต
English-Thai: Nontri Dictionary
hop(vi) กระโดด,บิน,เต้นรำ
hope(n) ความหวัง,การเก็ง
hopeful(adj) มีหวัง,เต็มไปด้วยความหวัง
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง
hopper(n) ตั๊กแตน,ผู้กระโดด,กรวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hopper; card hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขย่งเก็งกอย (v.) hop-skip-and-jump See also: tiptoe Syn. เขย่ง
ความหวัง (n.) hope See also: wish, expectation, will, desire Syn. ความปรารถนา
คาดหวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด
คิดหวัง (v.) hope See also: long, set one´s heart on, cross one´s fingers, look forward to, desire Syn. คาดหวัง
นึกหวัง (v.) hope See also: expect, look forward to, desire, long, aspire Syn. หวัง
มีความหวัง (v.) hope See also: be hopeful, have hope Syn. มีหวัง Ops. หมดความหวัง, หมดหวัง
มีหวัง (v.) hope See also: be hopeful, have hope Ops. หมดความหวัง, หมดหวัง
หวัง (v.) hope See also: expect, look forward to, desire, long, aspire
หวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, คาด
ความสิ้นหวัง (n.) hopelessness See also: desperation, despair Syn. ความหมดหวัง Ops. ความหวัง
bishopric (n.) ตำแหน่งของ bishop
diocesan (adj.) เกี่ยวกับเขตการปกครองของ bishop See also: เกี่ยวกับโบสถ์, เป็นของโบสถ์
diocesan (n.) พระ (bishop) ที่ดูแลโบสถ์
diocese (n.) เขตการปกครองของ bishop See also: โบสถ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระ bishop Syn. episcopate, prelacy, benefice, bishopric
กระดี่ (n.) Trichogaster trichopterus Syn. ปลากระดี่
กริม (n.) Trichopsis vittatus Syn. ปลากริม, กัดป่า
การตัด (n.) chop See also: cut, hack, mince, hash Syn. การผ่า, การฟัน
การฟัน (n.) chop See also: cut, hack, mince, hash Syn. การตัด, การผ่า
กินตะเกียบ (v.) take meal with chopsticks See also: dine with chopsticks
ความหวังลมๆ แล้งๆ (n.) forlorn hope
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Hope you have a good timeหวังว่าคุณจะสนุกนะ
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
I hope you'll be well soonฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
Will you go shopping with me?คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
I just hope I'm wrongฉันก็หวังว่าฉันจะผิด
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
I hope you enjoy your stay with usฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
Unlike him, she never gave up hopeเธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
I do hope you can help meฉันหวังจริงๆ ว่าคุณจะช่วยฉันได้
I hope you will understand thatฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนั้น
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
I hope you find what you're looking forฉันหวังให้คุณเจอสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่
I hope you didn't hurt yourselfฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะ
I hope you're satisfiedฉันหวังว่าคุณจะพอใจ
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I'm hoping that he comes to townฉันหวังว่าเขาจะเข้ามาในเมือง
I hope you won't mindฉันหวังว่าคุณคงจะไม่ว่าอะไร
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
Everyone, please don't lose hope!ทุกคนอย่าได้สิ้นหวังนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right now, hop to it, you blokes.ทั้งหมดตอนนี้กระโดดไปคุณ blokes มาในมาใน!
Okay, Mr. Virtuoso, hop on up. You know April Showers?เอาละ คุณเวอร์โอท์โซ่ โดดขึ้นมาเลย รู้จักเพลง เอพริ่ว ชาวเวอร์หรือเปล่า ?
You're quick, you're sharp. Hop in. Sanka.นายเร็ว นายฉลาด โดดเข้ามา ซางก้า
Come on. Hop on. Baby, please, we-มาใน กระโดดบน เด็กโปรด we-
You don't look like you're out for a walk... hop in!ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ออกมาเดินเล่นนะ... โดดขึ้นมาเลย !
It used to be you could just hop right over.เมื่อก่อนคุณแอบกระโดดขึ้นรถได้เลย
You coming with us, hop on.นายก็มาับพวกเราด้วย โดดขึ้นมา!
Welcome to L.A., baby. Hop in.ยินดีต้อนรับสู่แอลเอ สาวน้อย ขึ้นมาเลย
I've got a splitting headache and your stupid hip hop isn't helping.แล้วตอนนี้ก็ปวดหัวมากๆเลย และฮิปฮอปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
Now the jingle hop has begunNow the jingle hop has begun
Please hop on top of my sterilized examination table, if you may.กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะที่ได้ตรวจฆ่าเชื้อโรคแล้ว เถอะนะ, ถ้าคุณจะกรุณา
So hop in the sack, and get a good night's sleep because... starting tomorrow, we have many, many exciting activities planned... not the least of which is the race for the Tall Oaks Cup.ถึงเวลาพักผ่อน หลับฝันดีในคืนนี้เพราะ.. พรุ่งนี้เรามีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่จะต้องทำ อย่าเพิ่งยอมแพ้กับการแข่งขันถ้วยทอลโอ๊ค

hop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, 理发店 / 理髮店] barber's shop; hairdresser's
理发院[lǐ fà yuàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˋ, 理发院 / 理髮院] barber's shop; hair parlor
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 斩 / 斬] behead; chop
主教[zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 主教] bishop
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
咖啡店[kā fēi diàn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄧㄢˋ, 咖啡店] café; coffeeshop
咖啡馆[kā fēi guǎn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ, 咖啡馆 / 咖啡館] café; coffeeshop
咖啡馆儿[kā fēi guǎn r, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, 咖啡馆儿 / 咖啡館兒] café; coffeeshop
好望角[Hǎo wàng Jiǎo, ㄏㄠˇ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄠˇ, 好望角] Cape of Good Hope
料斗[liào dǒu, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, 料斗] cattle feeder; hopper (wicker basket)
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 剁] chop (meat)
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 斫] chop; carve wood
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 斲] chop; carve wood
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 梜] chopstick
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 筷] chopstick
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, 筷子] chopsticks
[zhù, ㄓㄨˋ, 箸] chopsticks
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, 脞] chopped meat; trifles
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 脍 / 膾] chopped meat or fish
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, 葱花 / 蔥花] chopped onion
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, 借箸] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, 日本竹筷] disposable chopsticks
[yíng, ˊ, 籯] slender basket for chopsticks
[lú, ㄌㄨˊ, 垆 / 壚] clay; shop
营业员[yíng yè yuán, ˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, 营业员 / 營業員] clerk; shop assistant
店伙[diàn huǒ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, 店伙] shop assistant; shop clerk
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 店员 / 店員] shop assistant; salesclerk; salesperson
咖啡室[kā fēi shì, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄕˋ, 咖啡室] coffee shop
咖啡厅[kā fēi tīng, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄊㄧㄥ, 咖啡厅 / 咖啡廳] coffee shop
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, 绝望 / 絕望] desperation; forlorn; hopeless
夫妻店[fū qī diàn, ㄈㄨ ㄑㄧ ㄉㄧㄢˋ, 夫妻店] family-run shop
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, 快餐店] fast food shop
速食店[sù shí diàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄢˋ, 速食店] fast food shop

hop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil
飛び跳ねる;跳び跳ねる;飛びはねる[とびはねる, tobihaneru] (v1,vi) to jump up and down; to hop
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P)
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P)
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture)
アーケード街[アーケードがい, a-ke-do gai] (n) shopping arcade
アーチビショップ[, a-chibishoppu] (n) archbishop
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop
アダルトショップ[, adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei
イエローフィンクロミス[, iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop)
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P)
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop)
インターネットショッピング[, inta-nettoshoppingu] (n) {comp} Internet shopping
インドカレー屋[インドカレーや, indokare-ya] (n) Indian curry shop
ヴァリアタス[, variatasu] (n) variegated platy (Xiphophorus variatus) (lat
ウィンドウ(P);ウインドウ(P);ウインドー;ウィンドー[, uindou (P); uindou (P); uindo-; uindo-] (n) (1) {comp} window; (2) window (shop display); (P)
ウィンドウショッピング;ウインドーショッピング;ウィンドーショッピング[, uindoushoppingu ; uindo-shoppingu ; uindo-shoppingu] (n,vs) window-gazing; window-shopping
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce
おもちゃ屋;玩具屋[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop
オルソパンクロマチック[, orusopankuromachikku] (adj-no) orthopanchromatic
オルトフェニルフェノール[, orutofenirufeno-ru] (n) orthophenyl phenol; OPP
オルトリン酸塩;オルト燐酸塩[オルトリンさんえん(オルトリン酸塩);オルトりんさんえん(オルト燐酸塩), orutorin san'en ( orutorin san shio ); oruto rinsan'en ( oruto rin san shio )] (n) orthophosphate
オンラインショッピング[, onrainshoppingu] (n) online shopping
オンラインショッピングカート[, onrainshoppinguka-to] (n) {comp} online shopping carts
オンラインショッピングサイト[, onrainshoppingusaito] (n) online shopping site
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop)
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P)
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
カードホッパ[, ka-dohoppa] (n) {comp} card hopper
ガウチョパンツ[, gauchopantsu] (n) gaucho pants
Japanese-English: COMDICT Dictionary
次ホップ[つぎホップ, tsugi hoppu] next hop
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop
チョッパー[ちょっぱー, choppa-] chopper
周波数ホッピング[しゅうはすうホッピング, shuuhasuu hoppingu] frequency hopping
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)

hop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่งก้าวกระโดด[n.] (khayengkāok) EN: triple jump ; hop step and jump FR:
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip FR: sauter ; bondir
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy FR:
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
ไอโซโทป [= ไอโซโถป][n.] (aisōthōp) EN: isotope FR: isotope [m]
ไอโซโทปกัมมันตรังสี[n. exp.] (aisōthōp ka) EN: radioisotope ; radioactive isotope FR: isotope radioactif [m]
ไอโซโทปเสถียร[n. exp.] (aisōthōp sa) EN: stable isotope FR: isotope stable
อักโขภิณี ; อักโขเภณี[n.] (akkhōphinī ) EN: high numeral ; number 1 followed by 42 zeroes/zeros FR: nombre 1 suivi de 42 zéros
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
ใบต่างดอก[n. exp.] (bai tāng dø) EN: Euphorbia cyathophora FR: Euphorbia cyathophora
ใบทอง[n.] (baithøng) EN: Grapthophyllun pictum FR: Grapthophyllun pictum
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
เบทาโกร ช็อป[TM] (Bēthakro Ch) EN: Betagro Shop FR: Betagro Shop
บิชอป[n.] (bichøp) EN: bishop FR:
บ๋อย[n.] (bøi) EN: boy ; waiter ; bellhop FR: serveur [m]
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุก[n.] (buk) EN: Amorphophallus FR: Amorphophallus
บุก[n.] (buk) EN: elephant yam ; Amorphophallus albispathus FR: Amorphophallus albispathus
บุกคางคก[n. exp.] (buk khāngkh) EN: Amorphophallus paeoniifolius FR: Amorphophallus paeoniifolius
บุกคนโท[n. exp.] (buk khonthō) EN: Amorphophallus muelleri FR: Amorphophallus muelleri
บุกรอ[n. exp.] (buk rø) EN: Amorphophallus saraburiensis FR: Amorphophallus saraburiensis
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ฉลองพระหัตถ์[n.] (chaløngphra) EN: spoon ; fork ; chopsticks FR:
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
โฉบ[v.] (chōp) EN: pounce on ; swoop down FR: fondre sur ; se jeter sur
ช็อป[n.] (chǿp) EN: shop FR: magasin [m]
ช็อป[v.] (chǿp) EN: shop FR: faire du shopping
โฉบลงอย่างรวดเร็ว[v. exp.] (chōp long y) EN: swoop FR: piquer
โฉบไป[v. exp.] (chōp pai) EN: abduct FR:
ช็อปปี้[TM] (Chǿppī) EN: Shopee FR: Shopee
ช็อปปิ้ง = ช้อปปิ้ง[n.] (chǿpping) EN: shopping FR: shopping [m] (anglic.)
ชุมแสง[n.] (chumsaēng) EN: Xanthophyllum lanceatum FR: Xanthophyllum lanceatum
ด่ากระทบ[v. exp.] (dā krathop) EN: FR: s'en prendre à
เดินช้อปปิ้ง[v. exp.] (doēn chǿppi) EN: FR: faire du shopping ;
เดินเล่นซื้อของ[v. exp.] (doēn len se) EN: go window shopping FR: faire du lèche-vitrine
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thop) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]

hop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunny Hop {n} (Fahrrad)bunny hop
vertikale Radschwingung {f}freeway hop; wheel hop
Stachelflosser {m} [zool.]acanthopterygian
Antiquariat {n}antiquarian bookshop; antiquarian book trade
Antiquitätengeschäft {n}antique shop
Apotheke {f}chemist's shop [Br.]
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Arbeitsgang {m}shop operation
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop
Läufergabel {f} (Schach)bishop fork
unergründlich; unerschöpflich {adj} | unergründlicher; unerschöpflicher | am unergründlichsten; am unerschöpflichstenbottomless | more bottomless | most bottomless
Kartenmagazin {n}card hopper
Kardinalbischof {m}cardinal bishop
Handelskette {f}chain of retail shops
Chopistärling {m} [ornith.]Chopi Blackbird
abgehackt {adj} | abgehackter | am abgehacktestenchoppy | choppier | choppiest
Kappsäge {f}chopsaw
Kleidergeschäft {n}clothes shop
Schöpfung {f} | geistige Schöpfungcreation | intellectual creation
Schöpfergeist {m} | Schöpfergeister
Gleichstromsteller {m} [electr.]DC chopper controller
Erschöpfung {f} | Erschöpfungen
Mordsding {n}whopper
Elektrogeschäft {n}electric shop
Erledigung {f} von Einkäufenshopping
Montagehalle {f}fitting shop
Chamäleon-Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus chlupatyi) [zool.]flashing tilefish
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief
fromm; frömmlerisch {adj} | ein frommer Wunschpious; sanctimonious | a pious hope
Feldschwirl {m} [ornith.]Grasshopper Warbler (Locustella naevia)
Heuschreckenammer {f} [ornith.]Grasshopper Sparrow
Grashüpfer {m} [zool.] | grüner nordamerikanischer Grashüfergrasshopper | katydid
Zerhacker {m}chopper
abgehackt {adv}choppily
Drogenzubehör-Fachhandel {m}head shop
Einkaufssüchtige {m,f}; Einkaufssüchtigershopaholic
Wiedehopf {m} [ornith.] | Wiedehopfe
Hopfen {m} [bot.]hop; hops
hoffnungsvoll {adj} | hoffnungsvoller | am hoffnungsvollstenhopeful | more hopeful | most hopeful
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hop
Back to top