ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrifying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrifying*, -terrifying-

terrifying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrifying (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, frightening Ops. appealing, attractive, pleasant
terrifying (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. frightening, fearful Ops. happy, joyful
terrifying (adj.) น่ากลัวมาก See also: สยองขวัญ Syn. dreadful, frightful Ops. common, conventional

terrifying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming

terrifying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)

terrifying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมึงทึง[adj.] (khameungthe) EN: suwen ; dour ; lowering ; angry looking ; frowning ; horrible ; terrifying FR:
น่าใจหาย[adj.] (nā jaihāi) EN: dismaying ; terrifying ; breathtaking FR: alarmant
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าตื่นตระหนก[adj.] (nā teūn tra) EN: terrifying ; appalling FR: effrayant
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible

terrifying ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrifying
Back to top