ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wadding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wadding*, -wadding-

wadding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wadding (n.) สิ่งที่นำมาห่อหรือบุของเพื่อป้องกัน (กระเทือน,แตก) See also: สิ่งบุรองหรืออุด Syn. wad
English-Thai: HOPE Dictionary
wadding(วอด'ดิง) n. สิ่งอุดนิ่ม,วัตถุอุดนิ่ม,วัตถุบุรอง

wadding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻絮[má xù, ㄇㄚˊ ㄒㄩˋ, 麻絮] hemp wadding

wadding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タンポ;たんぽ[, tanpo ; tanpo] (n) pad; wad; wadding
真綿[まわた, mawata] (n) silk floss; silk wadding
木綿綿[もめんわた, momenwata] (n) cotton batting; cotton wadding; cotton padding
綿(P);草綿[わた, wata] (n) (1) (uk) cotton plant (Gossypium spp.); (2) batting; wadding; padding; (P)

wadding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
สระเป่าลม[n. exp.] (sa pao lom) EN: wadding pool FR: piscine gonflable [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wadding
Back to top