ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pad*, -pad-

pad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pad (n.) เบาะ See also: เบาะรอง, ที่รอง, สิ่งที่ใช้รอง Syn. mat, pillow
pad (vt.) บุ See also: รองด้วยเบาะ, หนุนให้นุ่ม Syn. fill out, support
pad (n.) สมุดฉีก Syn. note paper, memorandum
pad (vt.) เพิ่ม See also: ขยาย, เสริม, ขยายความเกินจำเป็น
pad (n.) ส่วนนิ่มที่เท้าของสัตว์ Syn. foot
pad (vt.) เดินช้าๆ See also: ค่อยๆ เดิน, ย่ำ Syn. march, parade
pad (n.) ที่พัก Syn. apartment
pad (n.) สถานที่ปล่อยจรวด
pad out (phrv.) บุหรือรองให้หนาขึ้น Syn. pack out
pad out (phrv.) ทำให้ยาวขึ้นโดยไม่จำเป็น Syn. fatten out, fill out, flesh out
pad up (phrv.) ใส่ที่รองหรือที่รัดเพื่อป้องกันบาดเจ็บ (กีฬา)
padded (adj.) ซึ่งบุผ้าสองชั้น
padded cell (n.) ห้องบุนวมสำหรับคนไข้โรคจิตในโรงพยาบาล
padding (n.) เบาะรอง See also: ที่รอง, เบาะนวม Syn. stuffing, wadding
padding (n.) คำพูดหรือข้อเขียนยืดยาวแต่ไม่น่าสนใจ See also: คำพูด / ข้อเขียนน้ำท่วมทุ่ง Syn. redundancy
paddle (n.) ไม้พาย (สำหรับพายเรือ) See also: ที่แจวเรือ Syn. oar, pole
paddle (n.) ไม้สำหรับตีเทนนิสหรือปิงปอง
paddle (n.) ครีบนกเพนกวินหรือเต่า
paddle (n.) ใบจักรเรือ See also: ใบพัดน้ำ
paddle (vt.) พาย See also: แจว, กรรเชียง, พายเรือ Syn. row, oar, scull
paddle (vt.) ตี See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน Syn. spank, beat
paddle (vt.) กวนด้วยพาย
paddle (vi.) เดินเตาะแตะ See also: เดินโซเซ Syn. waddle
paddle (vi.) แกว่งแขนหรือขาในน้ำ Syn. dabble
paddle boat (n.) เรือกลไฟ Syn. paddle steamer
paddle steamer (n.) เรือกลไฟ
paddle wheel (n.) ใบจักรเรือกลไฟ
paddling pool (n.) สระน้ำตื้นๆ ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ Syn. wading pool
paddock (n.) บริเวณเก็บม้าข้างสนามแข่ง Syn. coral, stockyard
paddock (vt.) ใส่คอก
paddy (n.) นาข้าว
paddy (n.) ข้าวเปลือก See also: ข้าว
paddy wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, patrol wagon
padlock (n.) กุญแจแบบคล้องสายยู Syn. lock, shackle
padlock (vt.) ใส่กุญแจ Syn. lock
padre (n.) บาทหลวง See also: พระสอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์ Syn. priest, clergyman
English-Thai: HOPE Dictionary
pad(แพด) n. เบาะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้าที่เบา,เสียงแปะ ๆ ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทางปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด,เดินเบา ๆ, See also: padding n.
padding(แพค'ดิง) n. วัตถุ (เช่น ฝ้าย) ที่ใช้บุรอง
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet
paddock(แพค'ดอค) n. คอกข้างสนามม้า,กองแร่,กบ,คางคก
paddy(แพด'ดิ) n. ตำรวจ,ข้าว,ข้าวเปลือก,นาข้าว
paddy wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
paddy whack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
padishah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
padlock(แพค'ดี่) n. ตำรวจ,ข้าวเปลือก,นาข้าว
padre(พา'เดร) n. บาทหลวง,อนุศาสนาจารย์
padrone(พะโดรน') n. นาย,นายจ้าง,เจ้าของ,หัวหน้า,กัปตันเรือ,เจ้าของเรือ,เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.
padshah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
padywack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
English-Thai: Nontri Dictionary
pad(n) เบาะ,ฐานปล่อยจรวด,เท้าสัตว์,กระดาษกลัดติดกัน
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
paddock(n) คอกข้างสนามม้า
paddy(n) ข้าวเปลือก,ข้าวเจ้า,นาข้าว
padlock(n) กุญแจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pad๑. นวม, แผ่นนวม๒. แผ่นซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paddingการเสริมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paddy landนา, ที่นา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Padaung (Burmese people)ชาวปาดอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนาด (n.) pad on the back of elephant See also: cushioned seat or mattress on the elephant´s back Syn. พระนาด
นวม (n.) padding See also: quilt, filling, lining, stuffing, wadding, quilt
พาย (n.) paddle See also: oar Syn. ไม้พาย
วาด (v.) paddle See also: row a boat
ไม้พาย (n.) paddle See also: oar
พุ้ย (v.) paddle briskly See also: propel Syn. วัก, พุ้ยน้ำ
วัก (v.) paddle briskly See also: propel Syn. พุ้ยน้ำ
พุ้ยน้ำ (v.) paddle water
คนพาย (n.) paddler See also: ferryman Syn. คนแจว, ฝีพาย, คนพายเรือ
คนพายเรือ (n.) paddler See also: ferryman Syn. คนแจว, ฝีพาย
เรือแจว (n.) paddling boat See also: boat propelled by oar, sculling boat
ข้าวเปลือก (n.) paddy See also: unmilled rice, rice in the husks
ธัญชาติ (n.) paddy See also: corn-husk Syn. ธัญญชาติ
ธัญญชาติ (n.) paddy See also: corn-husk
กลางทุ่งนา (n.) paddy field Syn. ทุ่งนา
ท้องนา (n.) paddy field Syn. ทุ่งนา, กลางทุ่งนา
กากข้าว (n.) paddy mixed with milled rice
ลูกคัน (n.) paddy-field ridge See also: small dike of earth around a paddy field Syn. คันนา
นาหว่าน (n.) paddy-sown field Ops. นาปัก, นาดำ
ธัญเขต (n.) paddyfield See also: paddy field, rice field, area of corn fields, farm, field Syn. นา, ที่นา, ธัญเขตต์, ธานยเกษตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I picked up a pad and pencil and began to draw. Look, I...ผมหยิบแผ่นกระดาษกับดินสอขึ้นมา แล้วก็เริ่มวาดรูป
Hey, who moved my doodle pad way over here?เฮ้, ใครเอาสมุดฉันมาไว้ตรงนี้?
Launch pad is being constructed.การปฏิบัติการปล่อยกระสวย กำลังติดตั้ง
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง
Now we add some Pad Thai noodle.ตอนนี้ เราต้องใส่เส้นผัดไทลงไป
I found your pad in a pool of blood, and since you're a vampire,ผมเจอสมุดฉีกของคุณ ในกองเลือด และในเมื่อคุณเป็นแวมไพร์
I mean, you don't have to be so secretive or dodgy about pad Thai noodles...ไม่เห็นจะต้องทำเป็นลับๆ ล่อๆ กับเรื่องอาหารเลย...
Teegan's ho pad will have to wait till tomorrow night.ซ่องทีแกนต้องรอไปคืนพรุ่งนี้แล้ว
What Now, Willie? "Mode" Need A Helicopter Pad On The Roof?เป็นไงตอนนี้ วิลลี่"โหมด" ต้องการเฮลิคอปเตอร์มาจอดดาดฟ้าไหม?
Because their sex pad was next to a garageเบาะที่เค้าใช้มีเซ็กส์ มันอยู่ถัดจากโรงรถที่ถูกรื้อ
Father, I could pad and place a scythe and nailed it under their roof.พ่อ, ฉันสามารถเข้าทางหลังคาคฤหาสน์ของมันได้น๊ะ
Got to be a loose brake pad spring.น่าจะเป็นเสียงสปริงผ้าเบรคหลวม

pad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
止血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 止血垫 / 止血墊] dressing; pad to stop bleeding
哑鼓[yǎ gǔ, ㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 哑鼓 / 啞鼓] drum practice pad (music); a practice drum (music)
搭背[dā bèi, ㄉㄚ ㄅㄟˋ, 搭背] harness pad (on draught animal)
搭腰[dā yāo, ㄉㄚ ㄧㄠ, 搭腰] harness pad (on draught animal)
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric
[lí, ㄌㄧˊ, 梩] basket for removing earth; spade
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ˋ, 觉悟 / 覺悟] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda)
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 垫 / 墊] pad; cushion; mat
冲浪板[chōng làng bǎn, ㄔㄨㄥ ㄌㄤˋ ㄅㄢˇ, 冲浪板 / 衝浪板] surfboard; paddleboard
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s
神父[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, 神父] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father
印台[yìn tái, ˋ ㄊㄞˊ, 印台 / 印臺] ink pad; stamp pad
[fú, ㄈㄨˊ, 袚] knee-pads; buskins
[fú, ㄈㄨˊ, 韍] kneepad
发射场[fā shè chǎng, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, 发射场 / 發射場] launchpad; launching site
滑鼠垫[huá shǔ diàn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄨˇ ㄉㄧㄢˋ, 滑鼠垫 / 滑鼠墊] mouse pad
便笺[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便笺 / 便箋] notepaper; memo; memo pad
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, 记事本 / 記事本] notebook; paper notepad; laptop computer
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 桨 / 槳] oar; paddle
[zhào, ㄓㄠˋ, 櫂] oar, scull, paddle; row
填充[tián chōng, ㄊㄧㄢˊ ㄔㄨㄥ, 填充] pad; padding
挂锁[guà suǒ, ㄍㄨㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, 挂锁 / 挂鎖] padlock
水田[shuǐ tián, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ, 水田] paddy field; rice paddy
[dào, ㄉㄠˋ, 稻] paddy; rice
稻田[dào tián, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, 稻田] paddy field; rice paddy
衬垫[chèn diàn, ㄔㄣˋ ㄉㄧㄢˋ, 衬垫 / 襯墊] pad
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 铧 / 鏵] plowshare; spade
水稻[shuǐ dào, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 水稻] rice; paddy
月经垫[yuè jīng diàn, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ, 月经垫 / 月經墊] sanitary towel; menopad
垫肩[diàn jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 垫肩 / 墊肩] shoulder pad
铲子[chǎn zi, ㄔㄢˇ ㄗ˙, 铲子 / 鏟子] shovel; spade; trowel; spatula (kitchen utensil)
视空间系统[shì kōng jiān xì tǒng, ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 视空间系统 / 視空間系統] visuo-spatial sketchpad
[wéi, ㄨㄟˊ, 鍏] spade
[xuān, ㄒㄩㄢ, 鍹] spade; hoe
[chǎn, ㄔㄢˇ, 铲 / 鏟] spade; shovel
草菇[cǎo gū, ㄘㄠˇ ㄍㄨ, 草菇] straw mushroom (Volvariella volvacea); paddy straw mushroom
拭子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, 拭子] swab; cotton pad; smear (for medical test)
触控板[chù kòng bǎn, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄅㄢˇ, 触控板 / 觸控板] touchpad
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畑] used in Japanese names with phonetic value hatake, bata etc; dry field (i.e. not paddy field)

pad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアパッド[, eapaddo] (n) air pad
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD
バストパッド[, basutopaddo] (n) bust pad
マットレス[, mattoresu] (n) mattress; mattress pad (under a futon); (P)
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller
用箋[ようせん, yousen] (n) stationery; writing pad
発射台[はっしゃだい, hasshadai] (n) launching pad
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish)
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola)
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
キーパッド[, ki-paddo] (n) {comp} keypad
シロガネツバメウオ[, shiroganetsubameuo] (n) Atlantic spadefish (Chaetodipterus faber, species of Western Atlantic spadefish)
シロガネツバメウオ属[シロガネツバメウオぞく, shiroganetsubameuo zoku] (n) Chaetodipterus (genus of 3 species of spadefishes in the family Ephippidae)
スクラッチパッド[, sukuracchipaddo] (n) {comp} scratchpad
スペード[, supe-do] (n) spade
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia)
タンポ;たんぽ[, tanpo ; tanpo] (n) pad; wad; wadding
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice)
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata)
ちゃんちゃんこ[, chanchanko] (n) padded sleeveless kimono jacket; Japanese vest
ツバメウオ属[ツバメウオぞく, tsubameuo zoku] (n) Platax (genus of 5 extant species of Indo-Pacific batfish in the spadefish family Ephippidae)
テンキー[, tenki-] (n) (abbr) {comp} (See テンキーパッド) numeric keypad (wasei
テンキーパッド[, tenki-paddo] (n) {comp} numeric keypad (wasei
テンキーロック[, tenki-rokku] (n) numeric keypad lock (wasei
トガリアンコウザメ[, togariankouzame] (n) spadenose shark (Scoliodon laticaudus, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
トラフィックパディング[, torafikkupadeingu] (n) {comp} traffic padding
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia)
ナンヨウツバメウオ[, nanyoutsubameuo] (n) orbicular batfish (Platax orbicularis, species of Indo-Pacific spadefish)
パードレ[, pa-dore] (n) padre (por
パシフィックスペードフィッシュ[, pashifikkusupe-dofisshu] (n) Pacific spadefish (Chaetodipterus zonatus, species of Eastern Pacific spadefish found from California to Peru)
パドック[, padokku] (n) paddock; (P)
パドル[, padoru] (n) paddle; (P)
パナマスペードフィッシュ[, panamasupe-dofisshu] (n) Panama spadefish (Parapsettus panamensis, species of Eastern Pacific spadefish found from the Gulf of California to Peru)
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia)
メキシコヤツメ[, mekishikoyatsume] (n) Mexican lamprey (Lampetra spadicea)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
パッド[ぱっど, paddo] pad
マウスパッド[まうすぱっど, mausupaddo] mouse pad
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad
シンクパッド[しんくぱっど, shinkupaddo] ThinkPad
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad
テンキー[てんきー, tenki-] numeric keypad (lit
テンキーパッド[てんきーぱっど, tenki-paddo] numeric keypad (lit
トラフィックパディング[とらふぃっくぱでいんぐ, torafikkupadeingu] traffic padding
ワードパッド[わーどぱっど, wa-dopaddo] Wordpad
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad
埋め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character
数値キーパッド[すうちキーパッド, suuchi ki-paddo] numeric keypad

pad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa l) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
กระดาษเขียนจดหมาย [n. exp.] (kradāt khīe) EN: writing paper ; writung pad ; stationary FR: papier à lettres [m]
กระเป๋าไฟฟ้า[n. exp.] (krapao faif) EN: heating pad FR:
กุ[v.] (ku) EN: pad FR:
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
แผ่นรองเมาส์[n. exp.] (phaen røng ) EN: mouse pad ; mouse mat FR: tapis de souris [m]
พนาด[n.] (phanāt) EN: pad on the back of elephant FR:
ผัดขี้เมา[n. exp.] (phat khīmao) EN: drunken noodles ; pad kee mao ; pad ki mao ; pad kimao FR:
พรมเช็ดเท้า[n. exp.] (phrom chet ) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
สมุดฉีก[n. exp.] (samut chīk) EN: notepad ; writing pad ; scratch pad FR:
สมุดวาดเขียน[n. exp.] (samut wātkh) EN: drawing book ; drawing pad FR: cahier de dessin [m]
สนับศอก[n. exp.] (sanap søk) EN: elbow pad FR:
เสื้อเหลือง [n. exp.] (seūa leūang) EN: yellow shirts ; yellow shirted royalists ; anti-Thaksin PAD movement FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
ไอแพด[TM] (Aiphaēt) EN: iPad [TM] FR: iPad [TM]
ไบโอมป่าดิบชื้น[n. exp.] (bai-ōm pādi) EN: tropical rainforest biome FR:
ฉนาก[n.] (chanāk) EN: sawfish FR: espadon [m] ; poisson-scie [m]
อึ่งอ่าง[n.] (eung-āng) EN: spadefoot toad ; bullfrog FR: grenouille taureau [f]
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower FR:
หางปลา[n.] (hāngplā) EN: forked spade FR:
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull FR: aviron [m] ; rame [f]
จักรยานน้ำ[n. exp.] (jakkrayān n) EN: pedalo ; pedal boat (Am.) ; paddle boat (Am.) FR: pédalo [m]
จำปาดะ[n.] (jampāda) EN: chempedak ; cempedak ; Artocarpus integer FR:
จำปาดะ[n.] (jampāda) EN: Artocarpus integer FR: Artocarpus integer
จั่น[n.] (jan) EN: flower cluster ; blossom of the coconut or betel palm ; spadix of the coconut or betel palm FR:
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
จ้วง[v.] (jūang) EN: paddle water with the full sweep of the arm FR:
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks ; soapstone FR:
กากข้าว[n.] (kākkhāo) EN: chaff ; paddy mixed in with milled rice FR:
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row FR: ramer
กรรเชียงปู[n.] (kanchīengpū) EN: crab paddle-leg FR:
กันกระแทก[adj.] (kan krathaē) EN: padded FR: rembourré ; matelassé
ข้าวหอมมะลิ[n. exp.] (khāo høm ma) EN: jasmine rice ; Thai jasmine rice ; Hom Mali rice ; Hom Mali paddy ; Hom Mali flagrant paddy FR: riz jasmin [m]
ข้าวกล้า[n.] (khāoklā) EN: rice seedlings ; germinating seed ; paddy sprout ; rice shoots FR:
ข้าวเปลือก[n.] (khāopleūak) EN: paddy ; unmilled rice FR: riz non décortiqué [m]
ข้าวปลูก[n.] (khāoplūk) EN: seed rice ; paddy reserved for planting FR:
โคมไฟถนน[n. exp.] (khōm fai th) EN: street lamp ; street light FR: lampadaire [m]

pad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junggesellenbude {f}bachelor pad
Bremsbelag {m} [auto]brake lining; brake pad
Schreibunterlage {f}blotting pad
Heizkissen {n}electric pad
Dämpfungsblättchen {n}felt pad
Abschminkwatte {f}make-up remover pad
Arretierungsklotz {m}retaining pad
Zwischenregister {n}scratch pad
Stempelkissen {n}stamp-pad; rubber-stamp pad
Funktionstastenblock {m}alternate keypad
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad
Kanu {n} | Kanu fahren; paddelncanoe | to canoe
Paddelboot {n} | Paddelboote
Schreibmarkensteuertasten {pl} [comp.]cursor control keypad
Enzyklopädie {f} | Enzyklopädien
Pompadourfrisur {f}pompadour
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon
Editiertastenblock {m}editing keypad
Jugendstreich {m}youthful escapade
Knieschützer {m}kneepad
Logopäde {m}; Logopädin
Folientastatur [comp.] {f}membrane keypad; membrane keyboard
Mausunterlage {f}; Mauspad
Orthopäde {m}; Orthopädist
Auffüllzeichen {n}pad character
Paddel {n} | Paddel
Raddampfer {m}paddle steamer
Radschaufel {f}paddle board
Rührschnecke {f}paddle screw
Schaufelrad {n}paddle wheel; blade wheel
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer
Reisfeld {n}paddy field
Pater {m}padre
Kinderheilkunde {f}; Pädiatrie
Pik {n}; Grün (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)spade; spades
Schleuderplatte {f}skid pad; skid pan
Sockelstein {m}post-pad
Stempelkissen {n}ink pad; ink-pad
Druckring {m}thrust pad; thrust ring; thrust collar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pad
Back to top