ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

startling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *startling*, -startling-

startling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
startling (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. frightening, distressing
startling (adj.) น่าแปลกใจ See also: น่าประหลาดใจ Syn. surprising, extraordinary

startling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, 噩] startling

startling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼面[きめん, kimen] (n) mask of a devil; startling appearance; devil's face
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า startling
Back to top