ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frightening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frightening*, -frightening-

frightening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frightening (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. distressing, startling
frightening (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, terrifying Ops. appealing, attractive, pleasant
frightening (adj.) น่ากลัวมาก See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ Syn. terrible
frightening (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant
frightening (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, fearful Ops. happy, joyful
frightening person (n.) คนที่น่ากลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใจ (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (adv.) frighteningly Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตระหนก (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตาเบิกโพลง (adv.) frighteningly See also: alarmingly, frantically, fearfully Syn. ตาเหลือก, ตาค้าง
ตาเหลือกตาพอง (adv.) frighteningly See also: alarmingly, frantically, fearfully Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง
หวาด (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, ผวา
ใจหาย (adv.) frighteningly Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ใจหายใจคว่ำ (adv.) frighteningly Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย

frightening ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 兇惡] fierce; ferocious; frightening
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, 黑森森] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, 恐怖] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist

frightening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)

frightening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
ผีหลอก[n. exp.] (phī løk) EN: frightening gost FR: fantôme effrayant [m]
สะพรึง[adj.] (saphreung) EN: frightening FR: effrayant
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening ; fearful ; scarry FR: effroyable
ตาเหลือกตาพอง[adv.] (tāleūaktāph) EN: frighteningly FR:
อย่างน่าใจหาย[adv.] (yāng nā jai) EN: alarmingly ; frighteningly ; dismayingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frightening
Back to top