ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pad-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pad, *pad*,

-pad- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I picked up a pad and pencil and began to draw. Look, I...ผมหยิบแผ่นกระดาษกับดินสอขึ้นมา แล้วก็เริ่มวาดรูป
Hey, who moved my doodle pad way over here?เฮ้, ใครเอาสมุดฉันมาไว้ตรงนี้?
Launch pad is being constructed.การปฏิบัติการปล่อยกระสวย กำลังติดตั้ง
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง
Now we add some Pad Thai noodle.ตอนนี้ เราต้องใส่เส้นผัดไทลงไป
I found your pad in a pool of blood, and since you're a vampire,ผมเจอสมุดฉีกของคุณ ในกองเลือด และในเมื่อคุณเป็นแวมไพร์
I mean, you don't have to be so secretive or dodgy about pad Thai noodles...ไม่เห็นจะต้องทำเป็นลับๆ ล่อๆ กับเรื่องอาหารเลย...
Teegan's ho pad will have to wait till tomorrow night.ซ่องทีแกนต้องรอไปคืนพรุ่งนี้แล้ว
What Now, Willie? "Mode" Need A Helicopter Pad On The Roof?เป็นไงตอนนี้ วิลลี่"โหมด" ต้องการเฮลิคอปเตอร์มาจอดดาดฟ้าไหม?
Because their sex pad was next to a garageเบาะที่เค้าใช้มีเซ็กส์ มันอยู่ถัดจากโรงรถที่ถูกรื้อ
Father, I could pad and place a scythe and nailed it under their roof.พ่อ, ฉันสามารถเข้าทางหลังคาคฤหาสน์ของมันได้น๊ะ
Got to be a loose brake pad spring.น่าจะเป็นเสียงสปริงผ้าเบรคหลวม

-pad- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
止血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 止血垫 / 止血墊] dressing; pad to stop bleeding
哑鼓[yǎ gǔ, ㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 哑鼓 / 啞鼓] drum practice pad (music); a practice drum (music)
搭背[dā bèi, ㄉㄚ ㄅㄟˋ, 搭背] harness pad (on draught animal)
搭腰[dā yāo, ㄉㄚ ㄧㄠ, 搭腰] harness pad (on draught animal)
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric

-pad- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアパッド[, eapaddo] (n) air pad
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD
バストパッド[, basutopaddo] (n) bust pad
マットレス[, mattoresu] (n) mattress; mattress pad (under a futon); (P)
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller
用箋[ようせん, yousen] (n) stationery; writing pad
発射台[はっしゃだい, hasshadai] (n) launching pad
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
パッド[ぱっど, paddo] pad
マウスパッド[まうすぱっど, mausupaddo] mouse pad
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad

-pad- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa l) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
กระดาษเขียนจดหมาย [n. exp.] (kradāt khīe) EN: writing paper ; writung pad ; stationary FR: papier à lettres [m]
กระเป๋าไฟฟ้า[n. exp.] (krapao faif) EN: heating pad FR:
กุ[v.] (ku) EN: pad FR:
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
แผ่นรองเมาส์[n. exp.] (phaen røng ) EN: mouse pad ; mouse mat FR: tapis de souris [m]
พนาด[n.] (phanāt) EN: pad on the back of elephant FR:
ผัดขี้เมา[n. exp.] (phat khīmao) EN: drunken noodles ; pad kee mao ; pad ki mao ; pad kimao FR:
พรมเช็ดเท้า[n. exp.] (phrom chet ) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
สมุดฉีก[n. exp.] (samut chīk) EN: notepad ; writing pad ; scratch pad FR:
สมุดวาดเขียน[n. exp.] (samut wātkh) EN: drawing book ; drawing pad FR: cahier de dessin [m]
สนับศอก[n. exp.] (sanap søk) EN: elbow pad FR:
เสื้อเหลือง [n. exp.] (seūa leūang) EN: yellow shirts ; yellow shirted royalists ; anti-Thaksin PAD movement FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]

-pad- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junggesellenbude {f}bachelor pad
Bremsbelag {m} [auto]brake lining; brake pad
Schreibunterlage {f}blotting pad
Heizkissen {n}electric pad
Dämpfungsblättchen {n}felt pad
Abschminkwatte {f}make-up remover pad
Arretierungsklotz {m}retaining pad
Zwischenregister {n}scratch pad
Stempelkissen {n}stamp-pad; rubber-stamp pad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pad-
Back to top