fright

แปลว่า


n การสะดุ้งตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: fear , scare
คำที่เกี่ยวข้อง: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน
n ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
n สิ่งที่น่าเกลียด
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ , สิ่งที่ไม่น่าดู