ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrorize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrorize*, -terrorize-

terrorize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrorize (vt.) ทำให้น่ากลัวมาก Syn. coerce, browbeat, threaten, intimidate
English-Thai: HOPE Dictionary
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อการร้าย (v.) terrorize See also: cause terrorism, cause violence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The guy who terrorizes me in high school is now going to terrorize the entire world with my super-bomber.ชายที่คุกคามผมตอนมัธยม ตอนนี้เขากำลังคุกคามโลก ด้วยระเบิดพลังมหาศาลของผม
You meddled around in my marriage, you terrorize the glee club, you continue to sabotage my relationship with Emma.คุณยุ่งกับ ชีวิตคู่ของผม คุณคุกคาม ชมรมร้องเพลง คุณบ่อนทำลาย ผมกับเอมม่า
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ
Gaby's stepfather returned to terrorize her again...พ่อเลี้ยงของแกบบี้ กลับมาคุกคามเธออีกครั้ง...
To terrorize y'all's neighborhood.# เพื่อเขย่าขวัญบ้านใกล้เรือนเคียง #
He was purposely trying to terrorize you.เขาก็แค่พยายามทำให้เธอกลัว
Yeah, but the sun's about to go down and Ric's going to be able to terrorize the streets any minute.ใช่ แต่อาทิตย์จะตกดินแล้ว และริคก็จะสามารถทำให้ถนนน่ากลัวได้ทุกนาที
A low-level criminal named Nate Ryan had a vendetta against the groom, and apparently sought to terrorize the both of themอาชญากรปลายแถวชื่อ เนต ไรอัน เขาอาฆาตฝ่ายผู้ชาย และพยายามจะทำร้ายทั้งคู่
I don't understand why vampires feel the need to lie to me, hunt me, to terrorize me in my own home.ฉันไม่เข้าใจทำไมพวกแวมไพร์ต้องชอบโกหกฉัน ตามล่าฉัน คุกคามข่มขวัญฉันถึงในบ้าน
Terrorize that pussy Got to terrorize that pussyข่มขวัญน้องหนูนั่น ต้องข่มขวัญน้องหนูนั่น
He dug up some old town on the fringes of the park, created a horde of masked men to terrorize guests and proselytize-cum-advertise the coming of some end-all villain named Wyatt.เขาขุดเอาเมืองเก่าแถวขอบปาร์กขึ้นมา สร้างกลุ่มโฮสต์ใส่หน้ากากขึ้นมาเพื่อทำให้แขกกลัว แล้วก็คำโฆษณาล้างสมองนั่น
They chose to kill and to terrorize people, but that's not why we killed them.พวกเขาเลือกที่จะฆ่า ข่มขู่ผู้คน

terrorize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
ก่อการร้าย[v.] (køkānrāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence ; commit acts of terror FR: causer des violences ; commettre un attentat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrorize
Back to top